Punkta

UFG z obowiązkowych ubezpieczeń OC wypłaca standardowo 100% należnych odszkodowań i świadczeń, a w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń także 50% wierzytelności z umów ubezpieczenia na życie – nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą równowartość 30 tys. euro.

Pamiętaj jednak, że w razie uszkodzenia pojazdu, jeśli masz wykupione dobrowolne ubezpieczenie autocasco, to jesteś zobowiązany do skorzystania z tej właśnie polisy.

Do kasy UFG dorzucają się wszyscy ubezpieczyciele, więc w praktyce na działanie Funduszu zostaje symbolicznie przekazywana część składki zebranej od kierowców. Oznacza to, że każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu pośrednio składa się na gwarantowany fundusz ubezpieczeniowy przeznaczony m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał OC.

Fundusz ubezpieczeń gwarancyjnych ma też zadanie dodatkowe – kontroluje, czy posiadacze aut wykupują obowiązkowe OC. Prowadzi specjalną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC. Dzięki tej bazie, znając numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia, możesz za darmo sprawdzić, czy pojazd sprawcy w dniu zdarzenia miał ważne ubezpieczenie OC. Dostęp do bazy znajdziesz na stronie UFG: https://www.ufg.pl/.

Nieznany sprawca wypadku – UFG wypłaca odszkodowanie

UFG chroni poszkodowanych w wypadkach czy kolizjach spowodowanych przez sprawcę, który np. uciekł z miejsca zdarzenia, a jego tożsamości nie udało się ustalić. Ochrona jest jednak obwarowana pewnymi warunkami, zapisanymi w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Szkody osobowe – wypłata UFG

UFG wypłaca pełne odszkodowanie za tzw. szkody na osobie (zadośćuczynienie, koszty leczenia, renty) w przypadku śmierci czy uszczerbku na zdrowiu.

Szkody majątkowe – wypłata UFG

UFG zapłaci również za szkody majątkowe (np. zniszczony samochód), ale wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie drogowe było naprawdę poważne, tzn. gdy jednocześnie ktoś w nim poniósł śmierć albo odniósł obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 14 dni, co zostanie potwierdzone przez lekarza.

Niestety Fundusz nie wypłaci pełnego odszkodowania za uszkodzone auto. W każdym przypadku pomniejszy je o równowartość 300 euro.

Czytaj także: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w pigułce

Uwaga!!! Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku przez nieznanego sprawcę, a posiadasz dobrowolne ubezpieczenie AC, w pierwszej kolejności musisz starać się o odszkodowanie u swojego ubezpieczyciela.

Sprawca wypadku nie ma ważnego OC – co wtedy?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada również za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez kierowców poruszających się bez ważnego OC.

Tu już nie ma takich obostrzeń jak w przypadku niezidentyfikowanych sprawców – UFG wypłaca 100% świadczeń, zarówno za szkody na osobie, jak i w mieniu. Dlaczego? To proste – ponieważ sprawca jest ustalony, UFG ma od kogo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Ty jako poszkodowany dostaniesz pieniądze z Funduszu. Później UFG zwróci się z tzw. regresem ubezpieczeniowym do sprawcy, który z własnej kieszeni będzie musiał oddać całe odszkodowanie.

UFG wypłaca także odszkodowania i świadczenia z polis na życie w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń.

Czytaj także: Ubezpieczyciel bankrutuje – co robić? Czy pieniądze z tzw. polisolokat przepadają?

Jak możesz zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę spowodowaną przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego kierowcę możesz zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli praktycznie poprzez każdego ubezpieczyciela zrzeszonego w UFG. Na przykład może być to firma, w której sam masz OC.

W praktyce wygląda to tak:

  • Zakład ubezpieczeń ma obowiązek przyjąć zgłoszenie szkody. Nie może odmówić.
  • Ubezpieczyciel przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne oraz informuje Cię, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania.
  • Ubezpieczyciel przesyła komplet dokumentów do Funduszu w celu wypłaty odszkodowania.
  • Fundusz gwarancyjny ma 30 dni od momentu otrzymania dokumentów na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania.
  • Jeśli sprawca kolizji lub wypadku jest cudzoziemcem i w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC, Fundusz wypłaca odszkodowanie, ale tylko poszkodowanym obywatelom polskim.

