Punkta

Kolizja z obcokrajowcem – jak postępować?

Kolizja zawsze będzie wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, ale odpowiednio przygotowany kierowca może je ograniczyć do minimum. Ponieważ dodatkowym utrudnieniem podczas stłuczki z obcokrajowcem w Polsce czy za granicą jest bariera językowa, warto mieć zawsze przy sobie uniwersalny druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, czyli formularz o zdarzeniu drogowym w wersji polsko-angielskiej. Taki dokument dostępny jest między innymi na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

https://pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody

Jest on sporządzony w dwóch językach – polskim i angielskim – tak, aby obie strony zdarzenia mogły bez problemu złożyć oświadczenie.

Jeśli przytrafiła Ci się stłuczka z obcokrajowcem – czy to w Polsce czy za granicą – a masz jakiekolwiek wątpliwości co do dokumentów sprawcy lub nie potrafisz się z nim porozumieć, wezwij policję. Może Ci się zdarzyć stłuczka z obywatelem jakiegoś egzotycznego kraju, a jak spojrzysz w jego dokumenty, to nie będziesz nawet wiedział, gdzie jest jego imię, a gdzie nazwisko. Nie myśl w takich przypadkach, że „jakoś to będzie”, tylko poproś o pomoc funkcjonariuszy drogówki. Możesz także zrobić zdjęcia dokumentów sprawcy, np. telefonem komórkowym.

Uwaga! Przy likwidacji szkody nie liczy się narodowość kierowcy – obcokrajowca, tylko państwo, w którym zarejestrowany jest jego pojazd.

Istnieją zasady, które pomogą uporać się z uzyskaniem odszkodowania – inne, gdy do kolizji doszło w Polsce, a inne, gdy miała ona miejsce za granicą.

Kolizja z obcokrajowcem w Polsce

 • Zanotuj numer rejestracyjny auta sprawcy oraz kraj jego rejestracji.
 • Zanotuj nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupione OC i numer polisy. Jeśli sprawca jest spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zapisz także numer jego Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego.
 • Koniecznie sprawdź, czy ubezpieczenie sprawcy jest ważne (data ubezpieczenia na polisie).
 • Sprawdź w wyszukiwarce korespondentów PBUK, który polski zakład ubezpieczeń jest nominowanym korespondentem tego towarzystwa.
 • Zgłoś szkodę do nominowanego korespondenta.
 • Jeśli nie znajdziesz korespondenta lub nie zapisałeś nazwy ubezpieczyciela sprawcy, zgłoś szkodę do PZU S.A. lub TUiR WARTA. Te dwa zakłady ubezpieczeń pełnią funkcję agentów PBUK.

Jesteś poszkodowanym, sprawca to obcokrajowiec, kolizja za granicą

 • Zanotuj numer rejestracyjny auta sprawcy oraz kraj jego rejestracji. Szkodę możesz zgłosić po powrocie do Polski.
 • Zanotuj nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupione OC i numer polisy.
 • Koniecznie sprawdź, czy ubezpieczenie sprawcy jest ważne (data ubezpieczenia na polisie). Jeśli nie, szkoda z OC sprawcy zagranicznego nie zostanie naprawiona.
 • Dzięki PBUK, na podstawie posiadanych informacji będziesz mógł uzyskać informację o tym, który polski zakład ubezpieczeń pełni rolę reprezentanta ds. roszczeń (tzw. korespondent drogowy). Możesz to sprawdzić tutaj.
 • Zgłoś szkodę do reprezentanta ds. roszczeń (korespondenta drogowego).
 • Jeśli towarzystwo, w którym sprawca jest ubezpieczony, nie posiada na terenie Polski reprezentanta ds. roszczeń, likwidacją Twojej szkody zajmie się PBUK.

Jesteś sprawcą, poszkodowany to obcokrajowiec (w Polsce i za granicą)

 • Podaj poszkodowanemu dane potrzebne do likwidacji szkody (dane osobowe, numer polisy i nazwa ubezpieczyciela, numer rejestracyjny auta i kraj jego rejestracji).
 • Sporządź wspólnie z poszkodowanym oświadczenie o zdarzeniu drogowym.
 • Szkoda będzie likwidowana przez zagranicznego korespondenta Twojego ubezpieczyciela.

Uwaga! Szczegóły postępowania po kolizji w konkretnych krajach można znaleźć na stronie PBUK. Warto się z nimi zapoznać przed wyjazdem za granicę, żeby nie dać się zaskoczyć wyjątkom od reguły.

Jeśli wybierasz się za granicę, ściągnij na smartfon bezpłatną aplikację mobilną UFGNa wypadek”. Apka pokaże Ci krok po kroku, co należy zrobić w przypadku stłuczki i pomoże w likwidacji szkód zagranicznych.

Kolizja drogowa czy wypadek?

Wypadkiem drogowym nazywamy zdarzenie, w którym ucierpiał co najmniej jeden jego uczestnik, ponosząc śmierć lub doznając uszczerbku na zdrowiu, którego leczenie trwa dłużej niż siedem dni. Kolizja, zgodnie z powszechną intuicją, jest mniej groźnym zdarzeniem związanym głównie z uszkodzeniami samego auta lub drobnymi obrażeniami ciała.

Postępowanie po wypadku drogowym różni się od postępowania po kolizji przede wszystkim koniecznością udzielenia pomocy rannym, wezwania służb ratowniczych i policji oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Przy zwykłej stłuczce, jeśli nie ma wątpliwości co do sprawcy, zazwyczaj nie jest konieczna interwencja drogówki. Więcej o różnicach pomiędzy wypadkiem a stłuczką przeczytasz w artykule Wypadek a stłuczka. Wyjaśniamy różnice.

[Widget_reklama_porownywarki]