MTU24 – Wypowiedzenie Umowy OC

Wypowiedzenie OC możliwe jest w ściśle określonych sytuacjach. Możesz zrezygnować z ubezpieczenia OC MTU w sytuacji, gdy:

MTU24 – Wypowiedzenie Umowy OC
 • kończy się okres obowiązywania polisy,
 • nabyłeś auto z zakupioną polisa MTU, ale nie chcesz jej kontynuować,
 • kiedy doszło do tzw. podwójnego ubezpieczenia, czyli Twoje poprzednia umowa została już przedłużona, a Ty zawarłeś OC z innym ubezpieczycielem.


Uwaga! W polskich przepisach zawarta jest zasada automatycznego przedłużenia umowy, by kierowcy nie stracili ciągłości ważności polisy OC. Pamiętaj więc, że wypowiedzenie musi zostać złożone maksymalnie na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania polisy (12 miesięcy). Jeśli przekroczysz ten termin, to Twoje OC zostanie wznowione i będziesz zobowiązany zapłacić za kolejną składkę.

 

Wypowiedzenie OC MTU – jak je napisać?

 

Wypowiedzenie OC MTU możesz złożyć na trzy sposoby: online, tradycyjnie za pośrednictwem poczty polskiej lub przez telefon. Jeśli zdecydowałeś się zakończyć współpracę z MTU wraz z upływem ważności polisy OC lub nabyłeś auto i chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, musisz wypełnić wypowiedzenie, które będzie zawierać następujące dane:

 

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL/REGON,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres e-mail,
 • seria i numer polisy,
 • marka pojazdu, 
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • podstawa wypowiedzenia: wypowiedzenie z końcem okresu ubezpieczenia/ wypowiedzenie automatycznego wznowienia/ wypowiedzenie nabywcy pojazdu,
 • własnoręczny podpis.

 

Wypowiedzenie OC MTU najszybciej wyślesz:

 

 • e-mailowo na adres: kontakt@mtu.pl,
 • listownie na adres: MTU24 STU Ergo Hestia SA ul. Hestii 1 81-731 Sopot,
 • dzwoniąc na infolinię pod numer: 807 107 108 lub 58 555 62 22.