W UFG szybko sprawdzisz, czy sprawca stłuczki ma ważne OC

Aby ułatwić życie kierowcom, w 2014 roku temu Fundusz udostępnił aplikację mobilną UFG Na wypadek, która jest rozszerzeniem poprzedniej aplikacji Baza. Pozwala ona m.in. sprawdzić, czy uczestnicy wypadku mają wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wystarczy więc, że pobierzesz darmową aplikację na telefon i od razu sprawdzisz ważność ubezpieczenia sprawcy. Aplikacja zawiera w sobie także instrukcję prawidłowego postępowania na miejscu zdarzenia.

Na stronach Funduszu sprawdzisz historię swojego ubezpieczenia

UFG udostępnia funkcjonalność, która pozwala osobom zalogowanym na platformie internetowej Funduszu uzyskać informacje o przebiegu ubezpieczenia i szkodach, które zostały zgłoszone z ich polisy OC w ciągu ostatnich 5 lat lub w ramach pełnej historii danych UFG od 2004 r. w przypadku ubezpieczenia OC oraz od 2006 r. dla ubezpieczenia AC. Dane te pochodzą z Ośrodka Informacji UFG. Jeśli więc chcesz kupić nowe OC, a nie pamiętasz, ile stłuczek miałeś w poprzednich latach, możesz to łatwo sprawdzić w UFG – wystarczy, że zalogujesz się w serwisie, a potem uwierzytelnisz swoje dane.

Nie wykupiłeś OC – kara UFG

UFG stara się również uszczelnić system obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Ograniczyć liczbę tych, którzy uchylają się od tego obowiązku. Fundusz szacuje, że około 100 tys. kierowców porusza się po polskich drogach bez ważnego OC.

Jeśli nie posiadasz obowiązkowego OC, musisz się liczyć z karą finansową, której wysokość jest uzależniona od liczby dni, w czasie których Twój samochodu nie był objęty ochroną ubezpieczeniową. Posiadacz samochodu osobowego za brak ubezpieczenia OC przez czas dłuższy niż 14 dni zapłaci karę w wysokości 5200 złotych, właściciel ciężarówki – aż 7800 złotych.

Jeśli narodowy fundusz gwarancyjny wezwie Cię do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, masz 30 dni na:

  • wykazanie, że Twoja polisa OC obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli,
  • udokumentowanie, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania ubezpieczenia OC
  • lub wniesienie opłaty w wysokości określonej na wezwaniu od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, egzekwowaniem opłaty karnej zajmie się miejscowy Urząd Skarbowy.

Warto więc zadbać o posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Tym bardziej, że coraz trudniej ukryć się przed czujnym okiem Funduszu. Ponad połowa kierowców bez polisy OC wykrywana jest już dzięki wirtualnym kontrolom, o których właściciele pojazdów nawet nie wiedzą, że się odbyły. Jest to tzw. wirtualny policjant UFG. W tej chwili tylko około 17% procent wystawionych wezwań do zapłaty kary za brak ubezpieczenia OC to efekt policyjnych kontroli. Niemal 60% procent to zasługa wewnętrznych kontroli Ośrodka Informacji Funduszu. (dane za III kwartały 2019 r.)

Jak informuje UFG w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu z działalności, “przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły łącznie 220.507.460,00 zł i w stosunku do porównywalnego okresu 2018 roku były wyższe o 92.929.620,00zł, tj. o 72,84% r/r.”

UFG – jak uniknąć kary za brak OC?

Jeżeli będące w naszym posiadaniu auto nie posiadało wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to wykrył i nałożył na nas za to karę, wówczas pozostaje tylko jedno rozwiązanie. Należy złożyć odwołanie od kary, powołując się na trudną sytuację majątkową. Urzędnicy mogą umorzyć tę opłatę. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a pozytywna odpowiedź jest możliwa jedynie w przypadku rzeczywistej niewypłacalności wnioskodawcy.

Warto zatem pamiętać o terminowym opłacaniu składki OC lub sprzedaży/wyrejestrowaniu pojazdu, jeśli ten nie jest nam już dłużej potrzebny.

Czytaj także: Kara za brak OC w 2020 roku [TABELA]

Zasady funkcjonowania UFG

Zasady funkcjonowania funduszu określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Fundusze UFG pochodzą głównie ze składek odprowadzanych obowiązkowo przez wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce oraz opłat z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w Warszawie – adres i kontakt

Siedziba UFG mieści się w Warszawie, ul. Płocka 9/11, kod pocztowy 01-231 Warszawa. Telefon 22 539 61 00. Biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.