Logo punkta

21 listopada 2019

Zgłoszenie szkody OC - jak to zrobić? Poradnik od A do Z

Na jakiej podstawie ubiegać się o odszkodowanie z komunikacyjnego OC polisy sprawcy? Jak powinno przebiegać zgłoszenie szkody z OC i ile mamy na to czasu? Sprawdźmy!

Podstawy zgłoszenia szkody 

Pierwszym krokiem, jeszcze przed zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela powinno być ustalenie w jakim typie zdarzenia w ogóle braliśmy udział. To zdeterminuje bowiem dalszą drogę naszego postępowania. Najczęściej w takich sytuacjach do czynienia mamy z kolizją drogową. O tej mowa wówczas, gdy szkoda powstała wyłącznie na mieniu lub z wypadkiem drogowym. W tym drugim przypadku poszkodowany poza stratami materialnymi doznaje również uszczerbku na zdrowiu.

SPRAWDŹ: Stłuczka samochodowa - jak otrzymać odszkodowanie?

Gdy byliśmy uczestnikiem wypadku niezbędne jest wezwanie Policji. Notatkę ze zdarzenia ze wskazaniem sprawstwa sporządzają więc policjanci. Poszkodowany zgłasza fakt wypadku do zakładu ubezpieczeniowego, a ubezpieczyciel zwraca się do służb o wydanie dokumentacji. To właśnie na jej podstawie ustala wysokość poniesionych strat i rozpoczyna proces likwidacji szkody. Termin zgłoszenia szkody OC w tej sytuacji jest długi i może wynosić 10 lub nawet 20 lat. Lepiej jednak dopełnić formalności niezwłocznie. Dodatkowo - jeśli biorący udział w wypadku samochód będzie potem użytkowany, to rzeczoznawca odrzuci zapewne część uszkodzeń z powodu niemożności ustalenia pełnego zakresu szkody. 

Spisanie oświadczenia kolizji

W przypadku kolizji, w wyniku której nie ma rannych, nie zachodzi konieczność wezwania Policji. W takiej sytuacji, strony zdarzenia po przyznaniu się sprawcy do winy regulują kwestie rozwiązania problemu przy pomocy spisania stosownego oświadczenia. Następnie osoba poszkodowana w kolizji zgłasza do ubezpieczyciela sprawcy szkodę. Oświadczenie powinno zawierać najważniejsze dane osobowe uczestników zdarzenia. Mowa tutaj o danych takich jak: personalia kierujących, adresy zamieszkania, numery telefonów kontaktowych oraz numery, daty wydania i ważności praw jazdy oraz podpisy obu uczestników. Ponadto niezbędne okażą się dane zawarte na polisie sprawcy, tj.: nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC lub przynajmniej numer rejestracyjny jego pojazdu. Jeżeli sprawca nie posiadał polisy OC, niezbędne stanie się wezwanie Policji. Poza powyższymi informacjami oświadczenie kolizji zawierać powinno wszelkie informacje ułatwiające ustalenie okoliczności i zakresów zaistniałej szkody. Będą to m.in. precyzyjny opis zdarzenia, plan lub szkic sytuacyjny i dokładny opis powstałych uszkodzeń. Zaleca się posiadanie wzoru oświadczenia w samochodzie, co skraca procedurę zgłoszenia kolizji. 

SPRAWDŹ: Miałeś stłuczkę? Pamiętaj o spisaniu oświadczenia o kolizji

Termin zgłoszenia szkody OC

Z przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 819 § 1) wynika, że termin ten równy jest terminowi przedawnienia sprawstwa kolizji, wynosi więc trzy lata. Poszkodowany w kolizji nie powinien jednak nazbyt długo czekać, by powstałe zniszczenia pojazdu nie postępowały – rzeczoznawca ograniczy wówczas zakres szkody. Tym bardziej, że uszkodzony pojazd może łatwiej spowodować kolejne zdarzenie drogowe, narazi więc kierującego uszkodzonym wozem na straty finansowe i ryzyko utraty zdrowia/życia.

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy: jak to zrobić?

Zakłady ubezpieczeniowe umożliwiają złożenie wniosku osobiście, przez telefon lub drogą elektroniczną. Wszystko zależy od skali zjawiska. Jeśli szkoda była niewielka i pojazd samodzielnie może odjechać z miejsca zdarzenia, to najłatwiej jest zgłosić szkodę z OC sprawcy już na spokojnie z domu, telefonicznie lub przez internet. Tu trzeba dodać, że niewielkie szkody, których naprawę oszacujemy do 30 tys. zł mogą też zostać zgłoszone do własnego ubezpieczyciela w trybie Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Przed wykupieniem OC warto więc sprawdzić, czy multiagencje ubezpieczeniowe zaoferują nam ofertę OC z takim wariantem. 

Jeżeli jednak pojazd został istotnie uszkodzony i nie nadaje się do użytkowania – szkodę zgłośmy natychmiast przez telefon. Dlaczego? Poszkodowanemu w kolizji przysługuje z OC sprawcy holowanie rozbitego pojazdu i assistance, a także samochód zastępczy na czas naprawy auta. Unikniemy w ten sposób trudności i już po około godzinie po zgłoszeniu kolizji możemy bezpiecznie i ze spokojną głową odjechać z miejsca zdarzenia. 

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
rodo@punkta.pl
© 2020 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram