Punkta

Na czym polega rozliczenie gotówkowe?

Rozliczenie gotówkowe, to tak zwana metoda kosztorysowa, gdzie wysokość odszkodowania jest wyznaczana w oparciu o kosztorys planowanych napraw i wypłacana właścicielowi polisy. Słowo „gotówkowa” jest tu nieco mylące. Zwykle jest to oczywiście przelew na konto. Z tej formy rozliczeń korzystają często właściciele starszych pojazdów, które można naprawić wykorzystując tanie zamienniki, przeważnie gorszej jakości oraz usługi tańszych mechaników.
Ma to swoje wady i często cierpi na tym solidność wykonania naprawy, która może zaważyć na dalszym bezpieczeństwie podczas jazdy.

Likwidacja metodą kosztorysową może trwać dłużej

Dodatkowo, wycena kosztów naprawy opiera się na średnich stawkach rynkowych za części oraz robociznę. Ubezpieczyciel może też zakwestionować wstępny kosztorys warsztatu, co przedłuża czas naprawy. Dlatego ubezpieczyciele częściej polecają rozliczenie bezgotówkowe. Ta forma wypłaty odszkodowania jest bardzo wygodna dla kierowcy. Samochód trafia do upoważnionego warsztatu, który ma umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, a warsztat rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem. Wszystkie formalności właściciel pojazdu załatwia w warsztacie, a po naprawie odbiera sprawne auto. Metoda ta jest prostsza, szybsza i pozwala scedować wszystko na zaufany warsztat.

Warsztaty polecane przez ubezpieczycieli – szybciej naprawią auto!

Wiele warsztatów samochodowych i blacharskich współpracuje z ubezpieczycielami w kwestii wyceny szkody komunikacyjnej. Te warsztaty mają prawo do oceny rozmiarów szkód, co znacznie przyspiesza rozpoczęcie napraw.

Żeby rozliczyć szkodę, warsztat nie musi mieć zawartej umowy o współpracę z ubezpieczycielem. Wystarczy, że właściciel pojazdu upoważni serwis do odbioru odszkodowania. Takie rozwiązanie ma jednak wady, bo warsztat nie może w imieniu ubezpieczyciela przyjąć zgłoszenia i dokonać oględzin pojazdu, tylko wymagany jest przyjazd specjalisty z towarzystwa, co opóźnia przystąpienie do naprawy. To też dodatkowy koszt ponoszony przez ubezpieczyciela, który potem uwzględnia się w składce.

Gdy korzystamy z warsztatu polecanego przez ubezpieczyciela, upoważniony i przeszkolony przez ubezpieczyciela pracownik warsztatu dokonuje oględzin pojazdu, opisuje uszkodzenie, wycenia szkodę, odbiera od klienta niezbędne dokumenty i pomaga w wypełnieniu zgłoszenia. Zebraną dokumentację warsztat przekazuje do ubezpieczyciela, a sam zajmuje się naprawą pojazdu i rozliczeniem jej kosztów.

Korzystanie z warsztatu polecanego przez ubezpieczyciela gwarantuje szybszy czas naprawy, mniej kłopotów przy wycenie i wybór rzetelniejszego wykonawcy.