Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna - czyli ile maksymalnie dostaniesz odszkodowania

Aktualizacja:
suma-ubezpieczenia-i-suma-gwarancyjna

Czy ubezpieczasz auto, mieszkanie, czy siebie - to właśnie od sumy ubezpieczenia będzie zależała wysokość Twojego odszkodowania. Czym jest suma ubezpieczenia, a czym jest suma gwarancyjna? Na jaką sumę powinieneś ubezpieczyć swoje mienie, aby potem dostać godziwe odszkodowanie?

Na skróty: Ile wynoszą | Suma gwarancyjna OC | Odnawialna suma ubezpieczenia |Wartość pojazdu a suma ubezpieczenia | Stała suma ubezpieczenia | Ubezpieczenie ochronne na życie | Zabezpieczenie kredytu | Ubezpieczenie inwestycyjne |

W każdej umowie ubezpieczenia strony, czyli zakład ubezpieczeń i ubezpieczający, ustalają górną granicę odpowiedzialności z danej umowy, która jest nazywana sumą ubezpieczenia (w ubezpieczeniach mienia i osobowych).

Suma gwarancyjna z kolei występuje przy ubezpieczeniach OC – nie tylko OC samochodu, ale także np. OC w życiu prywatnym czy OC związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej. Jest to maksymalna kwota, jaka poszkodowany może dostać z Twojego ubezpieczenia OC.

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna to limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ile wynoszą sumy ubezpieczenia i gwarancyjna?

W praktyce najczęściej suma ubezpieczenia OC ustalana jest indywidualnie – w zależności od wartości mienia (np. mieszkania lub samochodu), które chcemy ubezpieczyć. To oznacza, że wypłacone odszkodowanie na pewno nie będzie wyższe niż kwota z góry ustalona w umowie z ubezpieczycielem.

Kwota gwarancyjna kształtuje natomiast wysokość odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W dobrowolnych ubezpieczeniach OC jest ustalana dowolnie przez strony umowy, w obowiązkowych (OC komunikacyjne, OC rolnika, OC niektórych zawodów) – przepisy prawa regulują jej minimalną wysokość.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC samochodu

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBK z dnia 22 maja 2003 r. minimalna suma gwarancyjna w OC komunikacyjnym posiadaczy pojazdów mechanicznych nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego oraz 6,07 mln euro na jedno zdarzenie drogowe
 • w przypadku szkód w mieniu – 1,22 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Tak wysokie sumy gwarancyjne mają zapewnić odszkodowania nawet po bardzo poważnych, katastrofalnych wypadkach, w których jest dużo poszkodowanych lub zniszczeniu ulega mienie o dużej wartości.

Wartość pojazdu a suma ubezpieczenia AC

W ubezpieczeniu AC najlepiej byłoby, aby suma, na jaką ubezpieczasz samochód, odpowiadała dokładnie jego wartości w dniu zawarcia umowy. Możemy się spotkać w OWU z dwoma przypadkami określania wartości pojazdu:

 • na podstawie oceny ubezpieczającego (najczęściej właściciela pojazdu),
 • na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub danych zamieszczonych w fachowych katalogach.

W  obu przypadkach jednak podstawą do wypłaty odszkodowania będzie dokonana przez ubezpieczyciela szczegółowa wycena wartości pojazdu na dzień powstania szkody, dlatego nie zawsze będzie to suma ubezpieczenia, którą określono przy zawieraniu ubezpieczenia – ponieważ wartość Twojego samochodu maleje z upływem czasu.

Nie opłaca się zaniżać wartości pojazdu przy zawieraniu umowy, aby płacić mniej za AC.

Jeśli tak zrobisz i Twój samochód zostanie skradziony lub przytrafi Ci się szkoda całkowita, dostaniesz tytułem odszkodowania maksymalnie taka kwotę, na jaka ubezpieczyłeś samochód – nawet jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że w dniu szkody był on wart więcej.

Również zawyżenie wartości auta nie będzie dla Ciebie korzystne – zapłacisz drożej za ubezpieczenie, ale odszkodowanie i tak nie przekroczy wartości pojazdu, jaką ubezpieczyciel stwierdzi na dzień szkody.

Czytaj także: Ubezpieczenie AC – 8 pułapek, które grożą marnym odszkodowaniem

Dlaczego warto kupić AC z odnawialną sumą ubezpieczenia?

Standardowo w ubezpieczeniu AC suma ubezpieczeniowa maleje po każdej szkodzie o kwotę wypłaconego odszkodowania. Jeśli w trakcie obowiązywania polisy zdarzyła Ci się wcześniej szkoda, to przy każdej ubezpieczyciel obniży sumę ubezpieczenia o kwotę, którą już Ci wypłacił. Aby uniknąć pomniejszenia sumy ubezpieczenia, warto wybrać AC z odnawialną sumą ubezpieczenia. Oznacza to, że pomimo kolejnych szkód, suma nie będzie malała. Jak się jednak zapewne domyślasz, to rozwiązanie ma jednak swoją wadę – oznacza droższą składkę.

Zalety stałej sumy ubezpieczenia w AC

Kolejną niemiłą niespodzianką może być otrzymanie pomniejszonego odszkodowania z AC, które jest skutkiem zapisu o sumie ubezpieczenia malejącej z czasem.

Wyobraźmy sobie, że dzisiaj wykupiłeś polisę AC. Jeśli za tydzień ukradną Ci samochód, to masz szansę na wyższe odszkodowanie, niż gdyby ta sama szkoda przydarzyłaby Ci się po kilkunastu miesiącach, tuż przed końcem polisy. Dzieję się tak, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą z założenia, że każdy pojazd starzeje się i ubezpieczyciele skutecznie obniżają sumę ubezpieczenia wraz z upływem czasu.

Przed niskim odszkodowaniem z autocasco można się uchronić, wykupując stałą sumę ubezpieczenia. Dzięki niej ubezpieczyciel przyjmuje, że samochód w całym roku polisowym jest warty tyle samo. Niestety ta opcja również oznacza dopłatę do składki za AC.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu ochronnym na życie

W ubezpieczeniu na życie suma ubezpieczenia jest najczęściej stała przez cały okres trwania umowy. W konsekwencji suma ubezpieczenia zostaje wypłacona wskazanym bliskim osobom po śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenia na życie to zazwyczaj umowy długoterminowe, dlatego istnieje obawa, że wskutek inflacji suma ubezpieczenia, na jaką zawarta była umowa, za kilka lub kilkanaście lat nie będzie już tyle samo warta. Dlatego co roku ubezpieczyciel proponuje indeksację składki i sumy ubezpieczenia, czyli ich podwyższenie o współczynnik inflacji. Indeksacja nie jest obowiązkowa – możesz się na nią zgodzić lub nie.

Polisa na życie jako zabezpieczenie kredytu

Banki i firmy pożyczkowe często wymagają od kredytobiorców licznych zabezpieczeń należności, w tym także ubezpieczenia na życie. Dotyczy to nie tylko wysokich kredytów hipotecznych, ale także zwykłych pożyczek gotówkowych, zwłaszcza w sytuacji gdy pożyczkobiorca nie może przedstawić innych zabezpieczeń. W takiej sytuacji klient ubezpiecza się na życie, a uprawnionym do odbioru świadczenia po jego śmierci jest bank.

Ubezpieczenia na życie „pod kredyt” różnią się od zwykłych polis życiowych konstrukcją sumy ubezpieczenia. W ubezpieczeniach kredytobiorców często nie jest ona określona kwotowo, tylko jako „wysokość zobowiązania pozostałego do spłaty”. To oznacza, że suma ubezpieczenia topnieje wraz z malejącym długiem kredytobiorcy i ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Składka może być stała lub również malejąca.

Oczywiście zabezpieczeniem kredytu czy pożyczki może być także typowa polisa na życie ze stałą sumą ubezpieczenia. Wtedy, jeśli kredytobiorca umrze, bank otrzyma od ubezpieczyciela kwotę kredytu pozostałą do spłaty, a różnica pomiędzy sumą ubezpieczenia a wypłatą dla banku trafi do osób uposażonych wskazanych przez ubezpieczonego.

Czytaj także: Uwaga na ubezpieczenia w bankach: pracownicy nie wiedzą, co sprzedają

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu inwestycyjnym

Jednym z rodzajów ubezpieczeń mieszanych jest ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym, które oprócz zapewnienia wypłaty środków w przypadku śmierci ubezpieczonego, pozwala również inwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W tym przypadku suma ubezpieczenia często nie jest w ogóle określona kwotowo, tylko jest określona jako suma wpłaconych składek. W takim przypadku, gdy ubezpieczony umrze przed końcem umowy, jego najbliżsi otrzymają dokładnie tyle, ile ubezpieczony wpłacił na swoją polisę.

Czasami w ubezpieczeniach inwestycyjnych suma ubezpieczenia jest określana kwotowo, ale na bardzo niskim, wręcz symbolicznym poziomie – np. 100 zł. Można powiedzieć, że tego rodzaju polisy nie spełniają w ogóle funkcji ochronnej – są instrumentami inwestycyjnymi opakowanymi jedynie w formę ubezpieczenia.

„Suma ubezpieczenia jest bardzo mocno skorelowana z wysokością wpłacanej składki, bowiem zależy ona wyłącznie od wysokości wpłaconych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego kwot. W ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym brak jest gwarancji wypłaty określonej kwoty. Jeżeli w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci ubezpieczonego – przyp. red.) wartość wpłaconych środków pieniężnych będzie równa zeru, to ubezpieczyciel nie ma zazwyczaj obowiązku wypłacić żadnej kwoty pieniężnej, bądź ma obowiązek wypłacić niskie świadczenie” – alarmował Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy) w swoim raporcie na temat ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Czytaj także: Polisy inwestycyjne – sprawdź, co musisz o nich wiedzieć

Podsumowanie

 • Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna to limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • O sumie gwarancyjnej mówimy w przypadku ubezpieczeń OC - jest to maksymalna kwota, jaka poszkodowany może dostać z Twojego ubezpieczenia OC.
 • Sumy ubezpieczeń dobrowolnych ustalane są najczęściej indywidualnie i zależą od wartości ubezpieczanego mienia.
 • Sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC komunikacyjnym są określone ustawowo i wynoszą 5 mln euro za szkody na osobie oraz 1 mln euro za szkody w mieniu.
 • Aby dostać godziwe odszkodowanie z autocasco (AC) możesz wykupić stałą lub odnawialną sumę ubezpieczenia.
 • W ubezpieczeniu na życie to Ty decydujesz, na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć (od jej wysokości będzie zależała składka).
 • W ubezpieczeniach inwestycyjnych na życie sumy są często niskie, ponieważ podstawowym celem takich produktów jest inwestowanie składek w fundusze kapitałowe.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
1 Comment
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Jan
Jan
2 miesięcy temu

Sama prawda!