Śmierć właściciela pojazdu – co z ubezpieczeniem OC?

Aktualizacja:
Smierc własciciela pojazdu – co z ubezpieczeniem OC

Spadek w postaci samochodu czasami oznacza dla rodziny zmarłego dodatkowy kłopot. Zwłaszcza, jeżeli właściciel nie zostawił ani testamentu, ani żadnego aktu darowizny, a okazuje się, że spadkobierców jest wielu. Czy można korzystać z takiego pojazdu? Kto powinien opłacać ubezpieczenie?

OC nie wygasa po śmierci właściciela

Jeżeli zmarł współwłaściciel lub właściciel samochodu i zabezpieczył się testamentem, sytuacja jest w miarę prosta. Testament przyspiesza załatwienie wszelkich formalności związanych z przepisaniem ubezpieczenia OC na kolejnego właściciela lub właścicieli pojazdu. Wystarczy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu. Otwarcia spadku może dokonać również notariusz, a wydany przez niego akt poświadczenia dziedziczenia będzie miał takie same skutki jak postanowienie sądowe.

Testament – w odróżnieniu od darowizny – jest jednostronnym aktem woli, dlatego można rozdysponować w nim swój majątek bez wiedzy i zgody osób, do których ma on trafić.

Umowa darowizny, jak wskazuje nazwa, jest umową, a zatem obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie przedmiotu (w tym przypadku samochodu).

Czytaj także: Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Brak testamentu a ubezpieczenie OC

Brak testamentu czy umowy darowizny komplikuje sytuację, ponieważ nie wiadomo, na kogo i z jaką datą przepisać ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji należy zwrócić się do sądu w celu ustalenia spadkobierców. Sprawa spadkowa, w zależności od różnych czynników, może trwać miesiącami lub nawet latami, a przez ten okres  pojazd powinien mieć ważne ubezpieczenie OC.  

Jeżeli polisa OC jest opłacona w całości i wszelkie sprawy spadkowe uda się zakończyć w ciągu bieżącego okresu ubezpieczenia, to dalsze decyzje dotyczące kontynuacji ubezpieczenia podejmowane są przez nowego właściciela pojazdu. Gdyby jednak postępowanie spadkowe  trwało dłużej niż okres ubezpieczenia albo polisa OC nie byłaby opłacona w całości przez zmarłego, to należy pamiętać o konieczności opłaty składki za OC. Bez względu na trwające postępowanie OC pojazdu musi mieć zachowaną ciągłość. Kodeks cywilny jednoznacznie wskazuje, że za składkę OC odpowiadają wszyscy potencjalni spadkobiercy:

Art. 1034. § 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Oznacza to również, że jeżeli zaistnieje przerwa w ubezpieczeniu OC, to za ewentualne kary z UFG za brak ważnego ubezpieczenia odpowiadać będą wszyscy spadkobiercy.

Czytaj także: Wyższe kary za brak OC i droższe ubezpieczenia. Gzie znajdziesz tanie OC?

Jeśli postępowanie spadkowe trwa, a w tym czasie OC wygasa i nie przedłuży się automatycznie (tak stanie się np. gdy zmarły przejął polisę OC po poprzednim właścicielu zakupionego samochodu), można zawrzeć umowę OC na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego. Umowa może być zawarta w tym samym lub innym towarzystwie ubezpieczeń. Należy przy tym koniecznie poinformować firmę ubezpieczeniową o śmierci właściciela i dołączyć dokumenty, o których piszemy poniżej.

Śmierć właściciela samochodu – poinformuj ubezpieczyciela

Bez względu na to, jakie dokumenty pozostawił po sobie poprzedni właściciel samochodu, należy powiadomić zakład ubezpieczeń o jego śmierci. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC cały czas trwa, nawet jeżeli jego właściciel zmarł. Do ubezpieczyciela należy dostarczyć:

  • akt darowizny lub  testament
  • informację o trwającym postępowaniu spadkowym, a po zakończeniu postępowania – postanowienie sądowe lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na podstawie tego dokumentu towarzystwo może przepisać polisę i zrekalkulować składkę na nowego właściciela.

Zakład ubezpieczeń  może także poprosić o dostarczenie aktu zgonu właściciela pojazdu. Takie działanie jednak nie jest praktykowane przez wszystkie zakłady ubezpieczeń.

Czy można wypowiedzieć OC i wykupić je w innej firmie?

Zgodnie z art. 922 § 1 kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, a więc mamy do czynienia z przejściem prawa własności – dlatego jeśli tylko zakład ubezpieczeń zostanie poinformowany o śmierci posiadacza pojazdu, ubezpieczenie OC nie powinno odnowić się automatycznie na kolejny rok.

Ma tutaj również zastosowanie art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, który pozwala spadkobiercom na wypowiedzenie obowiązującej umowy OC – tak samo jak może wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela ktoś, kto kupił samochód.

Jeśli postanowisz wypowiedzieć umowę, powinieneś wykupić OC w innej firmie, tak aby zachować ciągłość ubezpieczenia.

Pamiętaj o tym, że obie firmy ubezpieczeniowe – zarówno ta, w której wypowiadasz OC jak i nowy ubezpieczyciel, muszą być poinformowane o tym, że właściciel pojazdu nie żyje i że trwa sprawa spadkowa.

Co z AC, NNW, assistance po śmierci właściciela?

OC bez względu na etap postępowania spadkowego musi być kontynuowane. Inaczej wygląda sytuacja  z ubezpieczeniami dobrowolnymi typu autocasco czy NNW. Ubezpieczenia dobrowolne z reguły nie odnawiają się automatycznie na kolejny rok, a więc po zakończeniu bieżącego okresu ubezpieczenia po prostu wygasną.

Spadkobierca może wykupić ubezpieczenie AC lub inne ubezpieczenie dobrowolne, nawet jeśli postępowanie spadkowe jeszcze trwa. Będzie wpisany na polisie jako ubezpieczający, czyli osoba zobowiązana do zapłaty składki – a ubezpieczonym będzie zmarły właściciel pojazdu.

Problem może pojawić się przy próbie uzyskania odszkodowania z takiego ubezpieczenia. Zgodnie z prawem przysługuje ono właścicielowi samochodu, a w sytuacji gdy właściciel nie jest jeszcze ustalony, ubezpieczyciel może wstrzymywać się z wypłatą pieniędzy aż do zakończenia postępowania spadkowego.

Sprzedaż auta po śmierci właściciela, małżonka lub małżonki

W przypadku śmierci współmałżonka lub współmałżonki, a co za tym idzie sprzedania należącego do takiej osoby samochodu, najważniejszą kwestią jest odrębność majątkowa lub wspólność majątkowa. Rozpatrzmy zatem kwestię sprzedaży samochodu po śmierci męża lub żony.

Wspólność majątkowa

Gdy samochód został nabyty przez małżonka już po zawarciu małżeństwa jest równoznaczne z tym, że drugi z małżonków także jest jego współwłaścicielem (majątek wspólny). Co ważne, w dowodzie rejestracyjnym wcale nie musi być to odnotowane. Co w takim razie ze sprzedażą? Zbycie takiego pojazdu może nastąpić dopiero po orzeczeniu spadku przez sąd. Jeżeli małżonkowie mieli dzieci, to prawo do spadku przysługuje także i im. W umowie sprzedaży wymienia się wówczas każdego ze współwłaścicieli (czyli dzieci oraz małżonka) lub ustanawiany jest pełnomocnik.

Odrębność majątkowa

Taka sytuacja ma najczęściej miejsce, gdy samochód został nabyty przez małżonka jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Po śmierci, pojazdy z reguły przekazywane są jako darowizna dla najbliższej rodziny. Jeżeli została ona sporządzona na podstawie aktu notarialnego, wówczas jeden z małżonków nie będzie miał problemu ze sprzedażą pojazdu pozostawionego przez zmarłego męża lub żonę. Z kolei nawet bez takiego aktu, do umowy kupna-sprzedaży samochodu wystarczy dołączenie umowy darowizny, co jest równoznaczne z potwierdzeniem prawa własności sprzedawanego samochodu.

[Widget_reklama_porownywarki]

Podsumowanie

  • Jeżeli zmarły pozostawił testament, należy udać się do sądu albo do notariusza po potwierdzenie nabycia praw spadkowych na podstawie ostatniej woli.
  • W przypadku braku testamentu postępowanie spadkowe może być długotrwałe.
  • Ubezpieczenie OC nie wygasa w chwili śmierci właściciela, tylko obowiązuje do końca okresu, na jaki zostało zawarte.
  • Spadkobiercy mogą wypowiedzieć obowiązującą umowę OC i wykupić ubezpieczenie w innej firmie.
  • Towarzystwa ubezpieczeń pozwalają na zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie dowodu rejestracyjnego, ale należy koniecznie poinformować, że właściciel nie żyje i trwa postępowanie spadkowe.
  • Ubezpieczenia dobrowolne (AC, NNW, assistance itp.) wygasną po upływie okresu, na jaki zostały zawarte.
  • Jeśli przytrafi się szkoda z AC, ubezpieczyciel może wstrzymać się z wypłatą odszkodowania aż do postanowienia sądu, który określi, kto jest właścicielem pojazdu - ponieważ to właścicielowi przysługuje odszkodowanie.

Oceń artykuł: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading...
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
89 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Bartek
Bartek
6 lat temu

„Nie ma możliwości wypowiedzenia trwającej umowy ubezpieczenia OC przed końcem okresu, na jaki została zawarta – a więc do końca roku polisowego spadkobiercy muszą płacić składki (jeśli zmarły nie uregulował całej opłaty jednorazowo). Można jednak nie dopuścić do tego, aby umowa odnowiła się automatycznie, a więc przed końcem wypowiedzieć ją w trybie art. 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Na wypowiedzeniu OC powinni podpisać się wszyscy ustawowi spadkobiercy zmarłego.”

Skoro już w momencie śmierci właściciela pojazdu następuje otwarcie spadku i zmiana własności (postanowienie sądu de facto tylko to potwierdza) to zgodnie z art. 31 ust 1 nie powinno dojść do zadziałania art. 28 Ustawy o ubezp. obow.UFG i PBUK? Po co zatem składać wypowiedzenie skoro umowa i tak z mocy prawa nie powinna się wznowić (zmiana własności)?

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Bartek

Witam,

w pierwszej kolejności stosuje się prawo spadkowe. Spadkobiercy nie nabywają pojazdu drogą umowy -kupna sprzedaży, lecz otrzymują pojazd wraz z polisą . W takiej sytuacji nie stosuje się art. 31 (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152), a art. 28 (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152).

Pozdrawiam

Bartek
Bartek
6 lat temu

Dzień dobry,

Pani Katarzyno,
Art. 31 ust. 1 ustawy o ubezp.obow. UFG i PBUK (dalej Ustawa) nie mówi nic o umowie kupna/sprzedaży. Co oznacza Pani stwierdzenie, że spadkobiercy otrzymują pojazd wraz z polisą. To chyba nie jest fachowe stwierdzenie?
Przepis wyrażony w art. 31 Ustawy reguluje PO PROSTU kwestię ZMIANY WŁASNOŚCI.
Gdyby ustawodawca chciał ograniczyć się do kwestii sprzedaży/kupna pojazdu na pewno wskazałby to wprost.

Proszę przeanalizować dokładnie art. 31 ust 1.;
„W razie PRZEJŚCIA lub PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (…). Przepisów art. 28 nie stosuje się.”

Czy tam jest mowa o zbyciu pojazdu w drodze umowy kupna/sprzedaży? Nie, tam jest mowa o zmianie własności (niezależnie od formy w jakiej następuje).

Zgodnie z art. 22 ust 1. Ustawy do spraw nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego – śmierć osoby i konsekwencje z tym związane nie są uregulowane w Ustawie.

W związku z tym kwestie dziedziczenia w zakresie ubezpieczeń podlegają zatem regulacjom zawartym w księdze czwartej kodeksu cywilnego, tj. art. 922 § 1;
„Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą