Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC – sprawdź, jakie przysługuje Ci odszkodowanie!

Aktualizacja:
suma-ubezpieczenia

Niezależnie, czy ubezpieczasz auto, mieszkanie, czy siebie to właśnie od sumy ubezpieczenia będzie zależała wysokość Twojego odszkodowania. Czym jest suma ubezpieczenia, a czym jest suma gwarancyjna? Na jaką kwotę warto wybrać polisę mienia, aby potem dostać godziwe odszkodowanie?

Przeglądając warunki zawieranej polisy natrafić można na wiele sformułowań, które dla przeciętnego konsumenta nie będą jasne. W tym artykule postanowiliśmy zebrać wszystkie informacje związane z wypłatą odszkodowania, czyli np. co to jest suma ubezpieczenia.

W każdej umowie do polisy strony, czyli zakład ubezpieczeń i ubezpieczający, ustalają górną granicę odpowiedzialności, która jest nazywana sumą ubezpieczenia (SU). Funkcjonuje to tak w przypadku polis dotyczących mienia i osobowych.

Suma gwarancyjna z kolei występuje przy ubezpieczeniach OC – nie tylko OC samochodu, ale także np. OC w życiu prywatnym czy związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej. Jest to maksymalna kwota, jaką poszkodowany może dostać z Twojego ubezpieczenia OC.

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna to limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ile wynosi suma ubezpieczenia, a ile suma gwarancyjna OC?

W praktyce najczęściej suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie – w zależności od wartości mienia (np. mieszkania lub samochodu), które chcesz ubezpieczyć. Często TU pozwalają samodzielnie wybrać jej wysokość, co wpływa bezpośrednio na wysokość stawki. W rezultacie oznacza to, że wypłacone odszkodowanie na pewno nie będzie wyższe niż kwota z góry ustalona w umowie.

Suma gwarancyjna OC kształtuje natomiast wysokość odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnej polisy odpowiedzialności cywilnej. W dobrowolnych ubezpieczeniach ustalona jest dowolnie przez trony umowy, w obowiązkowych (OC komunikacyjne, OC rolnika, OC niektórych zawodów) przepisy prawa regulują jej minimalną wysokość.

Suma gwarancyjna OC w ubezpieczeniu samochodu

Dla wyjaśnienia zebraliśmy dla Ciebie przepisy, które jasno określają, jaki może być poziom wypłaconego odszkodowania. Tak, jak wspominaliśmy regulują je przepisy. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBK z dnia 22 maja 2003 r. art. 36. minimalna suma gwarancyjna OC komunikacyjnego posiadaczy pojazdów mechanicznych nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie 5 210 000 euro bez względu na liczbę poszkodowanych w jednorazowym zdarzeniu
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w sytuacji objętej ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych w jednorazowym zdarzeniu.

Tak wysokie sumy gwarancyjne mają zapewnić odszkodowania nawet po bardzo poważnych, katastrofalnych wypadkach, w których jest dużo poszkodowanych lub zniszczeniu ulega mienie o dużej wartości.

Suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia – różnice w przypadku ubezpieczeń AC

Ubezpieczenia dobrowolne, którym jest m.in. AC, nie podlegają powyższym przepisom. Tutaj samodzielnie decydujemy się na wysokość sumy ubezpieczenia (lub TU robi to za nas), na jaką chcemy ubezpieczyć nasz pojazd. Oczywiście, najlepiej byłoby, aby odpowiadała ona dokładnej wartości auta w dniu zawarcia umowy. Możemy się spotkać w OWU z dwoma przypadkami określania wartości pojazdu:

 • na podstawie oceny ubezpieczającego (najczęściej właściciela pojazdu),
 • na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub danych zamieszczonych w fachowych katalogach.

Niestety, nie oznacza to jednak, że jest to gwarantowana suma ubezpieczenia AC, którą otrzymamy w ramach odszkodowania. W obydwóch przypadkach podstawą do wypłaty będzie dokonana przez ubezpieczyciela szczegółowa wycena wartości pojazdu na dzień powstania szkody. Dlatego nie zawsze będzie to kwota, którą określono przy zawieraniu ubezpieczenia. Z czego wynika zmiana świadczenia? Wartość samochodu z upływem czasu maleje.

Sposoby na zmniejszenie opłat, które mogą zaszkodzić

Niektórzy próbują zaoszczędzić kilka złotych podczas podpisywania umowy, ponieważ wysokość sumy ubezpieczenia i wartość auta wpływają bezpośrednio na cenę składki. Przestrzegamy jednak przed takimi działaniami.

Nie opłaca się zaniżać wartości pojazdu przy zawieraniu umowy, aby płacić mniej za AC.

Jeśli tak zrobisz, a Twój samochód zostanie skradziony lub przytrafi Ci się szkoda całkowita, dostaniesz tytułem odszkodowania maksymalnie taką kwotę, na jaką ubezpieczyłeś samochód – nawet jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że w dniu szkody był on wart więcej.

Również zawyżenie wartości auta nie będzie dla Ciebie korzystne. Niewątpliwie zapłacisz drożej za ochronę, ale odszkodowanie i tak nie przekroczy wartości pojazdu, jaką rzeczoznawca określi na dzień szkody.

Czytaj także: Ubezpieczenie AC – 8 pułapek, które grożą marnym odszkodowaniem

Korzyści z zakupu polisy z nieredukcyjną sumą ubezpieczenia

Standardowo w przypadku ubezpieczenia AC SU maleje po każdej szkodzie o kwotę wypłaconego odszkodowania. Dochodzi wtedy do tzw. konsumpcji sumy ubezpieczenia. Jest to najpopularniejsza praktyka ze strony TU. Jeśli w trakcie obowiązywania polisy zdarzyła Ci się wcześniej szkoda, to przy każdej kolejnej firma obniży SU o kwotę, którą już została wcześniej wypłacona.

Aby uniknąć pomniejszenia kwoty odszkodowania, warto wybrać AC z nieredukcyjną sumą ubezpieczenia lub inaczej nazywaną odnawialną sumą ubezpieczenia. Jak się jednak zapewne domyślasz, to rozwiązanie ma jednak swoją wadę – oznacza droższą składkę. Taką ofertę swoim kupującym oferuje PZU – Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia czy Ergo Hestia. Niewątpliwie jest to jednak korzystniejsze rozwiązanie, dla osób, którym przytrafiają się różne zdarzenia drogowe.

Jeśli nie chcesz przepłacać za AC z nieredukcyjną sumą ubezpieczenia, możesz porównać polisy od różnych towarzystw. Zrobisz to z wygodnym kalkulatorem Punkta:

Kalkulator ubezpieczeń OC/AC

Zalety stałej sumy ubezpieczenia w AC

Kolejną niemiłą niespodzianką może być otrzymanie pomniejszonego odszkodowania z AC, które jest skutkiem zapisu o malejącej sumie ubezpieczenia z czasem. Warto na to zwrócić uwagę, jeszcze przed podpisaniem umowy.

Wyobraźmy sobie, że dzisiaj wykupiłeś polisę AC. Jeśli za tydzień ukradną Twój samochód, to masz szansę na wyższe odszkodowanie, niż gdyby ta sama szkoda przydarzyłaby się po kilkunastu miesiącach, tuż przed końcem polisy. Dzieję się tak, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą z założenia, że każdy pojazd starzeje się i skutecznie obniżana jest kwota odszkodowania wraz z upływem czasu.

Przed niskim odszkodowaniem z autocasco można się uchronić, wykupując stałą sumę ubezpieczenia. Taką ofertę posiada np. PZU. Gwarancja wartości pojazdu – Auto Wartość 100% to jedna z usług PZU, w ramach których towarzystwo zapewnia stałą wartość przez cały okres trwania polisy. Podobnie działa także pakiet AC Komfort w Warcie. Niestety ta opcja również oznacza dopłatę do składki za AC.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu na życie

W ubezpieczeniu na życie suma ubezpieczenia jest najczęściej stała przez cały okres trwania umowy. Zazwyczaj wypłata całej kwoty przewidziana jest jedynie w przypadku śmierci. Wtedy to pełne odszkodowanie zostaje wypłacone wskazanym bliskim osobom.

Ubezpieczenia na życie to zazwyczaj umowy długoterminowe, dlatego istnieje obawa, że wskutek inflacji suma ubezpieczenia, na jaką zawarta była umowa, za kilka lub kilkanaście lat nie będzie już tyle samo warta. Dlatego, co roku ubezpieczyciel proponuje indeksację składki i sumy ubezpieczenia, czyli ich podwyższenie o współczynnik inflacji. Warto o tym pamiętać szczególnie teraz w dobie pandemii COVID-19 oraz przy wciąż rosnących cenach.  Dla wyjaśnienia: indeksacja nie jest obowiązkowa – możesz się na nią zgodzić lub nie.

Polisa na życie jako zabezpieczenie kredytu

Banki i firmy pożyczkowe często wymagają od kredytobiorców licznych zabezpieczeń należności, w tym także ubezpieczenia na życie. Dotyczy to nie tylko wysokich kredytów hipotecznych, ale także zwykłych pożyczek gotówkowych, zwłaszcza w sytuacji gdy pożyczkobiorca nie może przedstawić innych zabezpieczeń. W takiej sytuacji klient wykupuje polisę, a uprawnionym do odbioru świadczenia po jego śmierci jest bank.

Ubezpieczenia na życie „pod kredyt” różnią się od zwykłych polis konstrukcją sumy ubezpieczenia. W przypadku kredytobiorców często nie jest określona kwotowo, tylko jako „wysokość zobowiązania pozostałego do spłaty”. To oznacza, że suma ubezpieczenia topnieje wraz z malejącym długiem kredytobiorcy i ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Składka może być stała lub również malejąca.

Oczywiście zabezpieczeniem kredytu czy pożyczki może być także typowa polisa na życie ze stałą sumą ubezpieczenia. Wtedy, jeśli kredytobiorca umrze, bank otrzyma od ubezpieczyciela kwotę kredytu pozostałą do spłaty, a różnica pomiędzy sumą ubezpieczenia a wypłatą dla banku trafi do osób uposażonych wskazanych przez ubezpieczonego.

Czytaj także: Uwaga na ubezpieczenia w bankach: pracownicy nie wiedzą, co sprzedają

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu inwestycyjnym

Jednym z rodzajów ubezpieczeń mieszanych jest ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym. Oprócz zapewnienia wypłaty środków w przypadku śmierci ubezpieczonego, pozwala również inwestować w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W tym przypadku suma ubezpieczenia często nie jest w ogóle określona kwotowo, tylko jako suma wpłaconych składek. W takim przypadku, gdy ubezpieczony umrze przed końcem umowy, jego najbliżsi otrzymają dokładnie tyle, ile ubezpieczony wpłacił na swoją polisę.

Czasami w ubezpieczeniach inwestycyjnych firmy określają SU kwotowo, ale na bardzo niskim, wręcz symbolicznym poziomie np. 100 zł. Można powiedzieć, że tego rodzaju polisy nie spełniają w ogóle funkcji ochronnej – są instrumentami inwestycyjnymi opakowanymi jedynie w formę ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia jest bardzo mocno skorelowana z wysokością wpłacanej składki, bowiem zależy ona wyłącznie od wysokości wpłaconych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego kwot. W ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym brak jest gwarancji wypłaty określonej kwoty. Jeżeli w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci ubezpieczonego – przyp. red.) wartość wpłaconych środków pieniężnych będzie równa zeru, to ubezpieczyciel nie ma zazwyczaj obowiązku wypłacić żadnej kwoty pieniężnej, bądź ma obowiązek wypłacić niskie świadczenie – alarmował Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy) w swoim raporcie na temat ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Czytaj także: Polisy inwestycyjne – sprawdź, co musisz o nich wiedzieć

Pytania i odpowiedzi

Co to jest suma ubezpieczenia?
Czym jest suma gwarancyjna OC?
Co to jest suma ubezpieczenia na życie?
Na czym polega konsumpcja sumy ubezpieczenia?
Jak działa zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia?

Podsumowanie

 1. Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna OC to limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową.
 2. O sumie gwarancyjnej mówimy w przypadku ubezpieczeń OC. Jest to maksymalna kwota, jaką poszkodowany może dostać z Twojego ubezpieczenia OC.
 3. Sumy ubezpieczeń dobrowolnych ustalane są najczęściej indywidualnie i zależą od wartości ubezpieczanego mienia.
 4. Sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC komunikacyjnym są określone ustawowo i wynoszą 5 mln euro za szkody na osobie oraz 1 mln euro za szkody w mieniu.
 5. Aby dostać wyższe odszkodowanie z autocasco (AC), możesz wykupić stałą lub odnawialną sumę ubezpieczenia.
 6. W ubezpieczeniu na życie to Ty decydujesz, na jaką sumę chcesz się ubezpieczyć (od jej wysokości będzie zależała składka).
 7. W ubezpieczeniach inwestycyjnych na życie sumy są często niskie, ponieważ podstawowym celem takich produktów jest inwestowanie składek w fundusze kapitałowe.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
1 Komentarz
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2024.03.26  •  Zdrowie
Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka?

Ubezpieczenie od następstw choroby nowotworowej musi zapewniać ochronę w przypadku diagnozy tej poważnej choroby. Jednak wybór odpowiedniej polisy jest już bardziej skomplikowany, ponieważ istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. W tym artykule podpowiadamy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na raka, które spełni Twoje potrzeby i zapewni kompleksowe wsparcie.

Czytaj więcej
2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC kwiecień 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku. Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie dopełnisz tego obowiązku i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.04.15
Jak ustalić wartość rynkową pojazdu?

Wartość rynkowa pojazdu jest jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy sprzedaży lub zakupie samochodu. Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą, kupującym czy pośrednikiem, zrozumienie tego, jak ją ustalić jest niezbędne, aby przeprowadzić skuteczną transakcję.

Czytaj więcej
2024.04.07
Ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest niezbędne, aby chronić się przed finansowym obciążeniem w przypadku spowodowania szkody. Jednak wiele osób zastanawia się, ile kosztuje ubezpieczenie OC bez zniżek. W tym artykule dowiesz się, jakie czynniki wpływają na wysokość składki oraz jak można obniżyć koszty ubezpieczenia.

Czytaj więcej
2024.04.07  •  Samochód
Zmiany w prawie jazdy w 2024 roku  – nowe przepisy dotyczące psychotestów

Rok 2024 przyniósł wiele zmian dla kierowców nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Zaostrzenie przepisów dotknie zarówno najmłodszych kierowców, jak i seniorów. Nowe regulacje dotyczą badań psychologicznych, wymiany dokumentów, a także ograniczeń, które obejmą młodych kierowców. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo wszelkim prawnym nowościom, o których powinni wiedzieć kierowcy.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze OC kwiecień 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj ceny OC w poprzednich miesiącach

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Samochód
Wysokie kary odstraszają przed rozmowami przez telefon w czasie jazdy

Rozmowy przez telefon to poważny problem na polskich drogach, który niejednokrotnie przyczynił się do niebezpiecznych sytuacji. Nie warto ryzykować również z tego powodu, że wykroczenie jest karane wysokim mandatem. Dowiedz się, co Ci grozi za rozmowę przez telefon w czasie jazdy.

Czytaj więcej