Rafał Rodzeń

Co to jest Zielona Karta Pojazdu?

To polisa dla kierowców wybierających się do krajów spoza Unii Europejskiej. Stanowi dowód na to, że właściciel auta jest objęty ubezpieczeniem OC. Oficjalna nazwa tej polisy to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Nazwa „Zielona Karta” wywodzi się stąd, że taki właśnie jest jej kolor.

Treść polisy jest sporządzana nie tylko w języku polskim, ale także angielskim lub francuskim.

Ubezpieczenie Zielona Karta gdzie potrzebna?

Państwa, w których posiadanie tego dokumentu ubezpieczeniowego jest obowiązkowe, zrzeszone są w Systemie Zielonej Karty. Kraje zielonej karty to:

Albania
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Iran
Izrael
Macedonia
Maroko
Mołdawia
Rosja
Czarnogóra
Tunezja
Turcja
Ukraina

Państwa te oczywiście nie należą do Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 r. Polska należy do UE, a to oznacza że państwa Wspólnoty respektują nasze OC komunikacyjne. Dlatego w praktyce Zielona Karta ubezpieczenia samochodu ma dziś dużo mniejsze znaczenie niż jeszcze 10 lat temu. Tym samym, jeśli wybierasz się w podróż do Francji, Niemiec, Anglii czy Włoch nie musisz wykupywać karty u żadnego ubezpieczyciela, Twoje OC jest wystarczające, a w razie konieczności wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel zajmie się wszystkimi formalnościami. Więcej na temat Systemu Zielonej Karty i dochodzenia odszkodowań z tego ubezpieczenia dowiesz się na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

UWAGA!!! Nie każdy ubezpieczyciel wystawi Ci Zieloną Kartę na każde z wymienionych wyżej państw. Zakłady ubezpieczeń mają tu dowolność – niektóre z nich wykreślają pewne kraje (np. Rosję) z powyższej listy z zakresu swojego ubezpieczenia. Dlatego najlepiej jest kupić Zieloną Kartę w multiagencji ubezpieczeniowej – agent zaproponuje takie towarzystwo, które zagwarantuje Ci ochronę w kraju, do którego się wybierasz.

Gdy chcesz wyrobić sobie Zieloną Kartę, musisz podać dokładnie, przez jakie państwa będziesz przejeżdżał – tak, aby ubezpieczyciel dopasował zakres terytorialny ochrony. Niektóre firmy ubezpieczeniowe wykluczają z tego zakresu np. Rosję lub Białoruś.

Zieloną Kartę możesz bardzo często dostać bezpłatnie od ubezpieczyciela, u którego masz wykupione ubezpieczenie OC (np. w AXA Direct, Liberty Ubezpieczenia, Link4 czy PZU). Niektóre firmy ubezpieczeniowe jednak nie dają Zielonej Karty za darmo (w tym gronie są np. ERGO Hestia, Warta, Gothaer).

Czytaj także: Polscy kierowcy postrachem europejskich dróg? Powodujemy coraz więcej wypadków [RAPORT]

Co zapewnia Zielona Karta ubezpieczenia?

Ubezpieczenie komunikacyjne Zielona Karta będzie pomocna, gdy dojdzie do powstania szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie państwa niewchodzącego w skład Unii Europejskiej, a respektującego tę polisę. Oczywiście szkody te muszą być wynikiem wypadku drogowego spowodowanego przez posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym.

Zakres odpowiedzialności za powstałe szkody w Zielonej Karcie jest identyczny jak ten w „zwykłym” ubezpieczeniu OC. Tym samym oznacza to, że zakład ubezpieczeń, który wydał Zieloną Kartę, bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w zakresie wypłaty należnego odszkodowania. Jednocześnie sprawca zdarzenia zostaje z takiej odpowiedzialności zwolniony, a pieniądze na pokrycie wszelkich szkód zostają wypłacone z polisy ubezpieczeniowej, a nie bezpośrednio z majątku kierowcy czy posiadacza samochodu.

Zatem co gwarantuje Zielona Karta:

Jeśli spowodujesz wypadek w jednym z krajów Systemu Zielonej Karty, wystarczy, że oderwiesz kopię swojej Zielonej Karty i dasz ją poszkodowanemu, a ten będzie mógł dochodzić odszkodowania bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, który wystawił Twoją polisę.

Dokument Zielonej Karty zawsze wygląda tak samo – jest przedzielony na pół perforacją, która umożliwia oderwanie i wręczenie kopii poszkodowanemu.

Kto może kupić Zieloną Kartę i na jak długo?

Zieloną Kartę może wykupić każdy posiadacz samochodu zarejestrowanego na terenie Polski. Polisa obowiązuje przez okres wskazany przez samego ubezpieczającego, jednak nie może on być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy. W praktyce najczęściej Zieloną Kartę wykupuje się na czas wyjazdu zagranicznego, podobnie jak ubezpieczenie turystyczne.

Ile kosztuje Zielona Karta OC?

Zasadniczo o cenę Zielonej Karty powinieneś dowiadywać się bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela, jednak bardzo często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe oferują wystawienie tego dokumentu za darmo, jeśli zdecydujesz się wykupić u nich obowiązkowe OC. U tych ubezpieczycieli, którzy nie wydają darmowej Zielonej Karty, ceny wahają się od 120 do 300 zł za polisę na miesiąc. Decydujące znaczenie dla ceny ma pojemność silnika, czas planowanej podróży, a nawet kierunek wyjazdu. Decydujące znaczenie dla ceny ma pojemność silnika, czas planowanej podróży, a nawet kierunek wyjazdu.

Gdzie kupić Zieloną Kartę?

Kartę możesz wykupić u każdego polskiego ubezpieczyciela zajmującego się sprzedażą OC komunikacyjnego. Sam zdecyduj, jaki sposób zakupu jest dla Ciebie najwygodniejszy – osobiście w siedzibie ubezpieczyciela, w multiagencji, przez telefon czy za pośrednictwem internetu.

Wysokość odszkodowania z Zielonej Karty

Kwota odszkodowania jest ustalana nie tylko w oparciu o zapisy umowne, ale przede wszystkim na podstawie przepisów kraju, w którym doszło do nieszczęśliwego wypadku. Musisz jednak pamiętać, że suma gwarancyjna określona w Zielonej Karcie nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • 6 070 000 euro na każdego poszkodowanego w przypadku szkód na osobie

  • 1 220 000 euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia

Suma gwarancyjna jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych osób.

Zapomniałem o Zielonej Karcie – co z moim ubezpieczeniem?

Jeśli zapomniałeś kupić Zieloną Kartę przed wyjazdem, jeszcze nic straconego. Nie musisz wracać do kraju! Na przejściach granicznych państw, gdzie dokument ten jest wymagany, możesz wykupić alternatywę dla Zielonej Karty, czyli ubezpieczenie graniczne. Zasada jej działania jest dokładnie taka sama, jak w przypadku standardowej polisy OC. Różnica polega jednak na tym, że koszt jego zakupu jest znacznie wyższy, niż Zielonej Karty. Jednak jazda bez ubezpieczenia granicznego wiąże się z dużym ryzykiem – jeśli spowodujesz szkodę, za pokrycie jej skutków będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Co ważne, ubezpieczenie graniczne musisz kupić przy wjeździe do Kosowa. W tym kraju nie działa Zielona Karta ubezpieczenia.