Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Aktualizacja:
ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny ufg

Wypadek spowodowany przez nieznanego sprawcę? Kolizja z nieubezpieczonym pojazdem? Kto zapłaci odszkodowanie w takiej sytuacji? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która stoi na straży pokrzywdzonych. Punkta sprawdza, w jakich przypadkach możesz spotkać się z UFG!

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

UFG – co to jest? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby, które nie posiadają obowiązkowego OC lub w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany.

Organizacja jest także zabezpieczeniem w przypadku upadłości lub likwidacji towarzystw ubezpieczeniowych. Wtedy to UFG przejmuje obowiązek wypłaty zobowiązań:

 •  100% należnych świadczeń w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC pojazdów, a także działalności rolniczej i budynków rolniczych.
 •  50% należnych świadczeń w przypadku innych umów ubezpieczenia na życie lub OC, jednak w kwocie nie większej niż 30.000 euro.

Pamiętaj jednak, że w razie uszkodzenia pojazdu, jeśli masz wykupione dobrowolne ubezpieczenie autocasco, to jesteś zobowiązany do skorzystania z tej właśnie polisy.

Czytaj także: Ubezpieczyciel bankrutuje – co robić? Czy pieniądze z tzw. polisolokat przepadają?

Do kasy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dopłacają wszyscy ubezpieczyciele. W praktyce więc na działanie zostaje symbolicznie przekazywana część składki zebranej od kierowców. Oznacza to, że każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu pośrednio wpłaca sumę na fundusz przeznaczony m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał OC.

Nie masz polisy OC? Oblicz składkę OC online

Nieznany sprawca wypadku – UFG wypłaca odszkodowanie

UFG chroni poszkodowanych w wypadkach czy kolizjach spowodowanych przez sprawcę, który np. uciekł z miejsca zdarzenia, a jego tożsamości nie udało się ustalić. Ochrona jest jednak obwarowana pewnymi warunkami, zapisanymi w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Szkody osobowe

UFG, zwane przez niektórych funduszem ubezpieczeń gwarancyjnych, wypłaca pełne odszkodowanie za tzw. szkody na osobie (zadośćuczynienie, koszty leczenia, renty) w przypadku śmierci czy uszczerbku na zdrowiu.

Szkody majątkowe

UFG zapłaci również za szkody majątkowe (np. zniszczony samochód). Jednak wyłącznie wtedy, gdy zdarzenie drogowe było poważne, tzn. gdy uczestnik poniósł śmierć albo odniósł obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 14 dni. Uszczerbek taki musi zostać potwierdzony za pośrednictwem dedykowanego orzeczenia wystosowanego przez lekarza specjalistę.

Niestety Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci pełnego odszkodowania za uszkodzone auto. W każdym przypadku pomniejszy je o równowartość 300 euro.

W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

Czytaj także: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w pigułce

Uwaga!!! Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku przez nieznanego sprawcę, a posiadasz dobrowolne ubezpieczenie AC, w pierwszej kolejności musisz starać się o odszkodowanie u swojego ubezpieczyciela.

Sprawca wypadku nie ma ważnego OC – co wtedy?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada również za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez kierowców poruszających się bez ważnego OC.

Tu już nie ma takich obostrzeń jak w przypadku niezidentyfikowanych sprawców. UFG wypłaca 100% świadczeń, zarówno za szkody na osobie, jak i w mieniu. Dlaczego? To proste – ponieważ sprawca jest ustalony, UFG ma od kogo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Ty jako poszkodowany dostaniesz pieniądze z Funduszu. Później UFG zwróci się z tzw. regresem ubezpieczeniowym do sprawcy, który z własnej kieszeni będzie musiał oddać całe odszkodowanie. Warto podkreślić, że średnia wartość roszczeń w 2021 roku wyniosła aż 17,7 tysięcy zł, co jest kilkukrotnie większym wydatkiem niż średnia cena polisy OC.

Nie ryzykuj! Sprawdź cenę polisy OC!

Jak możesz zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę spowodowaną przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego kierowcę możesz zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli praktycznie poprzez każdego zrzeszonego w UFG. Może być to firma, w której sam masz OC.

W praktyce wygląda to tak:

 • Zakład ubezpieczeń ma obowiązek przyjąć zgłoszenie szkody. Nie może odmówić.
 • Ubezpieczyciel przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne oraz informuje Cię, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania.
 • Ubezpieczyciel przesyła komplet dokumentów do Funduszu w celu wypłaty odszkodowania.
 • Fundusz gwarancyjny ma 30 dni od momentu otrzymania dokumentów na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania.
 • Jeśli sprawca kolizji lub wypadku jest cudzoziemcem i w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC, Fundusz wypłaca odszkodowanie, ale tylko poszkodowanym obywatelom polskim.

Z UFG szybko sprawdzisz, czy sprawca stłuczki ma ważne OC

Aby ułatwić życie kierowcom, w 2014 roku Fundusz udostępnił aplikację mobilną UFG Na wypadek, która jest rozszerzeniem poprzedniej aplikacji Baza. Pozwala ona m.in. sprawdzić, czy uczestnicy wypadku mają wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wystarczy więc, że pobierzesz darmową aplikację na telefon i od razu sprawdzisz ważność ubezpieczenia sprawcy. Zawiera ona w sobie także instrukcję prawidłowego postępowania na miejscu zdarzenia.

Na stronach Funduszu sprawdzisz historię swojego ubezpieczenia

UFG udostępnia funkcjonalność, która pozwala osobom zalogowanym na platformie internetowej Funduszu uzyskać informacje o przebiegu ubezpieczenia i szkodach, które zostały zgłoszone z ich polisy OC. Masz dwie możliwości: informacje z ostatnich 5 lat lub w ramach pełnej historii danych UFG od 2004 r. w przypadku ubezpieczenia OC oraz od 2006 r. dla ubezpieczenia AC Chcesz kupić nową polisę, a nie pamiętasz, ile stłuczek miałeś w poprzednich latach? Możesz to łatwo sprawdzić w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym – wystarczy, że zalogujesz się w serwisie, a potem uwierzytelnisz swoje dane.

Możesz także wypełnić dedykowany wniosek znajdujący się na stronie UFG i dostarczyć go osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej.

Nie wykupiłeś OC, co wtedy?

UFG stara się również uszczelnić system obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC i ograniczyć liczbę tych, którzy uchylają się od tego obowiązku. Jeśli nie posiadasz obowiązkowej polisy, musisz się liczyć z karą finansową. Jej wysokość jest uzależniona od liczby dni, w czasie których nie miałeś ubezpieczenia samochodu. Posiadacz auta osobowego w 2023 roku za brak ubezpieczenia OC przez czas dłuższy niż 14 dni zapłaci karę w wysokości 6980 złotych. Natomiast właściciel ciężarówki – aż 10470 złotych.

Czytaj także: Kara za brak OC w 2023 roku ⚠️ Zapłacisz nawet 10800 zł!

Jeśli narodowy fundusz gwarancyjny wezwie Cię do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, masz 30 dni na:

 • wykazanie, że Twoja polisa OC obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli,
 • udokumentowanie, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania ubezpieczenia OC,
 • lub wniesienie opłaty w wysokości określonej na wezwaniu od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, egzekwowaniem opłaty karnej zajmie się miejscowy Urząd Skarbowy.

Warto więc zadbać o posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Coraz trudniej ukryć się przed czujnym okiem Funduszu Gwarancyjnego. Ponad połowa kierowców bez polisy OC wykrywana jest już dzięki wirtualnym kontrolom. Co ciekawe – właściciele pojazdów nawet nie wiedzą, że one się odbyły. Jest to tzw. Wirtualny Policjant UFG. W tej chwili tylko około 17% procent wystawionych wezwań do zapłaty kary za brak ubezpieczenia OC to efekt policyjnych kontroli. Niemal 60% procent to zasługa wewnętrznych kontroli Ośrodka Informacji Funduszu (dane za III kwartały 2019 r.).

Czytaj także: Fatalne dane dotyczące braku OC u polskich kierowców

Jak uniknąć kary za brak OC?

Jeżeli będące w naszym posiadaniu auto nie posiadało wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to wykrył i nałożył na nas za to karę, wówczas pozostaje tylko jedno rozwiązanie. Należy złożyć odwołanie od kary, powołując się na trudną sytuację majątkową. Urzędnicy mogą umorzyć tę opłatę. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a pozytywna odpowiedź jest możliwa jedynie w przypadku rzeczywistej niewypłacalności wnioskodawcy.

Warto zatem pamiętać o terminowym opłacaniu składki OC lub sprzedaży/wyrejestrowaniu pojazdu, jeśli ten nie jest nam już dłużej potrzebny.

Po jakim czasie przychodzi kara z Funduszu Gwarancyjnego?

Kara z Funduszu Gwarancyjnego za brak ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu obliczana jest na podstawie czasu, w jakim środek lokomocji był nieubezpieczony. Ustalone są przedziały: do 3 dni, od 4 do 14 dni oraz powyżej 14 dni. Konsekwencje jednak mogą pojawić się znacznie później. UFG wykorzystuje zautomatyzowany system o nazwie Wirtualny Policjant. W ten sposób baza danych jest weryfikowana cały czas, a braki w ciągłości ubezpieczeń kierowców są odnajdywane nawet po latach.

Jeśli Twój pojazd był nieobjęty obowiązkowym ubezpieczeniem, a spowodowałeś wypadek, wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpocznie tzw. proces postępowania regresowego. Poszkodowanym zostaną wypłacone odpowiednie świadczenia z kasy UFG. Następnie wystosowane będzie odpowiednie pismo do sprawcy szkody, a także posiadacza pojazdu bez OC lub gospodarstwa rolnego. Na zapłatę regresu masz 30 dni.

Zasady funkcjonowania UFG

Zasady funkcjonowania funduszu określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Fundusze UFG pochodzą głównie ze składek odprowadzanych obowiązkowo przez wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce oraz opłat z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia OC.

Przeczytaj także: Oszustwa ubezpieczeniowe będą wykrywane na większą skalę! Ruszyła nowa platforma UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny –  kontakt

UFG Warszawa – jaki jest jego adres i dane kontaktowe? Oto one: ul. Płocka 9/11, kod pocztowy 01-231 Warszawa. Biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – telefon: +48 (22) 53 96 100.

UFG kontakt z infolinią: +48 (22) 53 96 100.

Kontakt z UFG możesz nawiązać także za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Wiadomość należy wysłać w zależności od tematu na jeden z poniższych adresów:

Skonsultuj się z naszym doradcą i znajdź najtańsze OC

Masz na swoim koncie stłuczkę i nie masz zniżek za bezszkodową jazdę? Ubezpieczenie OC, choć samo w sobie jest sporym wydatkiem, w Twoim przypadku będzie kosztowało jeszcze więcej? Wszystkich tych, którzy nie mogą pochwalić się imponującą historią bezszkodową, a w nadziei na tańsze OC, chcą uciec się do nagięcia prawa i nieuczciwych praktyk, zachęcamy do konsultacji z naszymi doradcami, którzy pomogą znaleźć najtańszą ofertę na rynku.

Chcę kupić polisę OC online

Pytania i odpowiedzi

Czy UFG sprawdza wszystkich?
Czy UFG umorzył komuś karę?
Co to jest UFG?
Jak napisać odwołanie do UFG?
Jak uniknąć kary od UFG?

Podsumowanie

 1. UFG wypłaca odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach, które spowodowali nieznani sprawcy albo kierowcy bez ważnego OC.
 2. W takim przypadku możesz zgłosić szkodę do dowolnego zakładu ubezpieczeń, a ten przekaże ją do UFG.
 3. UFG wypłaca także częściowe odszkodowania i świadczenia z polis na życie w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń.
 4. Państwowy fundusz gwarancyjny oferuje bezpłatną aplikację mobilną UFG Na wypadek, dzięki której na miejscu zdarzenia sprawdzisz, czy sprawca ma ważne OC.
 5. Możesz też w internetowym serwisie UFG podejrzeć własną historię ubezpieczenia i zgłoszonych szkód.
 6. Fundusz ubezpieczeniowy OC nakłada kary za brak ubezpieczenia OC i domaga się zwrotu wypłaconych odszkodowań od nieubezpieczonych sprawców.

Łukasz Łada
Ekspert ds. ubezpieczeń

Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń. Kilka lat temu opuścił szeregi PZU, żeby zasilić grupę Punkta i ten transfer był dla nas strzałem w dziesiątkę! Łukasz to wytrawny praktyk rynku ubezpieczeń, ale to sporty motorowe sprawiają, że jego serce zaczyna bić mocniej.

guest
22 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2024.03.26  •  Zdrowie
Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka?

Ubezpieczenie od następstw choroby nowotworowej musi zapewniać ochronę w przypadku diagnozy tej poważnej choroby. Jednak wybór odpowiedniej polisy jest już bardziej skomplikowany, ponieważ istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. W tym artykule podpowiadamy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka, które spełni Twoje potrzeby i zapewni kompleksowe wsparcie.

Czytaj więcej
2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC kwiecień 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku. Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie dopełnisz tego obowiązku i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.04.07
Ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest niezbędne, aby chronić się przed finansowym obciążeniem w przypadku spowodowania szkody. Jednak wiele osób zastanawia się, ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek. W tym artykule dowiesz się, jakie czynniki wpływają na wysokość składki oraz jak można obniżyć koszty ubezpieczenia.

Czytaj więcej
2024.04.07  •  Samochód
Zmiany w prawie jazdy w 2024 roku  – nowe przepisy dotyczące psychotestów

Rok 2024 przyniósł wiele zmian dla kierowców nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Zaostrzenie przepisów dotknie zarówno najmłodszych kierowców, jak i seniorów. Nowe regulacje dotyczą badań psychologicznych, wymiany dokumentów, a także ograniczeń, które obejmą młodych kierowców. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo wszelkim prawnym nowościom, o których powinni wiedzieć kierowcy.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC kwiecień 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
Kobieta na motocyklu robi prawo jazdy kat. A
2020.05.22  •  Motocykl
Prawo jazdy kategorii A na motocykl. Ile kosztuje, od ilu lat, jakie wymagania?

Myślisz o zdobyciu prawa jazdy na motocykl? Poniżej znajdziesz wszelkie informacje na temat kat. A. Krok po kroku podpowiadamy, co zrobić i ile to kosztuje, aby móc poruszać się motocyklem po drogach publicznych.

Czytaj więcej