Ubezpieczenie roweru. Czy ma sens? Jak można ubezpieczyć rower?

Aktualizacja:
ubezpieczenie-roweru

Pierwszy raz w życiu żałowałem, że nie dostałem w zęby – żali się pan Piotr z Torunia, który pomimo, że miał ubezpieczenie roweru, konkretnie polisę casco, nie otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowania za skradziony pojazd. Jeśli zastanawiasz się nad ochroną siebie i swojego jednośladu zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedz się, gdzie i jak najlepiej ubezpieczyć swój rower i siebie.

Gdzie można ubezpieczyć rower?

Jeśli podobnie jak pan Piotr zastanawiasz się nad ubezpieczeniem dla siebie i swojego roweru, mam dla Ciebie dobrą wiadomość – przeglądanie i porównywanie ofert nie zajmie Ci dużo czasu, gdyż obecnie na polskim rynku jedynie kilku ubezpieczycieli posiada interesujący Cię produkt: TU Europa, PZU, Proama oraz Europ Assistance.  Zła wiadomość jest taka, że ubezpieczenie na wypadek kradzieży jednośladu „spod sklepu” oferuje niewielu ubezpieczycieli, m.in. Simplesurance oraz TUW.

Ubezpieczenie roweru od kradzieży w Simplesurance

Firma ta, jako jedyna, oferuje całodobowe ubezpieczenie od kradzieży, która nastąpiła w przestrzeni ogólnodostępnej. Ubezpieczeniu podlegają jedynie te rowery, które są nowe lub nie starsze, niż 3 miesiące. Składka wyliczana jest na podstawie wartości roweru i wynosi od ok. 95 do 2000 zł przy płatności jednorazowej.

Kiedy możemy liczyć na odszkodowanie za kradzież? Tylko wtedy, gdy nasz rower został przypięty za pomocą zapięcia rowerowego w sposób stabilny, np. do słupa latarni. Ubezpieczyciel dopuszcza zapięcia rowerowe zabezpieczone przed odmrażaczem do zamków w sprayu (zapięcia zatwierdzone przez niemiecki Związek Ubezpieczycieli Majątkowych klasy A+ lub B+. W przypadku rowerów, których cena nie przekraczała 4,4 tys. zł, dopuszczalne są zapięcia o minimalnej cenie zakupu wynoszącej 85,80 zł. Co ważne, zgłaszając kradzież, ubezpieczyciel wymaga przedstawienia rachunku za zapięcie rowerowe.

Polisa ta gwarantuje także ochronę przed aktami wandalizmu oraz szkodami powstałymi w wyniku wypadku – koszty naprawy zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Jak czytamy w OWU, jeśli szkody powstały w czasie trwania gwarancji producenta, to właśnie on powinien je naprawić.

Ubezpieczenie roweru od kradzieży w TUW

Również TUW oferuje możliwość ubezpieczenia roweru. W podstawowym pakiecie oferta ta dotyczy wyłącznie kradzieży z włamaniem. Jednak wykupując dodatkowy pakiet, możemy liczyć na odszkodowanie w przypadku kradzieży roweru z miejsc ogólnie dostępnych, ale wyłącznie w godzinach 6:00-22:00. Ubezpieczyciel wymaga, by rower był zabezpieczony poprzez przypięcie do stałego elementu, jak np. słup lub barierki. Zabezpieczeniem musi być taka blokada, której nie można otworzyć bez właściwego klucza lub znajomości szyfru i które obejmuje ramę.

Dodatkowo, ubezpieczyciel wymaga naniesienia na ramę kodu, tzw. tajnopisu przez policję. Wymóg ten stosowany jest wyłącznie w przypadku rowerów o wartości powyżej 2 tys. zł.

Z kolei jeśli do kradzieży dojdzie w godz. 22:00-6:00, to aby odszkodowanie zostało wypłacone, muszą zostać spełnione określone warunki, m.in: pomieszczenie lub budynek, w którym przechowywany jest rower, nie może posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które możliwe jest dostanie się do środka bez włamania, a wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do miejsca ubezpieczenia muszą być zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę.

Ubezpieczenie Rowerzysty w TU Europa

Ubezpieczenie Rowerzysty to nazwa ubezpieczenia adresowanego do właścicieli jednośladów, które oferuje TU Europa. Jeśli się zdecydujesz do wyboru masz dwa pakiety: Pakiet Standardowy, który obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów ratownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie Assistance oraz Pakiet Standard Plus, który poszerza Pakiet Standardowy o pokrycie kosztów rehabilitacji maksymalnie do kwoty 300zł. Posiadając to ubezpieczenie możesz nie martwić się, że za wyrządzone nieumyślnie twoim rowerem szkody przyjdzie Ci zapłacić z własnej kieszeni – od tego masz OC. Dodatkowo możesz liczyć na wypłatę odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu, jeśli np. złamiesz rękę czy nogę podczas jazdy rowerem. W ramach ubezpieczenia możesz liczyć też na nieodpłatną pomocy ratowników w przypadku, kiedy zabłądzisz podczas wycieczki rowerem w lesie, czy też w górach. Bardzo elastycznie przedstawia się okres ubezpieczenia. Polisa może być zawarta na okres:

 • 1 – 29 dni
 • 30 dni
 • 180 dni
 • 365 dni

Możesz zatem wykupić polisę w TU Europa na jedną wyprawę rowerową, na sezon lub na cały rok.

