Ubezpieczenie od pracodawcy – jaka ochrona przysługuje pracownikowi?

Aktualizacja:
ubezpieczenia_pracodawca_article_main_1148x426

Ubezpieczeniem od pracodawcy jest objęty każdy, kto pracuje na etat lub wykonuje swoje obowiązki zawodowe na podstawie umów: agencyjnej, zlecenia lub uaktywniającej. Przed czym dokładnie ono chroni?

Ubezpieczenie od pracodawcy – jakie polisy przysługują pracownikowi?

W Polsce każda osoba fizyczna, która pracuje na etat lub na podstawie umowy (agencyjnej, zlecenia albo o świadczenie usług) jest objęta obowiązkowo kilkoma rodzajami ochrony. Pracodawca ma obowiązek odprowadzać w imieniu zatrudnionych składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Obejmujące ono świadczenia opieki zdrowotnej, np. wizyty lekarskie lub refundację recept oraz świadczenia społeczne: chorobowe, emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Ubezpieczenie społeczne – jak obliczane są składki?

Składki na ubezpieczenia są obliczane na podstawie naszego przychodu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. Do podstawy wymiaru składek nie wlicza się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Nie bierze się pod uwagę także określonych przepisami nagród. Zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej.

Ubezpieczenie od pracodawcy – czym jest polisa grupowa?

GPoza obowiązkowymi ubezpieczeniami pracodawca może wykupić dodatkowo dla zatrudnionych grupową polisę na życie. To produkt, który oferuje gotowy zakres ochrony. Gwarantuje on wypłatę określonego odszkodowania w sytuacjach takich jak np. poważne zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub zgon. Składki na grupowe ubezpieczenie w pracy mogą być potrącane z naszego wynagrodzenia lub opłacane przez pracodawcę. Wysokość odszkodowania zależy natomiast od rodzaju zdarzenia. Wadą tego produktu jest brak elastyczności – pracownik nie może dopasować zakresu ochrony do swoich preferencji, lecz dostaje gotowe, ustalone odgórnie warianty.

Czy można mieć dwa ubezpieczenia, indywidualne i grupowe?

Jeżeli zdecydujemy się na grupowe ubezpieczenie w pracy, to nie oznacza, że nie możemy wykupić dodatkowo indywidualnej polisy na życie lub zdrowie. Jeśli pracownik chce mieć zapewnioną szerszą ochronę i wyższe odszkodowanie, dobrze będzie wykupić oba rodzaje ubezpieczeń, wiąże się to jednak z koniecznością opłacania podwójnych składek. To rozwiązanie daje nam opcję elastycznego dopasowania warunków ubezpieczenia do własnych potrzeb oraz możliwości finansowych.

Źródła:

https://www.zus.pl/documents/10182/167561/Jestes_pracownikiem.pdf/a049dc44-6680-4a0e-b07a-60adc7dc01eb

https://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

https://www.pzu.pl/dla-firm-i-pracownikow/zycie-i-zdrowie-pracownikow/ubezpieczenia-dodatkowe

https://www.uniqa.pl/porady-zycie-i-zdrowie/ubezpieczenie-grupowe-na-zycie-co-obejmuje-polisa/

https://www.warta.pl/dla-firmy/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie/

https://www.nn.pl/dla-firmy/ubezpieczenie-pracownikow/grupowe-ubezpieczenia-na-zycie.html

https://www.signal-iduna.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-na-zycie-grupa-otwarta-sigo/

https://www.ergohestia.pl/znajdz-ubezpieczenie/ubezpieczenie-grupowe-czy-indywidualne/ubezpieczenia-grupowe/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-klient-indywidualny/


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments