Link4 – Wypowiedzenie Umowy OC

Wypowiedzenie OC w Link4 możliwe jest na kilka sposobów. Sprawdź, kiedy i jak zrezygnować z ubezpieczenia OC Link4.

Link4 – Wypowiedzenie Umowy OC

Link4 wypowiedzenie OC – kiedy to zrobić?

Możesz zrezygnować z ubezpieczenia OC Link4 w kilku sytuacjach:

gdy kończy się okres obowiązywania polisy,
gdy nabyłeś auto z zakupioną polisa Link4, ale nie chcesz jej kontynuować,
kiedy doszło do tzw. podwójnego ubezpieczenia, czyli Twoje poprzednia umowa została już przedłużona, a Ty zawarłeś OC z innym ubezpieczycielem.

Uwaga! Musisz wypowiedzieć umowę OC maksymalnie na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania polisy. W innym przypadku Twoje polisa zostanie automatycznie przedłużona i będziesz zobowiązany uiścić opłatę za kolejną składkę.

Wypowiedzenie OC Link4 – jak je napisać?

Jeśli chcesz złożyć wypowiedzenie OC Link4, możesz to zrobić na cztery sposoby. Po pierwsze, wypełniając formularz na stronie ubezpieczyciela, po drugie, odwiedzając osobiście jedną z placówek Link4, po trzecie, wysyłając maila z wypełnionym dokumentem, po czwarte, wysyłając pismo pocztą.

Pamiętaj, by w wypowiedzeniu znalazły się następujące dane:

imię i nazwisko lub nazwa firmy,
adres zamieszkania,
PESEL/REGON,
numer telefonu komórkowego,
adres e-mail,
numer polisy,
marka pojazdu,
numer rejestracyjny pojazdu,
własnoręczny podpis.

Wypowiedzenie OC Link4 najszybciej wyślesz:

e-mailowo na adres: bok@link4.pl,
listownie na adres: Link4 TU S.A. ul. Postępu 15, 02-765 Warszawa
wypełniając formularz na stronie ubezpieczyciela.