Punkta

Po co jest ubezpieczenie turystyczne?

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia, a podczas podróży zagranicznej będziesz wymagał opieki medycznej, koszty leczenia mogą być ogromne i sięgnąć nawet kilku tysięcy euro. Ubezpieczenie chroni także przed innymi rodzajami ryzyka: sprawdź poniżej co dokładnie zawiera!

Ubezpieczenie turystyczne Radość Odkrywania to stosunkowo nowa oferta na rynku. Wprowadziła ją Uniqa w lutym 2015 roku. W przypadku tego ubezpieczenia, do wyboru mamy trzy różne pakiety: Mini, Maxi i Mega. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które wyjeżdżają na kilka dni, jak i tych planujących wyjazd na stałe.

Radość Odkrywania – co i kogo możemy ubezpieczyć?

Podstawowa wersja ubezpieczenia Uniqa Radość Odkrywania obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy assistance, w zakresie zgodnym z wybranym wariantem. Świadczenia te mogą zostać rozszerzone m.in. o ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej czy kosztów rezygnacji z podróży.

Ubezpieczenie Uniqa Radość Odkrywania gwarantuje ochronę ubezpieczeniową podczas wyjazdów zagranicznych. Do wyboru mamy jedną z dwóch stref geograficznych:

  • Europa – w tym pozaeuropejska część Turcji, wszystkie pozaeuropejskie kraje basenu Morza Śródziemnego oraz Wyspy Kanaryjskie i Madera,
  • obszar całego świata z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju stałego zamieszkania.

W zależności od liczby osób, które chcemy objąć ubezpieczeniem, do wyboru mamy ubezpieczenie w formie:

  • indywidualnej,
  • rodzinnej (członkowie rodziny, jednak nie mniej niż 2 osoby),
  • grupowej (np. pracownicy firmy, uczestnicy wycieczki, członkowie stowarzyszenia, itp.).

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance?

Przebywasz na wymarzonym urlopie zagranicznym i nagle wymagasz konsultacji lekarskiej. Czasami okazuje się, że nawet w przypadku zwykłych problemów żołądkowych, konieczna jest hospitalizacja. Z dostępem do służby zdrowia nie ma większego problemu, chyba że przebywasz w środku dżungli.  Problemem mogą być jednak koszty: leczenie szpitalne np. w Egipcie czy Ameryce Północnej możne kosztować horrendalne kwoty. Przed takimi konsekwencjami uchroni Cię właśnie ubezpieczenie turystyczne. Polisa Radość Odkrywania obejmuje koszty leczenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, a także niespodziewanej wojny i ataków terrorystycznych.

CZYTAJ TAKŻE

Ubezpieczenie podróżne: co warto wiedzieć?

City break a ubezpieczenie turystyczne. Czy warto kupić polisę wyjeżdżając na weekend?

W przypadku jednego z powyższych zdarzeń, ubezpieczyciel pokryje koszty związane z leczeniem szpitalnym, zabiegami zleconymi przez lekarza, dojazdu lekarza, wizyty lekarskiej związanej z pogorszeniem stanu zdrowia podczas ciąży, czy też naszego transportu z miejsca wypadku. W szczególnych przypadkach możemy także liczyć na pokrycie kosztów transportu do szpitala w naszym kraju.

UWAGA:

Uniqa Radość Odkrywania obejmuje także nagłe zaostrzenie choroby przewlekłej, chorobę tropikalną, nagłe i niespodziewane powikłania ciąży oraz poród, który nastąpił co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem.

Tak jak wspominaliśmy na początku, podstawowa wersja ubezpieczenia obejmuje także pomoc assistance. Ta okaże się nieoceniona w przypadku utraty czy kradzieży dokumentów, problemów z błędnym nadaniem bagażu, opóźnienia lotu czy konieczności skorzystania z usług tłumacza.

Na świadczenia ze strony ubezpieczyciela nie możesz liczyć w przypadku, jeśli koszty leczenia są związane z nagłym zachorowaniem w postaci zawału serca czy udaru mózgu, jeśli przed rozpoczęciem podróży cierpiałeś na choroby układu sercowo-naczyniowego czy cukrzycę. Polisa nie obejmie także schorzeń, które wyniknęły z powodu nie poddania się szczepieniom prewencyjnym obowiązkowym w kraju, do którego podróżujesz.

Ile wynosi suma ubezpieczenia Uniqa Radość Odkrywania?

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia została jasno określona w OWU. Do wyboru mamy jedną z kilku sum ubezpieczenia – od 50 tys. zł do 500 tys. zł. W ramach ubezpieczenia przysługuje nam m.in. jedna wizyta lekarska do równowartości 250 EUR, hospitalizacja do równowartości 2 tys. EUR, transport do kraju nie przekraczający 2 tys. EUR, a także organizacja pochówku i transport zwłok, którego koszty nie mogą przekroczyć 2 tys. EUR.

Zgodnie z zaleceniem ubezpieczyciela, wybierając się na wakacje do państw europejskich, należy mieć polisę turystyczną z kosztami leczenia na ok. 200 tys. zł. Taka kwota pozwoli na 3-tygodniowy pobyt w szpitalu.  Podróżując na pozostałe kontynenty lepiej wybrać ubezpieczenie z kosztami leczenia minimum 300 tys. zł.

Ubezpieczenie Radość odkrywania w wersji rozszerzonej: czy warto?

Czy warto dopłacić do ubezpieczenia i wybrać rozszerzenie o następstwa nieszczęśliwych wypadków? Wariant ten obejmuje m.in. zgon w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku oraz trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciel zastrzega jednak, że nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku operacji czy innych zabiegów leczniczych, chorób i wypadków wynikających z epidemii czy chorób zakaźnych.

Jeśli planujesz aktywny wypoczynek, warto zastanowić się nad dodatkową opcją obejmującą także wyczynowe uprawianie sportu, a także sporty ekstremalne. Amatorska aktywność sportowa (narciarstwo, jazda na rowerze czy pływanie) objęte są podstawowym wariantem ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że dla osób podróżujących z wartościowym sprzętem, np. rowerami, deską surfingową czy sprzętem do wspinaczki, Uniqa oferuje dodatkowe ubezpieczenie, które zagwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku kradzieży czy zniszczenia sprzętu.

Kolejnym rozszerzeniem mającym zadbać o nasz spokój i nasze bezpieczeństwo jest ubezpieczenie OC. W jakich sytuacjach sprawdzi się ubezpieczenie OC?  Chroni ono twoje interesy, jeśli wyrządzisz szkody osobie trzeciej, np. zniszczysz przypadkowo czyjś sprzęt narciarski, albo uderzysz w kogoś na stoku i spowodujesz u niego obrażenia wymagające pomocy lekarskiej.

UWAGA:

Decydując się na wykupienie dodatkowego rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pamiętaj, że nie obejmuje ono USA, Australii i Kanady.

Karencja: od kiedy jesteśmy objęci ochroną?

Standardowo opieką jesteśmy objęci już od następnego dnia po opłaceniu składki i podpisaniu umowy. Okres karencji różni się jednak w zależności od wybranego rozszerzenia – w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, pomocy assistance czy bagażu podróżnego – odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez nas granicy Polski. W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrona obejmuje nas już w chwili opuszczenia domu. Jeśli zaś wybierzemy opcję ubezpieczenia kontynuacji leczenia powypadkowego w Polsce i podczas podróży zagranicznej ulegniemy wypadkowi – ochrona będzie obowiązywać od dnia powrotu do kraju i kończyć się dokładnie po upływie 2 miesięcy.

Co musisz zrobić aby zgłosić szkodę?

W przypadku zajścia nieprzewidzianego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, bardzo ważne jest zachowanie zimnej krwi i racjonalne myślenie. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką musisz zrobić po zdarzeniu jest powiadomienie ubezpieczyciela. Celem późniejszego udowodnienia wystąpienia szkody, ważne jest aby zachować wszelkie dokumenty i zaświadczenia potwierdzające zdarzenie. W przypadku zagubienia czy kradzieży bagażu, Twoim obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie policji.