Renta po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej – czy czeka nas podniesienie składek OC?

Aktualizacja:
wyczerpanie-sumy-gwarancyjnej

Wyczerpanie sumy gwarancyjnej oznacza, że poszkodowanemu w wypadku przestanie być wypłacane świadczenie odszkodowawcze – tak było do tej pory. Zmiany w ustawie sprawią, że renta będzie wypłacana nawet wtedy, gdy przewyższy sumę gwarancyjną ubezpieczenia. Wszystko sfinansuje UFG. Czy to oznacza podniesienie składek ubezpieczenia OC?

Wyczerpanie sumy gwarancyjnej a wypłata renty dla poszkodowanych, to temat dość kontrowersyjny. Teraz ma się to wszystko zmienić, bowiem 14 sierpnia 2019 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację stanowiącą, że poszkodowani w wypadkach otrzymają odszkodowanie nawet po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej na OC sprawcy. Informacja ta sprawiła, że na kierowców padł blady strach. Dlaczego? Zapowiedź nowych obciążeń dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego kazałaby sądzić, że wkrótce moglibyśmy spodziewać się podniesienia cen ubezpieczenia OC. Jak zapewnia UFG – tak się jednak nie stanie!

Odszkodowanie dla ofiar wypadków: zmiana w przepisach

W świetle dotychczas obowiązujących przepisów, wyczerpanie się sumy gwarancyjnej oznaczało, że poszkodowanemu w wypadku przestanie być wypłacane świadczenie odszkodowawcze. W praktyce oznaczało to ni mniej ni więcej tyle, że w przypadku, kiedy poszkodowany w wypadku pobierał rentę odszkodowawczą i nastąpiło wyczerpanie sumy gwarancyjnej, renta ta przestała być automatycznie wypłacana. Dalej poszkodowany musiał walczyć o przyznanie środków drogą sądową. Zmiany, które niesie podpisana nowelizacja sprawią, że nawet po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej, świadczenie nadal będzie wypłacane.

Wypłata świadczeń odszkodowawczych ze środków UFG

Renty będą wypłacane z przychodów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a pośrednikiem będzie zakład ubezpieczeń, który był zobowiązany do zaspokojenia roszczeń zgodnie z umową ubezpieczenia. Niemniej UFG zapewnia, że nowe obciążenia nie będą miały wpływu na podniesienie składek – aktualnie jest to 1,3 proc. przypisu towarzystw z OC komunikacyjnych i rolnych. Jak zapewnia prezes Funduszu, Elżbieta Wanat-Połeć: – Przyjęte rozwiązanie nie będzie stanowiło znacznego obciążenia dla budżetu UFG i zostanie sfinansowane z przychodów, które aktualnie uzyskujemy. Według szacunków ekspertów, wypłacanie świadczeń odszkodowawczych może pochłonąć ponad 15 mln zł rocznie.

Co jednak najciekawsze, według zapewnień Funduszu, gdyby nie dodatkowe obciążenie, ten ze względu na bardzo dobrą kondycję, wystąpiłby nawet o obniżenie składki płaconej przez ubezpieczycieli komunikacyjnych, co z kolei dawałoby nadzieję kierowcom na tańsze OC.

Jak ubiegać się o wznowienie świadczenia?

Renty zasądzone dla ofiar wypadków samochodowych mają (a raczej miały!) ograniczone źródło finansowania. Mowa tutaj o sumie gwarancyjnej polisy, po przekroczeniu której świadczenie było wstrzymywane. Suma ta nie była mała – dotychczas wynosiła ona 5,2 mln Euro. Jednak po jej wyczerpaniu, jedynym wyjściem dla poszkodowanego, było ubieganie się o ponowne przyznanie świadczenia drogą sądową.

  Podpisana nowelizacja ustawy sprawia, że nawet po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej, poszkodowani sprzed lat będą mogli zwrócić się do UFG o przyznanie nowych świadczeń związanych z ich bieżącą sytuacją życiową.

Roszczenie o wypłatę renty przysługiwać będzie za okresy przypadające po dniu wejścia w życie ustawy. W jaki sposób poszkodowany może ubiegać się o świadczenie? Będzie musiał zgłosić roszczenie o wypłatę renty do UFG za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który był zobowiązany do zaspokojenia roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia. W sytuacji, kiedy zakład ubezpieczeń, o którym mowa już nie istnieje – roszczenie należy zgłosić bezpośrednio do Funduszu. Warto jednak zaznaczyć, że mowa tutaj jedynie o rentach. Oznacza to, że UFG nie będzie wypłacał np. zadośćuczynień.

Z czego finansowany jest UFG?

Jak wspomnieliśmy, wszystkie świadczenia będą finansowane ze środków UFG. Ten z kolei finansowany jest przede wszystkim ze:

 • składek od zakładów ubezpieczeń,
 • wpływów ze zwrotów odszkodowania,
 • kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, które rosną z roku na rok.

Źródła te są podstawą finansowania trzech głównych obszarów działalności Funduszu:

 • wypłacanie odszkodowań z polis OC za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wypadków,
 • działalność Ośrodka Informacji UFG administrującego ogólnopolską bazą danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych, która jest podstawowym źródłem informacji zakładów ubezpieczeniowych dla taryfikowania składek za polisy OC i AC,
 • działalność prewencyjna – wykrywanie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów.

Podsumowanie

 1. Poszkodowani w wypadkach otrzymają odszkodowanie nawet po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej na OC sprawcy.
 2. Renty będą wypłacane z przychodów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a pośrednikiem będzie zakład ubezpieczeń, który był zobowiązany do zaspokojenia roszczeń zgodnie z umową ubezpieczenia
 3. Według szacunków, wypłacanie świadczeń odszkodowawczych może pochłonąć ponad 15 mln zł rocznie.
 4. Nowelizacja ustawy dotyczy tylko i wyłączenie wypłaty renty. UFG nie będzie wypłacał np. zadośćuczynień.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments