Punkta

W świecie opanowanym przez konflikty zbrojne, w którym co chwila pojawiają się nowe ogniska zapalne i rośnie ryzyko porwań i wymuszeń finansowych, dodatkowa ochrona dla klienta korporacyjnego w postaci ubezpieczenia K&R wydaje się usługą niezbędną. Z takiego założenia wychodzi polski oddział AIG, który z dniem 21 września 2014 roku wprowadził nowe warunki ubezpieczenia od uprowadzenia dla okupu.

Akademia Punkta, dawniej mfind zdążyła już zauważyć, że rosnąca od 2008 roku liczba porwań dla okupu pomogła rozkwitnąć zagranicznemu rynkowi ubezpieczeń K&R dedykowanych jednostkom zagrożonym tego typu działalnością przestępczą. Informacja prasowa AIG dotycząca rozwinięcia usługi jest świadectwem zainteresowania polisą nowej generacji także w Polsce.

Ubezpieczenie od porwania i okupu/wymuszenia (ang. Kidnap and Ransom Crisis Solution – K&R) przeznaczona jest dla klientów korporacyjnych, którzy prowadzą działalność na rynku międzynarodowym i jest ono częścią linii biznesowej Financial Lines. AIG proponuje swoim klientom szerszy zakres ochrony, nowe, bardziej przejrzyste warunki umowy i możliwość zawarcia polisy na uproszczonych zasadach dla mniej zagrożonych branż. Ubezpieczenie K&R finansuje działania związane z sytuacjami kryzysowymi, takie jak negocjacje z porywaczami czy przekazanie okupu, ewentualne koszty ochrony, leczenia i transportu i może objąć członków zarządu i rady nadzorczej, pracowników oraz ich rodziny.

Polisa AIG K&R Crisis Solution ma zastosowanie na całym świecie, bo chociaż do porwań dla okupu dochodzi najczęściej w Nigerii, Meksyku, Pakistanie czy Syrii, podobne zdarzenia mają miejsce także w krajach mniejszego ryzyka – w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i USA.

Foto: by redtype [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)], via Flickr