Ubezpieczenie zdrowotne w Allianz. Czy to się opłaca?

Aktualizacja:
ubezpieczenie zdrowotne w allianz

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne to jedna z najpopularniejszych form pozafinansowej motywacji pracowników. Ubezpieczenia te wygrywają w pojedynku z państwową służbą zdrowia. Tym razem analizujemy ofertę ubezpieczenia zdrowotnego w TU Allianz Życie Polska S.A. (Allianz). Jakie korzyści niesie ono dla pracowników, kto może zostać objęty ochroną i jakie świadczenia gwarantują poszczególne pakiety?

Ubezpieczenie zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna* produkt, w ramach którego pracodawca może zapewnić swoim pracownikom i członkom ich rodzin organizację i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych dostępnych w ramach umowy ubezpieczenia. Oferta skierowana jest do pracowników ich współmałżonków/partnerów pomiędzy 18. a 69. rokiem życia oraz ich dzieci, które w dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia nie ukończyły 25 r. ż. Do ubezpieczenia musi przystąpić 75% zatrudnionych, ale nie mniej niż 5 pracowników.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne: czy warto wykupić taką polisę?

Według Polskiej Izby Ubezpieczeń, to właśnie ubezpieczenia grupowe stanowią największą część rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Z danych za pierwszy kwartał 2017 roku wynika, że grupowe ubezpieczenia zdrowotne obejmują 1,558 mln pracowników. Kupowane są one zazwyczaj w formie bonusu pracowniczego, przynoszącego z jednej strony korzyści dla pracowników, którzy mają ułatwiony dostęp do świadczeń medycznych, z drugiej dla pracodawców – poprzez zmniejszenie absencji personelu.

 

Jak czytamy na PIU: – Takie polisy są uzupełnieniem publicznego systemu opieki zdrowotnej. Stanowią odpowiedź na jego niedoskonałości, czyli słabą dostępność do lekarzy specjalistów i części procedur szpitalnych, zwłaszcza procedur zabiegowych – wyjaśnia Dorota M. Fal, ekspert ds. ubezpieczeń zdrowotnych, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jakie korzyści daje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Allianz?

 • bezgotówkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w sieci ponad 2000 placówek medycznych,
 • możliwość refundacji kosztów leczenia (do limitów określonych w OWU) w sytuacji skorzystania z usług poza siecią placówek medycznych współpracujących z Allianz,
 • szeroki zakres usług lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych i szczepień,
 • brak konieczności przeprowadzenia badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia,
 • dostęp do specjalistów bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • całodobową pomoc w trudnych sytuacjach – pakiet świadczeń opiekuńczych (assistance).

Ubezpieczenie zdrowotne Allianz: kto może zostać objęty ochroną?

Ubezpieczenie zdrowotne Allianz oferuje przystąpienie do ochrony w jednym z czterech dostępnych pakietów:

 1. Pakiet Indywidualny – ubezpieczenie pracownika w wieku od 18 do 69 lat.
 2. Pakiet Partnerski – ubezpieczenie pracownika i jego współmałżonka albo partnera (o ile spełniają kryteria wiekowe, lub pracownika i jego jednego dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia).
 3. Pakiet Rodzinny – ubezpieczenie pracownika i jego współmałżonka albo partnera (o ile spełniają kryteria wiekowe, oraz ich dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia).
 4. Pakiet Indywidualny Rodzic – ubezpieczenie rodzica pracownika, małżonka lub partnera w wieku od 45 do 80 lat.

W jakim zakresie chroni ubezpieczonego?

Odpowiedzialność Allianz w zakresie podstawowym obejmuje:

 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanego wariantu ubezpieczenia,

lub:

 • zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych poniesionych przez ubezpieczonego w zakresie zgodnym z posiadanym wariantem ubezpieczenia maksymalnie do kwot określonych w cenniku refundacyjnym.

oraz:

 • w razie zgonu Ubezpieczonego – wypłatę Uposażonemu świadczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o umowy dodatkowe obejmujące:

 • zwrot kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu,
 • leczenie z zakresu rehabilitacji,
 • leczenie z zakresu stomatologii bezgotówkowej,
 • leczenie z zakresu stomatologii refundacyjnej – 30/70; możliwość leczenia w dowolnej placówce stomatologicznej na terenie całego kraju oraz refundacja 30% poniesionych kosztów, do maksymalnej wysokości podanej w OWU,
 • leczenie z zakresu stomatologii refundacyjnej – 50/50; możliwość leczenia w dowolnej placówce stomatologicznej na terenie całego kraju oraz refundacja 50% poniesionych kosztów, do maksymalnej wysokości podanej w OWU,
 • leczenie z zakresu chirurgii jednego dnia,
 • leczenie operacyjne; wsparcie finansowe po odbytym leczeniu operacyjnym,
 • leczenie szpitalne w następstwie wypadku lub choroby,
 • leczenie specjalistyczne; zabezpieczenie finansowe w sytuacji przejścia chemioterapii, radioterapii, ablacji, wszczepienia rozrusznika serca,
 • rekonwalescencję lub pobyt w sanatorium,
 • poważne zachorowanie – choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, choroby układu nerwowego, zakażenia, niewydolność lub znaczne upośledzenie funkcjonowania narządu,
 • koszty leczenia i pomocy w podróży za granicę,
 • świadczenia opiekuńcze (assistance); transport medyczny, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę pielęgniarki i pomoc domową oraz inne świadczenia ujęte w OWU,
 • świadczenia opiekuńcze dla rodzica osoby ubezpieczonej.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne Allianz – jaki wariant wybrać?

Pracodawca może wybierać spośród 5 wariantów ubezpieczenia: Premium, Komfort, Optimum, Maximum oraz Prestige VIP. Szósty możliwy wariant, uwzględniający potrzeby osób starszych, powstał z myślą o rodzicach i teściach pracownika.

CZYTAJ TAKŻE

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdzamy, czy prywatna opieka jest korzystniejsza

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne – kiedy z niego skorzystać?

LUX MED – czy warto w nim wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

 Wariant 1: Dla Ciebie Premium

 

 • opieka specjalistyczna: alergolog, angiolog, chirurg naczyniowy, diabetolog, gastroenterolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, ortopeda, chirurg ogólny, dermatolog, dermatolog wenerolog, ginekolog/ginekolog-położnik, otolaryngolog,  neurolog, neurochirurg, okulista, pulmonolog, reumatolog, urolog,
 • prowadzenie ciąży, konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne zgodnie z zakresem dostępnym w ramach wariantu ubezpieczenia,
 • konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne z zakresu alergologii (odczulanie), chirurgii, dermatologii, ginekologii (cytologia), okulistyki, urologii, laryngologii,
 • ambulatoryjna opieka pielęgniarska (ubezpieczony ponosi koszty podanych leków),
 • wybrane badania biochemiczne z krwi,
 • badania hematologiczne z krwi (grupa krwi),
 • wybrane badania serologiczne z krwi,
 • wybrane badania bakteriologiczne,
 • badania moczu,
 • badanie RTG klatki piersiowej, mostka, żeber,
 • badanie USG (narząd rodny, narządy męskie, ciąża) – świadczenie limitowane (max. 10 badań w 12 miesięcznych okresach ochrony),
 • wybrane badania czynnościowe układu oddechowego,
 • oraz inne świadczenia zdrowotne.

UWAGA: Wariant „Dla Ciebie Premium” nie obejmuje świadczeń z zakresu opieki lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (internisty, lekarza rodzinnego, ani pediatry). Świadczenia te są udzielane z 10% rabatem od aktualnej ceny obowiązującej w placówce medycznej.

 Wariant 2: Dla Ciebie Komfort

Oferta wariantu „Dla Ciebie Komfort” różni się od wariantu „Dla Ciebie Premium” już w podstawowym zakresie świadczeń. Zamiast opieki specjalistycznej, jaką mamy w wariacie Premium (obejmującą angiologa, chirurga naczyniowego, diabetologa, gastroenterologa, hematologa, hepatologa, kardiologa, ortopedę)  oferuje bezpłatną opiekę zdrowotną internisty i lekarza rodzinnego. Pakiet ten nie obejmuje także odczulania, badań bateriologicznych, ani badania czynnościowego układu oddechowego.

W zamian proponuje bezpłatne świadczenia z zakresu:

 • badania histopatologiczne,
 • diagnostyka cukrzycy (glukoza).
 • diagnostyka miażdżycy,
 • rozszerzony pakiet badań RTG,
 • rozszerzony pakiet badań USG,
 • szczepienie przeciwko grypie,
 • profilaktyczny przegląd stanu zdrowia (2 razy w ciągu roku).

Wariant 3: Dla Ciebie Optimum

 Trzeci wariant proponowany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna, oprócz wszystkich świadczeń zawartych w wariancie „Dla Ciebie Premium” i „Dla Ciebie Komfort”, oferuje także bezpłatne świadczenia z zakresu:

 • konsultacje lekarza dyżurnego w placówkach medycznych wskazanych za pośrednictwem infolinii medycznej,
 • limitowane wizyty domowe (2 wizyty w ciągu roku),
 • konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne z zakresu ortopedii,
 • diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych,
 • wskaźniki nowotworowe,
 • badania moczu rozszerzone o test ciążowy,
 • wybrane badania endoskopowe,
 • wybrane badania hormonalne z krwi,
 • wybrane badania tomografii komputerowej,
 • wybrane badania rezonansu magnetycznego,
 • badania czynnościowe narządu słuchu.

Wariant 4: Dla Ciebie Maximum

 Kolejny wariant, „Dla Ciebie Maximum” oprócz świadczeń oferowanych w ramach trzech poprzednich wariantów, dodatkowo oferuje bezpłatne świadczenia z zakresu:

 • opieka specjalistyczna wraz z chirurgiem dziecięcym, endokrynologiem, ginekologiem endokrynologiem, onkologiem oraz onkologiem dziecięcym,
 • konsultacja profesorska przebiegu leczenia,
 • nielimitowane wizyty domowe,
 • wybrane badania diagnostyki chorób tarczycy,
 • badanie USG naczyń krwionośnych i serca,
 • badanie czynnościowe układu krążenia wraz z badaniem Holtera,
 • badanie czynnościowe układu nerwowego.

Wariant 5: Dla Ciebie Prestige VIP

„Dla Ciebie Prestige VIP” to „najbogatsza” oferta ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez Allianz. Obejmuje on świadczenia wszystkich poprzednich wariantów, w nieco rozszerzonej formie (w tym: dodatkowe zabiegi z zakresu laryngologii, dodatkowe badania hematologiczne z krwi, rozszerzony pakiet badań serologicznych, hormonalnych i bakteriologicznych, rozszerzony pakiet szczepionek).

Dodatkowo, wariant ten obejmuje świadczenia z zakresu:

 • szkoła rodzenia – zwrot kosztów uczestnictwa w wybranej szkole rodzenia do wysokości 500 zł,
 • rozszerzony zakres zabiegów z zakresu ginekologii (w tym krioterapia nadżerek, kolposkopia),
 • diagnostyka choroby wieńcowej,
 • toksykologia,
 • badania USG – bez limitu.

Allianz Opieka Zdrowotna: czy to się opłaca?

Pakiety zdrowotne są jednymi z najbardziej pożądanych profitów przez pracowników. Jeśli zarządzasz własną firmą i planujesz wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, zorientuj się w ofercie przynajmniej kilku ubezpieczycieli i sprawdź, co mają Ci do zaoferowania. Poproś o przygotowanie oferty uwzględniającej liczbę pracowników, ich ogólną charakterystyką (płeć, wiek) oraz rodzaj świadczeń, którymi byłbyś zainteresowany.

Ile to kosztuje ubezpieczenie zdrowotne Allianz?

Porównując ofertę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz, wzięliśmy pod lupę 5 dostępnych wariantów. Symulacja kosztów została przygotowana dla 5-osobowej grupy pracowników. Z uwagi na zróżnicowane zapotrzebowania ubezpieczonych, wyliczyliśmy wysokość miesięcznej składki w przypadku wykupienia pakietu indywidualnego, partnerskiego oraz rodzinnego:

Nazwa wariantu Rodzaj pakietu Wysokość miesięcznej składki
Dla Ciebie Komfort Pakiet Indywidualny 54,50 zł
Pakiet Partnerski 108,00 zł
Pakiet Rodzinny 160,50 zł
Dla Ciebie Optimum Pakiet Indywidualny 78,69 zł
Pakiet Partnerski 155,82 zł
Pakiet Rodzinny 231,83 zł
Dla Ciebie Maksimum Pakiet Indywidualny 122,50 zł
Pakiet Partnerski 244,50 zł
Pakiet Rodzinny 365,50 zł
Dla Rodzica Pakiet Indywidualny 181,00 zł
Prestige VIP Pakiet Indywidualny 166,50 zł
Pakiet Partnerski 332,50 zł
Pakiet Rodzinny 497,50 zł

 

Podsumowanie

 1. Allianz Opieka Zdrowotna to oferta skierowana do osób pomiędzy 18. a 69. rokiem życia. Minimalna wielkość grupy, która może zostać objęta ochroną to 5 osób.
 2. Ubezpieczenie zdrowotne Allianz oferuje pakiety obejmujące ochroną nie tylko pracownika, ale także jego najbliższą rodzinę - małżonka, dzieci (do 25. roku życia), a także rodzica oraz teścia.
 3. Pracodawca ma do wyboru 5 wariantów ubezpieczenia różniących się zakresem świadczeń.
 4. Wariant podstawowy „Dla Ciebie Premium” nie obejmuje darmowej opieki lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (internisty, lekarza rodzinnego, pediatry).

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
4 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Vvv
Vvv
3 lat temu

Brak informacji o dostępności terminów i czekanie na losowy termin powoduje że korzystanie z oferty Allianz jest uciążliwe.

Dodatkowo aby uzyskać wizytę u praktycznie dowolnego specjalisty panie z infolinii żądają skierowania.

Jak dla mnie u konkurencji (Luxmed, Medicover) było znacznie lepiej.

Na plus dla Allianz: póki co sami dobrzy specjaliści.

hofmander
hofmander
3 lat temu

Infolinia Allianz to totalna porażka i kompromitacja. Trzy razy próbowałem umówić przez nią wizytę i trzy razy nikt nie oddzwonił. Zero kontaktu , brak wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Dno dna !!!

Magda
Magda
3 lat temu

Wykupiłam ubezpieczenie. Wybrałam wizytę w poradni, która ma podpisana umowę z Allianz. Sprawdziłam kto w niej przyjmuje i chciałam umówić się do lekarza z dobrą opinią, takiego którego doświadczenie pasuje moim potrzebom. Ale otrzymałam odmowę – z usługi nie każdego lekarza można skorzystać, co oznacza, ze Ci dobrzy nie są dostępni i wizyta u nich jest płatna. Mam wykupiony pakiet Prestige VIP – duże rozczarowanie 🙁

Marta
Marta
3 lat temu

Beznadzieja. Strasznie ciężko umówić wizytę. Mapka na stronie jest bardzo trudna w użyciu, nie ma żadnych filtrów. Bardzo ciężko wyszukać jakiegoś sensownego lekarza. Żeby się umówić, trzeba albo samemu dzwonić do lekarzy albo wypełnia się formularz Allianzu. Wtedy odzwania ktoś z infolinii i próbuje znaleźć miejsce wizyty. Zazwyczaj jakiegoś randomowego lekarza w niedogodnym miejscu. Za to wielki minus. Ostatnio w ogóle Pani powiedziała, że oddzwoni w ciągi 3 godzin i mnie umówi do lekarza, a nie oddzwoniła 🙂

Niby większa oferta niż w enel-med ale w enel-medza to można rezerwować sobie wizyty przez aplikacje. Samemu wybiera się z listy najlepszego lekarza, miejsce i godzine. Niestety ale chyba przy najbliższej okazji wrócę do enel-medu.

Dodatkowo w Allianz jak na razie trafiałam na samych niekompetentnych lekarzy. Brzydkie gabinety. A w enel-medzie cala dokumentacje mają w kompuetrach, wyniki odbiera się w aplikacji. Przechodząc do Allianz czuję, że cofnęłam się do poprzedniej epoki.