Wojciech Martyński

Jak wypowiedzieć umowę OC krok po kroku?

1. Wypowiedzenie umowy OC musi być sporządzone na piśmie.
2. Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej na jeden dzień przed końcem polisy.
3. Automatycznie przedłużoną polisę wypowiedzieć możesz w każdej chwili.
4. Od umowy OC zawartej przez internet lub telefon możesz odstąpić w ciągu 30 dni.
5. OC po poprzednim właścicielu wypowiedzieć możesz w każdej chwili. Stara polisa nie przedłuża się automatycznie.
6. OC rozwiązuje się po wyrejestrowaniu pojazdu.

Wypowiedzenie umowy OC jest banalnie proste, ale aby zrobić to szybko i skutecznie, musisz przestrzegać określonych zasad i terminów. Z tego poradnika dowiesz się, kiedy i w jaki sposób możesz złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Znajdziesz u nas także wzór wypowiedzenia umowy OC.

Jak wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu?

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie z chwilą nabycia samochodu, po podpisaniu umowy kupna/sprzedaży auta. Jednak możesz wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela i dokonać zakupu ubezpieczenia samochodu na siebie. Jeśli wypowiesz OC po poprzednim właścicielu, on otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Poniżej znajdziesz także wzór wypowiedzenia umowy OC.

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy OC

Możesz wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela samochodu w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Wiele osób zastanawia się, „czy muszę wypowiedzieć umowę OC„? Nie, wypowiedzenie OC nie jest obowiązkiem nowego właściciela pojazdu, lecz jego przywilejem. Jeśli zdecydowałeś się na zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego, pamiętaj, że wypowiedzenie umowy OC można złożyć tylko w określonych przypadkach, przestrzegając terminów i wypełniając odpowiedni wniosek. Do tego właśnie służy wzór wypowiedzenia umowy OC. Poniżej wyjaśniamy, kiedy i jak można to zrobić.

Kupiłem samochód. Czy poprzedni właściciel może wypowiedzieć OC?

Ubezpieczenie OC po poprzednim właścicielu i wszystkie prawa i obowiązki z niego wynikające przechodzą na Ciebie z dniem nabycia samochodu – zgodnie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. To oznacza, że możesz jeździć ze starą polisą aż do końca okresu ubezpieczenia, na jaki zostało ono zawarte.

Poprzedni właściciel pojazdu po sprzedaży samochodu nie może wypowiedzieć umowy OC. Nie musisz się więc obawiać, że dokona wypowiedzenia OC, a Ty będziesz jeździł bez OC, nawet o tym nie wiedząc.

Sprzedawca musi jednak w terminie 14 dni od przeniesienia własności poinformować ubezpieczyciela o tym, że sprzedał auto i podać dane osobowe nabywcy, czyli Twoje (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany) lub nazwę, siedzibę i numer REGON). Wtedy ubezpieczyciel może przeliczyć składkę, aby dostosować ją do Twoich zwyżek i zniżek.

Wypowiedzenie umowy OC wraz z końcem okresu, na jaki została zawarta

Jest to najpowszechniejszy i najbardziej typowy sposób wypowiedzenia OC. Jeśli okres, na który wykupiłeś ubezpieczenie OC dobiega końca i chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży OC. Na szczęście nie oznacza to, że umowa ubezpieczenia OC będzie obowiązywała także przez kolejny rok. Co zrobić w takiej sytuacji, dowiesz się z kolejnego punktu.

Wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy OC

Zgodnie z przepisami (art 28 Ustawy), nawet jeśli nie zdążyłeś wypowiedzieć umowy OC przed ostatnim dniem umowy ubezpieczenia i Twój ubezpieczyciel dokonał automatycznego przedłużenia polisy na kolejne 12 miesięcy, ciągle możesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Wystarczy, że wykupisz ubezpieczenie OC w innym towarzystwie na ten sam okres i złożysz specjalne wypowiedzenie OC, stosowane w przypadku podwójnego ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że wypowiedzieć możesz tylko tę polisę OC, która została przedłużona automatycznie.

Zastanawiasz się pewnie, jaką część pieniędzy odzyskasz. Dotychczasowemu ubezpieczycielowi zapłacisz składkę tylko za ten okres, w którym faktycznie byłeś ubezpieczony. Tzn. że jeśli np. PZU automatycznie przedłużyło Twoją polisę, a Ty wykupiłeś ubezpieczenie np. w Generali 21 dni później, to zapłacisz PZU składkę tylko za trzy tygodnie (oczywiście jeśli złożysz wypowiedzenie właśnie po 21 dniach).

Odstąpienie od polisy OC zawartej przez telefon lub internet

Od umowy zawartej w systemie direct, czyli przez telefon lub internet, możesz odstąpić w ciągu 30 dni od momentu jej zawarcia. Zapłacisz wtedy tylko za ten okres, w którym byłeś rzeczywiście ubezpieczony.

Czytaj także: Wiemy już, kto oferuje najtańsze OC – Sprawdź, u którego ubezpieczyciela zapłacisz najmniej w swoim mieście [RAPORT]

Wypowiedzenie umowy OC po poprzednim właścicielu samochodu

Jeśli kupiłeś samochód, z polisy możesz zrezygnować w każdym momencie jej trwania. Musisz też pamiętać, że ubezpieczenie OC po poprzednim właścicielu nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu, na który było wykupione! Oznacza to, że jeśli po tym terminie nie sprawisz sobie nowej polisy, Twój samochód nie będzie ubezpieczony, a Ciebie w konsekwencji będą czekać wysokie kary pieniężne.

Pamiętaj, że pozostanie przy polisie OC wcześniejszego właściciela może wiązać się z dopłatą składki. Firma ubezpieczeniowa może ją przeliczyć ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia szkody ze względu np. na Twój wiek.

Czytaj także: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Wypowiedzenie umowy OC po wyrejestrowaniu pojazdu lub zarejestrowaniu samochodu za granicą

Umowa OC rozwiązuje się wraz z wyrejestrowaniem samochodu. Przeważnie dochodzi do tego gdy:

  • przekażesz pojazd do stacji demontażu,

  • Twój samochód zostanie skradziony,

  • udokumentujesz trwałą i zupełną utratę pojazdu,

  • Twój samochód zostanie zarejestrowany za granicą lub sprzedany do innego kraju.

Oznacza to, że musisz poinformować ubezpieczyciela na piśmie o zaistniałych okolicznościach przedstawiając dodatkowo dokumentację, która potwierdzi te okoliczności.

Wypowiedzenie polisy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia

Zdarza się, że niektórzy kierowcy kupują nową polisę OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, zapominając o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. Podwójne ubezpieczenie dotyczy sytuacji, kiedy do tego samego auta przypisane są dwie polisy OC. Efekt? Wówczas obowiązkiem kierowcy jest opłacenie dwóch składek. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. W takim przypadku należy wypowiedzieć umowę OC, z której chcemy zrezygnować.

Co ciekawe, do 2013 roku wypowiedzenie OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia nie było możliwa, jeśli nie opłaciliśmy całości składki. Nowelizacja ustawy zmieniła jednak ten zapis i zgodnie z art. 28a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK kierowcy z podwójnym ubezpieczeniem mogą wypowiedzieć starą umowę OC. Art 28a mówi też o tym, że zostanie wówczas naliczona opłata jedynie za okres od dnia przedłużenia ubezpieczenia do dnia złożenia wypowiedzenia.

Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Możesz złożyć wypowiedzenie umowy OC w kilku przypadkach:

  • Gdy Twoja obecna umowa dobiega końca i chcesz zmienić ubezpieczyciela, bo np. znalazłeś tańsze OC w porównywarce ubezpieczeń u innego towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Gdy Twoje OC przedłużyło się automatycznie na kolejny rok, a w międzyczasie kupiłeś OC w innej firmie (masz tzw. podwójne ubezpieczenie) – wtedy wypowiadasz tę odnowioną umowę.
  • Gdy kupiłeś samochód i nie chcesz korzystać z OC poprzedniego właściciela. Jeśli zdecydujesz się wypowiedzieć polisę, poprzedni właściciel dostanie zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.
  • Gdy zezłomowałeś pojazd, gdy został Ci on skradziony lub gdy sprzedałeś auto za granicę.

W każdym z tych przypadków wypowiedzenie OC będzie wyglądało trochę inaczej, bo inna jest podstawa prawna, na którą powinieneś się powołać. Dowiedz się więcej z artykułu Akademii ubezpieczeń Punkta, dawniej mfind.pl i pobierz wzór wypowiedzenia, który obejmuje wszystkie w/w sytuacje.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w PZU, Warta lub u innych ubezpieczycieli?

Wypowiedzenie umowy OC musisz złożyć na piśmie – poniżej możesz pobrać niezbędne do tego formularze. Większość ubezpieczycieli przyjmuje wypowiedzenie OC wysłane pocztą. Zanim będziesz chciał wysłać wypowiedzenie mailem lub faksem, upewnij się, czy istnieje taka możliwość. Pamiętaj, że w przypadku wysyłania wypowiedzenia ubezpieczenia OC mailem, będziesz musiał załączyć skan lub zdjęcie formularza z odręcznym podpisem.

CZYTAJ TAKŻE: Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

Wypowiedzenie OC możesz również przekazać agentowi Twojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Możesz oczywiście dostarczyć je również osobiście do siedziby towarzystwa.

Jeśli goni Cię termin wypowiedzenia umowy OC, lepiej dostarczyć wypowiedzenie OC osobiście lub wysłać je Pocztą Polską – w tym ostatnim przypadku ubezpieczyciel za datę doręczenia uzna datę stempla pocztowego z dnia wysyłki. Jeśli wysyłasz wypowiedzenie OC w ostatniej chwili mailem, faksem lub kurierem, musisz pamiętać, że ubezpieczyciel uzna formularz wypowiedzenia ubezpieczenia samochodu za dostarczony, gdy rzeczywiście go otrzyma. Nie będzie miało znaczenia, kiedy go wysłałeś. Jest to więc ryzykowne posunięcie. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie poproszenie ubezpieczyciela o przesłanie potwierdzenia odbioru wypowiedzenia umowy OC.

Czy wypowiedzenie OC musi być pisemne i wysłane pocztą?

Zgodnie z art 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK rezygnacja z polisy OC powinna mieć formę pisemną.

Nie musisz jednak koniecznie wysyłać wypowiedzenia OC pocztą. Możesz je wręczyć agentowi ubezpieczeniowemu, ponieważ każde oświadczenie składane agentowi uważa się za złożone towarzystwu ubezpieczeń.

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej przyjmują również rezygnację z ubezpieczenia składaną faksem lub e-mailem. W takich przypadkach należy przesłać skan dokumentu z odręcznym podpisem.

Ubezpieczyciel uzna wypowiedzenie OC dopiero w chwili, gdy faktycznie je otrzyma. Jeżeli więc składasz wypowiedzenie na ostatnią chwilę, powinieneś zadbać o to, aby od razu uzyskać potwierdzenie przyjęcia dokumentu z datą, kiedy przekazałeś go np. agentowi ubezpieczeniowemu.

Ile masz czasu na wypowiedzenie OC?

Wszystko zależy od tego, czy wypowiedzenie dotyczy umowy nabywcy pojazdu, czy też całorocznej polisy OC. W pierwszym przypadku możemy złożyć dokument w dowolnym momencie, zaś w drugim najpóźniej na 1 dzień przed końcem danej polisy. Wyjątkiem jest jedynie sytuacji, w której dzień przed końcem trwania ochrony wypada akurat w dzień ustawowo wolny od pracy.

Poniżej przedstawiamy adresy pocztowe oraz mailowe, na które możesz wysłać wypowiedzenie polisy OC:

Pełna nazwaAdres mailowyUlicaKod pocztowyMiasto
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.kontakt przez stronę https://www.allianz.pl/kontakt-z-allianz/ul. Rodziny Hiszpańskich 102-685Warszawa
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.bok@aviva.pl ul. Inflancka 4a00-189Warszawa
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Groupwypowiedzenia@benefia.plal. Jerozolimskie 162a02-342Warszawa
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Groupcentrala@compensa.plAleje Jerozolimskie 16202-342Warszawa
Concordia Ubezpieczeniakontakty przez stronę https://www.concordiaubezpieczenia.pl/concordia/formularz-kontaktowy,341.htmlul. S. Małachowskiego 1061-129Poznań
STU Ergo Hestia SAkontakt przez stronę https://www.ergohestia.pl/obsluga-online/ul. Hestii 181-731Sopot
Generali T.U. S.A.centrumklienta@generali.plul. Postępu 15B02-676Warszawa
Gothaer TU S.A.kontakt@gothaer.plul. Wołoska 22A02-675Warszawa
HDI Asekuracja TU S.A.kontakt przez stronę https://hdiubezpieczenia.pl/obsluga-klientaAleje Jerozolimskie 133A02-304Warszawa
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Groupkorespondencja@interrisk.plul. Noakowskiego 2200-668Warszawa
MTU24kontakt przez stronę https://www.mtu24.pl/kontakt/
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjnabok@link4.plul. Postępu 1502-676Warszawa
STU Ergo Hestia SAkontakt przez stronę https://www.ergohestia.pl/obsluga-online/ul. Hestii 181-731Sopot
Proama Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polscedoradcy@proama.pl ul. Postępu 15B02-676Warszawa
PZU SAkontakt@pzu.plul. Postępu 18A02-676Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowychpomoc@skokubezpieczenia24.plul. Władysława IV 2281-743Sopot
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWwypowiedzenia@tuw.plul. H. Raabego 1302-793Warszawa
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWP info@ubezpieczeniapocztowe.plul. Rodziny Hiszpańskich 802-685Warszawa
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Obsługa on-line w tym rejestracja wypowiedzeń: https://www.uniqa.pl/formularze-online/ul. Chłodna 5100-867Warszawa
TUiR WARTA S.A.wypowiedzeniaOC@warta.plul. Chmielna 85/8700-805Warszawa
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnychcentrala@tuz.plul. Bokserska 6602-690Warszawa