A jak przedstawiają się sumy ubezpieczeń?

Zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna
Wariant StandardWariant Standard Plus
1Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (NNW)10 000 PLN20 000 PLN
a)Uszczerbek na zdrowiu (NWU)10 000 PLN20 000 PLN
b)Śmierć ubezpieczonego (NWŚ)6 000 PLN12 000 PLN
2Koszty ratownictwa i poszukiwań (KR)3 000 PLN5 000 PLN
3Koszty rehabilitacji na terenie RP (KPR)nie dotyczy300 PLN
4Odpowiedzialność cywilna (OC)15 000 PLN25 000 PLN
a)Szkody w mieniu3 000 PLN5 000 PLN
b)Szkody na osobie15 000 PLN25 000 PLN

Wybierając to ubezpieczenie chronisz zatem siebie i osoby poszkodowane przez Ciebie, nie zapewniasz jednak żadnej ochrony swojemu jednośladowi. Brak tej opcji ubezpieczenia spowodował, że pan Piotr nie wybrał TU Europa i zdecydował się na polisę  Bezpieczny Rowerzysta w PZU, gdzie dodatkowo do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dokupił ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie casco roweru.

Pakiet Rowerzysta w Proama

Kolejnym zakładem ubezpieczeń, który ma ofertę dla użytkowników jednośladów, jest Proama. Tu niestety też ochroną jest objęty jedynie rowerzysta i jego odpowiedzialność cywilna. Proama nie odpowiada za uszkodzenia samego roweru. Masz jednak szerszy niż w przypadku TU Europa wybór sum ubezpieczenia:

Zdarzenie objęte ochronąSuma ubezpieczenia/<br>Limit odpowiedzialności
śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku10 000 / 20 000 / 30 000 / 50 000 zł
trwały uszczerbek na zdrowiu<br>w wyniku nieszczęśliwego wypadku10 000 / 20 000 / 30 000 / 50 000 zł
OC w życiu prywatnym<br>związana z użytkowaniem roweru20 000 / 30 000 / 50 000 zł
assistancelimity zgodnie z OWU

Bezpieczny Rowerzysta w PZU

Decydując się na ubezpieczenie swojego roweru w PZU wybierasz bez wątpienia opcję z najwyższymi sumami ubezpieczeń. Suma gwarancyjna w przypadku ubezpieczenia OC (za szkody wyrządzone drugiej osobie i w jej mieniu) wynosi 200 000 zł, a w przypadku ubezpieczenia NNW – 50 000 zł. W opcjach dodatkowych natomiast możesz ubezpieczyć przewożony rowerem bagaż do 3 000zł oraz wykupić casco na rower, w którym suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej Twojego roweru nieprzekraczającej jednak kwoty 5 000 zł. Właśnie w związku z tymi dodatkowymi opcjami pan Piotr zdecydował się wykupić kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty w PZU na cały rok płacąc jednorazową składkę.

Pomoc Rowerowa w Europ Assistance

Oferta tej dużej firmy specjalizującej się w usługach assistance jest najnowszą propozycją dla właścicieli jednośladów. W warunkach produktu należy zwrócić uwagę na niewielką sumę ubezpieczenia OC – jedynie 10 000 zł. Suma ubezpieczenia NNW również nie imponuje – jest to zaledwie 20 000 zł. Europ Assistance ubezpiecza rowery od kradzieży na sumę 1000 zł, jednak polisa zadziała wyłącznie w przypadku, gdy będzie to kradzież z włamaniem, a pojazd zostanie skradziony z pomieszczenia zamkniętego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego. Na plus w ubezpieczeniu tej firmy na pewno można zaliczyć szeroki zakres usług assistance:

Zakres ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia/limity świadczeń
Transport roweru (2 razy w okresie ubezpieczenia)do 50 km od miejsca zdarzenia
Koszt naprawy roweru (1 raz w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Transport medyczny (2 razy w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Wizyta u lekarza specjalisty (2 razy w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Wizyta pielęgniarki (1 raz w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Organizacja operacji szpitalnejTylko organizacja
Rehabilitacja (1 raz w okresie ubezpieczenia)1500 zł
Wizyta u psychologa (1 raz w okresie ubezpieczenia)1000 zł
Implantologia i protetyka (1 raz w okresie ubezpieczenia)5000 zł

Kiedy możesz dostać odszkodowanie za utracony rower?

