Ubezpieczenie roweru. Czy ma sens? Jak można ubezpieczyć rower?

Aktualizacja:
ubezpieczenie-roweru

Pierwszy raz w życiu żałowałem, że nie dostałem w zęby – żali się pan Piotr z Torunia, który pomimo, że miał ubezpieczenie roweru, konkretnie polisę casco, nie otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowania za skradziony pojazd. Jeśli zastanawiasz się nad ochroną siebie i swojego jednośladu zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedz się, gdzie i jak najlepiej ubezpieczyć swój rower i siebie.

Gdzie można ubezpieczyć rower?

Jeśli podobnie jak pan Piotr zastanawiasz się nad ubezpieczeniem dla siebie i swojego roweru, mam dla Ciebie dobrą wiadomość – przeglądanie i porównywanie ofert nie zajmie Ci dużo czasu, gdyż obecnie na polskim rynku jedynie kilku ubezpieczycieli posiada interesujący Cię produkt: TU Europa, PZU, Proama oraz Europ Assistance.  Zła wiadomość jest taka, że ubezpieczenie na wypadek kradzieży jednośladu „spod sklepu” oferuje niewielu ubezpieczycieli, m.in. Simplesurance oraz TUW.

Ubezpieczenie roweru od kradzieży w Simplesurance

Firma ta, jako jedyna, oferuje całodobowe ubezpieczenie od kradzieży, która nastąpiła w przestrzeni ogólnodostępnej. Ubezpieczeniu podlegają jedynie te rowery, które są nowe lub nie starsze, niż 3 miesiące. Składka wyliczana jest na podstawie wartości roweru i wynosi od ok. 95 do 2000 zł przy płatności jednorazowej.

Kiedy możemy liczyć na odszkodowanie za kradzież? Tylko wtedy, gdy nasz rower został przypięty za pomocą zapięcia rowerowego w sposób stabilny, np. do słupa latarni. Ubezpieczyciel dopuszcza zapięcia rowerowe zabezpieczone przed odmrażaczem do zamków w sprayu (zapięcia zatwierdzone przez niemiecki Związek Ubezpieczycieli Majątkowych klasy A+ lub B+. W przypadku rowerów, których cena nie przekraczała 4,4 tys. zł, dopuszczalne są zapięcia o minimalnej cenie zakupu wynoszącej 85,80 zł. Co ważne, zgłaszając kradzież, ubezpieczyciel wymaga przedstawienia rachunku za zapięcie rowerowe.

Polisa ta gwarantuje także ochronę przed aktami wandalizmu oraz szkodami powstałymi w wyniku wypadku – koszty naprawy zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Jak czytamy w OWU, jeśli szkody powstały w czasie trwania gwarancji producenta, to właśnie on powinien je naprawić.

Ubezpieczenie roweru od kradzieży w TUW

Również TUW oferuje możliwość ubezpieczenia roweru. W podstawowym pakiecie oferta ta dotyczy wyłącznie kradzieży z włamaniem. Jednak wykupując dodatkowy pakiet, możemy liczyć na odszkodowanie w przypadku kradzieży roweru z miejsc ogólnie dostępnych, ale wyłącznie w godzinach 6:00-22:00. Ubezpieczyciel wymaga, by rower był zabezpieczony poprzez przypięcie do stałego elementu, jak np. słup lub barierki. Zabezpieczeniem musi być taka blokada, której nie można otworzyć bez właściwego klucza lub znajomości szyfru i które obejmuje ramę.

Dodatkowo, ubezpieczyciel wymaga naniesienia na ramę kodu, tzw. tajnopisu przez policję. Wymóg ten stosowany jest wyłącznie w przypadku rowerów o wartości powyżej 2 tys. zł.

Z kolei jeśli do kradzieży dojdzie w godz. 22:00-6:00, to aby odszkodowanie zostało wypłacone, muszą zostać spełnione określone warunki, m.in: pomieszczenie lub budynek, w którym przechowywany jest rower, nie może posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które możliwe jest dostanie się do środka bez włamania, a wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do miejsca ubezpieczenia muszą być zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę.

Ubezpieczenie Rowerzysty w TU Europa

Ubezpieczenie Rowerzysty to nazwa ubezpieczenia adresowanego do właścicieli jednośladów, które oferuje TU Europa. Jeśli się zdecydujesz do wyboru masz dwa pakiety: Pakiet Standardowy, który obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów ratownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie Assistance oraz Pakiet Standard Plus, który poszerza Pakiet Standardowy o pokrycie kosztów rehabilitacji maksymalnie do kwoty 300zł. Posiadając to ubezpieczenie możesz nie martwić się, że za wyrządzone nieumyślnie twoim rowerem szkody przyjdzie Ci zapłacić z własnej kieszeni – od tego masz OC. Dodatkowo możesz liczyć na wypłatę odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu, jeśli np. złamiesz rękę czy nogę podczas jazdy rowerem. W ramach ubezpieczenia możesz liczyć też na nieodpłatną pomocy ratowników w przypadku, kiedy zabłądzisz podczas wycieczki rowerem w lesie, czy też w górach. Bardzo elastycznie przedstawia się okres ubezpieczenia. Polisa może być zawarta na okres:

 • 1 – 29 dni
 • 30 dni
 • 180 dni
 • 365 dni

Możesz zatem wykupić polisę w TU Europa na jedną wyprawę rowerową, na sezon lub na cały rok.

A jak przedstawiają się sumy ubezpieczeń?

Zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna
Wariant StandardWariant Standard Plus
1Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (NNW)10 000 PLN20 000 PLN
a)Uszczerbek na zdrowiu (NWU)10 000 PLN20 000 PLN
b)Śmierć ubezpieczonego (NWŚ)6 000 PLN12 000 PLN
2Koszty ratownictwa i poszukiwań (KR)3 000 PLN5 000 PLN
3Koszty rehabilitacji na terenie RP (KPR)nie dotyczy300 PLN
4Odpowiedzialność cywilna (OC)15 000 PLN25 000 PLN
a)Szkody w mieniu3 000 PLN5 000 PLN
b)Szkody na osobie15 000 PLN25 000 PLN

Wybierając to ubezpieczenie chronisz zatem siebie i osoby poszkodowane przez Ciebie, nie zapewniasz jednak żadnej ochrony swojemu jednośladowi. Brak tej opcji ubezpieczenia spowodował, że pan Piotr nie wybrał TU Europa i zdecydował się na polisę  Bezpieczny Rowerzysta w PZU, gdzie dodatkowo do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dokupił ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie casco roweru.

Pakiet Rowerzysta w Proama

Kolejnym zakładem ubezpieczeń, który ma ofertę dla użytkowników jednośladów, jest Proama. Tu niestety też ochroną jest objęty jedynie rowerzysta i jego odpowiedzialność cywilna. Proama nie odpowiada za uszkodzenia samego roweru. Masz jednak szerszy niż w przypadku TU Europa wybór sum ubezpieczenia:

Zdarzenie objęte ochronąSuma ubezpieczenia/<br>Limit odpowiedzialności
śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku10 000 / 20 000 / 30 000 / 50 000 zł
trwały uszczerbek na zdrowiu<br>w wyniku nieszczęśliwego wypadku10 000 / 20 000 / 30 000 / 50 000 zł
OC w życiu prywatnym<br>związana z użytkowaniem roweru20 000 / 30 000 / 50 000 zł
assistancelimity zgodnie z OWU

Bezpieczny Rowerzysta w PZU

Decydując się na ubezpieczenie swojego roweru w PZU wybierasz bez wątpienia opcję z najwyższymi sumami ubezpieczeń. Suma gwarancyjna w przypadku ubezpieczenia OC (za szkody wyrządzone drugiej osobie i w jej mieniu) wynosi 200 000 zł, a w przypadku ubezpieczenia NNW – 50 000 zł. W opcjach dodatkowych natomiast możesz ubezpieczyć przewożony rowerem bagaż do 3 000zł oraz wykupić casco na rower, w którym suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej Twojego roweru nieprzekraczającej jednak kwoty 5 000 zł. Właśnie w związku z tymi dodatkowymi opcjami pan Piotr zdecydował się wykupić kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty w PZU na cały rok płacąc jednorazową składkę.

Pomoc Rowerowa w Europ Assistance

Oferta tej dużej firmy specjalizującej się w usługach assistance jest najnowszą propozycją dla właścicieli jednośladów. W warunkach produktu należy zwrócić uwagę na niewielką sumę ubezpieczenia OC – jedynie 10 000 zł. Suma ubezpieczenia NNW również nie imponuje – jest to zaledwie 20 000 zł. Europ Assistance ubezpiecza rowery od kradzieży na sumę 1000 zł, jednak polisa zadziała wyłącznie w przypadku, gdy będzie to kradzież z włamaniem, a pojazd zostanie skradziony z pomieszczenia zamkniętego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego. Na plus w ubezpieczeniu tej firmy na pewno można zaliczyć szeroki zakres usług assistance:

Zakres ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia/limity świadczeń
Transport roweru (2 razy w okresie ubezpieczenia)do 50 km od miejsca zdarzenia
Koszt naprawy roweru (1 raz w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Transport medyczny (2 razy w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Wizyta u lekarza specjalisty (2 razy w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Wizyta pielęgniarki (1 raz w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Organizacja operacji szpitalnejTylko organizacja
Rehabilitacja (1 raz w okresie ubezpieczenia)1500 zł
Wizyta u psychologa (1 raz w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Implantologia i protetyka (1 raz w okresie ubezpieczenia)5000 zł

Kiedy możesz dostać odszkodowanie za utracony rower?

Pan Piotr nie cieszył się długo nowym rowerem. Podczas pierwszego wiosennego weekendu tego roku został mu on bowiem skradziony spod sklepu, w którym zatrzymał się na kilka minut, aby kupić wodę na dalszą podróż niespłaconym jeszcze jednośladem. Kradzież niezwłocznie została zgłoszona na policję i z odpowiednim odpisem pan Piotr udał się do ubezpieczyciela, aby uzyskać odszkodowanie, które pozwoliłoby mu spłacić choćby pozostałe raty. W PZU spotkał się jednak z odmową wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia PZU wypłaci bowiem odszkodowanie za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutek: ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, uderzenia pioruna, zapadania lub usuwania się ziemi, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej, wypadku, rabunku, casco roweru nie obejmuje jednak samej kradzieży. Pierwszy raz w życiu żałowałem, że nie dostałem w zęby od tych złodziei, to przynajmniej dostałbym odszkodowanie z NNW – gorzko żartuje pan Piotr, który nie tylko nie otrzymał zwrotu z ubezpieczenia, ale nadal będzie musiał opłacać raty niespłaconego, ale ukradzionego już roweru.

O czym musisz pamiętać ubezpieczając rower?  

Jeśli nie chcesz być niemiło zaskoczony przez swojego ubezpieczyciela, jak nasz bohater, przed podpisaniem umowy koniecznie musisz pamiętać o zapoznaniu się z włączeniami odpowiedzialności, czyli z przypadkami, w których ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania. Zawsze przed zakupem polisy przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia.

Jakie wyłączenia wprowadzili nasi ubezpieczyciele?

TU Europa nie ponosi odpowiedzialności min za szkody powstałe wskutek:

 • użytkowania roweru niezgodnie z przepisami kodeksu drogowego

 • kierowania rowerem bez ważnej karty rowerowej przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia

 • wykonywania pracy fizycznej

 • wyczynowego uprawiania sportów i sportów ekstremalnych

 • wyrządzone podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach rowerowych

Również posiadacze pozostałych ubezpieczeń rowerowych nie mogą spać spokojnie w wyżej wymienionych sytuacjach. Dodatkowo w ubezpieczeniu casco roweru w PZU przewidziana jest franszyza integralna – ubezpieczyciel zapłaci tylko za szkody powyżej 5 proc. sumy ubezpieczenia lub powyżej 50 zł. Na polskim rynku znajdziesz niewiele, które pozwolą Ci ubezpieczyć rower od kradzieży „spod sklepu”, nie jest to jednak ochrona bezwarunkowa. Polisa kupiona za pośrednictwem serwisu Simplesurance, pozwala na ubezpieczenie jednośladu od kradzieży, tylko jeśli jest to nowy nabytek (nie starszy niż 3 miesiące). Z kolei polisa w TUW chroni rower od kradzieży z miejsca pozostawienia (przy sklepie, szkole itd.) tylko w określonych godzinach –od 6 do 22.

