Punkta

Ubezpieczenie na cudzy rachunek ma miejsce wtedy, gdy ubezpieczający i ubezpieczony to dwie różne osoby. Czyli umowa zawierana jest pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a osobą trzecią, której nie obejmuje polisa ubezpieczeniowa.

Najczęściej mamy do czynienia z ubezpieczeniem na cudzy rachunek w przypadku grupowych polis pracowniczych lub przy zawieraniu kredytów, gdzie banki ubezpieczają osoby zaciągające kredyt.