Ubezpieczenie turystyczne Before You Go. Pomyśl o tym zanim wyjedziesz!

Aktualizacja:
ubezpieczenie turystyczne before you go

Dla większości osób wakacyjny wypoczynek pozostał już tylko beztroskim wspomnieniem. Dla innych, czas poza sezonem jest doskonałym momentem na zagraniczny wyjazd i naładowanie akumulatorów. Jeśli planujesz zagraniczną podróż na własną rękę, musisz pomyśleć o swoim bezpieczeństwie. W tym pomoże Ci ubezpieczenie turystyczne. Dziś przyglądamy się ofercie ubezpieczenia Before You Go.

Formuła ubezpieczenia Before You Go różni się nieco od klasycznych polis. Choć wywodzi się z tradycyjnych ubezpieczeń, stawia na nowoczesność i mobilność. Co to oznacza w praktyce? Before You Go to specjalna aplikacja na iPhone, dzięki której możesz w szybki i łatwy sposób zakupić polisę.

Poniżej analizujemy ofertę ubezpieczenia turystycznego Before You Go. Przyglądamy się m.in. jego zakresowi, sprawdzamy sumę ubezpieczenia oraz kwestie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zakres ubezpieczenia Before You Go co obejmuje i gdzie obowiązuje?

W ramach tej polisy mamy do wyboru wykupienie ochrony w zakresie podstawowym, a po opłaceniu dodatkowej składki – w wariancie rozszerzonym.

 1. Zakres podstawowy obejmuje:
  • Koszty leczenia,
  • Pomoc assistance,
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
  • Ubezpieczenie Bagażu podróżnego.
 2. Zakres rozszerzony obejmuje:
  • Amatorskie uprawianie sportów,
  • Uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
  • Wykonywanie pracy fizycznej,
  • Ubezpieczenie leczenia następstw chorób przewlekłych,
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego,
  • Ubezpieczenie odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Ubezpieczenie Before You Go zapewnia nam ochronę podczas wyjazdów zagranicznych, w ramach jednej z wybranych stref geograficznych:

 • Europa oraz kraje basenu Morza Śródziemnego: Egipt, Izrael, Liban, Libia, Maroko i Tunezja, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju stałego zamieszkania osoby ubezpieczonej,
 • Świat – z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju zamieszkania osoby ubezpieczonej.

 

Wykupując ubezpieczenie turystyczne, w podstawowym jego zakresie znajdziemy zazwyczaj ubezpieczenie kosztów leczenia i pomoc assistance. Co to oznacza? Co obejmują koszty leczenia? A na jaką pomoc możemy liczyć w zakresie polisy assistance?

Ubezpieczenie turystyczne Before You Go – co obejmują koszty leczenia?

Ubezpieczenie Before You Go zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów leczenia do sumy ubezpieczenia określonej w umowie, w ściśle określonym w zakresie. Polisa ta obejmuje między innymi leczenie ambulatoryjne, wizytę lekarską, a także zakup lekarstw. Jeśli podczas podróży zagranicznej okaże się, że wymagamy zabiegu operacyjnego, którego nie można odłożyć do czasu powrotu do kraju, w takiej sytuacji również możemy liczyć na pokrycie kosztów związanych z leczeniem.

Wyłączenia odpowiedzialności: za co ubezpieczyciel nie odpowiada?

O wiele dłuższa jest jednak lista mówiąca o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli o zakresie, w którym nie ponosi on odpowiedzialności. Ubezpieczenie turystyczne Before You Go nie obejmuje między innymi kosztów powstałych w wyniku choroby, która została zdiagnozowana w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy. Poza tym, nie możemy liczyć na pokrycie kosztów wyjazdu w celu leczenia, przeprowadzenia operacji plastycznych, zakupu lekarstw czy przeprowadzenia masaży, inhalacji i zabiegów rehabilitacyjnych. Ubezpieczyciel zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku aktów terroru, działań wojennych czy niepokojów społecznych, jeśli takowe występowały na terenie danego kraju w przeciągu 90 dni przed rozpoczęciem podróży.

Pomoc assistance: na jakie świadczenia możemy liczyć?

Z kolei ubezpieczenie assistance ma zapewnić nam niezbędną pomoc w określonych sytuacjach. W przypadku wykupionej polisy Before You Go możemy liczyć na organizację oraz pokrycie kosztów transportu medycznego (z miejsca wypadku, ze szpitala do miejsca pobytu), a także – o ile wymaga tego stan zdrowia osoby ubezpieczonej – transportu do Polski lub kraju stałego zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach, ubezpieczenie assistance gwarantuje wcześniejszy powrót do Polski. Ponadto, w ramach polisy mamy zapewnioną podróż i pobyt osoby towarzyszącej w przypadku, kiedy nasza hospitalizacja trwa co najmniej 7 dni. Ubezpieczyciel pośredniczy także w sytuacjach kradzieży dokumentów, opóźnienia lotu czy odzyskaniu i ponownym nadaniu bagażu.

CZYTAJ TAKŻE

Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego – jak dostać? Przeczytaj, co robić krok po kroku

Ubezpieczenie bagażu podróżnego – przed czym chroni i gdzie je kupić?

8 pytań o ubezpieczenie podróżne – zadaj je, zanim wybierzesz!

Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance: ile wynosi suma ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Before You Go oferuje świadczenia w trzech dostępnych wariantach różniących się sumą ubezpieczenia oraz limitami odpowiedzialności. Do wyboru mamy:

 • Wariant ECO – 100 tys. zł,
 • Wariant PREMIUM – 300 tys. zł,
 • Wariant VIP – 600 tys. zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ochroną ubezpieczeniową Before You Go objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas podróży zagranicznej. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, a także trwałego inwalidztwa. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie NNW obejmuje m.in. szkody powstałe w skutek samookaleczenia, różnego rodzaju zabiegów medycznych czy leczenia medycyną niekonwencjonalną. Na wypłatę świadczenia nie możemy też liczyć w momencie, gdy do wypadku doszło podczas konfliktów zbrojnych czy w wyniku aktów przemocy, w których braliśmy dobrowolnie udział.  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Before You Go umożliwia wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które chroni nas w momencie wyrządzenia szkód osobom trzecim. Szkody te mogą być następstwem zawinionego działania lub zaniechania. Ubezpieczyciel nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku posiadania zwierząt czy broni, a także nie obejmuje szkód wyrządzonych osobom bliskich oraz krzywd zaistniałych wskutek niedbalstwa. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie OC – jak w przypadku każdej innej ochrony – obejmuje także krzywdy wyrządzone pod wpływem alkoholu, po zażyciu narkotyków czy innych środków odurzających.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Wysiadasz na docelowym lotnisku i z niecierpliwością oczekujesz na swój bagaż. Kiedy na taśmie pojawia się ostatnia walizka, orientujesz się, że właśnie zostałeś bez niczego. Czasem zostawiasz bagaż w przechowalni i ruszasz w miasto, a po powrocie okazuje się, że po walizce został ci jedynie kwitek potwierdzający oddanie torby. W takich sytuacjach możesz liczyć na odszkodowanie z tytułu zagubionego bagażu. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za bagaż, gdy ten został stracony w wyniku kradzieży z włamaniem, lub też został zniszczony lub uszkodzony. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także m.in. utratę środków płatniczych, kluczy, biżuterii czy instrumentów muzycznych.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Wariant z ubezpieczeniem sprzętu sportowego będzie optymalnym rozwiązaniem dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Jeśli planujesz udać się w podróż wyposażony w sprzęt sportowy, może warto zadbać także o jego bezpieczeństwo? Ubezpieczenie obejmuje sprzęt sportowy, który – podobnie jak w przypadku bagażu – pozostawał pod bezpośrednią opieką osoby ubezpieczonej, został powierzony zawodowemu przewoźnikowi, oddany do przechowalni lub pozostawiony w zamkniętym pomieszczeniu. Suma ubezpieczenia sprzętu sportowego została ustalona w kwocie nieprzekraczającej 1,5 tys. zł.

Odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej

Odwołanie uczestnictwa w wycieczce to nie wywiązanie się z podpisanej umowy. Niektórych sytuacji życiowych nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, a wówczas jesteśmy zmuszeni zrezygnować z zaplanowanej wcześniej podróży. W takim przypadku musimy liczyć się ze sporymi kosztami. Możemy się jednak przed tym uchronić wykupując rozszerzenie obejmujące odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej. To ma jednak jasno i precyzyjnie określone sytuacje, w których możemy liczyć na zwrot kosztów. Zalicza się do nich nagłe zachorowania, nieszczęśliwy wypadek czy inne zdarzenia losowe, na które nie mieliśmy wpływu. Ubezpieczenie to nie obejmuje jednak rezygnacji spowodowanej chorobą, o której wiedzieliśmy przed podpisaniem umowy, ciążą, czy zobowiązaniami w pracy uniemożliwiającymi wyjazd.

Suma ubezpieczenia odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej została ustalona do maksymalnej wysokości 4 tys. zł, a umowę ubezpieczenia w tym zakresie można zawrzeć najpóźniej w trzecim dniu od daty zawarcia umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej.

Zgłoszenie szkody: jak postępować w przypadku sytuacji kryzysowej?

Jesteś setki kilometrów od domu i uległeś wypadkowi, nagle zachorowałeś albo straciłeś swój bagaż. W pierwszej chwili wpadasz w panikę. Za moment jednak uświadamiasz sobie, że przed wyjazdem wykupiłeś ubezpieczenie turystyczne, które zapewnia Ci ochronę w takich sytuacjach. Pierwsze co musisz zrobić, to skontaktować się z Centrum Alarmowym, gdzie konsultanci pokierują cię dalej. Warto jednak pamiętać, że aby zgłoszenie szkody zostało przyjęte, musisz posiadać na to dowody. W przypadku leczenia będzie to zaświadczenie lekarskie z diagnozą i dalszymi wytycznymi. Jeśli chcesz zgłosić kradzież bagażu, musisz mieć pisemne potwierdzenie zgłoszenia z policji wraz z wykazem utraconych rzeczy.

Karencja: od kiedy jesteśmy chronieni?

Ochrona ubezpieczeniowa polisy Before You Go rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy oraz opłaceniu składki. W przypadku umowy zawieranej po rozpoczęciu podróży zagranicznej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej po dwóch dniach liczonych od dnia zawarcia umowy.

Podsumowanie

 1. Ubezpieczenie turystyczne Before You Go to specjalna aplikacja na iPhone, dzięki której możemy w szybki i łatwy sposób zakupić polisę.
 2. Ubezpieczenie Before You Go oferuje świadczenia w trzech dostępnych wariantach, gdzie suma ubezpieczenia z tytułu kosztów leczenia i pomocy assistance w podróży zagranicznej może wynosić 100 tys. zł, 300 tys. zł lub 600 tys. zł.
 3. Zanim zawrzesz umowę ubezpieczenia turystycznego, zapoznaj się z dokładnym wykazem wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Listę zdarzeń, za które ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności znajdziesz w OWU.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
0 Komentarze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w październiku 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z września 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Samochód
Jak oblicza się amortyzację samochodu?

Samochód to dla wielu przedsiębiorców podstawa prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu posiadania auta można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Dowiedz się, na czym polega amortyzacja samochodu osobowego i jak się ją oblicza.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Samochód
Kategorie pojazdów – rodzaje i przepisy 

Samochód na stałe wpisał się w codzienność większości Polaków. Po drogach poruszają się jednak nie tylko auta kategorii B. W kraju wprowadzono również inne rodzaje pojazdów. Dowiedz się, jakie są kategorie homologacyjne pojazdów.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Dom
Ile kosztuje ubezpieczenie lokalu użytkowego i czy trzeba je wykupić?

Lokal użytkowy to w wielu przypadkach podstawa prowadzenia biznesu. Może go stanowić magazyn czy biuro. Jeśli na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczasz co najmniej 50 procent powierzchni nieruchomości, możesz wykupić dedykowane ubezpieczenie lokalu użytkowego. Sprawdź, jak działa taka polisa.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w październiku 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z września 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej
Polisa OC młodego kierowcy.
2019.01.16
Ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy. Sprawdź, jak oszczędzić i uniknąć zwyżek za wiek

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy może być nawet kilka razy droższe niż polisa bardziej doświadczonego 35-latka. Sprawdź, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu dla młodego kierowcy, z jakimi utrudnieniami spotka się 18-latek ubezpieczający samochód i co zrobić, żeby zaoszczędzić na polisie OC.

Czytaj więcej