Pan Piotr nie cieszył się długo nowym rowerem. Podczas pierwszego wiosennego weekendu tego roku został mu on bowiem skradziony spod sklepu, w którym zatrzymał się na kilka minut, aby kupić wodę na dalszą podróż niespłaconym jeszcze jednośladem. Kradzież niezwłocznie została zgłoszona na policję i z odpowiednim odpisem pan Piotr udał się do ubezpieczyciela, aby uzyskać odszkodowanie, które pozwoliłoby mu spłacić choćby pozostałe raty. W PZU spotkał się jednak z odmową wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia PZU wypłaci bowiem odszkodowanie za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutek: ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, uderzenia pioruna, zapadania lub usuwania się ziemi, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej, wypadku, rabunku, casco roweru nie obejmuje jednak samej kradzieży. Pierwszy raz w życiu żałowałem, że nie dostałem w zęby od tych złodziei, to przynajmniej dostałbym odszkodowanie z NNW – gorzko żartuje pan Piotr, który nie tylko nie otrzymał zwrotu z ubezpieczenia, ale nadal będzie musiał opłacać raty niespłaconego, ale ukradzionego już roweru.

O czym musisz pamiętać ubezpieczając rower?  

Jeśli nie chcesz być niemiło zaskoczony przez swojego ubezpieczyciela, jak nasz bohater, przed podpisaniem umowy koniecznie musisz pamiętać o zapoznaniu się z włączeniami odpowiedzialności, czyli z przypadkami, w których ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania. Zawsze przed zakupem polisy przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia.

Jakie wyłączenia wprowadzili nasi ubezpieczyciele?

TU Europa nie ponosi odpowiedzialności min za szkody powstałe wskutek:

 • użytkowania roweru niezgodnie z przepisami kodeksu drogowego

 • kierowania rowerem bez ważnej karty rowerowej przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia

 • wykonywania pracy fizycznej

 • wyczynowego uprawiania sportów i sportów ekstremalnych

 • wyrządzone podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach rowerowych

Również posiadacze pozostałych ubezpieczeń rowerowych nie mogą spać spokojnie w wyżej wymienionych sytuacjach. Dodatkowo w ubezpieczeniu casco roweru w PZU przewidziana jest franszyza integralna – ubezpieczyciel zapłaci tylko za szkody powyżej 5 proc. sumy ubezpieczenia lub powyżej 50 zł. Na polskim rynku znajdziesz niewiele, które pozwolą Ci ubezpieczyć rower od kradzieży „spod sklepu”, nie jest to jednak ochrona bezwarunkowa. Polisa kupiona za pośrednictwem serwisu Simplesurance, pozwala na ubezpieczenie jednośladu od kradzieży, tylko jeśli jest to nowy nabytek (nie starszy niż 3 miesiące). Z kolei polisa w TUW chroni rower od kradzieży z miejsca pozostawienia (przy sklepie, szkole itd.) tylko w określonych godzinach –od 6 do 22.

Podsumowanie

 • Specjalne ubezpieczenia dedykowane rowerzystom oferują jedynie 4 zakłady ubezpieczeń: TU Europa, PZU, Proama i Europ Assistance.
 • Żadne z tych towarzystw nie ubezpieczy Twojego roweru od kradzieży z ulicy.
 • Jeśli posiadasz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, NNW oraz ubezpieczenie mieszkania, sprawdź czy w ramach podpisanej polisy będą pokryte również szkody wyrządzone przez Ciebie podczas jazdy rowerem.
 • Szkody likwidowane z Twojej polisy OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia NNW czy kompleksowego ubezpieczenia rowerzysty nie mają wpływu na posiadane przez Ciebie zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

Wskaż miesiąc końca polisy – zagwarantujemy Ci ofertę z najniższą ceną.

Jak możemy się z Tobą skontaktować?

Telefon
E-mail
guest
23 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Motocykl
Czy można kupić dobry motocykl turystyczny do 10 tys. zł?

Marzysz o długich, emocjonujących podróżach motocyklowych, ale niepokoi Cię ograniczony budżet? Nie martw się, na rynku jest wiele wartych polecenia jednośladów, które możesz nabyć za mniej niż 10 tys. zł. W tym artykule znajdziesz sześć wybranych przez nas propozycji, które zapewnią Ci niezapomniane wrażenia z jazdy przy zachowaniu rozsądnych kosztów zakupu i ubezpieczenia.

Czytaj więcej
2024.07.17  •  Podróże
Czy warto wykupić ubezpieczenie od podróży samolotem?

Podczas podróży samolotem mogą pojawić się niespodziewane komplikacje, m.in. opóźnienia, odwołane loty czy zagubiony bagaż. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia podróżnego, które może pokryć wiele nieprzewidzianych sytuacji, od zagubienia bagażu po koszty leczenia za granicą. Sprawdź, dlaczego warto rozważyć ubezpieczenie od podróży samolotem, co ono obejmuje i na co zwrócić uwagę.

Czytaj więcej
2024.07.12  •  Podróże
Sprawdź, o czym pamiętać, jeśli wybierasz się w podróż samochodem po Europie!

Samochód zapewnia nam swobodę i niezależność podczas wakacyjnych wojaży. Jednak, aby podróż była w pełni udana i bezpieczna, należy poświęcić trochę czasu na odpowiednie przygotowanie. Czy wiesz, jakie kroki podjąć, aby Twoja wymarzona wyprawa samochodem po Europie przebiegła bez żadnych niespodzianek? W tym przewodniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC lipiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej