Ubezpieczenie OC w Ergo Hestia – co wyróżnia ofertę OC/AC w Ergo Hestii?

Zakres polisy OC jest uregulowany prawnie: Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jedynym kryterium, jakim powinieneś się kierować kupując OC, jest więc wysokość składki. Ta uzależniona jest od wielu czynników, m.in. wieku i stażu kierowcy, miejsca zamieszkania, rocznika i modelu pojazdu czy liczby posiadanych zniżek.

Ubezpieczenie OC w Ergo Hestia – co wyróżnia ofertę OC/AC w Ergo Hestii?

Ubezpieczenie OC w ERGO Hestii ma taki sam zakres, jak OC znajdujące się w ofercie innych towarzystw ubezpieczeniowych.

 

ERGO Hestia Ubezpieczenie OC

 

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w sytuacji wypadku bądź stłuczki powstałej z Twojej winy. OC w ERGO Hestia pokryje wówczas koszty związane z naprawą pojazdu osoby trzeciej, która ucierpiała w danym zdarzeniu. Ubezpieczyciel udostępnia również BLS, czyli bezpośrednią likwidację szkód.


Wybierając OC ERGO Hestia, możesz liczyć na pokrycie szkód do wysokości sum gwarancyjnych,

które wynoszą odpowiednio:

–  5 210 000 euro dla szkód na osobie,

– 1 050 000 euro dla szkód w mieniu.

 

Jakie są rozszerzenia OC dla Ergo Hestia?

 

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia, możesz dodatkowo zakupić takie rozszerzenia polisy OC i AC ERGO Hestia, jak:


Ubezpieczenie AutoCasco w ERGO Hestia

Ubezpieczenie AC nie jest w Polsce obowiązkowe – możesz je wykupić, jeśli chcesz, by ochroną został objęty Twój pojazd wraz z wyposażeniem. Polisa AC ERGO Hestia obejmuje swoim zakresem terytorialnym Europę oraz Algierię, Izrael, Iran, Maroko oraz Tunezję, zaś podczas wyjazdów na Białoruś, Ukrainę, Rosję i Mołdawię ubezpieczyciel nie odpowiada za uszkodzenia pojazdu wyrządzone przez osoby trzecie i kradzież auta lub jego elementów. 

 

Możesz wybrać jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia autocasco w ERGO Hestii ze względu na sposób rozliczania likwidacji szkód z AC:

  • rozliczenie kosztorysowe: powstałe szkody są wyceniane przez ubezpieczyciela w oparciu o system Audatex z uwzględnieniem amortyzacji części pojazdu,

  • rozliczenie serwisowe: polega na pokryciu kosztów powstałych szkód na podstawie faktur wystawionych przez warsztat naprawiający Twój pojazd.