Punkta

Ubezpieczenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego powinny zapewniać ochronę np. w przypadku:

  • roszczeń kierowców, którzy uszkodzili samochody w dziurach znajdujących się na drodze podlegającej np. gminie
  • zniszczenia (np. na skutek pożaru, silnego wiatru czy powodzi) budynku należącego do JST
  • roszczeń osoby na którą np. spadł śnieg z dachu budynku należącego do JST.

Ubezpieczenie dla JST powinno obejmować ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i innych nieruchomości (np. boisk, placów zabaw) należących do JST, urządzeń, maszyn i wyposażenia czy księgozbiorów. W ramach ubezpieczenia ochronie powinno także podlegać mienie (np. od kradzieży z włamaniem czy – w przypadku sprzętu elektronicznego – od wszystkich ryzyk).

JST, w przeciwieństwie do osób prywatnych czy przedsiębiorców nie mogą negocjować warunków ubezpieczenia z poszczególnymi zakładami ubezpieczeń. Są zobowiązane do organizowania przetargów na ubezpieczenie swojego majątku.