Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Aktualizacja:
ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny ufg

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja, która zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby, które nie posiadają obowiązkowego OC lub w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany.

UFG z obowiązkowych ubezpieczeń OC wypłaca standardowo 100% należnych odszkodowań i świadczeń, a w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń także 50% wierzytelności z umów ubezpieczenia na życie – nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą równowartość 30 tys. euro.

Pamiętaj jednak, że w razie uszkodzenia pojazdu, jeśli masz wykupione dobrowolne ubezpieczenie autocasco, to jesteś zobowiązany do skorzystania z tej właśnie polisy.

Do kasy UFG dorzucają się wszyscy ubezpieczyciele, więc w praktyce na działanie Funduszu zostaje symbolicznie przekazywana część składki zebranej od kierowców. Oznacza to, że każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu pośrednio składa się na gwarantowany fundusz ubezpieczeniowy przeznaczony m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał OC.

Nie masz polisy OC? Oblicz składkę OC online

Fundusz ubezpieczeń gwarancyjnych ma też zadanie dodatkowe – kontroluje, czy posiadacze aut wykupują obowiązkowe OC. Prowadzi specjalną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC. Dzięki tej bazie, znając numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia, możesz za darmo sprawdzić, czy pojazd sprawcy w dniu zdarzenia miał ważne ubezpieczenie OC. Dostęp do bazy znajdziesz na stronie UFG: https://www.ufg.pl/.

Nieznany sprawca wypadku – UFG wypłaca odszkodowanie

UFG chroni poszkodowanych w wypadkach czy kolizjach spowodowanych przez sprawcę, który np. uciekł z miejsca zdarzenia, a jego tożsamości nie udało się ustalić. Ochrona jest jednak obwarowana pewnymi warunkami, zapisanymi w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Szkody osobowe – wypłata UFG

UFG wypłaca pełne odszkodowanie za tzw. szkody na osobie (zadośćuczynienie, koszty leczenia, renty) w przypadku śmierci czy uszczerbku na zdrowiu.

Szkody majątkowe – wypłata UFG

UFG zapłaci również za szkody majątkowe (np. zniszczony samochód), ale wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie drogowe było naprawdę poważne, tzn. gdy jednocześnie ktoś w nim poniósł śmierć albo odniósł obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 14 dni, co zostanie potwierdzone przez lekarza.

Niestety Fundusz nie wypłaci pełnego odszkodowania za uszkodzone auto. W każdym przypadku pomniejszy je o równowartość 300 euro.

Czytaj także: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w pigułce

Uwaga!!! Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku przez nieznanego sprawcę, a posiadasz dobrowolne ubezpieczenie AC, w pierwszej kolejności musisz starać się o odszkodowanie u swojego ubezpieczyciela.

Sprawca wypadku nie ma ważnego OC – co wtedy?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada również za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez kierowców poruszających się bez ważnego OC.

Tu już nie ma takich obostrzeń jak w przypadku niezidentyfikowanych sprawców – UFG wypłaca 100% świadczeń, zarówno za szkody na osobie, jak i w mieniu. Dlaczego? To proste – ponieważ sprawca jest ustalony, UFG ma od kogo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Ty jako poszkodowany dostaniesz pieniądze z Funduszu. Później UFG zwróci się z tzw. regresem ubezpieczeniowym do sprawcy, który z własnej kieszeni będzie musiał oddać całe odszkodowanie.

UFG wypłaca także odszkodowania i świadczenia z polis na życie w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń.

Czytaj także: Ubezpieczyciel bankrutuje – co robić? Czy pieniądze z tzw. polisolokat przepadają?

Jak możesz zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę spowodowaną przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego kierowcę możesz zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli praktycznie poprzez każdego ubezpieczyciela zrzeszonego w UFG. Na przykład może być to firma, w której sam masz OC.

W praktyce wygląda to tak:

 • Zakład ubezpieczeń ma obowiązek przyjąć zgłoszenie szkody. Nie może odmówić.
 • Ubezpieczyciel przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne oraz informuje Cię, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania.
 • Ubezpieczyciel przesyła komplet dokumentów do Funduszu w celu wypłaty odszkodowania.
 • Fundusz gwarancyjny ma 30 dni od momentu otrzymania dokumentów na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania.
 • Jeśli sprawca kolizji lub wypadku jest cudzoziemcem i w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC, Fundusz wypłaca odszkodowanie, ale tylko poszkodowanym obywatelom polskim.

W UFG szybko sprawdzisz, czy sprawca stłuczki ma ważne OC

Aby ułatwić życie kierowcom, w 2014 roku temu Fundusz udostępnił aplikację mobilną UFG Na wypadek, która jest rozszerzeniem poprzedniej aplikacji Baza. Pozwala ona m.in. sprawdzić, czy uczestnicy wypadku mają wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wystarczy więc, że pobierzesz darmową aplikację na telefon i od razu sprawdzisz ważność ubezpieczenia sprawcy. Aplikacja zawiera w sobie także instrukcję prawidłowego postępowania na miejscu zdarzenia.

Na stronach Funduszu sprawdzisz historię swojego ubezpieczenia

UFG udostępnia funkcjonalność, która pozwala osobom zalogowanym na platformie internetowej Funduszu uzyskać informacje o przebiegu ubezpieczenia i szkodach, które zostały zgłoszone z ich polisy OC w ciągu ostatnich 5 lat lub w ramach pełnej historii danych UFG od 2004 r. w przypadku ubezpieczenia OC oraz od 2006 r. dla ubezpieczenia AC. Dane te pochodzą z Ośrodka Informacji UFG. Jeśli więc chcesz kupić nowe OC, a nie pamiętasz, ile stłuczek miałeś w poprzednich latach, możesz to łatwo sprawdzić w UFG – wystarczy, że zalogujesz się w serwisie, a potem uwierzytelnisz swoje dane.

Nie masz polisy OC? Porównaj i kup OC online

Nie wykupiłeś OC – kara UFG

UFG stara się również uszczelnić system obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Ograniczyć liczbę tych, którzy uchylają się od tego obowiązku. Fundusz szacuje, że około 100 tys. kierowców porusza się po polskich drogach bez ważnego OC.

kara za brak OC 2021

Jeśli nie posiadasz obowiązkowego OC, musisz się liczyć z karą finansową, której wysokość jest uzależniona od liczby dni, w czasie których Twój samochodu nie był objęty ochroną ubezpieczeniową. Posiadacz samochodu osobowego za brak ubezpieczenia OC przez czas dłuższy niż 14 dni zapłaci karę w wysokości 5600 złotych, właściciel ciężarówki – aż 8400 złotych.

Jeśli narodowy fundusz gwarancyjny wezwie Cię do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, masz 30 dni na:

 • wykazanie, że Twoja polisa OC obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli,
 • udokumentowanie, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania ubezpieczenia OC
 • lub wniesienie opłaty w wysokości określonej na wezwaniu od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, egzekwowaniem opłaty karnej zajmie się miejscowy Urząd Skarbowy.

Warto więc zadbać o posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Tym bardziej, że coraz trudniej ukryć się przed czujnym okiem Funduszu. Ponad połowa kierowców bez polisy OC wykrywana jest już dzięki wirtualnym kontrolom, o których właściciele pojazdów nawet nie wiedzą, że się odbyły. Jest to tzw. wirtualny policjant UFG. W tej chwili tylko około 17% procent wystawionych wezwań do zapłaty kary za brak ubezpieczenia OC to efekt policyjnych kontroli. Niemal 60% procent to zasługa wewnętrznych kontroli Ośrodka Informacji Funduszu. (dane za III kwartały 2019 r.)

Jak informuje UFG w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu z działalności, “przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły łącznie 220.507.460,00 zł i w stosunku do porównywalnego okresu 2018 roku były wyższe o 92.929.620,00zł, tj. o 72,84% r/r.”

UFG – jak uniknąć kary za brak OC?

Jeżeli będące w naszym posiadaniu auto nie posiadało wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to wykrył i nałożył na nas za to karę, wówczas pozostaje tylko jedno rozwiązanie. Należy złożyć odwołanie od kary, powołując się na trudną sytuację majątkową. Urzędnicy mogą umorzyć tę opłatę. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a pozytywna odpowiedź jest możliwa jedynie w przypadku rzeczywistej niewypłacalności wnioskodawcy.

Warto zatem pamiętać o terminowym opłacaniu składki OC lub sprzedaży/wyrejestrowaniu pojazdu, jeśli ten nie jest nam już dłużej potrzebny.

Czytaj także: Kara za brak OC w 2021 roku [TABELA]

Zasady funkcjonowania UFG

Zasady funkcjonowania funduszu określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Fundusze UFG pochodzą głównie ze składek odprowadzanych obowiązkowo przez wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce oraz opłat z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w Warszawie – adres i kontakt

Siedziba UFG mieści się w Warszawie, ul. Płocka 9/11, kod pocztowy 01-231 Warszawa. Telefon 22 539 61 00. Biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

Podsumowanie

 1. UFG wypłaca odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach, które spowodowali nieznani sprawcy albo kierowcy bez ważnego OC.
 2. W takim przypadku możesz zgłosić szkodę do dowolnego zakładu ubezpieczeń, a ten przekaże ją do UFG.
 3. UFG wypłaca także częściowe odszkodowania i świadczenia z polis na życie w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń.
 4. Państwowy fundusz gwarancyjny oferuje bezpłatną aplikację mobilną UFG Na wypadek, dzięki której na miejscu zdarzenia sprawdzisz, czy sprawca ma ważne OC.
 5. Możesz też w internetowym serwisie UFG podejrzeć własną historię ubezpieczenia i zgłoszonych szkód.
 6. Fundusz ubezpieczeniowy OC nakłada kary za brak ubezpieczenia OC i domaga się zwrotu wypłaconych odszkodowań od nieubezpieczonych sprawców.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
16 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
henryk
henryk
7 lat temu

witam potrzebuje druk beszkodowej jazdy jak go zdobyc

henryk
henryk
7 lat temu

prosze wyslac na meil

Urszula Zimnoch (mfind)
Urszula Zimnoch (mfind)
7 lat temu

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia (bezszkodowej jeździe) może Pan uzyskać kontaktując się z każdym towarzystwem ubezpieczeniowym w którym miał Pan wykupioną polisę. Każde towarzystwo wystawi zaświadczenie za ten okres w którym był Pani ich klientem.
Taki dokument może przygotować również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG – https://ufg.pl )

Tomasz
Tomasz
5 lat temu

Jak przenieść zniżki z UK do bazy danych UFG? Ubezpieczyciele uznają zniżki tylko na podstawie bazy danych z UFG.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Tomasz

Witam

w tym przypadku warto zadbać o zaświadczenie od brytyjskiego ubezpieczyciela, przetłumaczone później na język polski, poświadczające bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Taki dokument powinien być honorowany przez każde TU w Polsce i na jakie podstawie przyznane zostają odpowiednie zniżki.

Pozdrawiam

Tomasz
Tomasz
5 lat temu

W kilku TU poinformowano mnie że honorują tylko zniżki udokumentowane w bazie danych UFG i tłumaczenie nic tu nie zmieni.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Tomasz

Klient ma prawo nie zgodzić się z danymi w bazie UFG i może złożyć oświadczenie o innym przebiegu ubezpieczenia + zaświadczenie od ubezpieczyciela. Proszę do nas zadzwonić do nas kiedy przyjdzie czas ubezpieczenia, pomożemy 🙂

Pozdrawiam

kazek
kazek
3 lat temu

Śmiechu warte. Miałeś wpisać tylko nr. rejestracyjny i miałeś wiedzieć czy sprawca ma ubezpieczenie. No i co? Najpierw musisz się zalogować (login i hasło). Bułka z masłem na śniadanie dla kierowców 60+. Większość zrezygnuje z wiadomych powodów no i pieniądze zostają w państwowej kasie. A najlepsze jest to że w sobotę jakiś 101-letni dziadek przywalił w barierki i policja która wszystko ma jak na dłoni do dziś wyjaśnia czy sprawca miał prawo jazdy i czy był właścicielem. Jedyne wyjście to modlić się do Pana Boga o pomoc. Co komu przeszkadzało wozić dokumenty?????

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  kazek

Dzień dobry, na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie trzeba się logować, aby sprawdzić, czy sprawca posiada ubezpieczenie. Wystarczy wejść w zakładkę „BAZA OC I AC”, a następnie przejść w „Identyfikacja umowy OC na dzień”. Po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego można sprawdzić, czy dane auto posiada ubezpieczenie, w jakiej firmie i jaki jest numer polisy.

Dana
Dana
3 lat temu

przed chwilą to przetestowałam! bez najmniejszego problemu – świetna sprawa.

Iwi
Iwi
3 lat temu

Witam dostałam karę za to że spóźniłam się jeden dzień z ubezpieczeniem chcą polisę a ja kupując nie dostałam polisy tylko kwitek z ubezpieczenia rata była do 11 a ja wpłaciłam 12 i mam kwitek z poczty i karę co mam zrobic

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Iwi

Dzień dobry, jeżeli w okresie, w którym wskazał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, faktycznie nie posiadała Pani ubezpieczenia, to niestety z karą nie będzie można nić zrobić. Jeżeli posiada Pani polisę OC potwierdzającą ważność w tych dniach, to należy ją przesłać do UFG. Proszę pamiętać, że obowiązkiem zbywcy jest przekazać, nowemu właścicielowi ubezpieczenie, jeśli oczywiście takie było zawarte na pojazd. Natomiast jeśli pojazd nie miał ważnego OC w momencie zakupu, to obowiązkiem nabywcy jest ubezpieczyć pojazd w dzień zakupu.

Ewa
Ewa
1 rok temu

A co w sytuacji, gdy pojazd jest na zmarłą osobę ? Ubezpieczenie wygasło już po śmierci , testamentu brak i nikt póki co nie zgłosił się,, po spadek ” Czy osoba która go odziedziczy dostanie karę?

Konsultant Mfind
Konsultant Mfind
1 rok temu
Reply to  Ewa

Dzień dobry, ubezpieczyć auto muszą potencjalni spadkobiercy. Dodatkowo polecam zweryfikować, czy ubezpieczenie nie przedłużyło się z automatu. Ciągłość w takim przypadku również musi być zachowana i odpowiadają za to potencjalni spadkobiercy auta.

Aneta
Aneta
4 miesięcy temu

przy zawieraniu ube. oc jest weryfikacja ufg jak to jest ze widnieje u mnie szkoda gdzie ja nie byłam sprawcą a przy ube nowego auta w ferfikacj szkód widnieje szkoda na mojm koncie

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
4 miesięcy temu
Reply to  Aneta

Dzień dobry. Jeżeli była Pani współwłaścicielem innego pojazdu, który miał szkodę, to na Pani koncie będzie też widniała szkoda.