Punkta

Co wchodzi w zakres działań reprezentanta ds. roszczeń? Przede wszystkim pełnomocnictwo w działaniach dotyczących ustalenia odpowiedzialności i ustalenia wielkości wypłaconych świadczeń. Na podobnej zasadzie działają reprezentanci do spraw roszczeń zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

Działania te mają na celu ujednolicenie obsługi w zakresie likwidacji szkód będących następstwem zdarzeń, które powstały na terenie Unii Europejskiej, bez względu na pochodzenie sprawcy.