Punkta

Wypadkiem ubezpieczeniowym określamy te zdarzenia, które występują ze statystyczną prawidłowością i wchodzą w skład ryzyk objętych przez ubezpieczyciela i wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151), wypadek ubezpieczeniowy powstaje nie tylko w sytuacji negatywnej dla ubezpieczanego podmiotu (np. wypadek komunikacyjny lub pożar domu), lecz także w sytuacji zwiększenia potrzeb majątkowych.