Punkta

Amortyzacja to furtka dla ubezpieczyciela, dzięki której odszkodowanie jest pomniejszane o część kosztów naprawy pojazdu, która odpowiada zużyciu (amortyzacji) części. Współczynnik amortyzacji wyliczany jest zakład ubezpieczeń procentowo.

Ale czy ubezpieczyciel ma prawo bez wyjątku stosować amortyzację przy likwidacji szkody? Wszystko zależy od rodzaju ubezpieczenia i zapisów zastosowanych w umowie. W likwidacji szkód z ubezpieczenia AC można stosować amortyzację, natomiast w przypadku OC sprawcy już nie.

Amortyzacja części w przypadku szkody z OC sprawcy

Doświadczenia poszkodowanych kierowców pokazują, że stosowanie przez zakłady ubezpieczeń potrąceń amortyzacyjnych przy likwidacji szkody z ubezpieczenia OC było niemal powszechną praktyką. Zdaniem ubezpieczycieli, zastosowanie nowych części do naprawy w przypadku gdy samochód nie jest nowy, spowodowałoby bezpodstawne wzbogacenie się jego właściciela. W efekcie ubezpieczyciele zmniejszali wysokość odszkodowania o współczynnik zużycia części zamiennych użytych do naprawy.

Z końcem marca 2015 roku weszły w życie wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych. Do nadzoru docierały informacje, że ubezpieczyciele nagminnie stosują pomniejszenia amortyzacyjne w przypadku szkód z OC sprawcy, zatem KNF postanowiła uregulować tę kwestię w wytycznych.

wytyczne KNF

Zgodnie z wytyczną ubezpieczyciel powinien w kalkulacji szkody uwzględniać ceny nowych części i materiałów. Pomniejszenie odszkodowania jest możliwe wyłącznie wtedy gdy ubezpieczyciel udowodni, że zamontowanie w aucie nowych części doprowadziłoby do wzrostu jego wartości. To oczywiście bardzo trudno wykazać, ponieważ najczęściej auta powypadkowe tracą na wartości przez sam fakt, że brały udział w kolizji – rzadko zdarzy się sytuacja, w której wartość samochodu po naprawie wzrośnie.

Kontaktując się z ubezpieczycielem, możesz także powołać się na artykuł 361 § 2 kodeksu cywilnego, który mówi o obowiązku przywrócenia uszkodzonej rzeczy do stanu poprzedniego. W przypadku uszkodzonego samochodu to na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek pokrycia kosztów doprowadzenia go do stanu sprzed wypadku.

Jeżeli więc do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zaistnienia szkody niezbędne jest użycie nowych części, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu i nie powinny być amortyzowane przez ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy w trakcie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń zastosuje nieuzasadnione potrącenia amortyzacyjne, masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powołując się na wytyczną KNF.

Czytaj także: 30 dni na rozpatrzenie reklamacji – inaczej dostaniesz to, czego chcesz! Nowa ustawa o reklamacjach

Amortyzacja części w ubezpieczeniu AC

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ubezpieczenia AC. Jeśli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) ubezpieczyciel umieścił zapisy dotyczące amortyzacji części, to ma do tego prawo. Stopień amortyzacji, określany procentowo, jest uzależniony od wieku i stopnia zużycia auta.

Zwykle zakłady ubezpieczeń stosują amortyzację części w przypadku samochodów starszych niż trzy lata, a im starsze auto, tym amortyzacja wyższa.  

Zanim zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia AC, warto zajrzeć do OWU i szczególnie zwrócić uwagę na tabelkę amortyzacyjną. Na przykład w Avivie wygląda to następująco:

amortyzacja AVIVA

Nieco inaczej amortyzację przy ubezpieczeniu AC rozlicza PZU:

amortyzacja PZU

Odszkodowanie za części zostanie więc pomniejszone o wartości zapisane w tabeli. Pozostałe składniki odszkodowania, a zatem koszty robocizny, materiałów itp. nie zostaną pomniejszone – amortyzacja dotyczy tylko części zamiennych.