Taryfikator mandatów 2022 – sprawdź, co się zmieniło

Aktualizacja:
taryfikator-mandatow-2022

Rok 2022 przyniósł wiele zmian, jeśli chodzi o taryfikator mandatów i sankcje z powodu łamania przepisów na drogach. Jakie mandaty za przekroczenie prędkości teraz obowiązują? W naszym artykule zebraliśmy najważniejsze zmiany, jakie pojawiły się od początku stycznia oraz czego możemy spodziewać się wraz z upływem roku.

Już kilka miesięcy temu informowaliśmy na naszym blogu o planowanych zmianach w taryfikatorze mandatów i w punktach karnych w 2022 roku. Wraz z początkiem br. rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w karaniu kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów o ruchu drogowym. Jakie mandaty za przekroczenie prędkości zaczęły obowiązywać? Już 1 stycznia pierwsi piraci drogowi zapłacili ogromne sumy – kierowca w Warszawie stracił prawo jazdy i otrzymał karę na kwotę 2500 zł, inny w Gdańsku zapłacił 2000 zł, a to zaledwie dwa przykłady z kilkudziesięciu. Sprawdzamy, czego można się spodziewać obecnie, łamiąc przepisy na drodze.  

Jak zmienił się taryfikator mandatów w 2022 roku?

1 stycznia wszedł w życie nowy taryfikator mandatów i trzeba przyznać, że wiele osób dozna szoku, gdy zostaną złapane za przewinienia na drodze. Wysokość mandatów wzrosła radykalnie. Wszystko dlatego, że jesteśmy w niechlubnej czołówce statystyki wypadków w Unii Europejskiej. Ze statystyk policji wynika, że np. w 2020 roku miało miejsce 23 250 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 2 491 osób, do tego trzeba jeszcze doliczyć 382 046 kolizji drogowych i 26 463 rannych. W tej sytuacji rząd postanowił walczyć z piratami drogowymi w sposób radykalny. W dalszej części artykułu przytaczamy przykłady zmian, jakie nastąpiły w nowym taryfikatorze mandatów i w prawie drogowym. Pełny wykaz zmian można znaleźć w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 roku.

ubezpieczenie-oc-tanio

Mandaty za przekroczenie prędkości

To, co interesuje wszystkich w pierwszej kolejności – mandaty za przekroczenie prędkości. Są one jednym z najczęstszych przewinień polskich kierowców na drogach. W nowym taryfikatorze wzrosły znacznie kary za łamanie tego przepisu. Od stycznia zapłacimy za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkościwysokość mandatu
do 10 km/h50 zł
od 11 do 15 km/h100 zł
od 16 do 20 km/h200 zł
od 21 do 25 km/h 300 zł
od 26 do 30 km/h400 zł
od 31 do 40 km/h800 zł
od 41 do 50 km/h 1000 zł
od 51 do 60 km/h1500 zł
od 61 do 70 km/h2000 zł
od 71 km/h2500 zł

Inne wykroczenia

Należy pamiętać, że taryfikator mandatów zawiera jednak znacznie więcej pozycji, niż tylko kary za zbyt szybką jazdę. Rząd postanowił dokręcić śrubę także pozostałym kierowcom, którzy nie respektują przepisów o ruchu drogowym. Nowy taryfikator mandatów przewiduje wyższe opłaty za wykroczenia, takie jak nieustąpienie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu. Sprawdź, zanim narazisz się na niechciane wydatki:

wykroczeniewysokość mandatu
niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100 zł
korzystanie podczas jazdy z telefonu, które wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem500 zł
niestosowanie się do zakazu wyprzedzana1000 zł
wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych 1500 zł
prowadzenie pojazdu bez uprawnień1500 zł
objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym2000 zł
zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu1500 zł
przewożenie dziecka bez fotelika300 zł
zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200 zł
utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie albo błędne sygnalizowanie manewru200 zł
omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony 100 zł
wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300 zł
naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu od 1000 do 2000 zł
używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym100 zł

Kary za wykroczenia w postępowaniu sądowym

Od początku 2022 roku wzrosły także dość mocno kary za wykroczenia nakładane w sądzie. Kierowca po zatrzymaniu ma prawo np. nie przyjąć mandatu za przekroczenie prędkości. Wtedy zostaje wszczęte postępowanie. W takiej sytuacji osoba zatrzymana za wykroczenie może zostać uniewinniona, a mandat anulowany lub wręcz przeciwnie. Sędzia ma prawo wymierzyć jeszcze wyższą karę – od stycznia 2022 r. łamiący przepisy mogą zapłacić m.in. za:

 • prowadzenie pojazdu po alkoholu – do 30 000 zł;
 • spowodowanie kolizji – do 30 000 zł;
 • przekroczenie prędkości – do 30 000 zł;
 • tamowanie ruchu – do 5 000 zł;
 • niestosowanie się do znaków, świateł i poleceń osób kierujących ruchem drogowym – do 30 000 zł;
 • niezatrzymanie się do kontroli drogowej – do 30 000 zł;
 • łamanie zakazu wyprzedzania – do 30 000 zł;
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień – do 30 000 zł;
 • nieudzielenie pomocy ofierze wypadku – do 30 000 zł;
 • prowadzenie pojazdu niemechanicznego bez uprawnień – 1 500 zł;
 • omijanie opuszczonych zapór kolejowych – do 30 000 zł.

Kary za niewskazanie kierowcy

Ustawodawca przewidział także zdecydowanie wyższe kary za niewskazanie kierującego pojazdem. Przy czym trzeba podkreślić, że w tym przypadku wysokość sankcji finansowej została uzależniona od rodzaju przewinienia poszukiwanego sprawcy. Jeśli doszło do wypadku drogowego, niewskazanie kierowcy może zakończyć się mandatem w wysokości co najmniej 4 000 zł. W przypadku kolizji niewskazanie kierowcy to minimum 2 000 zł. Gdy dojdzie do przekroczenia prędkości zarejestrowanego przez fotoradar, Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła nałożyć mandat za niewskazanie kierowcy w wysokości dwukrotności grzywny, jaką otrzymałby sprawca, ale nie mniej niż 800 zł. W przypadku innych wykroczeń nieujawnienie kierowcy oznacza 500 zł mandatu. Natomiast sąd będzie mógł nałożyć nawet 30 000 zł kary.

Zmiany w punktach karnych

Należy się także przygotować na zmiany związane z naliczaniem punktów karnych. Te zmiany wejdą jednak w życie dopiero we wrześniu 2022 roku z powodu opóźnień z dostosowaniem systemów informatycznych.

Maksymalne punkty karne za wykroczenie

Obecnie za jedno wykroczenie na drodze można dostać maksymalnie 10 punktów karnych. Od września 2022 roku będzie to już 15 punktów karnych. Taką karę możesz otrzymać m.in. za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym po alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka;
 • spowodowanie wypadku drogowego;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym;
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu.

Okres ważności punktów karnych

Wyższa maksymalna liczba punktów za jedno wykroczenie sprawi, że kierowcy będą szybciej tracili prawo jazdy, ponieważ bez zmian pozostaje liczba punktów 20, po której kierowca traci uprawnienia. Ich odzyskanie będzie jednak trudniejsze. Nie będzie już można bowiem redukować liczby punktów karnych dzięki kursom doszkalającym. Do tego od września 2022 roku te punkty będą kasowane dopiero po 2 latach od dnia zapłacenia mandatu. Poprzednio znikały po roku, licząc od dnia ich nałożenia.

Kiedy można stracić prawo jazdy na 3 miesiące?

Kierowcy będą tracili prawo jazdy nie tylko z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych. Ustawodawca wprowadził także możliwość zabierania uprawnień na 3 miesiące kierowcom zawodowym jeżdżących dużymi pojazdami (np. TIR-y). Prawo jazdy kierowca straci na 3 miesiące, gdy:

 • przekroczy dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu bez odpoczynku;
 • będzie korzystał z cudzej karty tachografu;
 • nie będzie rejestrował jazdy na własnej karcie;
 • będzie używał urządzenia oszukującego tachograf.

Zmiany w CEPiK-u

W 2022 roku zmiany nie ominą również ewidencji CEPiK. Od lipca pojawiły się tam nowe informacje. Rejestr został poszerzony o dane na temat wysokości nałożonych mandatów i informacje o tym, czy zostały opłacone. Dane te wraz z liczbą punktów karnych trafią do towarzystw ubezpieczeniowych i wpłyną zapewne na szacowanie ryzyka przy ustalaniu składki ubezpieczenia OC. Szacuje się, że może to znacząco wpłynąć na ceny samych polis, które wkrótce mogą wzrosnąć. W najnowszym Raporcie OC przygotowanym przez Punktę przeczytasz więcej na ten temat. 

Kalkulator OC/AC – oblicz składkę

Kary za recydywę

Od września 2022 roku zostaną wprowadzone także surowsze kary za recydywę na drodze. Jeśli w ciągu 2 lat kierowca zostanie ponownie złapany na tym samym przewinieniu, zapłaci podwójną karę stawki minimalnej mandatu za dane wykroczenie. Dotyczy to m.in.:

 • prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub substancji odurzającej;
 • przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h;
 • wyprzedzania w niedozwolonym miejscu;
 • prowadzenia pojazdu bez uprawnień;
 • łamania przepisów przy kolejowych przejazdach.

To, czy nowe, wyższe mandaty i kary za łamanie przepisów o ruchu drogowym rzeczywiście ograniczą wypadki i kolizje w Polsce, okaże się dopiero po pewnym czasie. Konieczność płacenia kilku tysięcy złotych może jednak zadziałać otrzeźwiająco na wielu kierowców, którzy dotychczas dość swobodnie podchodzili do przepisów o ruchu drogowym. Nikt przecież nie lubi tracić pieniędzy.

Nowy taryfikator mandatów a cena OC

Zapytaliśmy naszą ekspertkę, dyrektor regionalną Punkty Agnieszkę Małysz o opinię, czy nowy taryfikator mandatów wpłynął na cenę polis. Czy kierowcy wiążą zmiany ze zmianami składki cen? Sprawdźmy: 

Klienci naszego biura faktycznie często pytają o nowy taryfikator. Szczególnie w momencie, gdy kierowca nie posiada szkód, które mogłyby wpłynąć na składkę. Jednak cena na nowy okres ubezpieczenia wzrosła. To podsuwa myśl o tym, że musi być jakiś inny powód podwyżki i nierzadko okazuje się, że Towarzystwo wzięło pod uwagę mandaty i punkty karne. Coraz więcej Towarzystw korzysta z nowego sposobu weryfikacji i rzeczywiście ma to wpływ na ceny ubezpieczeń komunikacyjnych.

Nie przepłacaj i sprawdź, ile mniej możesz płacić za ubezpieczenie OC.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC/AC

Pytania i odpowiedzi

Jak zapłacić mandat przez internet?
Ile czasu mam na zapłacenie mandatu?
Czy mandat można zapłacić przelewem?
Jaki jest maksymalny mandat za przekroczenie prędkości w 2022 roku?

Podsumowanie

 1. Od 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów.
 2. Mandat za przekroczenie prędkości może wynieść od 50 do aż 2500 zł.
 3. Od września 2022 roku wzrośnie także liczba przyznawanych punktów karnych. Maksymalnie za wykroczenie można będzie otrzymać do 15 pkt., a nie jak dotychczas 10.
 4. Kierowcy, którzy otrzymają mandat po 1 września 2022 roku wraz z punktami karnymi będą musieli odczekać 2 lata na kasację po opłaceniu kary.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
4 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze artykuły

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w sierpniu 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z sierpnia 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.09.05  •  Samochód
Jak przeprowadzić rozliczenie kilometrówki w 2023 roku?

Jeśli używasz prywatnego samochodu do celów służbowych, prawdopodobnie przysługuje ci kilometrówka. Rozwiązanie pozwala zwrócić pracownikowi wydatki związane z użyciem w pracy swojego auta. Kilometrówkę oblicza się na podstawie stawki za kilometr. Od 17 stycznia 2023 roku doszło do jej podwyższenia. Dowiedz się, jak przebiega rozliczenie kilometrówki samochodu prywatnego w 2023 roku.

Czytaj więcej
2023.09.05  •  Samochód
Formalności po zakupie samochodu – o czym nie możesz zapomnieć?

Zakup samochodu to powód do radości. Po sfinalizowaniu transakcji nie można jednak zapomnieć o formalnościach, które czekają na nowego właściciela. Niedopełnienie obowiązków może się wiązać z przykrymi konsekwencjami. Sprawdź, jakie formalności przy kupnie samochodu są niezbędne.

Czytaj więcej
2023.09.05  •  Samochód
Parkowanie w strefie zamieszkania – co mówią na ten temat przepisy?

Strefa zamieszkania to miejsce, które z założenia ma być obszarem bezpiecznym, gdzie panuje ogólny ład i porządek umożliwiające komfortowe życie mieszkańców okolicznych budynków. Z tych względów obowiązują tam określone przepisy. Sprawdź, czy parkowanie w strefie zamieszkania jest dozwolone.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Kolizja na drodze - jak napisać oświadczenie wzór
2018.03.28  •  Podróże
Stłuczka? Pobierz oświadczenie sprawcy kolizji drogowej i nie martw się więcej! [WZÓR PDF]

Korek. Cenny czas ucieka, a samochody nie jadą. Jedni zmieniają pas ruchu, na siłę wciskając się między auta, drudzy próbują ominąć zator poboczem lub chodnikiem. W takich nerwowych sytuacjach łatwo o stłuczkę, która dodatkowo zablokuje spieszących się kierowców. Ale co dalej? Czy wystarczy spisać oświadczenie sprawcy kolizji, czy lepiej wezwać drogówkę? Odpowiadamy!

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w sierpniu 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z sierpnia 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
Kobieta na motocyklu robi prawo jazdy kat. A
2020.05.22  •  Motocykl
Prawo jazdy kategorii A na motocykl. Ile kosztuje, od ilu lat, jakie wymagania?

Myślisz o zdobyciu prawa jazdy na motocykl? Poniżej znajdziesz wszelkie informacje na temat kat. A. Krok po kroku podpowiadamy, co zrobić i ile to kosztuje, aby móc poruszać się motocyklem po drogach publicznych.

Czytaj więcej