Wyczerpanie sumy gwarancyjnej - kiedy następuje?

Aktualizacja:
wyczerpanie sumy gwarancyjnej

Wysokość sumy gwarancyjnej to obecnie ponad 25 mln zł. Ale nie zawsze tak było. Jeszcze w latach 90-tych wynosiła ona ok. 700 tys. złotych, czego skutki odczuwa wiele ofiar wypadków z tamtego okresu. W ich przypadku nastąpiło lub wkrótce nastąpi wyczerpanie sumy gwarancyjnej. Co to oznacza w praktyce i czy można temu zapobiec?

Suma gwarancyjna – co to jest?

Wielu z nas wydaje się, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest nieskończona. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. To właśnie suma gwarancyjna wyznacza W . W przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC, kwoty te są takie same w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. I tak w przypadku szkody na osobie wynosi ona 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego oraz 6,07 mln euro na jedno zdarzenie drogowe. W przypadku szkody materialnej kwota wynosi 1,22 euro na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Nawet, jeżeli poniesione przez Ciebie straty są większe, to ubezpieczyciel odpowiada tylko do wspomnianej wyżej kwoty – sumy gwarancyjnej. Obecne stawki są stosunkowo wysokie i raczej zapewnią pełną ochronę nawet w sytuacji bardzo poważnych zdarzeń. W przeszłości jednak sumy gwarancyjne były znacznie niższe. I to właśnie poszkodowani w wypadkach sprzed lat stają teraz przed poważnym problemem – zatrzymaniem wypłacanych świadczeń.

Wyczerpanie sumy gwarancyjnej – komu grozi?

W ciągu ostatnich 20 lat wysokość sumy gwarancyjnej była wielokrotnie podwyższana. Ostatnia taka zmiana miała miejsce na początku 2017 roku. Jednak świadczenia wypłacane ofiarom wypadków są przyznawane na podstawie stawek obowiązujących w momencie zdarzenia. Zatem osoby ciężko poszkodowane np. 20 lat temu są w znacznie gorszej sytuacji niż ci, którzy ponieśli straty w ostatnich latach.

W ich przypadku świadczenia przyznane przez ubezpieczycieli czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach OC sprawcy były wypłacane już od wielu lat. Ze względu na niską sumę gwarancyjną obowiązującą w tamtym okresie niestety grozi im wyczerpanie środków w ramach przysługującego świadczenia. Mimo to osoby poszkodowane nie pozostają bez wyjścia.  –  mówi Urszula Borowiecka, ekspert Punkta.pl.

Kończy się suma gwarancyjna, co robić?

Nie stoisz na straconej pozycji. Przede wszystkim musisz zacząć działać jeszcze zanim suma gwarancyjna zostanie wyczerpana. Jeśli pobierasz świadczenie, to zgodnie z przepisami ubezpieczyciel musi Cię poinformować, że wypłacił już 80% sumy gwarancyjnej. Wraz z wypłatą ostatniej ,,raty” przestanie Cię łączyć stosunek prawny z ubezpieczycielem. Wtedy też będzie za późno, aby zmienić warunki wypłaty świadczeń.

Jeżeli suma gwarancyjna okaże się niewystarczająca, a roszczenie się nie przedawni, można  wystąpić o naprawienie szkody bezpośrednio do sprawcy zdarzenia. Niestety, rzadko kiedy sprawca ma finansowe możliwości wypłaty np. renty. Skuteczniejszym sposobem jest zatem dochodzenie na drodze sądowej waloryzacji sumy gwarancyjnej, czyli zwiększenia wysokości zobowiązania ubezpieczyciela wobec poszkodowanego z uwzględnieniem zmiany siły nabywczej pieniądza – radzi Urszula Borowiecka.

W naszym prawie brakuje systemowych rozwiązań, które gwarantowałyby wypłatę świadczeń po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, problem ten dotyczy nawet kilku tysięcy poszkodowanych.

Podsumowanie

  1. W przypadku ubezpieczeń OC, górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela wyznacza suma gwarancyjna
  2. W 2017 roku wynosi ona 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego oraz 6,07 mln euro na jedno zdarzenie drogowe
  3. Po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej ustaje obowiązek wypłacania świadczeń przez ubezpieczyciela

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments