Punkta

Indie dołączyły do ekskluzywnego grona dwudziestu siedmiu krajów świata, które utworzyły kolektywną pulę ubezpieczeń dla elektrowni jądrowych. Indian Nuclear Insurance Pool (INIP) ma połączyć siły firm ubezpieczeniowych oraz reasekuracyjnych w celu objęcia ochroną reaktorów jądrowych w w ramach polis wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie elektrowni jądrowej jest często wymogiem narzuconym przez państwo, na którego terenie korzysta się z technologii atomowej. Ponadto konsekwencje wybuchu czy awarii elektrowni mogą wykroczyć poza granice kraju ojczystego, dlatego powstały międzynarodowe konwencje, które powinny uzupełniać miejscowe przepisy. Ponieważ ryzyko odpowiedzialności finansowej jest tak duże, powstają grupy koasekuracyjne zrzeszające firmy ubezpieczeniowe, które w pojedynkę nie udźwignęłyby ciężaru potencjalnych odszkodowań. Pokrycie szkody zasila wtedy wspólnie stworzona do tego celu pula.

Pierwsza tego typu modelowa inicjatywa powstała w Wielkiej Brytanii w 1956 roku pod nazwą Nuclear Risk Insurers i właśnie ta grupa ma sprawować pieczę nad nowo narodzonym w Indiach INIP o puli wartej 10 mld rupii indyjskich. Indie są krajem, w którym w tym momencie buduje się najwięcej obok Chin i Rosji reaktorów jądrowych. Indian Nuclear Insurance Pool będzie początkowo skupiać się nad ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej stworzonym na podstawie Civil Liability of Nuclear Damage Act z 2010 roku, później zamierza rozszerzyć działalność między innymi na ubezpieczenia majątkowe.

Na świecie działa już 438 reaktorów jądrowych. Budowa pierwszej elektrowni atomowej w Polsce ma rozpocząć się w 2019 roku. Czy polscy ubezpieczyciele będą w stanie udźwignąć taką odpowiedzialność?

Źródło: The Indian Express