Punkta

Umowa zlecenie to spore korzyści dla pracodawcy. Dla pracownika już niekoniecznie. Kwestią, która spędza sen z powiek osobom zatrudnionym na umowę zlecenie są na przykład kwestie ubezpieczenia. Opłacanie składek ZUS w tym przypadku zależy od dwóch czynników. Wpław na to ma przede wszystkim to, z kim dana umowa została podpisana oraz na jaką kwotę opiewa. Inaczej będzie wyglądało to w sytuacji, gdy umowa zlecenie będzie Twoim jedynym źródłem dochodu, inaczej, kiedy będziesz miał na przykład dwie umowy zlecenia, a jeszcze inaczej, kiedy będzie ona dodatkiem do klasycznej umowy o pracę.

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową o wykonanie określonych czynności. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest to umowa zawierana na czas określony i dotycząca najczęściej konkretnej usługi. Podpisywana jest pomiędzy zleceniodawcą, czyli pracodawcą, a zleceniobiorcą, czyli osobą, która daną czynność ma wykonać. To właśnie poprzez podpisanie umowy zlecenie zobowiązujesz się do wykonania wyszczególnionych w niej czynności. A jak wygląda oskładkowanie umów zleceń?

Jakie składki odprowadzane są przy umowie zleceniu?

Na początek, dla uspokojenia – jako osoba zatrudniona na zleceniu nie jesteś pozbawiony świadczeń społecznych. Każdy pracodawca ma obowiązek zgłoszenia swojego pracownika do ZUS. Co daje umowa zlecenie? Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu. Ale to nie wszystko! Rozwiewając jedną z najczęściej pojawiających się obaw: umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne – czy obejmuje? Jak najbardziej! Umowa zlecenie podlega także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe w przypadku zleceń jest to z kolei dobrowolne ubezpieczenie, które może zostać opłacane na Twój wniosek.

Jedna umowa zlecenie a ZUS

Na warsztat weźmy zatem przypadek, kiedy umowa zlecenie jest Twoim jedynym źródłem dochodu, a co za tym idzie – jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych. W takiej sytuacji, podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu. W kwestii tego ostatniego – obowiązkowe jest ono tylko w sytuacji, gdy praca wykonywana jest w siedzibie firmy.

Dwie umowy zlecenia a ZUS

Teraz przyjrzyjmy się sytuacji, w której pracownik ma na przykład dwie umowy zlecenia. Kto w takim przypadku odprowadza składki? Czy wszystkie umowy zlecenia są ozusowane? Jeśli zatrudniony jesteś w kilku firmach na podstawie umowy zlecenia, pamiętaj, że w tym przypadku nie ma obowiązku opłacania składek ze wszystkich tych umów, a tylko z pierwszego zlecenia. Pracownik posiadający kilka zleceń podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu tylko z jednej umowy, natomiast ubezpieczenie zdrowotne pozostaje ubezpieczeniem obowiązkowym w przypadku każdej umowy zlecenie.

Umowa zlecenie z własnym pracodawcą

W dosyć szczególnej sytuacji są osoby, które podpisują umowę zlecenie z własnym pracodawcą. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli jesteś zatrudniony w danej firmie na etacie, a dodatkowo współpracujesz z tą samą firmą na zleceniu, każda Twoja umowa podpisana z własnym pracodawcą będzie ozusowana. W tym przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane będą od zsumowanego przychodu z obu umów.

Umowa o pracę a umowa zlecenie u różnych pracodawców

Na koniec zostawiliśmy równie popularny przypadek. Załóżmy, że w jednej firmie jesteś zatrudniony na podstawie umowy u pracę. Standardowo, składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne są za Ciebie odprowadzane. W międzyczasie podpisujesz umowę zlecenie z innym pracodawcą. Co w takiej sytuacji? Jeśli Twoje wynagrodzenie w pierwszej firmie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu, wówczas ze zlecenia podlegasz tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa zlecenie: to warto wiedzieć!

Najczęściej pojawiającą się wątpliwością, obok tej dotyczącej składki zdrowotnej na umowie zlecenie, jest kwestia rozliczenia zleceń. Czy z umowy zlecenie trzeba się rozliczać? Jeśli jesteś zatrudniony na umowie o charakterze cywilnoprawnym, zarobki z tej umowy będziesz musiał rozliczyć z urzędem skarbowym. Dochody, które osiągnąłeś podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – 18 i 32%. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy miesięczne dochody z umowy zlecenia od jednego płatnika nie przekroczyły 200 zł – wówczas nie muszą być one uwzględnianie w Twojej deklaracji PIT.