W przekonaniu większości, EKUZ obejmuje świadczenie usług lekarskich lub szerzej medycznych za granicą w takim samym zakresie jak w Polsce, czyli w praktyce za darmo. Takie osoby mogą być bardzo zaskoczone, gdy przy wypisie ze szpitala lub przychodni otrzymają niemały rachunek do zapłacenia. Jak to w rzeczywistości jest z kartą EKUZ? Kiedy powinieneś rozważyć prywatne ubezpieczenie zdrowotne za granicą?

Karta EKUZ: jak działa, jakie świadczenia obejmuje?

Karta EKUZ uprawnia ubezpieczone osoby do skorzystania z opieki medycznej na terenie Unii Europejskiej, a także Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Taki dokument upoważnia jego właściciela do zrealizowania tylko niezbędnych świadczeń medycznych, a także takich, które zmuszały by go do podróży do kraju ojczystego w celu leczenia. W praktyce posiadacz karty Europejski Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma nie tylko takie same prawa, jak każdy inny obywatel, ale również ma takie same obowiązki. Jest to o tyle istotne, że wiele państw praktykuje udział  finansowy pacjenta w procesie leczenie. Każdy odwiedzający lekarza lub szpital otrzymuje rachunek do zapłaty. Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zabezpiecza Polaków za granicą przed takimi opłatami. 

SPRAWDŹ: Europejskie ubezpieczenie NFZ – gdzie wykupić ubezpieczenie zdrowotne?

Praca za granicą a ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

Niezależnie od tego czy wyjeżdżamy jedynie na urlop, czy też do pracy czasowej musimy opłacać składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki comiesięcznym opłatom jesteśmy wpisani na listę osób objętych ochroną ubezpieczenia zdrowotnego. Na tej podstawie na Narodowy Fundusz Zdrowia wystawia karty poświadczające objęcie obywatela ochroną medyczną w Polsce. Jeśli nie mamy takiego dokumentu, będziemy zmuszeni zapłacić za cały proces leczenia z własnej kieszeni. Przed takimi wydatkami można chronić się wykupując ubezpieczenie zdrowotne. To  obejmować może jedynie teren Unii Europejskiej lub działać jedynie na terenie kraju, do którego wyjeżdżamy.

Bardzo często na taki rodzaj polisy decydują się osoby, które chcą podjąć pracę za granicą. Praca za granicą i ubezpieczenie w Polsce to niełatwe elementy do połączenia. Szczególnie, jeśli opuszczamy kraj tylko chwilowo w celu zarobkowym. W takiej sytuacji najlepiej zdecydować się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne i nie zastanawiać się, jak się ubezpieczyć w innym państwie. A co jeśli decydujemy się na wyjazd na stałe? Wówczas należy przyjrzeć się przepisem obowiązującym w kraju, do którego się przeprowadzamy. Może się bowiem okazać, że płacenie składek w miejscu zamieszkania okaże się dużo bardziej korzystne finansowo i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Polisa dla podróżnego lub wyjeżdżającego czasowo do pracy powinna obejmować: 

  • zakup leków, 
  • leczenie oparte o prywatną służbę zdrowia, 
  • organizację przyjazdu osoby najbliższej

Dodatkowo, świetną opcją jest także refundacja kosztów lekarstw. Jednocześnie kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na sumę gwarantowaną przy kosztach leczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada finansowo jedynie do kwoty określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Większość zakładów ubezpieczeniowych ma oferty medyczne przeznaczona dla klientów wyjeżdżających do określonego państwa lub na teren całej Unii Europejskiej. Porównując oferty ubezpieczycieli warto przyjrzeć się nie tylko samej kwocie, do której odpowiada sprzedawca polisy, ale również czynnościom, które oferuje w ramach opłaty składki. Może się bowiem okazać, że interesujące nas świadczenia nie będą objęte umową. Jeśli nasz wyjazd nie wiąże się jedynie ze zwiedzaniem i podziwianiem obcego kraju, powinniśmy rozszerzyć ochronę polisą o pracę fizyczną. Przy czym niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe określają mianem pracy fizycznej również działania w ramach wolontariatu. Oczywiście ubezpieczenie medyczne należy do kategorii polis Dobrowolnych w związku z tym nie musimy przedstawiać wystawcy ubezpieczenia podpisanej z zakresu umowy o pracę lub umowy zlecenia. 

SPRAWDŹ: Ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd – wybieramy polisę turystyczną

Jakich świadczeń może udzielić nam towarzystwo ubezpieczeniowe za granicą?

  • Zagwarantuje opłacenie rachunków za leczenie. 
  • Zwrot kosztów zarówno w placówkach publicznych, jaki niepaństwowych.
  • Pokrycie kosztów do wysokości kwoty określonej w OWU

W przypadku bardziej rozbudowanej oferty możesz również liczyć na pokrycie kosztów leków i opatrunku, rekompensatę strat finansowych, odpowiedzialność za zdarzenia, które powstały w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych za granicą, organizację i pokrycie kosztów związanych z przewozem miejsca wypadku, transport zwłok do Polski, bezgotówkową likwidację szkód. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie określa warunki, które przedstawia w ofercie klientom. Wszystkie, do których zobowiązał się ubezpieczyciel, określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia.