Punkta

Zadaniem brokera ubezpieczeniowego jest wykonywanie czynności prawnych lub faktycznych, które są związane z zawarciem ochrony ubezpieczeniowej w imieniu lub na rzecz swojego klienta. W przeciwieństwie do agentów ubezpieczeniowych, brokerzy nie reprezentują towarzystw ubezpieczeniowych.

W Polsce, zawód brokera ubezpieczeniowego regulowany jest ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Co istotne, jako Broker mogą się określać wyłącznie te podmioty, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej (licencja brokera ubezpieczeniowego).

Do zadań brokera należy m.in.:

  • opracowanie programu ubezpieczenia dopasowanego do potrzeb klienta
  • zebranie maksymalnie dużej liczby ofert od towarzystw ubezpieczeniowych
  • sporządzenie rekomendacji dla konkretnych ofert
  • nadzór nad realizacją zawartej polisy ubezpieczeniowej