Co to jest ubezpieczenie budowlane?

Aktualizacja:
ubezpieczenie budowlane

Ubezpieczenie budowlane, zwane też ubezpieczeniem ryzyk budowlanych, zapewnienia ochronę ubezpieczeniową podczas realizacji inwestycji budowlanych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące elementy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy od momentu jego przejęcia. Odpowiedzialność wykonawcy dotyczy całości terenu budowy, jak również szkód, które mogą się wydarzyć w czasie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich i inwestora na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego. W celu ochrony swojego interesu majątkowego wykonawca lub inwestor zawierają ubezpieczenie robót budowlanych (tzw. CAR, czyli ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy).

Beneficjent i przedmiot ubezpieczenia

Beneficjentem polisy ubezpieczenia mogą być np. zleceniodawca, inwestor, wykonawca generalny czy firma zarządzająca projektem. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie prace związane z przygotowaniem i wykonaniem projektu oraz budową lub montażem (ubezpieczanego obiektu). Z ubezpieczenia wyłączone są:

  • prace przygotowawcze i pomocnicze
  • prace stałe i tymczasowe, oraz wszystkie materiały wykorzystywane w kontrakcie obejmującym obiekty budowane, wznoszone lub instalowane.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia budowlanego podzielony jest na 2 sekcje.

  • Sekcja I dotyczy ubezpieczenia szkód materialnych. Obejmuje wszystkie ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia i w trakcie okresu ubezpieczenia na skutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia. W ramach polisy CAR odszkodowaniu podlegają straty spowodowane przez: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej, powódź, deszcz nawalny, śnieg, lawinę, wichurę, zapadanie się lub osuwanie gruntu, osuwanie się skał, włamanie, kradzież, złe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki.
  • Sekcja II ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W jej przypadku ochroną ubezpieczeniową objęta jest jednak tylko odpowiedzialność cywilna deliktowa (tj. powstałą na skutek czynu niedozwolonego). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia budowlanego mogą zostać objęte: budynki,  obiekty (np. konstrukcje żelbetowe), zbiorniki, mosty, drogi, tamy, porty, nadbrzeża, doki, tunele, prace ziemne (np. niwelacja terenu, wykopy).

Ubezpieczeniem objęty może zostać pojedynczy zgłoszony kontrakt na prace budowlane lub montażowe.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)
Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments