Jak obliczyć zwrot składki z ubezpieczenia OC?

Aktualizacja:
zwrot-skladki-oc-ile-kiedy

OC komunikacyjne jest w Polsce obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. W przypadku braku takiego ubezpieczenia trzeba się liczyć z bardzo wysokimi karami. W niektórych sytuacjach można jednak zrezygnować z OC i dostać jeszcze zwrot zapłaconej składki. Jak obliczyć wysokość takiego zwrotu?

Napisaliśmy już na naszym blogu, że kierowców i właścicieli samochodów czekają duże zmiany w 2022 roku. Z jednej strony radykalnie wzrosły mandaty za łamanie przepisów drogowych, z drugiej – za kilka miesięcy cena OC zostanie mocniej powiązana z punktami karnymi. Nie warto jednak unikać zawierania takiego ubezpieczenia, ponieważ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może naliczyć bardzo wysokie kary za brak OC. Warto jednak mieć świadomość, że w niektórych sytuacjach należy nam się zwrot zapłaconej składki OC. 

Kiedy przysługuje zwrot składki OC?

Standardowy okres ubezpieczenia OC obejmuje 12 miesięcy. W szczególnych okolicznościach można go skrócić i wypowiedzieć wcześniej umowę, a do tego otrzymać zwrot niewykorzystanej części składki. Te okoliczności zostały szczegółowo wymienione w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2021.0.854) w art. 41.

Według prawa zwrot składki przysługuje najczęściej, gdy:

Jak otrzymać zwrot niewykorzystanej składki OC?

W każdej z wcześniej wymienionych sytuacji ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania umowy OC. Natomiast rozwiązanie umowy przed jej zakończeniem oznacza równocześnie, że towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobligowane do rozliczenia się z klientem z pobranej od niego składki na ubezpieczenie. Część tej składki nie zostanie bowiem wykorzystana. Aby jednak można było rozpocząć procedurę zwrotu części składki, konieczne jest powiadomienie przez klienta o zajściu okoliczności pozwalających na rozwiązanie umowy.

Kroki, jakie należy podjąć, zależą tak naprawdę od sytuacji, która stała się przesłanką do rezygnacji z OC. Procedury opisujemy w dalszej części artykułu. Tutaj trzeba jednak podkreślić, że w każdym przypadku trzeba powiadomić ubezpieczyciela i dostarczyć odpowiednie dokumenty.

Wyrejestrowanie samochodu

Jednym z przypadków, w którym można wypowiedzieć umowę OC, jest fakt wyrejestrowania samochodu. Pojazd można natomiast wyrejestrować w następujących okolicznościach:

  • gdy auto zostało wycofane z użytku i zezłomowano je,
  • nastąpiła szkoda całkowita,
  • samochód został skradziony i nie został odzyskany,
  • auto zostało wywiezione za granicę.

O zaistniałej sytuacji należy powiadomić ubezpieczyciela, wysyłając do niego oświadczenie z wypowiedzeniem OC listem poleconym. Takie pismo można także zanieść do placówki ubezpieczyciela osobiście. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia takie zgłoszenie także przez Internet. Wystarczy wtedy skorzystać ze specjalnego formularza na stronie www ubezpieczyciela. Do wypowiedzenia trzeba dołączyć dokument potwierdzający wyrejestrowanie auta.

Sprzedaż samochodu

Zdarza się, że również po sprzedaniu samochodu można odzyskać część zapłaconej składki OC. Mamy na to szansę tylko wtedy, gdy nowy właściciel zrezygnuje z kontynuowania dotychczasowego OC i wykupi własną polisę. W tym przypadku sytuacja jest o tyle odmienna od poprzednio opisywanej, że to nie my składamy pisemny wniosek o wypowiedzenie, ale nowy właściciel auta. Zwrot jest jednak dokonywany na naszą rzecz. Trzeba również pamiętać, że kwota zwrotu zostanie naliczona nie od dnia sprzedania samochodu, ale od dnia następnego po otrzymaniu wypowiedzenia OC.

Odstąpienie od umowy

W polskim prawie każda umowa, która zostanie zawarta na odległość (np. przez Internet, telefon), może zostać rozwiązana w ciągu 30 dni od jej zawarcia. To wygodna opcja w sytuacji, gdy coraz częściej można korzystać z kupowania OC online (np. za pośrednictwem naszej porównywarki ubezpieczeń). Również w takim przypadku należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a ubezpieczyciel naliczy zwrot składki za niewykorzystany okres.

Rezygnacja po automatycznie odnowionym OC

W Polsce została wprowadzona ochrona właścicieli pojazdów mechanicznych przed utratą ubezpieczenia OC (jego brak to wysokie kary) w postaci automatycznego przedłużenia polisy. To wygodne rozwiązanie, ale czasami może być źródłem problemu. Może się bowiem pojawić tzw. podwójne ubezpieczenie. Najczęściej ma to miejsce, gdy właściciel samochodu znalazł korzystniejsze OC, ale zapomniał wypowiedzieć poprzedniego. W rezultacie ma dwie polisy OC. Na szczęście można bez problemu wypowiedzieć ubezpieczenie automatycznie przedłużone. Należy to zrobić jak najszybciej, ponieważ nie otrzymamy zwrotu za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony.

Zwrot z ubezpieczenia OC – jak obliczyć?

Obliczenie wysokości zwrotu składki z ubezpieczenia OC nie jest wcale trudne. Warto pamiętać, że umowa jest zawierana na cały rok, a zatem na 365 dni. Wystarczy obliczyć, ile dni nie obejmie polisa.

Trzeba jednak zacząć od ustalenia dziennej stawki składki OC. Gdy na przykład polisa kosztowała nas 550 zł za rok, to oznacza, że dzienny jej koszt wyniósł 1,51 zł. Jeśli OC zostało wypowiedziane 200 dni przed końcem umowy, trzeba pomnożyć 1,51 zł przez 200 dni. W rezultacie otrzymamy kwotę 302 zł i to będzie wysokość naszego zwrotu składki OC.  

Ile trzeba czekać na zwrot składki OC?

Na koniec należy wyjaśnić, jak długo trzeba czekać na zwrot niewykorzystanej części składki OC. Tę kwestię również reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. W art. 41 pkt 4. czytamy:

„Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie”.

To oznacza, że ubezpieczyciel powinien nam oddać pieniądze nie później niż 14 dni od rozwiązania umowy OC.

Każda polisa OC jest zawierana na określony okres, który najczęściej obejmuje rok. W wyjątkowych sytuacjach można jednak rozwiązać umowę wcześniej. Trzeba pamiętać, że należy nam się wtedy zwrot części składki zapłaconej za ubezpieczenie, a ubezpieczyciel nie może odmówić jego wypłaty.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments