Punkta

Umowa o dzieło a składki społeczne – informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa o dzieło, uważana za umowę cywilnoprawną, nie powoduje powstania stosunku pracy. Oznacza to, iż przynajmniej w teorii, jest ona zawierana na równej stopie a w słowniku obu stron nie powinny pojawić się takie słowa jak „pracodawca” czy „pracownik”. Dodatkowo umowa dotyczy wykonania konkretnego dzieła, czyli czynności, w wyniku których zostanie uzyskany konkretny namacalny rezultat, np. szafka kuchenna, artykuł czy też rzeźba. W związku z tym zlecający wykonanie dzieła nie może narzucić miejsca jego wykonania, ponieważ jest to uzależnione od rodzaju rezultatu. W związku z powyższym do takich umów nie są przypisane obowiązkowe składki społeczne, w tym ta na ubezpieczenie zdrowotne. Powodem jest brak jakiejkolwiek zależności między stronami a cała umowa sprowadza się do dwóch kwestii: wykonania dzieła i zapłaty za nie.

CZYTAJ TAKŻE

Jak ubezpieczyć się w NFZ, gdy nie masz etatu? Poradnik dla przedsiębiorców i freelancerów

Mam umowę o dzieło – jakie ubezpieczenie zdrowotne powinienem wybrać?

Istnieją pewne wyjątki, dzięki którym mimo pracy na umowę o dzieło, będziemy mieli opłacane składki ZUS. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której umowa o dzieło jest zawarta z tym samym pracodawcą, z którym posiadamy podpisaną umowę o pracę. Wówczas będzie on zobowiązany do opłacania składek z obu tytułów. Innym rozwiązaniem jest dobrowolna składka ZUS. Może mieć ona dwie różne wartości. W chwili, gdy nasz dochód przekracza średnią krajową, wówczas będzie ona wynosić 10% z naszych dochodów. Jeśli zarabiamy mniej, wówczas będzie nas obowiązywała taka sama składka co przy innych formach umowy (9%). Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego koszty w całości pokrywa pracownik ze swoich dochodów. W związku z tym musi się on samodzielnie zgłosić do ZUS i podpisać z nim stosowną umowę, dzięki której zostaniemy objęci ubezpieczeniami społecznymi.

Ubezpieczenie zdrowotne na własną rękę

Nie musimy decydować się na ZUS, szczególnie, że wysokość składek nie zawsze jest w zasięgu naszej kieszeni. Innym rozwiązaniem są prywatne ubezpieczenia, wśród których możemy wybrać te całkowicie podstawowe (ubezpieczenie medyczne) lub pakiety usług (np. ubezpieczenie od kosztów leczenia i ubezpieczenie medyczne). W tym wypadku możemy dostosować ofertę do naszych wymagań – zarówno finansowych, jak i zdrowotnych. Nie musimy bowiem od razu wykupywać pełnego pakietu ubezpieczeniowego, obejmującego najbardziej specjalistyczne badania diagnostyczne. Warto przed zakupem porównać oferty i dopytać się, co obejmuje dany pakiet.