Ubezpieczenie zdrowotne w UE: co oferuje karta EKUZ?

Aktualizacja:

EKUZ to skrót pochodzący od nazwy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta ta wydawana jest podróżnym na indywidualne życzenie w celu poświadczenia, że dany podróżny objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym w kraju macierzystym. 

Co to jest EKUZ?

Dzięki przepisom unijnym, posiadacz karty EKUZ, w razie potrzeby może skorzystać z darmowej pomocy medycznej w kraju przebywania (karta wskazuje kraje-sygnatariuszy porozumienia). Zakres tej pomocy nie jest wszędzie jednakowy – regulowany jest przez wewnętrzne przepisy każdego kraju. Co to oznacza? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obejmuje podróżnego taką pomocą, jaka w ramach ubezpieczenia przysługuje obywatelowi w danym kraju w publicznych placówkach służby zdrowia. Za wszystkie ponadnormatywne działania chory musi więc zapłacić z własnej kieszeni. Przed wyjazdem warto jest sprawdzić, jakie zasady panują w konkretnym kraju. Na przykład transport karetką do szpitala w Polsce nie jest płatny, zagranicą jednak w większości krajów taka usługa jest odpłatna. Co ważne, żeby karta EKUZ zadziałała, udzielona pomoc musi być niezbędna, czyli osoba chora nie może zwlekać ze świadczeniami medycznymi. O tym, czy pomoc jest niezbędna decyduje pracownik służby zdrowia badający stan zdrowia chorego. Karta nie pokrywa m.in. kosztów transportu medycznego do kraju, kosztów ratownictwa medycznego (np. w górach), nie działa też w placówkach prywatnych. 

Czy to ubezpieczenie unijne jest wystarczające?

Karta ubezpieczenia, zwana popularnie przez rodaków unijnym ubezpieczeniem zdrowotnym pokrywa leczenie w danym kraju w podstawowym jedynie zakresie, zatem bardziej skomplikowane zabiegi, operacje, rehabilitacja itp. najczęściej refundowane nie są. Do tego, by móc ubiegać się o pełny zwrot kosztów leczenia zagranicznego należy zbierać wszystkie rachunki; niektóre z nich wymagają nawet kontrasygnaty osoby wysyłającej na badanie, sprzedających usługę lub lekarstwo, co w przypadku osoby chorej nierzadko jest czynnością ponad siły. Jest to warunek, bez którego NFZ nie pokryje leczenia zagranicznego. EKUZ obowiązuje w krajach UE i EFTA.

SPRAWDŹ: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Karta EKUZ czy ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenie zdrowotne w UE ma więc zakres minimalny. Dlatego, by zapewnić sobie pełne spektrum świadczeń i by zabezpieczyć się w innych aspektach ochrony podczas wakacji najlepiej jest wyszukać stosowne ubezpieczenie podróżne. Pokryć może ono takie aspekty podróży zagranicznej, jak koszty leczenia do wysokości ustalonej kwoty, zagwarantuje ubezpieczenie OC (szkoda wyrządzona innym), pokryje koszty następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW, także dla rodziny w przypadku śmierci podróżnego), ponadto może objąć ochronę bagażu (zagubienie, zniszczenie, kradzież), ubezpieczenie sprzętu sportowego, da wsparcie assistance oraz, co wyjątkowo ważne, zapewni pokrycie kosztów ratownictwa medycznego. Jest to zakres istotny dla wszystkich podróżnych chcących zagranicą uprawiać różnego rodzaju sporty: sporty zimowe, wspinaczkę górską, ekstremalną jazdę na rowerze itp. Warto zapamiętać, że ubezpieczenie podróżne pozwala na skorzystanie z zabiegów leczniczych i medycznych w placówkach państwowych i prywatnych: w razie konieczności nie musimy dopytywać, jakiego rodzaju jest placówka, zbierać rachunków etc.

Kartę EKUZ oczywiście warto jest mieć, ale trzeba mieć świadomość, że jest to tylko minimalne zabezpieczenie. Nie pokryje szkód związanych z mieniem, wypadków spowodowanych przez samego podróżnego, następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń. 

Podsumowanie

Wybierając się w podróż zagraniczną do jednego z krajów Unii Europejskiej warto jest zabezpieczyć swój pobyt również pod względem opieki zdrowotnej. Czynność tę zrealizować można poprzez wystąpienie do NFZ o kartę EKUZ. Jakie przywileje daje karta EKUZ i czy warto o nią wystąpić?

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)
Loading...