Punkta

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest uzależniona od szeregu czynników, takich jak suma ubezpieczenia, długość trwania samej umowy, jak również rodzaju samego ubezpieczenia. W przypadku polis komunikacyjnych, na ostateczną wartość składki ubezpieczeniowej mają także wpływ m.in. pojemność silnika czy ilość szkód na koncie właściciela pojazdu oraz miejsce zamieszkania.

Składka ubezpieczeniowa powinna być zawsze wyliczana na podstawie czynników zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (tzw. OWU). Co ważne, zdecydowana większość ubezpieczycieli honoruje zapłatę za składkę ubezpieczeniową płaconą z góry, za cały okres trwania umowy, jak również płaconą w ratach.