Logo punkta

23 sierpnia 2019

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Jak rozwiązać polisę?

Szczegółowe dane na temat zasad ubezpieczania samochodu, znajdują się w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Akt ten reguluje również kwestie związane z rezygnacją z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Kiedy wypowiedzenie polisy OC jest możliwe

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której auto nie jest objęte żadną polisą. Wypowiedzenie umowy OC jest więc możliwe, o ile nie doprowadzi do zakazanego stanu. Gdy auto jest przedmiotem tylko jednej polisy, jej wypowiedzenie jest niedozwolone. Wszystkie opisane poniżej przypadki, dotyczą sytuacji w których ochrona ubezpieczeniowa nad pojazdem zostanie zachowana.

Chcesz zmienić ubezpieczyciela

Zrozumiałym jest, że jeśli znalazłeś bardziej atrakcyjną cenowo ofertę, chcesz z niej skorzystać. Firmy ubezpieczeniowe często przygotowują ciekawe promocje np. dla nowych klientów czy dodatkowe zniżki urodzinowe. Nie musisz nikomu tłumaczyć się z podjętej decyzji, ale pamiętaj że jednocześnie z wypowiedzeniem OC musisz dokonać zakupu nowej polisy.

Dotychczasowa polisa OC przedłużyła się automatycznie

Wykupując polisę zapomniałeś poinformować o tym dotychczasowego ubezpieczyciela? Niedobrze, gdyż zakup nowego ubezpieczenia nie rozwiązuje automatycznie dotychczasowej umowy. Jeśli nie dopełnisz formalności obie polisy będą aktywne, a ty będziesz musiał opłacać obie składki. Wprowadzona przez ustawodawcę zasada automatycznego przedłużania się polisy OC, nakłada na Ciebie obowiązek wypowiedzenia niechcianej polisy. Ostatnim momentem, by zrobić to bez ponoszenia dodatkowych kosztów jest dzień poprzedzający termin ważności polisy. Rezygnacja po tym terminie jest możliwa, ale będziesz musiał zapłacić za czas korzystania z ochrony.

Kupiłeś auto z ważną polisą OC

Sprzedający auto ma obowiązek przekazania ci aktualnej polisy wraz z kompletem dokumentów dotyczących pojazdu i umową. Od ciebie zależy czy z niej skorzystasz czy ją wypowiesz. Pierwsze rozwiązanie wiąże się z koniecznością dokonania rekalkulacji składki przed ubezpieczyciela. Jeśli zdecydujesz się na wypowiedzenie polisy OC, możesz to zrobić zaraz po wykupieniu nowego ubezpieczenia.

Zawarłeś umowę ubezpieczenia poza lokalem przedsiębiorstwa

Robienie zakupów przez internet jest coraz bardziej popularne. Kierując się dobrem kupujących, ustawodawca zapewnił im czas na przemyślenie decyzji. Masz więc 30 dni na wypowiedzenie umowy OC zawartej na odległość. Oczywiście zwrot opłaconej składki będzie pomniejszony o czas, w którym obowiązywała ochrona.

Przedmiot polisy został skradziony lub zniszczony

W obu wymienionych przypadkach, masz obowiązek wyrejestrowania pojazdu. Zaświadczenie wydane przez wydział komunikacji powinieneś przesłać ubezpieczycielowi. Będzie to podstawą do rozwiązania umowy i zwrotu części składki, odpowiadającej czasowi, którego nie wykorzystałeś.

Wzór wypowiedzenia OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi mieć formę pisemną. W celu usprawnienia procedury, Towarzystwa Ubezpieczeniowe na swoich stronach udostępniają gotowy do wypełnienia druk.

Możesz także przygotować wypowiedzenie samodzielnie. Niezbędnymi elementami takie pisma są:

  • dane towarzystwa ubezpieczeniowego
  • twoje dane
  • dane pojazdu
  • numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie
  • przyczyna wypowiedzenia umowy

Podpisane pismo należy dostarczyć jak najszybciej do ubezpieczyciela. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej czy droga mailową.

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
© 2019 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram