Taryfikator mandatów 2019 – sprawdź, ile kosztują wykroczenia drogowe

Aktualizacja:
taryfikator mandatów 2019

Chcesz się dowiedzieć, ile zapłacisz za wszelkiego rodzaju wykroczenia i przewinienia drogowe? U nas znajdziesz aktualny taryfikator mandatów na 2019 rok. Zapoznaj się z nim, by mieć świadomość, ile może Cię kosztować zbyt szybka jazda czy niedozwolone zachowanie.

Niektóre wysokości kar mogą dać Ci do myślenia… Zdecydowanie lepiej spuścić nogę z gazu, niż uszczuplić swoje konto bankowe. Taryfikator mandatów 2019 nie wniósł dużych zmian co do wysokości kary. Najwięcej zapłacisz za zbyt szybką jazdę oraz wyprzedzania na przejściu dla pieszych. Lista wykroczeń jest jednak bardzo długa. Sprawdź, na co zwracać szczególną uwagę podczas jazdy. Pamiętaj też, że kary mogą się sumować.

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów porządkowych i zasad ogólnych

Kary za przewinienia w ruchu pojazdów

Wjazd na pas między jezdniami

100 zł

Brak kasku ochronnego u kierowcy i/lub pasażera podczas jazdy motorowerem/ motocyklem/ czterokołowcem

100 zł

Brak pasów bezpieczeństwa u kierowcy i/lub pasażerów

100 zł

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu rowerem/ wózkiem rowerowym/ motorowerem/ wózkiem ręcznym/ pojazdem zaprzęgowym/ osoby prowadzące pojazdy napędzane silnikiem

100 zł

Zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu

150 zł

Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa niezgodnie z z zaleceniami producenta

150 zł

Przewożenie dziecka bez fotelika

150 zł

Przewożenie dziecka w foteliku ochronnym na przednim siedzeniu tyłem do kierunku jazdy bez uprzedniej dezaktywacji poduszki powietrznej

150 zł

Przewożenie osoby nietrzeźwej lub w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających na motorowerze/ motocyklu/ rowerze poza bocznym wózkiem

150 zł

Nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było osób rannych lub zabitych

150 zł

Brak użycia elementów odblaskowych przez osobę wykonującą roboty drogowe

150 zł

Korzystanie przez kierowcę z telefonu komórkowego podczas jazdy (dotyczy trzymania urządzenia w dłoni)

200 zł

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu

250 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących prędkości

Kary za jazdę z nieodpowiednią prędkością i hamowanie

Przekroczenie prędkości o 6-10 km/h

do 50 zł

Przekroczenie prędkości o 11-20 km/h

100 zł + 2 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 21-30 km/h

200 zł + 4 pkt karne

Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h

300 zł + 6 pkt karnych

Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h

400 zł + 8 pkt karnych

Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

500 zł + 10 pkt karnych

Jazda z prędkością utrudniającą poruszanie się innym kierującym

50 – 100 zł

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa lub utrudnienia w ruchu podczas hamowania

100 – 300 zł

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości/ zespołami pojazdów do 7 m należnego odstępu od pozostałych pojazdów

200 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących mijania i cofania

Kary za nieprawidłowe wymijanie, omijanie i cofanie

Utrudnienie w ruchu podczas cofania

50 – 200 zł

Naruszenie zakazu cofania w tunelu/ na wiadukcie/ moście

200 zł

Ominięcie pojazdu oczekującego przed przejazdem kolejowym poprzez wjechanie na przeciwny pas jezdni

250 zł

Ominięcie pojazdu jadącego tym samym pasem, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

500 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących włączania się do ruchu

Kary za nieprawidłowe włączanie się do ruchu

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi/ trolejbusowi, który zasygnalizował zamiar zmiany pasa jezdni

200 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi/ uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

300 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy

Kary za nieprawidłową zmianę kierunku lub pasa ruchu

Nieprawidłowe ustawienie pojazdu na jezdni przed skrętem

150 zł

Zawracanie na wiaduktach/ mostach/ w tunelach/ drogach jednokierunkowych

200 zł

Utrudnianie ruchu poprzez błędne lub brak zasygnalizowania zamiaru wykonania manewru

200 zł

Zawracanie w warunkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu

200 – 400 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu

250 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących wyprzedzania

Kary za nieprawidłowe wyprzedzanie

Niezastosowanie się do obowiązku zjechania na prawą stronę jezdni przez kierującego ciągnik/ pojazd bez silnika/ pojazd wolnobieżny (w celu ułatwienia wyprzedzenia)

100 zł

Wyprzedzanie pojazdu po niewłaściwej stronie

200 zł

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych/ dla rowerzystów lub bezpośrednio przed/ za nim

200 zł

Brak upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierowca jadący z tyłu nie rozpoczął manewru wyprzedzania/ czy jest odpowiednia widoczność/ odpowiednio dużo miejsca

250 zł

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu

300 zł

Wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym

300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych/ tramwajowych lub bezpośrednio przed nimi

300 zł

Wyprzedzanie podczas dojazdu do wierzchołka wzniesienia

300 zł

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od pozostałych pojazdów

300 zł

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

300 zł

Zwiększenie prędkości podczas wyprzedzania przez inny pojazd

350 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących jazdy w warunkach ograniczonej widoczności

Kary za nieprawidłową jazdę w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Jazda z tylnymi światłami przeciwmgłowymi przy normalnej przejrzystości powietrza

100 zł

Korzystanie z sygnałów dźwiękowych na terenie zabudowanym

100 zł

Nadużycie sygnałów świetlnych/ dźwiękowych

100 zł

Wyprzedzanie pojazdów w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

100 zł

Brak używania wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

200 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących ustąpienia pierwszeństwa

Kary za nieprawidłowe zachowanie w sytuacji przecinania się kierunków ruchu

Zatrzymanie pojazdu w miejscu utrudniającym pieszym dostępu do pojazdów komunikacji publicznej

100 zł

Jazda pojazdem innym niż silnikowy wzdłuż przejścia dla pieszych/ chodnika

100 zł

Jazda pojazdem silnikowym wzdłuż przejścia dla pieszych/ chodnika

250 zł

Wjazd na skrzyżowanie w sytuacji, kiedy na nim lub za nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy

300 zł

Wjazd na przejazd w sytuacji, kiedy po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy

300 zł

Wjazd na przejazd w czasie rozpoczęcia/ podnoszenia zapór

300 zł

Nieusunięcie pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym/ tramwajowym

300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerów

350 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych

350 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu podczas skrętu w drogę poprzeczną

350 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej/ o ograniczonej sprawności ruchowej

350 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących używania świateł

Kary za nieprawidłowe używanie świateł

Korzystanie ze „szperacza” w czasie jazdy

100 zł

Jazda bez włączonych świateł obowiązkowych od świtu do zmierzchu

100 zł

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

100 zł

Zatrzymanie lub postój w warunkach złej widoczności bez używanie wymaganego oświetlenia

150 – 300 zł

Jazda bez włączonych świateł obowiązkowych od zmierzchu do świtu

200 zł

Używanie świateł niezgodnie z przepisami

200 zł

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu

200 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących korzystania z pojazdów w ruchu drogowym

Kary za nieprawidłowe korzystanie z pojazdu

Ograniczenie czytelności tablic rejestracyjnych poprzez umieszczenie znaków, napisów, ozdób lub przedmiotów na pojeździe

50 zł

Oddalenie się od pojazdu w czasie, gdy silnik jest w ruchu

50 zł

Zakrycie tablic rejestracyjnych/ wymaganych znaków, które powinny być widoczne

100 zł

Postój na obszarze zabudowanym z niewyłączonym silnikiem

100 zł

Nieumieszczenie znaku określającego kraj rejestracji pojazdu (dot. rejestracji zagranicą)

100 zł

Umieszczenie na pojeździe znaku kraju, który jest inny niż kraj rejestracji pojazdu

100 zł

Bezpodstawne użycie żółtego sygnału błyskowego

100 zł

Wjazd między jadące w kolumnie wózki rowerowe/ rowery

100 zł

Użycie łańcuchów przeciwślizgowych na drodze, która nie jest pokryta śniegiem

100 zł

Używanie opon z posiadającymi trwałymi elementami przeciwślizgowymi

100 zł

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby w pojeździe lub poza pojazdem

200 zł

Zakrywanie świateł/ urządzeń sygnalizacyjnych

200 zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania żółtych sygnałów błyskowych

200 zł

Bezpodstawne orzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez osobę kierującą pojazd uprzywilejowany

300 zł

Produkowanie przez pojazd na terenie zabudowanym nadmiernej emisji spalin/ nadmiernego hałasu

100 – 300 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących kierowania pojazdem

Kary za nieprawidłowe kierowanie pojazdem

Nieposiadanie przy sobie wymaganych dokumentów

50 zł za każdy wymagany dokument

Nieposiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu zaprzęgowego/ roweru/ wózka rowerowego przez osobę kierującą tym pojazdem

100 zł

Nieposiadanie uprawnień do prowadzenia motoroweru/ czterokołowca lekkiego przez osobę kierującą tym pojazdem

200 zł

Nieposiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu silnikowego/ tramwaju przez osobę kierującą tym pojazdem

300 zł

Nieposiadanie uprawnień do kierowania pojazdami przez osobę kierującą pojazd silnikowy/ tramwaj

500 zł

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę w stanie po użyciu alkoholu/ środka odurzającego

300 – 500 zł

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę w stanie nietrzeźwości/ pod wpływem środka odurzającego

500 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących holowania

Kary za nieprawidłowe holowanie

Niewłaściwe/ brak oznakowania holu między pojazdami

100 zł

Niezachowanie odpowiedniej odległości między pojazdem holującym a holowanym

100 zł

Niewłączenie świateł mijania w pojeździe holującym

100 zł

Niewłaściwe/ brak oznaczenia pojazdu holowanego

150 zł

Nieprawidłowe połączenie pojazdu holującego i holowanego

150 zł

Holowanie pojazdem z naczepą/ przyczepą

250 zł

Holowanie więcej niż jednego pojazdu

250 zł

Holowanie pojazdu z niesprawnymi hamulcami/ układem kierowniczym

250 zł

Holowanie pojazdu, za którego kierownicą znajduje się osoba nieposiadająca uprawnień do jego kierowania

250 zł

Holowania pojazdu na połączeniu sztywnym w którym znajduje się min. jeden niesprawny układ

250 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących przewozu ładunków i ciągnięcia przyczep

Kary za nieprawidłowe stosowanie się do przepisów związanych z przewozem ładunków i korzystania z przyczep

Zasłonięcie tablic rejestracyjnych/ znaków na pojeździe poprzez umieszczenie na pojeździe ładunku

100 zł

Przewóz ładunków sypkich niezgodnie z przepisami

150 zł

Przewóz ładunku nieoznaczonego/ oznaczonego w sposób niewłaściwy

150 zł

Niezabezpieczenie urządzeń mocujących ładunek przed rozluźnieniem/ upadkiem/ zwisaniem

200 zł

Zasłonięcie światła/ urządzenia sygnalizacyjnego poprzez umieszczenie na pojeździe ładunku

200 zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

100 – 300 zł

Taryfikator mandatów 2019: Łamanie przepisów dotyczących przewozu osób

Kary za nieprawidłowe stosowanie się do przepisów związanych z przewozem osób

Palenie tytoniu/ spożywanie pokarmów przez taksówkarzy podczas przewozu pasażerów

50 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

100 zł

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

100 zł za każdą osobę

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

100 zł za każdą osobę

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób

100 zł

Taryfikator mandatów 2019: Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Kary za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Niestosowanie się do znaków zakaz wjazdu/ zakaz używania sygnałów dźwiękowych/ pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka/ zakaz postoju/ zakaz zatrzymywania się/ strefa ograniczonego postoju/ droga dla rowerów/ prędkość minimalna/ ograniczenie prędkości/ linia przystankowa/ linia krawędziowa ciągła/ powierzchnia wyłączona/ stop/ linia pojedyncza ciągła/ pas ruchu dla autobusów/ początek pasa ruchu powolnego/ parking/

100 zł

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

100 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator nadaje sygnał czerwony

100 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

100 zł

Niestosowanie się do znaku stanowisko postojowe/ linia wyznaczająca pas postojowy/ postój taksówek/ koperta/

100 zł

Niestosowanie się do znaków zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad…/ zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad…/ zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad…

150 zł

Niestosowanie się do znaków kontrola celna/ blokada zwrotnicy/ linia podwójna ciągła/ linia jednostronnie przekraczalna/ nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych/ stop-zwrotnica eksploatowana jednostronnie

200 zł

Niestosowanie się do znaków nakaz jazdy/ ruch okrężny/ zakaz wjazdu

250 zł

Niestosowanie się do znaków zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych/ zakaz wjazdu autobusów/ zakaz wjazdu motocykli/ zakaz wjazdu ciągników rolniczych/ zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą/ kierunki na pasach ruchu/ kierunki na pasie ruchu/ strzałka kierunkowa na wprost/ strzałka kierunkowa do skręcania/ strzałka kierunkowa do zawracania

250 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione

300 – 500 zł

Niestosowanie się do znaków nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

400 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych zakaz wjazdu motorowerów

400 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych zakaz postoju/ zakaz postoju w dni

400 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych strefa ograniczonego postoju

400 zł

Niestosowanie się do znaków zakaz wjazdu samochodów ciężarowych/ zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad / zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …

500 zł

Niestosowanie się do znaku parking/ parking zadaszony z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo parking – miejsce zastrzeżone z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

500 zł

Niestosowanie się do znaku stanowisko postojowe/ miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej/ koperta/ miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

500 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych/ zakaz wjazdu autobusów/ zakaz wjazdu motocykli

550 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych parking/ parking zadaszony z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo parking – miejsce zastrzeżone z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

800 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych stanowisko postojowe/ miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej/ koperta/ miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

800 zł

Taryfikator mandatów 2019: Pozostałe wykroczenia

Kary za pozostałe wykroczenia

Wypas zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

50 zł

Prowadzenie pojazdu bez posiadania wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

50 zł

Zaśmiecanie/ zanieczyszczanie drogi publicznej

50 – 100 zł

Samowolne umieszczenie na drodze znaków/ napisów/ symboli

100 zł

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

200 zł

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota/ kurzu/ śniegu/ lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

200 zł

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

200 – 500 zł

Posługiwanie się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., przez osobę do tego nieuprawnioną

300 zł

Dopuszczenie przez właściciela/ posiadacza/ użytkownika/ prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

300 zł

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

300 zł

Usuwanie/ włączanie/ wyłączenie/ umieszczenie/ zasłonięcie znaku/ sygnału drogowego/ urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego/ urządzenia kontrolnego

400 zł

Jak widzisz, niektóry kary za wykroczenia są spore. Dlatego przestrzegaj przepisów, nie trać głowy za kółkiem i jeźdź bezpiecznie.

Kary także za brak OC!

Warto również pamiętać, że kary grożą nam nie tylko za wykroczenia drogowe, ale także za brak ubezpieczenia OC. Takiej kary nie wymierzy policja, ale UFG, czyli ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu oraz ilości dni bez ważnej polisy OC. Słono zapłacimy nawet za 1 dniową przerwę w ubezpieczeniu.  Więcej informacji znajdziesz TUTAJ. 

Kary za brak OC 2019

 

Nie ryzykuj jazdy bez OC! Jeśli Twoja polisa kończy się niebawem, sprawdź za ile OC kupisz u nas! 

 

Podsumowanie

  1. Taryfikator mandatów określa wysokości kar pieniężnych za poszczególne wykroczenia drogowe.
  2. Lista przewidzianych mandatów jest bardzo obszerna.
  3. Najwięcej zapłacisz za przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych.
  4. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości otrzymasz nie tylko karę pieniężną, ale również punkty karne.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
0 Komentarze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC czerwiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.06.12  •  Samochód
Jak zmiany przepisów w 2024 roku wpłyną na pracę taksówkarzy?

Od 17 czerwca 2024 roku, wszyscy kierowcy taksówek oraz innych firm realizujących usługi przewozowe oparte na aplikacjach mobilnych będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Ta nowa regulacja, wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, ale jednocześnie wzbudza obawy wśród ekspertów i samych przewoźników.

Czytaj więcej
2024.06.12  •  Podróże
Paszport tymczasowy – Twoje awaryjne wyjście, jeśli nie masz stałego dokumentu

Co zrobić, gdy orientujesz się tuż przed wyjazdem, że Twój paszport stracił ważność? Czy w takiej sytuacji możesz liczyć na szybkie wyrobienie paszportu tymczasowego? Paszport tymczasowy to dokument, który może uratować Twoją podróż w ostatniej chwili. Choć nie zawiera danych biometrycznych i ma krótszy termin ważności, to uprawnia do przekraczania granic.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC czerwiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
wichura
2022.02.24
Ubezpieczenie od wichur, huraganów i trąb powietrznych

Przerwy w dostawach prądu, tysiące zerwanych dachów, a nawet całkowicie zniszczonych domów. To skutki orkanów, które coraz częściej przetaczają się przez Polskę, zostawiając za sobą potężne straty. Naprawa szkód będzie mniej dotkliwa, jeśli otrzymasz odszkodowanie z ubezpieczenia nieruchomości na wypadek wichur. Ile kosztuje i jak działa ubezpieczenie na wypadek silnego wiatru, huraganu i trąby powietrznej?

Czytaj więcej