Punkta

Aby uzyskać status OWCA, należy przejść podstawowe szkolenie agencyjne w oddziale ubezpieczyciela, zdać egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, odczekać około 14 dni na zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności agencyjnych, a także podpisać umowę z wybranym agentem ubezpieczeniowym. Warunkiem podpisania takiej umowy jest niekaralność kandydata na OWCA.

Czym zajmuje się OWCA? Przede wszystkim:

  • pozyskuje nowych klientów,
  • utrzymuje dobre relacje z dotychczasowymi klientami,
  • wykonuje wszelkie czynności przygotowawcze w celu zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • administruje polisami ubezpieczeniowymi,
  • organizuje i nadzoruje wszelkie czynności agencyjne.