Punkta

Podstawowym celem nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona interesu klientów, czyli osób ubezpieczających, tych już ubezpieczonych, osób uposażonych oraz beneficjentów polis ubezpieczeniowych.

Początkowo, powołany w połowie lat 90. XX wieku urząd sprawował Minister Finansów, lecz od 2006 roku nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce pełni Komisja Nadzoru Finansowego.