Co to jest alokacja

Aktualizacja: 21.09.2018
alokacja składki ubezpieczeniowej

Co to jest alokacja? Alokacja w ekonomii to w sensie dosłownym przeznaczenie, rozmieszczenie czy też przydzielenie ograniczonego zasobu. Natomiast alokacją w ubezpieczeniach nazywamy ustalenie na umowie w porozumieniu z ubezpieczonym części składki ubezpieczenia, która przeznaczona będzie do inwestowania przez towarzystwo ubezpieczeń.

Alokacja składki ubezpieczeniowej

Alokując ustalone środki pieniężne wydzielone ze składki, towarzystwo ubezpieczeń reinwestuje pieniądze ubezpieczonego. Poprzez analizę podmiotów do których trafi ustalona część, oraz dobór produktów finansowych, towarzystwo ubezpieczeń lokuje kapitał ubezpieczonego tak, aby uzyskać jak największe korzyści finansowe dla ubezpieczonego. Zgromadzone oszczędności na rachunku są wypłacane na koniec okresu ubezpieczenia.

Trzeba zaznaczyć, że alokowana składka podlega zarówno zysku, jak i stracie z inwestycji. Jednakże proces inwestycji ma tak zaplanowane rozmieszczenie zasobów, aby zminimalizować ryzyko straty dla ubezpieczającego, przy jednoczesnym wygenerowaniu dodatkowego żródła dochodu.

Należy pamiętać, iż wysokość składki jest pomniejszona o prowizję OFE, a także na rzecz drobnych opłat do banku depozytariusza oraz domów maklerskich, które obsługują dany fundusz. Następnie składki OFE są reinwestowane w różnorakie papiery wartościowe, zgodnie z limitami zapisanymi w ustawie w porozumieniu z ubezpieczonym.

Przykład alokacji:

Poniższy przykład przedstawia jak należy rozumieć alokacje: Ubezpieczenie na życie Pani Marii składa się z części ochronnej, która w ramach wykupionego zakresu, jest odpowiedzialna za życie i zdrowie oraz na części inwestycyjną. Ustalona składka w wysokości 300 zł miesięcznie to: 180 zł ochrony i 120 zł przeznaczonego do ubezpieczonego funduszu kapitałowego. Dzięki korzystnym decyzjom giełdowym po roku czasu zysk Pani Marii ze środków umieszczonych na polisie może zostać pomnożony i dzięki temu być dla niej dodatkowym źródłem dochodu.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)
Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments