Zniżki na OC/AC z zagranicy

Aktualizacja:
zniżki Oc z zagranicy

Osoby, które po kilku latach spędzonych na emigracji wracają do Polski, chcą wiedzieć, czy ich bezszkodowa jazda po zagranicznych drogach zostanie uznana i doceniona odpowiednio wysoką zniżką przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe. Sprawdziliśmy, jak sprawa wygląda u poszczególnych ubezpieczycieli i czy zniżki na OC/AC z zagranicy są honorowane.

Oto efekt naszego dziennikarskiego śledztwa w sprawie akceptowania zniżek na OC/AC z zagranicy przez polskie TU.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że decyzja o honorowaniu zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia należy do zakładu ubezpieczeń. Nie ma tu jednolitego stanowiska. Jedni ubezpieczyciele akceptują zniżki na OC przywiezione z zagranicy, inni w ogóle nie biorą pod uwagę zagranicznej historii jazdy kierowcy, a jeszcze inni – są zainteresowani przebiegiem historii jazdy za granicą, ale nie honorują uzyskanych w innych krajach zniżek na zasadzie 1:1.

Które TU honorują zniżki na OC/AC z zagranicy

Ustalając wysokość składki możemy uwzględnić historię ubezpieczeniową wypracowaną przez klienta podczas pobytu poza granicami Polski. Posiadanie odpowiednich umów i ich szkodowość muszą być potwierdzone dokumentem wystawionym przez zagranicznego ubezpieczyciela. Taki dokument przed wydaniem decyzji jest oceniany przez underwritera* – mówi Dawid Korszeń z Warty.

Uznajemy zniżki za bezszkodową jazdę wypracowane przez klienta za granicą. Honorujemy zaświadczenia z krajów europejskich, Kanady, USA i Meksyku. – wyjaśnia rzecznik prasowy Bohdan Białorucki z TU Aviva (obecnie Allianz) – Honorujemy zaświadczenia wystawione przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych w imieniu firmy ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że zawierają one potrzebne informacje. Honorujemy zniżki 1:1 Jeśli klient przedstawi dokument zawierający informację o wypracowanych zniżkach zagranicznych (np. 50%), uznajemy je w naszej kalkulacji składki.

– Honorujemy zniżki, które osoba fizyczna mieszkająca ostatnio za granicą wypracowała sobie z tytułu bezszkodowej jazdy na terenie innego kraju. Warunkiem powyższego jest, że klient przedstawi zaświadczenie z zagranicznego zakładu ubezpieczeń, potwierdzające przebieg ubezpieczeń komunikacyjnych za dany okres ubezpieczenia, wraz z jego tłumaczeniem na język polski – odpowiada Robert Kowalczyk Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych InterRisk.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Decyzja o honorowaniu zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia należy do zakładu ubezpieczeń – wyjaśnia biuro prasowe PZU – PZU SA co do zasady honoruje takie zaświadczenia. Z uwagi na brak jednolitych wzorów zaświadczeń w przypadku wątpliwości decyzje podejmowane są indywidualnie.

UNIQA honoruje zagraniczne zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, o ile wydane zostały przez uprawnione instytucje. Możemy wymagać oryginału zaświadczenia oraz tłumaczenia go przez tłumacza przysięgłego na język polski. Wymóg tłumaczenia dokumentu dotyczy w szczególności zaświadczeń innych niż anglojęzyczne – wyjaśnia Lidia Alagierska, ekspert-lider ds. rozwoju produktów komunikacyjnych i assistance, Departament Rozwoju Produktów UNIQA.

Jaki dokument powinniśmy przedstawić aby zniżki na OC/AC były honorowane?

To zależy od ubezpieczyciela.

Bohdan Białorucki z TU Aviva (obecnie Allianz):

Zaświadczenie (dokument) o przebiegu ubezpieczenia/latach bezszkodowych z zagranicy, powinien zawierać takie informacje, jak zakresy ubezpieczeń oraz ewentualne szkody, okresy, na jakie zawarte było ubezpieczenie oraz przedmiot ubezpieczenia (marka, model, rok produkcji). Dokument musi być sporządzony w języku polskim lub angielskim, bądź przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.

Lidia Alagierska z UNIQA:

– Abyśmy mogli naliczyć klientowi zniżki Bonus Malus, na dokumencie powinny znajdować się informacje o początku i końcu okresu ubezpieczenia, liczbie szkód i zdarzeń zaistniałych w ubezpieczeniu OC i/lub AC w danym okresie oraz dane klienta.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Czy polskie TU będą miały obowiązek akceptowania zniżek na OC/AC przywiezionych z zagranicy?

Pojawiły się propozycje Komisji Europejskiej, by ubezpieczyciele traktowali oświadczenia o przebiegu ubezpieczenia wydane przez ubezpieczyciela z innego państwa członkowskiego na równi z tymi wydanymi w ich kraju, czyli uwzględniali zniżki wypracowane w każdym kraju Unii.

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Są plany, aby ujednolicić w ramach Unii formularz zaświadczenia o historii szkód z polisy OC. Komisja chciałaby również, by towarzystwa ubezpieczeń upubliczniły zasady naliczania zniżek za bezszkodową jazdę, bo do tej pory każde towarzystwo kieruje się własnym, poza odgórnym, systemem.

Jeśli zmiany rzeczywiście nastąpią, możemy się ich spodziewać do maja 2019 roku.

* Underwriter to osoba, której zadaniem jest ocena ryzyka związanego z klientem i wyliczenie, jaką cenę powinien on zapłacić za polisę.

Aviva i Allianz razem od 2 lipca!
Ubezpieczalnie łączą się w Polsce pod jedną marką!
Masz ubezpieczenie w Aviva? Od 2 lipca 2022 r. Aviva i Allianz łączą się pod wspólną nazwą – Allianz. Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Co to oznacza dla klientów? Twoje ubezpieczenie jest nadal ważne, a wszystkie podpisane umowy obowiązują jak dotychczas!

Podsumowanie

  1. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą ale nie muszą honorować zniżek wypracowanych przez kierowcę w ciągu lat spędzonych zagranicą.
  2. Jedni ubezpieczyciele akceptują zniżki na OC przywiezione z zagranicy, inni w ogóle nie biorą pod uwagę zagranicznej historii jazdy kierowcy, a jeszcze inni – biorą, ale nie honorują uzyskanych w innych krajach zniżek na zasadzie 1:1.
  3. Aby skorzystać ze zniżek wypracowanych zagranicą, należy przedstawić ubezpieczycielowi odpowiednie dokumenty.
  4. Są plany Komisji Europejskiej, aby wprowadzić obowiązek akceptowania zniżek wypracowanych przez kierowcę na europejskich drogach we wszystkich krajach członkowskich.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(Brak ocen)
Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments