Punkta

Kto nadzoruje porównywarki ubezpieczeniowe?

Działanie porównywarek ubezpieczeniowych na świecie regulowane jest przede wszystkim przez wewnętrzne przepisy oraz postanowienia nadzorów finansowych. A gdy nadzór ubezpieczeniowy wychwyci nieprawidłowości, potrafi dać przedsiębiorcom prowadzącym porównywarki bardzo mocno popalić. Przekonali się już o tym w Indiach, gdzie tamtejszy odpowiednik KNF wydał bardzo restrykcyjne wytyczne działania porównywarek, które omal nie doprowadziły do ich zniknięcia z rynku.

Czytaj także: Porównywarki w Indiach nie mają lekko. Czy wytyczne nadzoru ich nie zabiją?

W Polsce ramy prawne działania porównywarek nie są sprecyzowane. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym dopuszcza działalność agencyjną lub brokerską – na tej podstawie polskie porównywarki są głównie multiagencjami ubezpieczeniowymi.

3 rodzaje porównywarek

W raporcie z 30 stycznia 2014 roku „Report on Good Practices on Comparison Websites” EIOPA definiuje porównywarkę jako pośrednika internetowego, którego głównym celem jest wyświetlenie użytkownikowi pewnej liczby ofert oraz porównanie ich cen i/lub zakresu. Raport przewiduje następujące modele porównywarek, ze względu na cel ich działania:

 • Komercyjne porównywarki prowadzone przez sektor prywatny
 • Niekomercyjne porównywarki prowadzone przez organizacje konsumenckie i stowarzyszenia branżowe
 • Niekomercyjne porównywarki prowadzone przez  władze publiczne

Czytaj także: Niekomercyjne porównywarki ubezpieczeń – aby klient wybierał świadomie

Wytyczne dotyczące dobrych praktyk na rynku porównywarek ubezpieczeniowych przeznaczone są przede wszystkim dla przedsięwzięć komercyjnych. Firma prowadząca porównywarkę z jednej strony deklaruje obiektywne przedstawienie ofert, a z drugiej strony jest związana umowami z poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeń – ta sytuacja budzi największe kontrowersje i może powodować niechęć i brak zaufania konsumenta.

Dobre praktyki porównywarek

Spis dobrych praktyk Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), chociaż nie ma mocy przepisów prawnych, promuje przejrzystą, prostą, uczciwą i partnerską formę współpracy porównywarek z firmami ubezpieczeniowymi, tak aby klient agregatora na żadnym etapie nie czuł się wprowadzony w błąd.

Te zasady zasady mają być czymś w rodzaju przewodnika dla europejskich porównywarek oraz wzorem regulacji na szczeblach państwowych. Europejski Urząd Nadzoru wyciągnął wnioski z obserwacji istniejących już agregatorów, otoczył ochroną interesy konsumentów i stworzył listę najważniejszych zasad funkcjonowania dobrego agregatora ubezpieczeniowego z podziałem na sześć kategorii: informacje o stronie, zawartość, polityka w zakresie potencjalnego konfliktu interesów, kryteria rankingowe, prezentacja informacji oraz częstotliwość aktualizacji.

1. Informacje o stronie

Za dobrą praktykę uważa się umieszczanie przejrzystych informacji na temat działania porównywarki:

 • Jaki jest cel porównywarki?
 • Do kogo należy?
 • Kto ją nadzoruje?
 • Jaka polityka prywatności obowiązuje?
 • Z kim należy się skontaktować w celu otrzymania dalszych informacji lub zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu porównywarki.

2. Porównywana zawartość

Porównywarki ubezpieczeniowe różnią się od siebie przede wszystkim liczbą partnerów udostępniających oferty i co za tym idzie porównywaną zawartością i ilością ofert finalnie dostępnych dla użytkownika. Często agregatory chwalą się dużą liczba współpracujących z nimi firm ubezpieczeniowych, ale jej nie precyzują. Ponadto informacje zaprezentowane przez porównywarkę mogą być mylące, jeśli konsument nie posiada wiedzy na temat procentu generowanych ofert w stosunku do wielkości rynku. Według EIOPA dobra porównywarka powinna:

 • Ujawnić, ile produktów porównuje z podziałem na rodzaje ubezpieczeń
 • Ujawnić liczbę ubezpieczycieli współpracujących z porównywarką oraz ich nazwy
 • Jasno i przejrzyście zakomunikować swój udział w rynku
 • Ujawnić kryteria, którymi kieruje się porównywarka podczas generowania ofert

3. Polityka w zakresie potencjalnego konfliktu interesów

Żeby konsument mógł zaufać porównywarce ubezpieczeń, musi być świadomy różnych czynników, które mogą wpłynąć na uzyskiwane oferty. Twórcy agregatorów na różne sposoby odsyłają użytkowników do sponsorowanych produktów, na przykład poprzez tworzenie listy dziesięciu najbardziej popularnych ofert, umieszczanie u szczytu wyników linków sponsorowanych itd.

Kluczowym zdaniem porównywarki jest umieszczenie przejrzystej informacji dotyczącej jej finansowania. Klient powinien mieć dostęp do listy partnerów, którzy mają z porównywarką kontrakt lub posiadają jej udziały, a zabiegi polegające na wyróżnieniu oferty miesiąca powinny mieć przejrzyste pobudki.

4. Kryteria wyboru ofert

Większość porównywarek ubezpieczeniowych wymaga od użytkownika wypełnienia kwestionariusza, który zawiera dane konieczne do ustalenia wysokości składki i wygenerowania oferty. Po dokonaniu takiego wstępnego rozpoznania pojawia się lista produktów, które mogą być ułożone na przykład w kolejności zależnej od ceny polisy. Każda z tych ofert może mieć jednak bardzo różny zakres ubezpieczenia.

Użytkownik musi zdawać sobie sprawę z kryteriów, jakie zostały przyjęte przez porównywarkę i nie polegać całkowicie na ustalonej przez nią hierarchii. EIOPA zaznacza, że dobry agregator powinien wyświetlać szczegóły każdej oferty, a także nie posiłkować się ceną jako jedynym kryteriom doboru. Dokładny opis działania porównywarki powinien być dostępny i przejrzysty dla każdego klienta, zwłaszcza jeśli generuje ona okrojoną listę ofert.

5. Prezentacja informacji i częstotliwość aktualizacji

Informacja na temat ceny produktów udostępniana przez porównywarkę może różnić się w zależności od tego, czy końcowa kwota zawiera wszystkie dodatkowe opłaty. Użytkownika może też zmylić niejednolite przedstawianie danych w przypadku różnych ofert. Wygenerowana lista ubezpieczeń powinna być ułożona w przejrzysty i jednolity sposób, a także zawierać wszystkie szczegóły ofert. Klient, który będzie od razu wiedział, że porównywarka niczego nie ukrywa, szybciej nabierze zaufania do tej wygodnej formy zakupu ubezpieczenia OC i AC. Tu szczególne znaczenie ma także częste aktualizowanie informacji zamieszczanych w porównywarce.

„Jedynie dobra jakość porównywarki i oferowanego przez nią serwisu może zapewnić kolejne odwiedziny klientów. Agregatory online powinny brać pod uwagę indywidualne opinie użytkowników, aby zakup ubezpieczenia był wygodny, prosty i przyjemny. Istotne jest również oferowanie produktów uzupełniających, dodatkowych korzyści (np. w ramach współpracy partnerskiej z dostawcami innych usług) lub premii lojalnościowych” – mówi Dominika Grabek z porównywarki ubezpieczeń Punkta, dawniej mfind.pl.

Czytaj także: Wszyscy szukają taniego OC. Porównywarka ubezpieczeniowa spełnia te oczekiwania