Pracowniczy Program Emerytalny: co to jest PPE?

Aktualizacja: 07.08.2018
pracowniczy program emerytalny

Wyliczałeś już swoją przyszłą emeryturę? Zastanawiałeś się w jaki sposób zapewnić sobie godną jesień życia? A może wolisz się nie denerwować i postanowiłeś, że żyjesz tu i teraz, a o tym, co będzie później, pomyślisz... później. Jeśli jednak chciałbyś spać spokojniej i zacząć odkładać środki na emeryturę, jednym ze sposobów oszczędzania jest PPE, czyli Pracowniczy Program Emerytalny. Co powinieneś o nim wiedzieć?

Doskonale zdajesz sobie sprawę, że chcąc zapewnić sobie godne warunki życia na emeryturze już teraz powinieneś pomyśleć o oszczędności i odkładaniu środków na nią. Każdego miesiąca kilkaset złotych do skarpety? Niewykonalne. Albo nie będziesz wystarczająco konsekwentny, albo zabraknie Ci motywacji, albo akurat w tym miesiącu będziesz miał inną, lepszą okazję do wydania tych pieniędzy. PPE, czyli Pracowniczy Program Emerytalny to jeden ze sposobów na zwiększenie Twojej emerytury. Ty nie musisz zaprzątać sobie głowy składkami, terminami, oszczędnościami, bo o wszystko zadba Twój pracodawca.

Pracowniczy Program Emerytalny: co to jest?

PPE, czyli wspomniany wyżej Pracowniczy Program Emerytalny jest to system zorganizowanego i grupowego gromadzenia środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz pracownika, wypłacalnych uczestnikowi programu w wieku emerytalnym. Tworzony jest on przez pracodawcę, który odgrywa w nim kluczową rolę. Jak to wygląda w praktyce? Składka na PPE dzieli się na składkę podstawową i składkę dodatkową, przy czym ta ostatnia ma charakter dobrowolny.

Pierwsza – składka podstawowa opłacana jest przez pracodawcę. Jej wysokość nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia pracownika, przy czym może zostać ona ustalona właśnie procentowo od wynagrodzenia lub też w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników programu. Składka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia pracownika przez co jest też zwolniona z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Druga ze wspomnianych składek jest opłacana przez pracownika, a konkretniej potrącana z jego wynagrodzenia. Jest ona jednak dobrowolna, co oznacza, że pracownik nie ma obowiązku jej płacenia, ale dzięki niej może zwiększyć swoje przyszłe oszczędności.

Wpłata i wypłata z PPE: kiedy i na jakich warunkach?

Wpłata w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego jest limitowana. Zgodnie z ustawą o PPE, suma składek wniesionych przez jednego pracownika w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty czteroipółkrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Konkretniej? W 2018 roku roczna suma wpłat nie może wynosić więcej niż 19 993,50 zł.

Wypłata z środków zgromadzonych w Pracowniczym Programie Emerytalnym następuje automatycznie po ukończeniu przez pracownika 70 lat. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu pieniądze są zamrożone. Wcześniejsza wypłata możliwa jest na wniosek uczestnika, który ukończył 60. rok życia, lub 55. rok życia po nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury. Wypłata oszczędności jest również dokonywana po śmierci uczestnika programu, na wniosek osoby uprawnionej. Środki wypłacone mogą być jednorazowo bądź ratalnie. Warto wiedzieć, że wypłaty środków zgromadzonych w PPE są wolne od podatku dochodowego, ale tylko w przypadku niewycofania pieniędzy przed osiągnięciem przez uczestnika wieku emerytalnego.

PPE: co warto o nim wiedzieć?

Prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym ma każdy pracownik, który zatrudniony jest u danego pracodawcy co najmniej 3 miesiące. Co ważne, pracodawca może prowadzić tylko jeden PPE, natomiast pracownik – jeśli zatrudniony jest w kilku miejscach – może przynależeć do kilku programów emerytalnych organizowanych przez te zakłady pracy.

Zgodnie z ustawą dotyczącą PPE, program ten może mieć jedną z czterech form:

  • pracowniczego funduszu emerytalnego z funduszem inwestycyjnym – jego podstawą jest umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek do funduszu inwestycyjnego,
  • ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – program ten łączy ochronę ubezpieczeniową na życie z gromadzeniem i inwestowaniem środków w funduszu kapitałowym,
  • pracowniczego funduszu emerytalnego – celem PFE  jest zapewnienie największego bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat,
  • zarządzania zagranicznego – w tym przypadku podmiotem zarządzającym środkami jest podmiot mający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, który zajmuje się gromadzeniem i lokowaniem środków pieniężnych.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments