Logo punkta

27 listopada 2019

Rzecznik Ubezpieczonych: kiedy możesz liczyć na jego pomoc?

Rzecznik Ubezpieczonych (inaczej Rzecznik Finansowy) to urząd służący obywatelom, którzy ucierpieli na skutek nieuczciwych działań zakładów ubezpieczeniowych, banków, instytucji kredytowych itp. Wyróżniamy 4 działy Rzecznika Finansowego:

 • Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (WUE),
 • Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK),
 • Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS),
 • Administracyjno-Finansowego (WAF).

Skarga do Rzecznika Ubezpieczonych: kiedy ją złożyć?

W jakich sytuacjach warto zwrócić się do Rzecznika Ubezpieczeń? Na przykład:

 • ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania z OC;
 • ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie;
 • masz podwójne ubezpieczenie i nie wiesz, co dalej;
 • nie jesteś pewien, jakie są Twoje prawa;
 • instytucja finansowa odrzuciła Twoją reklamację.

SPRAWDŹ: Odszkodowanie z OC sprawcy czy zadośćuczycienie?

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

Najlepiej przez stronę http://rf.gov.pl. Znajdziesz tu więcej informacji na temat działalności organu.

Do obowiązków rzecznika finansowego należy nie tylko pomoc ludziom w potrzebie, lecz również:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych z branży ubezpieczeniowej,
 • informowanie organów nadzoru o ewentualnych nieprawidłowościach,
 • występowanie z wnioskami o inicjatywę ustawodawczą,
 • prowadzenie akcji edukacyjnych na temat praw klienta. 

Rzecznik Ubezpieczonych - adres

Możesz złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego. Musi on być w tradycyjnej formie pisemnej, należy wysłać go na poniższy adres:

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych - telefon

Eksperci Rzecznika Finansowego dyżurują pod telefonami:

 •  jeśli masz problem z bankiem lub instytucją finansową: tel. 22 333 73 25
 • jeśli twój problem związany jest z OFE lub inną formą oszczędzania emerytalnego: tel. 22 333 73 26
 • jeśli Twój kłopot wiąże się z ubezpieczeniami: tel. 22 333 73 28.

Na stronie Rzecznika Finansowego https://www.rf.gov.pl/kontakt znajdziesz dokładnie terminy (dni i godziny) dyżurów ekspertów.

Rzecznik Ubezpieczonych: kiedy może pomóc? 

W przypadku niesprawiedliwej dla Ciebie decyzji ubezpieczyciela Rzecznik Finansowy może ją przeanalizować i zakwestionować, podając argumentację prawną. Jeśli w twoje sprawie toczy się postępowanie, opinia Rzecznika Finansowego jest Twoim asem w rękawie. Rzecznik może skierowania sprawę do innych organów, do prokuratory lub do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Aby złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, musisz wcześniej otrzymać decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego. Wówczas piszesz wniosek o weryfikację zasadności skargi.

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
rodo@punkta.pl
© 2020 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram