Co to są Ubezpieczenia Komunikacyjne? Co warto o nich wiedzieć?

Aktualizacja:
ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance - sprawdź, co dokładnie kryje się pod tymi nazwami, które z nich jako właściciel samochodu musisz wykupić obowiązkowo, a które są dobrowolne. Podpowiadamy też, jak z nich skorzystać, gdy przytrafi się szkoda.

Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenia komunikacyjne to najbardziej popularny rodzaj polis. Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, należą one do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II. Warto wiedzieć, jaki rodzaj ochrony możesz zapewnić sobie jako kierowcy, swoim pasażerom i jakim ubezpieczeniem objąć swoje auto.

Najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne:

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Jest to jedyny rodzaj polisy, jaką musisz wykupić obowiązkowo jako właściciel samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Zakres ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Stąd warto przeanalizować dostępne oferty i wybrać najtańszą – nie ma sensu przepłacać. Zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora ubezpieczeń dostępnego online – w ciągu kilku minut otrzymamy kilkanaście ofert ubezpieczenia OC, możemy je porównać i zdecydować, którą wybieramy.

Ubezpieczenie OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, zdrowie i życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Twojej winy.

OC komunikacyjne to ubezpieczenie, o którym nie można zapominać, bo za brak polisy nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Za brak OC powyżej 14 dni naliczana jest najwyższa opłata karna – 4200 zł w przypadku aut osobowych (w 2018 roku).

2. AC (autocasco) – ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia

Ten rodzaj polisy zapewni Ci finansowe zadośćuczynienie w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu i jego wyposażenia. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które w odróżnieniu od OC garantuje odszkodowanie bezpośrednio Tobie jako właścicielowi pojazdu.

Ochroną w ramach AC objęte są szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia się pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu (np. uderzenie w budynek), uszkodzenia auta przez osoby trzecie
 • zdarzeń losowych, np. pożaru, wybuchu, zatopienia, działania sił przyrody (np.. huraganu), działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • kradzieży samochodu lub jego części lub wyposażenia.

Otrzymasz odszkodowanie z polisy AC, jeśli ktoś uszkodzi Twój samochód na parkingu, jeśli spadnie na niego drzewo lub to Ty spowodujesz stłuczkę.

Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli uzna, że kradzież auta jest wynikiem niedbalstwa (np. pozostawienie kluczyków w stacyjce), albo że spowodowałeś kolizję jadąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Wysokość składki AC ubezpieczyciel nalicza w zależności tego, jaki zakresu ochrony ubezpieczeniowej wybierzesz. Polisę możesz rozszerzyć np. o ubezpieczenie szyb czy ubezpieczenie opon.

Czytaj także: Odszkodowania komunikacyjne. Jak uzyskać odszkodowanie z OC, AC, NNW

3. Assistance – to nie tylko holowanie

Assistance to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, najczęściej oferowane przez ubezpieczycieli w pakiecie z polisą OC lub AC. Warto się na nie zdecydować, bo zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub stłuczki. Gwarantuje przede wszystkim wsparcie techniczne. Nie musisz się więc martwić np. o holowanie auta do warsztatu, gdy nagle odmówi posłuszeństwa w środku miasta czy na trasie.

Assistance to również pomoc medyczna a nawet prawna, na którą może liczyć nie tylko kierowca, ale także pasażerowie ubezpieczonego auta. Dodatkowe usługi świadczone w ramach Assistance komunikacyjnego to m.in.:

 • transport kierowcy i pasażerów, w tym zwierząt, opłacenie noclegu
 • pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy
 • dostarczenie paliwa do pojazdu (bez kosztu paliwa).

Zakres pomocy, na którą możemy liczyć w ramach assistance zależy od pakietu, który mamy wykupiony. Należy dokładnie przestudiować OWU, by wiedzieć, co i w jakiej sytuacji masz zagwarantowane ze strony ubezpieczyciela. Przed wykupieniem assistance warto sprawdzić, jakie są limity holowania i czy dostaniesz pomoc tylko po kolizji, czy również w przypadku awarii auta. Dobrze wiedzieć, czy zakres naszego assistance to tylko Polska czy cała Europa.

4. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe dają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia NNW – kierowcy lub kierowcy i pasażerów.

Czytaj także: Odszkodowanie z NNW dla kierowcy i pasażera. Co zrobić, żeby je otrzymać?

Ubezpieczenia komunikacyjne – jak ubiegać się o odszkodowania?

Poszkodowany zgłasza szkodę do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione OC. Jeśli jednak ubezpieczyciel poszkodowanego przystąpił do systemu BLS (bezpośrednia likwidacja szkód), jest łatwiej. BLS polega na tym, że sprawą zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym to poszkodowany miał wykupioną polisę OC, a nie jak dotąd ubezpieczyciel sprawcy szkody. Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe zajmuje się wszystkimi formalnościami, wypłaca odszkodowanie, a następnie występuje do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot kosztów.

Ubezpieczenie OC – jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy?

Zanim jednak zgłosisz szkodę, zadbaj o kilka szczegółów jeszcze na miejscu zdarzenia, a przede wszystkim o spisanie oświadczenia. Ten obowiązek spoczywa na sprawcy.

 • Dokument powinien zawierać: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów uczestników oraz świadków, a także dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu: marka, model i numer rejestracyjny.
 • W oświadczeniu nie można pominąć informacji o uszkodzeniach samochodów i dokładnego opisu kolizji z datą, miejscem, godziną i szczegółami dotyczącymi okoliczności.
 • Sprawca powinien podać numer swojej polisy OC i napisać, w jakim towarzystwie jest ona wykupiona.
 • Sprawca powinien oświadczyć, że przyznaje się do winy. Oświadczenie powinno być podpisane przez wszystkich uczestników zdarzenia.

Po spisaniu oświadczenia możesz już skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy (lub własnym), np. telefonicznie, osobiście w oddziale ubezpieczyciela lub wypełniając formularz internetowy.

Po rozpoczęciu procesu likwidacji szkody ubezpieczyciel wysyła do sprawcy pismo z prośbą o potwierdzenie spisanego oświadczenia i szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia.

Kolejny etap to wizyta rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń, który oceni stopień uszkodzenia samochodu i wykona dokumentację. Na tej podstawie ubezpieczyciel wyceni koszty naprawy i poinformuje o wysokości odszkodowania.

Wydanie decyzji o wypłacie odszkodowania zajmuje zazwyczaj 30 dni.

Czytaj także: Bezpośrednia likwidacja szkód stała się faktem. Ośmiu ubezpieczycieli oferuje BLS

Ubezpieczenie AC – jak i kiedy zgłosić szkodę?

Kradzież samochodu należy zgłosić na policję w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają, aby szkodę w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego AC zgłosić do kilku dni od zdarzenia. Zwróć jednak uwagę, że terminy te różnią się w zależności od rodzaju szkody i każdy ubezpieczyciel określa je indywidualnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego od razu po szkodzie sprawdź koniecznie, ile czasu masz na jej zgłoszenie.

W przypadku kradzieży zwykle masz 24 godziny od momentu, kiedy dowiedziałeś o utracie auta, na poinformowanie o tym swojego ubezpieczyciela. Inaczej jest z uszkodzeniem pojazdu – tu zakłady ubezpieczeniowe dają kilka dni na zgłoszenie szkody, a sam proces ubiegania się o odszkodowanie przypomina ten z ubezpieczenia OC.

Czytaj także: Stłuczka samochodowa. Co robić? Jak zgłosić szkodę?

Odszkodowanie z NNW – jak się o nie ubiegać?

O odszkodowanie z NNW najlepiej wystąpić pod koniec lub po zakończeniu leczenia. Wtedy masz pełną dokumentację jego przebiegu, którą musisz przedstawić swojemu ubezpieczycielowi. Potwierdzeniem wypadku mogą być wyniki badań ze szpitala, karta wypisowa, czy imienne faktury za leki. Zgłoszenia możesz dokonać np. telefonicznie. Aby nie przegapić dopuszczalnego przez ubezpieczyciela terminu, sprawdź w OWU, ile masz na to czasu. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wyliczy kwotę odszkodowania na podstawie tabeli, którą możesz także znaleźć w OWU.

Kwota Twojego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu będzie uzależniona od sumy, na jaką byłeś ubezpieczony – np. będzie to 5% tej sumy. Dlatego ważne jest, aby suma ubezpieczenia NNW była jak najwyższa.

Assistance – jak otrzymać pomoc na drodze?

Uzyskanie pomocy w ramach ubezpieczenia Assistance jest bardzo proste. W razie wypadku czy awarii samochodu wystarczy, że zadzwonisz na numer telefonu podany przez ubezpieczycielac. W zależności od sytuacji i OWU możesz liczyć na holowanie samochodu do warsztatu, drobną naprawę w miejscu zdarzenia, otrzymanie auta zastępczego na czas naprawy, transport do placówki medycznej lub do domu, nocleg w hotelu, pomoc tłumacza, a nawet prawnika. Najczęściej pomoc oferowana w ramach assistance jest całodobowa, a zajmują się tym wyspecjalizowane firmy współpracujące z zakładami ubezpieczeń.

Czytaj także: Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą 3 kroków

Podsumowanie

 • Tylko ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne takie jak AC, NNW czy assistance są dobrowolne.
 • AC zapewnia odszkodowanie, gdy będziesz sprawcą kolizji, gdy uderzysz w jakiś przedmiot lub gdy ukradną Ci samochód.
 • NNW zapewnia odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu tylko kierowcy lub kierowcy i pasażerom auta.
 • Assistance gwarantuje pomoc na drodze w przypadku kolizji lub, w szerszych pakietach, także awarii.
 • Przed zgłoszeniem szkody z OC sprawcy ustal koniecznie, gdzie jest ubezpieczony i jaki ma numer polisy OC. Następnie zgłoś szkodę do zakładu ubezpieczeń.
 • Zanim zgłosisz kradzież samochodu z AC, koniecznie zgłoś sprawę na policję.
 • Szkody z ubezpieczenia NNW najlepiej zgłaszać po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
 • Jeśli chcesz skorzystać z assistance, zadzwoń na całodobową infolinię ubezpieczyciela.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
5 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC luty 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku. Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie dopełnisz tego obowiązku i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.01.07
Ubezpieczenie domu i mieszkania – na jakie koszty się przygotować?

Ubezpieczenie nieruchomości to nie tylko ochrona przed zagrożeniami czy wydarzeniami losowymi, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje polisa i jakie czynniki wpływają na jej cenę. Przyjrzymy się temu zagadnieniu i postaramy odpowiedzieć na pytanie „ile kosztuje ubezpieczenie domu/mieszkania?”.

Czytaj więcej
2024.01.07  •  Samochód
Ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tysięcy – ile kosztuje i czy może stanowić koszt firmowy?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup auta o wartości powyżej 150 tys. złotych. W przypadku samochodu o tak wysokiej wartości, poza ubezpieczeniem OC, warto pomyśleć również o polisie AC. Jednak ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. złotych może być przedmiotem pewnych ograniczeń podatkowych. Spra.wdź o czym pamiętać

Czytaj więcej
2024.01.07  •  Samochód
Normy emisji spalin dla samochodów osobowych

Normy emisji spalin są kluczowymi regulacjami, które określają dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych. W Europie obowiązują normy Euro, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko i zdrowie publiczne.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC luty 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Samochód
Wysokie kary odstraszają przed rozmowami przez telefon w czasie jazdy

Rozmowy przez telefon to poważny problem na polskich drogach, który niejednokrotnie przyczynił się do niebezpiecznych sytuacji. Nie warto ryzykować również z tego powodu, że wykroczenie jest karane wysokim mandatem. Dowiedz się, co Ci grozi za rozmowę przez telefon w czasie jazdy.

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej