Jak ubezpieczyć się dobrowolnie na NFZ, gdy nie masz etatu? Poradnik dla przedsiębiorców i freelancerów

Aktualizacja:
ubezpieczenie dobrowolne nfz

Brak umowy o pracę nie musi oznaczać braku ubezpieczenia w NFZ. Możesz postarać się o umowę zlecenia, założyć działalność gospodarczą lub pozostać freelancerem i dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ. Jak to załatwić? Ile kosztuje takie świadczenie. Wyjaśniamy wszystko krok po kroku.

„Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.” – stanowi art. 68 ustęp 2 Konstytucji RP. Praktyka wygląda jednak zupełnie inaczej – z szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że bez prawa do publicznej opieki medycznej pozostaje około 2 miliony Polaków. Takie dane podał na koniec 2021 wiceminister Waldemar Kraska. Są to przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o dzieło, pracujący na czarno lub za granicą.

Jak ubezpieczyć się w NFZ? Lekarz także dla nieubezpieczonych?

Co więcej, nawet pół miliona nieubezpieczonych Polaków rocznie korzysta ze świadczeń NFZ. Świadczeń, za które, przynajmniej teoretycznie, muszą później zapłacić z własnej kieszeni. Sprawę miała rozwiązywać nowelizacja przepisów o ochronie zdrowia. Od 1 stycznia 2017 gwarantuje bezpłatny dostęp do usług POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) wszystkim, także nieubezpieczonym. Równocześnie, nadal działa system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), klasyfikujący pacjentów.

W praktyce osoby nieubezpieczone mogą otrzymywać świadczenia wyłącznie na podstawie deklaracji, że ubezpieczenie posiadają. NFZ jednak nie będzie karał ich za poświadczenie nieprawdy, nie będzie też egzekwować opłat za świadczenia. Cała zmiana dotyczy jednak wyłącznie podstawowej opieki zdrowotnej, a więc całodobowej opieki w przychodniach i możliwości wykonywania badań diagnostycznych. Pobyty w szpitalach i korzystanie z lekarzy specjalistów nie są objęte tą nowelą.

Kogo obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie NFZ?

Opłacanie składki na Narodowy Fundusz Zdrowia daje nam prawo do korzystania z usług placówek publicznej służby zdrowia. Należą do nich:  przychodnie ogólne i specjalistyczne, placówki diagnostyczne, szpitale, sanatoria itp. Jednak do korzystania z usług publicznej służby zdrowia uprawnione są wyłącznie osoby regularnie opłacające składkę na NFZ lub takie, które zostały objęte polisą z innego powodu (np. uczą się, pobierają zasiłek, korzystają z ubezpieczenia jednego z członków rodziny). W praktyce, z bezpłatnej i publicznej służby zdrowia mają prawo korzystać m.in.:

 • osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
 • rolnicy i ich rodziny,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • emeryci i renciści,
 • uczniowie, studenci,
 • dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • osoby pobierające świadczenia socjalne (urlop macierzyński, wychowawczy), przedemerytalne, osoby objęte ubezpieczeniem bezrobotnych,
 • osoby duchowne,
 • funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, BOR i innych służb

i wiele innych, sprecyzowanych grup.

Umowa o pracę i umowa zlecenie – składkę odprowadza pracodawca

Gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, składkę zdrowotną wynoszącą 9% naszych zarobków odprowadza w naszym imieniu pracodawca. Obliczane jest ona z kwoty brutto pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika. Podobnie w przypadku umowy zlecenia – choć nie wszyscy o tym wiedzą, również ten rodzaj współpracy daje nam ubezpieczenie zdrowotne i uprawnia do korzystania ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracodawca opłacający nam NFZ to bez wątpienia opcja najwygodniejsza z możliwych – nie musimy pamiętać o składakach ani sami robić przelewów. Warto jednak trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas kontrolować, czy nasze składki rzeczywiście są odprowadzane, jak należy. Możemy to zrobić przy pomocy systemu eWUŚ.

Praca bez etatu – czy to oznacza brak prawa do publicznej służby zdrowia?

Gdy zdarzy się, że stracisz etat i nie możesz liczyć na umowę – zlecenie, tracisz też prawo do korzystania z placówek publicznej służby zdrowia. Natomiast od tej reguły jest kilka odstępstw, jak również innych wariantów wyjścia z niewygodnej sytuacji. Co robić w takiej sytuacji? Ubezpieczenie dobrowolne NFZ można opłacać indywidualnie. A może lepiej wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast NFZ? Przeczytaj poniższe akapity, zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast NFZ

Wiele osób pozbawionych polisy zdrowotnej sądzi, że do niczego nie jest ona im potrzebna, a sprawę rozwiąże prywatna polisa medyczna. Choć takie podejście jest bardzo wygodne (np. na wizytę u prywatnego lekarza czeka się bardzo krótko), może być błędne. Rzeczywiście, wykupienie prywatnej polisy jest dziś proste jak nigdy dotąd – do programu, płacąc kilkadziesiąt złotych miesięcznie, możemy przystąpić razem z członkiem naszej rodziny (np. mężem zatrudnionym w dużej korporacji, a nawet partnerem, bo prywatne towarzystwa medyczne pozwalają ubezpieczać nie tylko rodzinę).

Warto jednak pamiętać, że prywatna opieka medyczna umożliwi nam dostęp do lekarzy specjalistów, ewentualnie także diagnostykę medyczną. Co jednak, gdy nagle trafimy do szpitala, złamiemy nogę na nartach lub weźmiemy udział w wypadku komunikacyjnym? Wtedy – jeśli nie mamy wystarczająco szerokiej polisy prywatnej – za świadczenia szpitalne będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. A mowa tu o niemałych sumach – za wycięcie wyrostka robaczkowego zapłacimy min. 4 tysiące złotych, prawie 5 tysięcy kosztuje pilna operacja po złamaniu nogi, a ratujący życie zabieg po zawale – nawet 20 tysięcy.

Mimo wszystko, prywatna opieka medyczna to dobre rozwiązanie dodatkowe, które pozwoli Ci w krótkim czasie uzyskać np. wizytę u lekarza specjalisty. Koszt takie pakietu wynosi już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Ile dokładnie? Sprawdź!

Oblicz składkę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Brak etatu – jak ubezpieczyć się w NFZ prywatnie?

Fakt, że zostałeś pozbawiony etatu nie oznacza, że nie masz szans na korzystanie ze świadczeń NFZ. Jest kilka sposobów, by na nowo zostać objętym ubezpieczeniem. Po pierwsze, możesz zarejestrować własną działalność gospodarczą. Po drugie, możesz pozostać freelancerem i ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie. Po trzecie, w pewnych sytuacjach możesz skorzystać z polisy ubezpieczeniowej członka najbliższej rodziny. Swoim ubezpieczeniem może objąć Cię ubezpieczona żona lub mąż, a także rodzice i dziadkowie, pod warunkiem, że mieszkacie we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokładną informację o ubezpieczaniu członków rodziny znajdziesz w artykule „Ubezpieczenie zdrowotne dla członków rodziny”.

Własna działalność gospodarcza – ile kosztuje składka NFZ?

Wiele osób błędnie sądzi, że jedynym remedium na brak etatu jest zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej. Ta opcja ma wiele zalet: pracujemy na własną markę, w elastycznych godzinach, nie mamy nad głową szefa. Ma też jedną podstawową wadę – spore koszty. Jako jednoosobowa firma musimy sami zatroszczyć się o opłacenie składki ZUS, która w 2022 roku wynosi ponad 1124,23 złotych miesięcznie bez dobrowolnego ubezpieczenia NFZ.

Od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy mają własną działalność rozliczają się na innych zasadach niż dotychczas. Obliczane jest ono na podstawie skali podatkowej i ogólnych zasad przyjętych w tym roku. Z wyliczeń ZUS wynika, że przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 3010 zł brutto, wysokość składki zdrowotnej w 2022 wynosi 270,90 zł. Stanowi ono 9% naszych dochodów. ZUS udostępnia kalkulator, który umożliwia dokładne obliczenie stawki.

Zniżka na początek, czyli mały ZUS

Wprawdzie osoby, które rejestrują swoją pierwszą działalność gospodarczą mogą liczyć na preferencyjny, tzw. mały ZUS, wynoszący ok. 263,59 złotych, jednak z opcji tej możemy korzystać tylko przez dwa pierwsze lata. Jednym ze składników tej kwoty nie jest ubezpieczenie zdrowotne, dające nam prawo do korzystania ze świadczeń NFZ.

prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ulga na start a dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Inną możliwością jest także skorzystanie z Ulgi na start, która na 6 miesięcy zwalnia przedsiębiorców z konieczności regulowania ubezpieczeń społecznych.  Dla osoby, która stawia pierwsze kroki w świecie biznesu i dopiero rozpoczyna budowanie siatki zleceniodawców, długoterminowo te koszty okazują się zwykle zbyt wysokie. To właśnie owe koszty sprawiają, że często na miesiące i lata pozostaje nieubezpieczona.

Warto podkreślić, że Ulga na start nie zwalnia z obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych. To właśnie jedyna składka jaką jesteś zobligowany co miesiąc odprowadzać.

Ile wynosi składka na NFZ w ramach Ulgi na start?

 • W przypadku rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, składka na NFZ wynosi 9% podstawy wymiaru składki. 
 • Gdy rozliczasz podatek dochodowy w formie podatku liniowego (19%), składka na NFZ wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki.
 • W przypadku osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych, miesięczna składka to również 9%. W 2022 roku wynosi ona od 380 zł do 950 zł – zależnie od przychodów.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – kto podlega, na czym polega?

Tymczasem wszyscy, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą ubezpieczyć się sami, dobrowolnie. Ta opcja najbardziej zainteresuje osoby zatrudnione na umowę o dzieło, przebywające na urlopach bezpłatnych, utrzymujące się z najmu, ewentualnie niezarejestrowanych bezrobotnych. Wraz z nabyciem prawa do ubezpieczenia mogą one bowiem do woli korzystać ze wszystkich placówek i usług finansowanych ze środków NFZ.

Ile wynosi składka zdrowotna?

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie medyczne w NFZ? Miesięczna składka wynosi zawsze 9% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw razem z wypłatami z zysku. Informacja o wysokości średniego wynagrodzenia jest co kwartał podawana przez GUS. Oznacza to, że wysokość składki zmienia się co kwartał. Zanim więc wniesiesz opłatę, sprawdź na stronie internetowej NFZ jej aktualną wysokość.

W kwietniu, maju i czerwcu 2022 składka wynosi nie mniej niż 570,46 złotych

Pamiętaj: opóźnienie we wpłacie składki powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z NFZ i wygaśnięcie prawa do świadczeń.

Przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym: zapłacisz więcej

Jeśli decydujemy się na dobrowolne ubezpieczenie medyczne, a do tej pory nieregularnie odprowadzaliśmy składki lub mieliśmy przerwę w ubezpieczeniu, musimy liczyć się z opłatą dodatkową, której wysokość jest zależna od tego, jak długo trwała przerwa:

 • od 3 miesięcy do roku – 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 1267,69 zł,
 • powyżej roku do 2 lat – 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 3 169,23 zł, z możliwością rozłożenia na 3 raty,
 • powyżej 2 lat do 5 lat – 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 6 338,46 zł, z możliwością rozłożenia na 6 rat,
 • powyżej 5 lat do 10 lat – 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 9 507,69 zł, z możliwością rozłożenia na 9 rat,
 • powyżej 10 lat – 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki i nie mniej niż 12 676,92 zł, z możliwością rozłożenia na 12 rat.

W szczególnych, uzasadnionych sytuacjach dyrektor właściwego nam oddziału NFZ może zwolnić nas z opłaty lub rozłożyć ją na korzystne raty. Wiele osób próbuje też obchodzić te opłaty, podpisując na miesiąc umowę zlecenie, od której odprowadzana jest składka, a potem decydując się na dobrowolne ubezpieczenie. Kara liczona jest bowiem od ostatniej przerwy w opłacaniu składek. Dobra wiadomość jest jednak taka, że składki na ubezpieczenie zdrowotne możemy odliczyć od podatku (dokładnie tak, jak robią to osoby zatrudnione na etat), spora część pieniędzy wróci więc do naszego portfela. Mówiąc precyzyjnie – w zeznaniu podatkowym możemy odliczyć aż 7,75% podstawy wymiaru składki (cała składka zdrowotna wynosi 9%). Pamiętajmy jednak, by zachować dowody opłacenia składki – mamy taki obowiązek.

Jak zapisać się do ubezpieczenia dobrowolnego NFZ?

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ możesz podpisać w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej dla województwa, w którym mieszkasz. Potrzebne Ci będą następujące dokumenty:

 • wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ, który można wydrukować ze strony internetowej NFZ lub wypełnić na miejscu w oddziale,
 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia:
  • umowa o pracę – świadectwo pracy
  • umowa zlecenie – umowa wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np. drukiem ZUS ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA,
  • działalność gospodarcza – druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA potwierdzony przez ZUS, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek prawa handlowego wykreślenie z KRS,
  • rejestracja jako osoba bezrobotna – Decyzja z Urzędu Pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej,
  • zgłoszenie jako członek rodziny – druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia (w przypadku małżonka) lub druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający zakończenie nauki (w przypadku dziecka),
  • zgłoszenie przez szkołę lub uczelnię – dokument potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA) lub zaświadczenie z uczelni,
  • ubezpieczenie w innym kraju członkowskim UE i EFTA – formularz E-104,
  • inny – dokument od płatnika składek potwierdzający zakończenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Po złożeniu wniosku i uregulowaniu ewentualnej opłaty, podpiszesz umowę. Następnie masz 7 dni na wizytę w ZUS i złożenie tam druku ZUS ZZA. Następnie, do 15. dnia każdego miesiąca masz obowiązek wpłacenia składki na konto ZUS, a także złożenia w placówce Zakładu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jeśli zdecydujesz się rozwiązać umowę, także robisz to pisemnie, w placówce NFZ.

Pamiętaj, że zawierając umowę, masz obowiązek zgłosić wszystkich członków Twojej rodziny, którzy nie są objęci polisą z innego tytułu. Nie poniesiesz za to żadnej dodatkowej opłaty.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – a jak jest gdzie indziej?

Składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ nie są niskie. Trzeba przyznać, że są na świecie kraje, w których ubezpieczenie zdrowotne kosztuje o wiele więcej. Jednym z najdroższych krajów jeśli chodzi o opiekę medyczną są Stany Zjednoczone. Częściowo darmowa służba zdrowia (nie w 100%) przysługuje tam tylko najmniej zarabiającym (program medicaid), osobom starszym powyżej 65 roku życia (program medicare) i dzieciom (CHIP). Reszta musi się ubezpieczyć lub płacić gotówką, a koszty bywają astronomiczne i za niewielki zabieg czy pomoc w razie wypadku należy zapłacić kilka, kilkanaście tysięcy dolarów.

Dobrowolna składka zdrowotna w Stanach może wynieść od kilkaset do nawet kilku tysięcy dolarów.

Podsumowanie

 1. Prywatna polisa medyczna jest bardzo przydatna, ale może nie wystarczyć. W nagłych wypadkach, gdy trafisz do szpitala publicznego, będziesz musiał za to zapłacić.
 2. Składkę na NFZ możesz odprowadzać samodzielnie, nawet gdy nie masz etatu. Możesz to robić jako przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej lub prywatnie.
 3. Przedsiębiorcy opłacają różną wysokość składki w zależności od sposobu rozliczenia podatku dochodowego.
 4. Gdy ubezpieczysz się w NFZ prywatnie, zapłacisz w 2022 roku nie mniej niż 570,46 zł oraz opłatę dodatkową, jeśli miałeś przerwy w opłacaniu składek.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
188 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Lucjan
Lucjan
5 lat temu

Witam

Czytałem Pani artykuł i nasuwa się pytanie z mojej strony
.Proszę o porade jak postąpić w przypadku kiedy to syn mieszkający w Anglii jest w posiadaniu umowy o pracę na czas nieokreślony i posada ubezpieczenie. Od dwóch lat leczy się w Klinice A diagnoza to cukrzyca , problemy z trzustka i do usuniecia woreczek zolciowy . Jest dziwnym dla mnie to ostatnie zagadnienie ze lekarze tam na miejscu nie podejmuja decyzji o zabiegu .
Tyle tytulem wstępu. Proszę o Odp. jak należy postąpić żeby np. ubezpieczyć się jednorazowo /indywidualnie na czas zabiegu i pobytu w szpitalu w kraju ?

Z poważaniem

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
5 lat temu
Reply to  Lucjan

Witam. Nie ma takich ubezpieczeń. Polisę można wykupić na rok z góry. Ponad to posiadają karencję – okres po jakim zaczyna działać ochrona. Najczęściej jest to 12 miesięcy.

iwona
iwona
5 lat temu

Witam. Wrocilam do Pl. z Uk. z moja 4 letnia corka i jestem w tej chwili bezrobotna, prosze napisac gdzie najlepiej ubespieczyc(do czasu az nie znajde pracy) siebie i corke tak aby wrazie potrzeby nie placic ani za leczenie ani za szpital i jesli to mozliwe to jaka to jest suma.Z gory Panu dziekuje.

iwona
iwona
5 lat temu

Witam. Wrocilam do Pl. z Uk. z moja 4 letnia corka i jestem w tej chwili bezrobotna, prosze napisac gdzie najlepiej ubezpieczyc(do czasu az nie znajde pracy) siebie i corke tak aby wrazie potrzeby nie placic ani za leczenie ani za szpital i jesli to mozliwe to jaka to jest suma.Z gory Panu dziekuje.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
5 lat temu
Reply to  iwona

Dzień dobry, zapraszam do skorzystania z naszej porównywarki pakietów medycznych, lub do kontaktu pod numerem 224909000, czy też na pomoc@Punkta.pl. Postaramy się odnaleźć odpowiedni pakiet medyczny.

Marek
Marek
4 lat temu

Dzień dobry, a co w przypadku, gdy po studiach podjąłem pracę na umowie o dzieło i od studiów minęły 2 miesiące. Jaką dodatkową opłatę ponoszę? Również nie wiem, co w przypadku gdy pochodzę i mieszkam „normalnie” na podkarpaciu, a teraz pracę mam w Krakowie i tu mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu. Oddział NFZ do którego pownienem się wybrać to Rzeszów czy Kraków? Wygodniej byłoby mi do Krakowa, nie ukrywam. Dziękuję z góry, pozdrawiam

Grzegorz Bujański (punkta)
Grzegorz Bujański (punkta)
4 lat temu
Reply to  Marek

Dzień dobry.W Pana przypadku nie powinna być doliczana jeszcze opłata. Po ukończeniu studiów przez 30 dni był Pan jeszcze ubezpieczony i ma Pan kolejne 30 dni na zgłoszenie się do ubezpieczenia. Proszę udać się do oddziału w Krakowie.

Natalia
Natalia
4 lat temu

witam
jesli chce sie ubezpieczyc prywatnie ta kwota 382 zl jest oplata miesiaczna ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Natalia

Dzień dobry, zacytuję fragment powyższego artykułu: „miesięczna składka wynosi zawsze 9% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw razem z wypłatami z zysku. Informacja o wysokości średniego wynagrodzenia jest co kwartał podawana przez GUS”. Na stronie NFZ widnieje informacja: „Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach styczeń, luty, marzec 2018 r. wynosi 426,59 zł za każdy miesiąc.” Polecam do zajrzenia bezpośrednio na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia i przeczytania, jak ubezpieczyć się dobrowolnie (krok po kroku).

Żniwiarz
Żniwiarz
4 lat temu

„Opłacanie składki na Narodowy Fundusz Zdrowia daje nam prawo do korzystania z usług placówek publicznej służby zdrowia – przychodni ogólnych i specjalistycznych” Na które czeka się rok lub więcej czasu. Za to co zostało odprowadzone do ZUS już dawno bym odwiedził wszystkich specjalistow.

Kasia
Kasia
4 lat temu

Witam, czy pracując za granicą mogę ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ aby móc się leczyć w Polsce? Chodzi o leczenie specjalistyczne.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Kasia

Dzień dobry, jeżeli będzie posiadała Pani kartę EKUZ, to wtedy będzie można leczyć się też w Polsce, natomiast jeśli jest to planowane leczenie, to należałoby dodatkowo zarejestrować dokument S2 w oddziale NFZ. Po jego zarejestrowaniu można otrzymać prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. Polecałbym jeszcze skontaktować się w tej sprawie z Narodowym Funduszem Zdrowia, ewentualnie można tutaj wyczytać jeszcze więcej informacji na ten temat.

Sandra
Sandra
4 lat temu

Witam ostatni raz miałam ubezpieczenie w styczniu i problem jest w tym ze niestety nie mam decyzji kiedy skaczylo sie ubezpieczenie ,czy w takim wypadku już nie mogę wykupić sobie takiego ubezpieczenia dobrowolnego ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Sandra

Dzień dobry, w tym przypadku najlepiej jeśli skontaktuje się Pani z NFZ i dopyta do kiedy było ubezpieczenie. Proszę pamiętać, że przerwa w ubezpieczaniu powyżej 3 miesięcy skutkuje dodatkową opłatą.

Ilona
Ilona
6 miesięcy temu

Czy dotyczy to tylko przerwy która w sposób ciągły trwała powyżej 3 miesięcy? Co jeśli parę razy miałam przerwę 1-miesięczną, czy one się sumują? Np. po ukończeniu studiów, odczekałam 30-dni zanim uzyskałam inny tytuł do ubezpieczenia (była przerwa w płaceniu składek, ale świadczenie nie ustało przez 30 dni). Parę lat później znów na tej samej zasadzie miałam przerwę 1 miesiąc po odejściu z pracy zanim ubezpieczyłam się dobrowolnie. Czy przerwy tego typu sumują się do naliczenia tej dodatkowej opłaty?

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
6 miesięcy temu
Reply to  Ilona

Dzień dobry. Z tym pytaniem najlepiej skierować się bezpośrednio do NFZ. Czy liczą się ciągiem 3 miesiące, czy trzy przerwy po miesiącu też się liczą jako całość.

Marcin
Marcin
4 lat temu

Dzień dobry
Również mam do Państwa pytanie.
Z partnerką 12 lat temu wyjechaliśmy do uk. Za rok dwa chcemy wrócić do Polski. I tu mam pytanie czy jeśli się zatrudnię , nie będę musiał płacić 200% za zaległe składki?
Jeśli tak jak długo będę musiał pracować żeby te 200% przestało mieć znaczenie (chce przejść na 9% ubezpieczenie …) I teraz czy obejmie ten zabieg również moja partnerką, czy będzie musiała wszystko robić jak ja ?
Dziękuję bardzo

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Marcin

Dzień dobry, opłata dodatkowa dotyczy tylko osób które chcą zakupić ubezpieczenie dobrowolnie. W przypadku kiedy przystępuję Pan do ubezpieczenia poprzez obowiązkowe zgłoszenie przez pracodawcę, takiej opłaty się nie ponosi.

Anonimowa
Anonimowa
4 lat temu

Witam. A jak zostałam wyrejestrowana z UP i się nie ubezpieczę a po 120 dniach znowu się zarejestruję to będę musiała płacić dodatkową opłatę? Wydaje mi się, że nie, ale wolę się upewnić.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Anonimowa

Dzień dobry, opłata dodatkowa tyczy się osób, które chcą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, więc nie powinna ponieść Pani żadnych kosztów. Polecam jeszcze skontaktować się z Urzędem Pracy w tej kwestii.

Kamil
Kamil
4 lat temu

Witam. Mam taki problem pracuje w DE mam tam ubezpieczenie w AOK przez pracodawcę lecz jestem teraz na urlopie w Polsce i strzelilo mi coś w plecach strasznie mnie boli nie mogę się normalnie poruszać a nie mam przy sobie żadnego zaświadczenia żeby zgłosić się do lekarza.
Jak mogę to załatwić by nie płacić żadnych pieniędzy za wizytę u lekarza.
Wiem ze są to duże koszta związane z wizytą lekarska.
Potrzebuje skorzystać ze szpitala/specjalisty bo jak wyżej wspomniałem straszliwie bolą mnie plecy.
Ból przechodzi od odcinka lędźwiowego przez prawy pośladek aż do nogi.
Manualnosc zmniejszyła się do minimalnego stopnia każdy ruch sprawia straszliwy ból.
Nie mam ani karty przy sobie ani żadnego zaświadczenia.
Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji co mogę zrobić ? Jak wykonać prześwietlenie rezonans i konsultacje z lekarzem za darmo ? Czy muszę płacić za wszystko we własnym kraju ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Kamil

Dzień dobry, w takim przypadku należy uzyskać od niemieckiej kasy chory europejskiej karty ubezpieczeniowej-EKUZ. Pozwala ona na korzystanie bezpłatnie z opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Basia
Basia
4 lat temu

Dzień dobry.
Mam parę pytań i proszę o jak najbardziej dokładną odpowiedź.
Jestem Polką (42), mieszkam od prawie 30 lat w Niemczech.
Mam zamiar (ja, moja córka 3latka i mój partner)wrócić do Polski.
Mój partner będzie nadal pracował w Niemczech (on jest Niemcem), mieszkać będziemy nie daleko od niemieckiej granicy. Moja córka jest ubezpieczona przez pracodawcy mojego partnera, on także. Ja jestem na przedłużonym urlopie macierzyńskim, do starej firmy nie będę wracać. Moje składki na ubezpieczenie zdrowotne, są pokrywane przez mojego partnera z „prywatnego portfela” .
Jak będzie wyglądało ubezpieczenie dla mnie w Polsce, ile będzie ono kosztowało?
Czy potrzebują moja córka i jej tata dodatkowe ubezpieczenie w Polsce?

Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Basia

Dzień dobry, można zakupić prywatny pakiet medyczny, natomiast może być ciężko znaleźć taki, który będzie obejmował koszty leczenia szpitalnego. Ceny pakietów medycznych są uzależnione od zakresu. Jest też możliwość zakupienia dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ (koszt około 400 zł miesięcznie).

Beata04021991
Beata04021991
4 lat temu

Witam ja z pytaniem takim: stracilam prace…. Moj maz jeszcze pracuje w polsce ale chce wyjechac do DE … Co w takiej sytuacji jak sie mozba ubezpieczyc ??nie moge isc na bezrobocie bo mam dziecko co prawda 6 lotenie ale nie mam go z kim zostawic ani nie mam nikogo zeby mogl mi go zaprowadzac i odbierac ze szkoly….jak mozemy sie ubezpieczyc?z gory dziekuje za odp

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Beata04021991

Może Pani zakupić prywatny pakiet medyczny, natomiast może być ciężko znaleźć taki, który będzie obejmował koszty leczenia szpitalnego. Jest też możliwość zakupienia dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ.

Irena
Irena
4 lat temu

Witam córka ma 20 lat nie uczy się nie pracuje czy można jakoś ja ubezpieczyc by mogła chodzić do lekarza bo teraz jest nieubezpieczona pilnie proszę o odpowiedź Irena

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Irena

Dzień dobry, w takiej sytuacji jedyną możliwością jest dobrowolne ubezpieczenie w NFZ.

Marta
Marta
4 lat temu

Witam obecnie przebywam na dłuższym urlopie w Polsce.Pracuje za granicą i tam też prywatnie się ubezpieczeń.Czy ubezpieczenie ż innego kraju upoważnia do korzystania ze szpitala i innych specjalistów?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Marta

Dzień dobry, w takim przypadku należy skontaktować się z ubezpieczycielem u którego został wykupiony pakiet medyczny i dopytać o tą kwestię.

Dorcia
Dorcia
4 lat temu

Witam. Wrocilam ze stanow po 12 latach i chce sie ubezpieczyc . Jestem po rozwodzie I moje dzieci zostaly w USA. Mam partnera z ktorym zwiedzam Europe. Czesto wyjezdzamy. Mieszkanie kilka miesiecy we Francji , Hiszpania I w Polsce oczywiscie. Jak I jest sposob aby jak najtaniej zdobyc ubezpieczenie na Polska I Europe. Z gory dziekuje za odpowiedz . Pozdrawiam

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Dorcia

Dzień dobry, w takim przypadku należy ubezpieczyć się poprzez NFZ oraz wyrobić kartę EKUZ. Jest to jedyne rozwiązanie jeśli ubezpieczenie ma obejmować Polskę oraz Europę.

Matros
Matros
4 lat temu

Witam.
mam taką sprawę. mam 30 lat, jestem marynarzem od 10 lat w zawodzie. Na statku przebywam ok 7-8 miesięcy w roku. Resztę czasu spędzam na lądzie w kraju. Na statku jestem ubezpieczony przez armatora, natomiast będąc na lądzie nie posiadam żadnego ubezpieczenia. Chciałbym ubezpieczyć się w NFZ . Czy będę musiał zapłacić za lata, w których nie byłem ubezpieczony jeżeli zgłoszę się do NFZ ? W międzyczasie byłem zarejestrowany jako osoba bezrobotna w kraju ale na chwilę obecną już nie jestem. Proszę o poradę. Pozdrawiam.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Matros

Dzień dobry, jeżeli chce się Pan dobrowolnie ubezpieczyć, to niestety będzie naliczona dodatkowa opłata. Wysokość dodatkowej opłaty zależy od czasu trwania przerwy.

Cezar
Cezar
4 lat temu

Co jeśli nie mam ubezpieczenia w NFZ, a prywatnie lekarz ortopeda skieruje mnie na operację biodra, powiedzmy na grudzień. Czy wystarczy wtedy że pójdę w grudniu do NFZ i sie ubezpieczę żeby mieć za darmo tą operację? Naprawdę nie wiem co robić. Skreślili mnie z pośredniaka za nie stawienie się, więc zostaje mi tylko 30 dni ubezpieczenia od daty wykreślenia. Później zostaje na lodzie. Mieszkam z dziewczyną, ale nie jest moją żoną więc nie może mnie podciągnąć pod swoje ubezpieczenie.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Cezar

Dzień dobry, oczywiście można się dobrowolnie ubezpieczyć w NFZ. Jednak w przypadku kiedy przerwa w ubezpieczaniu wynosi od 3 miesięcy do roku, to jest naliczana dodatkowa opłata w wysokości ok. 940zł plus oczywiście opłata stała(miesięczna), która wynosi ok 430zł.

Katarzyna
Katarzyna
4 lat temu

Witam
Czy osoba która ostatnie 30 lat spędziła w USA może się prywatnie ubezpieczyć w NFZ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Katarzyna

Dzień dobry, tak, może się Pan ubezpieczyć np. dobrowolnie w NFZ, natomiast po takiej przerwie trzeba będzie uiścić dodatkową opłatę. Tutaj znajdzie Pan szczegóły takiego ubezpieczenia.

Cristi
Cristi
4 lat temu

Witam zostałam zawieszona w urzędzie pracy za nie wstawienie się na podpis co oznacza że obecnie nie posiadam ubezpieczenia a jestem w ciąży i termin porodu mam na koncie września do tego mam 6letnia córkę i tata Hiszpan w Hiszpanii sumując jestem sama w Polsce i potrzebuje ubezpieczenia na już aby kontynuować kontrole i poród wiem że jest ubezpieczenie dobrowolne ile może mnie kosztować na dwa miesiące ?bo w październiku zarejestrowała bym się ponownie do urzędu pracy proszę o jakiekolwiek informacje i o pomoc

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Cristi

Dzień dobry, jeśli myśli Pani nad dobrowolnym ubezpieczeniem w NFZ, to tutaj uzyska Pani więcej informacji na ten temat. Natomiast jeśli chciałaby Pani porozmawiać o pakietach medycznych, które posiadamy (bez opieki szpitalnej), to zapraszam do kontaktu: 22 490 9000.

Ela
Ela
4 lat temu
Reply to  Cristi

Witam, proszę pamiętać że jako.kobieta w.ciąży ma Pani.prawo.do bezpłatnej opieki.zdrowotnej. Proszę sie przejść do.zusu.podpytac.

Michaelle
Michaelle
4 lat temu
Reply to  Cristi

Kobiety w ciąży jak i 6tyg po ciazy są pod ochroną. Więc szpital jak i lekarzy mają nie będąc ubezpieczonym. Wiem bo sama byłam w ciąży i nie byłam ubezpieczona ponieważ wyrejestrowano mnie z urzędu pracy.

Urszula
Urszula
4 lat temu

Witam
Jeżeli ubezpieczę się prywatnie, będę mogła zgłosić męża do ubezpieczenia? W tej chwili mąż pracuje za granicą i tam ma ubezpieczenie, ale w Polsce nie.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Urszula

Dzień dobry, Jeśli ma Pani na myśli dobrowolne ubezpieczenie w NFZ, to pozwolę sobie zacytować fragment tekstu z artykułu na ten temat na stronie NFZ:

„Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.”

Anna
Anna
4 lat temu

Witam, pracuje w Niemczech na własnej działalności, mam umowę franczyza ż firma zajmująca się osobami starszymi. Praca dwa miesiace, potem dwa miesiace w kraju. W Polsce nie jestem ubezpieczona tylko w Niemczech na okres pracy. Miesiąc temu wyszłam za mąż. Chce zacząć płacić dobrowolne składki emerytalno rentowe do ZUS. Czy mąż może mnie dopisać do swojego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce? Mąż pracuje w Polsce na umowę o pracę.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Anna

Dzień dobry, jest możliwość dopisania członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Tutaj widnieje artykuł na ten temat.

Ola
Ola
4 lat temu

Witam, mam pytanie. Ile wynosiłoby jednorazowe ubezpieczenie na miesiąc. Byłam zatrudniona od września do końca czerwca, w lipcu skorzystałam z miesięcznej „ochrony”, jednak nie mam ubezpieczenia na sierpień. Od 1 września będę znowu zatrudniona i chodzi mi wyłącznie o jeden miesiąc. Czy jest możliwość wykupienia takiego dobrowolnego ubezpieczenia?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Ola

Dzień dobry, można zawrzeć ubezpieczenie w NFZ na jeden miesiąc. W tym celu należy udać się do najbliższego oddziału ZUS i wypełnić stosowny dokument.

Adam
Adam
4 lat temu

Witam,mam pytanie.Zrezygnowałem z pracy na etacie na rzecz zarabiania na rynkach kapitałowych(giełda,forex) Mój dochód będzie uwzględniony w pit 8c i pit 38 .Czy na podstawie tych dwóch pitów mogę odliczyć sobie składke zdrowotną?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Adam

Dzień dobry, na podstawie PIT-8C będzie można odliczyć składkę zdrowotną.

Dzoana
Dzoana
4 lat temu

Witam wyjeżdżam za granicę do prac sezonowych jestem tu na miejscu ubezpieczona jednak jak kończę pracę w danej firmie kończy się też ubezpieczenie. Jak mogę się ubezpieczyc przebywając w Polsce w przerwie miedzywyjazdowej ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Dzoana

Dzień dobry, może Pani zakupić ubezpieczenie dobrowolne z NFZ, lub prywatny pakiet medyczny, natomiast prywatne pakiety medyczne są zazwyczaj sprzedawane na minimum 12 miesięcy (W naszej porównywarce można zakupić taki pakiet na rok). Jeśli byłaby Pani zainteresowana, to zapraszam do kontaktu na pomoc@Punkta.pl bądź skontaktować się z nami pod numerem: 22 490 9000

Jon Doe
Jon Doe
4 lat temu

Dzień dobry. Jestem marynarzem. Pracuje w systemie 1 na 1 czyli miesiąc na statku miesiąc w domu. Będąc w Polsce jestem na ubezpieczeniu żony z zakładu pracy. Zaś emerytalne i rentowe odprowadzam dobrowolnie. Najprawdopodobniej żona będzie musiała odejść z pracy w najbliższym czasie.
Będę jedynym żywicielem rodziny. Proszę mi powiedzieć jak w przypadku marynarza wygląda kwestia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego dla mnie żony i dwójki dzieci. Oczywiście żona będzie musiała mieć także odprowadzana składkę emerytalno rentową. No i jakie są koszta w przypadku czterech osób ?
Pozdrawiam

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Jon Doe

W takim przypadku można dobrowolnie się ubezpieczyć w NFZ i „podpiąć” rodzinę pod ubezpieczenie. Koszt miesięczny to ok. 430zł.

Kika
Kika
4 lat temu

dzień dobry , mieszkam w NY , od 38 lat , nie mam obywatelstwa polskiego.W styczniu 2019 przechodzę na amerykanską emeryturę i chciałbym przyjechać do Polski aby tu zamieszkać na resztę jesieni życia

anna
anna
4 lat temu

Witam,nie mam zadnego ubezpeczenia nie jestem zarejestrowana w urzedzie pracy,co moge zrobic by miec ubezpieczenie do lekarza

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  anna

Dzień dobry, w takim przypadku polecam pakiety medyczne dostępne na naszej stronie https://punkta.pl/ubezpieczenie-zdrowotne/porownywarka/#/wyniki/63afc3a3-f48f-44aa-87b6-7144c0440a8b

Kasia
Kasia
4 lat temu

Witam mam pytanie czy można osobe dorosłą ubezpieczyć w zus przy rodzicu jeśli nie ma nigdzie ubezpieczenie?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Kasia

Dzień dobry, osoby pobierające naukę, tj. uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat, mogą być zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny.

Adam
Adam
4 lat temu

A co się dzieje, jeśli ktoś jest studentem, który ukończył 26 lat (w maju), planowany termin złożenia i obrony pracy dyplomowej to wrzesień, a do tego nie jest jeszcze nigdzie zatrudniony i nie ma własnej działalności? Czy ubezpieczenie zdrowotne nadal przysługuje? Jeśli tak, to do kiedy? Jeśli nie, to co trzeba zrobić, żeby nadal mieć ubezpieczenie zdrowotne i uniknąć płacenia kar za utratę ciągłości?

Pozdrawiam 🙂

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Adam

Zgodnie z informacją na stronie NFZ „Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.”

Czarna2492
Czarna2492
4 lat temu

Jestem obecnie osobą bezrobotną, wcześniej również nie pracowałam, bylam ubezpieczona pod tatę natomiast skończyłam 26lat. Czy jest możliwość ubezpieczenia się prywatnie aby nie płacić za wizytę w przychodni bądź w nagłym wypadku za szpital? Ubezpieczenie Poza urzędem pracy. Wolałabym nie rejestrować sie w UP. Proszę o odpowiedź, pozdrawiam

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Czarna2492

Dzień dobry, polecam sprawdzić nasze pakiety medyczne natomiast w takich pakietach nie jest dostępna opieka szpitalna w razie nagłych wypadków/zdarzeń. Jest też możliwość zakupienia dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ, natomiast jest to koszt około 400 zł miesięcznie. Jeśli chciałaby Pani porozmawiać o pakietach medycznych, które posiadamy, to zapraszam do kontaktu pod numerem: 22 490 9000.

Czarna2492
Czarna2492
4 lat temu

A jaka jest cena najtańszego pakietu medycznego? Dobrowolne ubezpieczenie zawiera opiekę medyczna, szpitalną? Można z niego zrezygnować w dowolnym czasie?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Czarna2492

Dzień dobry, ceny prywatnych pakietów zaczynają się od 41 zł miesięcznie. Jeżeli chodzi o dobrowolne ubezpieczenie w NFZ, to obejmuje ono swoim zakresem wszystkie świadczenia – również opiekę szpitalną w razie np. nagłego wypadku. Umowa takiego dobrowolnego ubezpieczenia wygasa w przypadku braku ciągłości wpłat lub na pisemny wniosek.

Czarna2492
Czarna2492
4 lat temu

Bardzo dziękuje Panu za pomoc. Mam jeszcze pytanie, gdybym chciała się ubezpieczyć dobrowolnie, jakie dokumenty są Mi potrzebne, i gdzie mogę to zrobić? Jestem z Zielonej Góry, ale obecnie przebywam pod Warszawą w miejscowości Sochaczew. Rozumiem że takie formalności można załatwić tylko osobiście? Pozdrawian

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Czarna2492

Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem: 22 490 9000. Będziemy mogli dopasować pakiet medyczny, pomożemy wybrać zakres odpowiadający Pani potrzebom.

stud
stud
4 lat temu

Witam. Jestem studentką poniżej 26 roku życia. Przestałam być ubezpieczana z ubezpieczenia rodziców. Czy moje ubezpieczenie w NFZ jest kontynuowane z racji ciągłej nauki, czy muszę zgłosić osobny wniosek do uczelni o ubezpieczenie mnie ?

Michaelle
Michaelle
4 lat temu

Witam mam taki problem ponieważ. Jestem ubezpieczona w urzędzie pracy ale niestety muszę się wyrejstrowac bo mam małe dziecko i nie bardzo moge iść do pracy. Czy jest ubezpieczenie które obejmuje szpital i opiekę zdrowotną u różnych specjalistów ? Jaki to koszt miesięcznie ? Dziękuję za odpowiedz

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Michaelle

Dzień dobry, posiadamy pakiety medyczne od 41 zł do 245 zł miesięcznie, natomiast dostęp do opieki szpitalnej jest tylko w razie operacji, lub zabiegów. W pakietach, które oferujemy nie ma kompleksowej opieki szpitalnej. Zapraszam do kontaktu pod numerem 22 490 9000 w celu przedstawienia szczegółów.

Wer
Wer
4 lat temu

Jestem mama 3 dzieci potrzebuje ubezpieczenia narazie jeszcze jestem zarejestrowana w pup ale ja nie mogę narazie pracować bo mam mała córkę i nie mam z kim ja zostawić bo teoretycznie wychowuje dzieci sama Czy jakieś zniżki jak by to wyglądało

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Wer

Dzień dobry, jeśli potrzebuje Pani prywatnego pakietu medycznego, to zapraszam do naszej porównywarki: https://punkta.pl/ubezpieczenie-zdrowotne/ ewentualnie można skontaktować się pod numerem: 22 490 9000, pomożemy dobrać odpowiedni pakiet medyczny.

Milka
Milka
4 lat temu

witam ile kosztuje ubezpieznie dla mnie mam 31 3 dzieci dzieci są ubezpieczone ,ale nie ja moja mam nie żyje mój mąż szalał nie jestem z nim ile kosztuje ubezpiecznie zdrowtne i wrazie szpiatala dla mnie

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Milka

Dzień dobry, jest to koszt około 400 zł miesięcznie, tutaj znajdzie Pani więcej informacji na temat ubezpieczenia dobrowolnego na Narodowy Fundusz Zdrowia: Jeśli jednak interesuje Panią tańszy prywatny pakiet medyczny, ale bez opieki szpitalnej w razie nagłych zdarzeń, to zapraszam do naszej porównywarki: https://punkta.pl/ubezpieczenie-zdrowotne/ ewentualnie można skontaktować się pod numerem: 22 490 9000, pomożemy dobrać odpowiedni pakiet medyczny.

Karolina
Karolina
4 lat temu

Dzień dobry mam takie pytanie mój mąż jest ubezpieczony w Niemczech w AOK i jestem ubezpieczona u męża gdyż jestem osobą niepracujaca ale AOK stwierdzili że jesteśmy mieszkańcami Niemiec i nie mam ubezpieczenia w NFZ ale ja mieszkam w Polsce teraz muszę iść do lekarza rodzinnego i innego specjalisty ale bez żadnych wizyt w szpitalu czy jest jakieś ubezpieczenie w NFZ które mogłabym wykupić żeby być normalnie tu ubezpieczonym i iść do lekarza.I jakie ewentualnie są tego koszty?
Z góry dziękuję za jakąkolwiek informację

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Karolina

Dzień dobry, w odpowiedzi na Pani wiadomość informuję, że można zakupić dobrowolne ubezpieczenie w NFZ, koszt takiego pakietu to ok. 450zł/miesiąc. Drugą opcją są prywatne firmy której świadczą usługi medyczne np: Lux Med, Signal Iduna, Inter Risk. Na naszej stronie jest możliwość zakupu tego typu pakietów.

Lilia
Lilia
4 lat temu

Witam. Do marca tego roku pracowalam na umowe zlecenia. Po zakonczeniu pracy mialam jeszcze przez miesiac ubezpieczenie zdrowotne. Moj maz jest emerytowanym policjantem, ale nie chce mnie zglosic do ubezpieczenia. Nie mieszkamy razem, ale nie mamy rozwodu. Mam przerwe w ubezpieczeniu okolo 6 miesiecy. Czy moge sie prywatnie ubezpieczyc i jakie to koszty?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Lilia

Dzień dobry, pakiety, które oferujemy w naszej porównywarce zaczynają się od 41 zł miesięcznie. Mając taki pakiet można umawiać się na wizyty do lekarza rodzinnego, do specjalistów, na różne badania (im wyższy pakiet, tym większa ilość). Natomiast poinformuję też, że w tych pakietach nie ma opieki szpitalnej w razie nagłego zdarzenia (różnie się tym od NFZ). Jeśli chciałaby Pani ubezpieczenie typowo takie jak na NFZ, to należałoby zakupić dobrowolne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, natomiast koszt takiego ubezpieczenia wynosi około 400 zł miesięcznie.

Karolina
Karolina
4 lat temu

Dzień dobry, poszukuje ubezpieczenia które pokryje koszty operacji usunięcia macicy mieszkam za granicą jestem zameldowana w Polsce ale nie posiadam żadnego ubezpieczenia. Lekarz poinformował mnie bym odpriwadzala składki do NFZ lecz operacja jest na już.. Dziękuję z góry za odpowiedź

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Karolina

Dzień dobry, myślę, że jednym rozwiązaniem jest dobrowolnym ubezpieczenie chorobowe w NFZ. Można nim być objętym od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia jego złożenia takiego dokumentu.

Sysia
Sysia
4 lat temu

Witam chciałam się dowiedzieć jak można się ubezpieczyć dobrowolnie w Polsce? Ponieważ wróciłam z Holandii i nie mam ubezpieczenia w Polsce A jak narazie nie mogę iść do urzędu. A na dodatek jestem w ciąży i w każdej chwili mogę trafić do szpitala. Jakie ubezpieczenie obejmuje szpitala itd

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Sysia

Dzień dobry, może Pani ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, jednak koszt takiej ochrony medycznej to ok. 450zł/miesiąc. Alternatywą dla NFZ mogą być pakiety medyczne z prywatnych firm. Podaję link do naszej strony, gdzie może Pani zapoznać się z zakresem pakietów oraz dokonać ich zakupu https://punkta.pl/ubezpieczenie-zdrowotne/porownywarka/#/wyniki/61c240bd-e6ae-4a65-9771-ffb5b780b89f

Gggg
Gggg
4 lat temu

Witam . Jak ubezpieczyć się sama będąc samotna matka czwórki dzieci uczących się w szkole podstawowej i w gimn

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Gggg

Dzień dobry, pakiety, które oferujemy w naszej porównywarce zaczynają się od 41 zł miesięcznie. Mając taki pakiet można umawiać się na wizyty do lekarza rodzinnego, do specjalistów, na różne badania (im wyższy pakiet, tym większa ilość). Natomiast poinformuję też, że w tych pakietach nie ma opieki szpitalnej w razie nagłego zdarzenia (różnie się tym od NFZ). Jeśli chciałaby Pani ubezpieczenie typowo takie jak na NFZ, to należałoby zakupić dobrowolne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, natomiast koszt takiego ubezpieczenia wynosi około 400 zł miesięcznie.

Smerf
Smerf
4 lat temu

Witam, pracuje za granica i niestety nie doczekałem się jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego na Europę. Jak mógłbym się ubezpieczyć aby mieć zarówno ubezpieczenie na wypadek wizyty w szpitalu jak i wizyt u specjalistów?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Smerf

Dzień dobry, w odpowiedzi na Pana wiadomość informuję, że w takim przypadku można wykupić dobrowolne ubezpieczenie w NFZ. Prywatne pakiety przeważnie nie obejmują hospitalizacji.

Marcin
Marcin
4 lat temu

Witam. Pracuję obecnie w Uk. Jakis czas temu bylem prywatnie w Polsce u urologa i wykryl mi zylaki powrozka nasiennego ktore wymagaja operacji. Chcialbym przyjechac na urlop i zrobic zabieg. Czy jest mozliwosc wykupienia ubezpieczenia albo jakas inna opcja aby nie ponosic kosztów operacji?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Marcin

Dzień dobry, Panie Marcinie, są prywatne pakiety medyczne, które oferują różnego rodzaju zabiegi i operacje, natomiast proszę pamiętać, że wykupując taki pakiet jest karencja. Oznacza to, że po starcie pakietu medycznego przez kilka miesięcy nie można wykonać danej operacji/zabiegu.

Piotr
Piotr
4 lat temu

Mam działalność gospodarcza za granicą czy mogę się ubezpieczyć w Polsce

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Piotr

Dzień dobry, osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Monika
Monika
4 lat temu

Witam serdecznie.
Pisze z zapytaniem w takiej sprawie.Bylam w Polsce na badaniach i niestety okazalo sie,ze wyniki sa zle i dostalam skierowanie do szpitala. Mieszkam w Norwegii od 6 lat ale rowniez jestem zameldowana w Polsce.Posiadam ubezpieczenie Norweskie aczkolwiek w szpitalu odmowiono mi pomocy.Doradzili zebym wykupila ubezpieczenie w NFZ na 3,4 miesiace .Czy wogole takowe istnieje?gdzie moge szukac takich formularzy.?bardzo prosze o pomoc.Jestem zapisana na operacje w Polsce na marzec.Pozdrawiam

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Monika

Dzień dobry, podaję link do strony NFZ, gdzie jest informacją krok po kroku jak zawrzeć ubezpieczenie http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

Sylwia
Sylwia
4 lat temu

Dzień dobry. Czy mogę korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia w nfz pracując w UK ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Sylwia

Dzień dobry, osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie zdrowotne działałoby w Polsce.

Kamil
Kamil
3 lat temu

Dzien Dobry, jak dobrze rozumiem powyzsza odpowiedz, mieszkajac na stale w UK (rezydent) i np planujac zabieg/operacje w Polsce powiedzmy za 7-8 miesiecy dobrowolne ubezpieczenie NFZ jest jak najbardziej odpowiednie? Mam zameldowanie w Polsce.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Kamil

Tak, również może Pan się ubezpieczyć dobrowolnie. Proszę tylko pamiętać, że w przypadku przerwy w opłacaniu składek jest doliczana opłata dodatkowa, która wynosi:
od 3 miesięcy do roku – opłata wynosi nie mniej niż 1003,01 zł (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości
powyżej roku do 2 lat – opłata wynosi nie mniej niż 2507,52 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty
powyżej 2 do 5 lat – opłata wynosi nie mniej niż 5015,03 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat
powyżej 5 do 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 7522,55 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat
powyżej 10 lat – opłata wynosi nie mniej niż 10030,06 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat

Max
Max
4 lat temu

Dzien dobry. Moj znajomy nie posiada ubezpieczenie i nie posiada tez meldunku w polsce. Jakie ma szanse na wykupienia prywatnego ubezpieczenia?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Max

Dzień dobry, prywatne ubezpieczenie można wykupić praktycznie każda osoba. Jedynym ograniczeniem może być wiek klienta, maksymalny to 70 lat.

Gosc
Gosc
4 lat temu

Można ubezpieczyć męża,żonę ,ojca i matkę, wnuki tzw.najblizsza rodzinę A co z rodzeństwem uczacym sie .Czy to nie jest najblizsza rodzina.Mama jest na moim ubezpieczeniu

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Gosc

Dzień dobry, jeśli dzieci się uczą, to do 18 roku życia mają zapewnione ubezpieczenie poprzez szkołę. Zgłosić do ubezpieczenia te osoby również powinna szkoła.

barbara
barbara
4 lat temu

Witam, mój syn w tym roku kończy 27 lat , jest jeszcze studentem- czy musi sam wykupic polise zdrowotną NFZ

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  barbara

Dzień dobry, osoby pobierające naukę mają zapewnione ubezpieczenie do 26 roku życia, w takim przypadku syn powinien wykupić dobrowolnie ubezpieczenie w NFZ.

Dorota
Dorota
3 lat temu
Reply to  barbara

Powinien złosić do w dziekanacie i uczelnia może go ubezpieczać dopóki jest studentem. Po skończeniu 26 lat kończy się możliwość ubezpieczenia przy rodzicu, ale studenta może ubezpieczać uczelnia. Tak jest w informacjach na stronie nfz. Jak po studiach nie będzie miał statusu studenta to może iść do urzędu pracy i jeśli spełnia warunki to dostanie tam ubezpieczenie.

kp18
kp18
3 lat temu

Dzień dobry,
mam pytanie. Od kilku lat jestem za granicą (w UE) i mam działalność gospodarczą, w ramach której odprowadzam składki na prywatny fundusz. Czy w razie ponownego ubezpieczenia muszę wnieść dodatkową opłatę z tytułu przerwy w ubezpieczeniu, czy mogę okres prywatnego ubezpieczenia w jednym z państw UE zaliczyć jako okres ubezpieczenia, przez co nie musiałbym wnosić opłaty dodatkowej?
Proszę o odpowiedź, za którą już teraz dziękuję.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  kp18

Dzień dobry, niestety nie ma takiej możliwości, opłata dodatkowa zostanie doliczona.

Olcia
Olcia
3 lat temu

Witam mieszkałam w Holandii mój narzeczony zginął tam w wypadku jestem w 5 mies ciąży i mam holenderskie ubezpieczenie rozszerzone. Wróciłam do Polski w Holandii jestem na chorobowym. Jak tu wygląda opieka poloznicza i poród na tamtym ubezpieczeniu? Proszę o pomoc

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Olcia

Dzień dobry, jeżeli posiada Pani ubezpieczeniu w kraju UE, to w Polsce jest również świadczona pomoc, jednak na warunkach funkcjonujących w naszym kraju. Potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia jest karta EKUZ.

Bianca
Bianca
3 lat temu

dzien dobry, planujemy wraz z mężem przeprowadzić się do Polski po latach mieszkania za granica, jestem współwłaścicielem spółki zoo w Polsce, mąż nie jest obywatelem UE, czy w tym wypadku mogę zarejestrować się w NFZ i objąć nim mojego męża i dziecko? Dziękuje za pomoc.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Bianca

Dzień dobry, tak będzie taka możliwość.