Podsumowanie

 • Specjalne ubezpieczenia dedykowane rowerzystom oferują jedynie 4 zakłady ubezpieczeń: TU Europa, PZU, Proama i Europ Assistance.
 • Żadne z tych towarzystw nie ubezpieczy Twojego roweru od kradzieży z ulicy.
 • Jeśli posiadasz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, NNW oraz ubezpieczenie mieszkania, sprawdź czy w ramach podpisanej polisy będą pokryte również szkody wyrządzone przez Ciebie podczas jazdy rowerem.
 • Szkody likwidowane z Twojej polisy OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia NNW czy kompleksowego ubezpieczenia rowerzysty nie mają wpływu na posiadane przez Ciebie zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
23 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
EkspertLink4
EkspertLink4
7 lat temu

Każdy klient, który kupi rower w Tesco otrzyma do niego bezpłatne roczne ubezpieczenie od kradzieży w Link4. Co ważne klient nie musi za nie płacić. Wystarczy, że kupi u nas rower i zachowa dowód zakupu.

Piotr
Piotr
5 lat temu
Reply to  EkspertLink4

W Tesco są już rowery? Bo kiedyś to jeszcze wyroby rowerowopodobne widziałem

wojtek
wojtek
4 lat temu
Reply to  EkspertLink4

o czym wy piszecie w głowach się wam poprzewracało, rower z tesco za 800zł chcecie ubezpieczać , kupcie sobie gumowy młotek

Expert Linkcztery
Expert Linkcztery
7 lat temu

Oprócz polisy od kradzieży roweru LINK4 oferuje
dodatkowe ubezpieczenie OC rowerzysty, które chroni właściciela roweru w
przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim podczas użytkowania roweru oraz NNW
gwarantujące wypłatę odszkodowania w razie wypadku na rowerze.

Antonina
Antonina
6 lat temu

Dzwoniłam do Link4 i powiedziano mi, że nie mają w ofercie ubezpieczenia roweru.

Agata Ostrowska-Jasik mfind.pl
Agata Ostrowska-Jasik mfind.pl
6 lat temu
Reply to  Antonina

Link4 ma ofertę ubezpieczenia rowerów zakupionych w sieci TESCO

Łukasz
Łukasz
6 lat temu

czy różni się rabunek od kradzieży?

Agata Ostrowska-Jasik mfind.pl
Agata Ostrowska-Jasik mfind.pl
6 lat temu
Reply to  Łukasz

O rabunku mówimy wówczas gdy zabór mienia (kradzież) dokonany został z użyciem przemocy fizycznej lub podczas zdarzenia doszło do gróźb użycia przemocy fizycznej.

Magda
Magda
4 lat temu
Reply to  Łukasz

Że i Ciebie napadnieto, np stoisz pod sklepem z rowerem ktoś pobiega daje Ci w pysk i ucieka vz Twoim rowerem to jest rabunek.

Katarzyna
Katarzyna
6 lat temu

Czy jeśli rodzice mają ubezpieczone mieszkanie, a mój rower zostanie skradziony z piwnicy to czy takie ubezpieczenie też to obejmuje? Tzn ubezpieczenie mieszkania i rzeczy ruchomych.

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Katarzyna

Witam,

postępowanie TU w takiej sytuacji zależne jest od zapisów w OWU.

Pozdrawiam

Przezorny Zawsze Ubezpieczony
Przezorny Zawsze Ubezpieczony
6 lat temu

Polecam artykuł z analizą aktualnej oferty dedykowanej dla rowerzystów i kilkoma propozycjami innych produktów, które obejmują zakresem zdarzenia z ich udziałem

Przezorny Zawsze Ubezpieczony
Przezorny Zawsze Ubezpieczony
6 lat temu

[reklama]

Sylwester
Sylwester
5 lat temu

A co z ubezpieczeniem „Klikochron” (przez niemiecki AWP)?
Dają ubezpieczenie roczne od kradzieży za około 11-12% wartości roweru w jednorazowej opłacie, ale ubezpieczyć trzeba w ciągu 14 dni od zakupu.
Ubezpieczenie będzie ważne na całym świecie.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Sylwester

Witam

na pierwszy rzut oka, zakresowo ubezpieczenie wygląda solidnie. Natomiast warto poczytać OWU i kartę informacyjną produktu, do których dostęp jest tutaj 🙂

Pozdrawiam

Agnieszka
Agnieszka
5 lat temu

odpowiedź godna eksperta.
wyjaśnia zawiłości owu…
żal

AnonVonsatch
AnonVonsatch
1 rok temu
Reply to  Sylwester

To jest dużo. Czytałem tutaj u jakiegoś gościa, że można dostać za 4-5% wartości casco
https://lekcja-zycia.eu/ubezpieczenie-roweru/

Lech
Lech
5 lat temu

[Reklama] chwalą się głośno, że rowery u nich kupione są ubezpieczone też od kradzieży z ulicy, ale o tym, że wypłacają wtedy jedynie marne 20 % sumy ubezpieczenia cicho sza. Pozdrawiam ekspertów

Wiesław
Wiesław
5 lat temu

Wjeżdżam rowerem w wyrwę w asfalcie i uszkodziłem rower. Jak wygląda pokrycie naprawy? I jakie ubezpieczenie i ubezpieczyciel taką szkodę pokryje i po jakiej karencji od zapłaty ubezpieczenia?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Wiesław

W opisanej sytuacji należy zwrócić się do zarządcy drogi, czyli do podmiotu,który odpowiada za zły stan drogi. Nie ma tutaj karencji.

Agnieszka
Agnieszka
5 lat temu

Artykuł ma tytuł o ubezpieczeniu roweru, a skupiacie się na ubezpieczeniu rowerzysty (NNW) i tego, jakie szkody może wyrządzić (OC w ŻP) – nie piszę, że nie jest to pomocna informacja, ale artykuł nie jest czytelny i trudno z niego wyciągnąć wnioski.
Coś tylko wspominacie o Klikochronie bez analizy tych nieprzystępnych dla śmiertnielnika OWU
A jakie są wnioski?
Takie, że ubezpieczenie roweru mija się z celem – chyba, że ktoś wpasuje się w warunki brzegowe.

Wspominany Klikochron – a. jest drogi b. ma obostrzające OWU c. wprost określa rodzaj (drogi) zabezpieczenia d. mówi że rower możesz ubezpieczyć, jeśli posiadasz go nie dłużej niż 3 miesiące i e. co najlepsze, że przy kradzieży w ramach likwidacji szkody mogą ci zaoferować produkt podobny, a nie koniecznie zwrócą kasę.

PZU w zakresie Bezpieczny rowerzysta nie daje kradzieży. Co ciekawe daje kradzież, kiedy kupi się NNW i rozszerzy klauzulą casco dla rowerów. Oczywiście są limity i udział własne.

Teraz pojawiła się Aviva – dla rowerów nie starszych niż 2 lata i wartości nie większej niż 5.000zł

Nie wspominacie również o TUW i ich casco dla rowerów – w którym na określonych zasadach i godzinach kradzież byłaby pokryta.

Lepszy artykuł na ten temat popełnił laik ubezpieczeniowy, nie zajmujacy się tym zawodowo na blogu: https://roweroweporady.pl/ubezpieczenie-roweru-czy-warto-wykupic-oc-i-ac/
(nie nie jestem autorem, żoną czy też siostrą tego pana).

o assistance i nnw i oc w życiu prywatnym można było napisać, ale pod innym tytułem artykułu.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Agnieszka

Zaktualizowaliśmy artykuł. Dziękujemy za uwagi! 🙂

Ada
Ada
4 lat temu

PZU ma też Pewnie na Rower i tam jak najbardziej działa przy kradzieży z ulicy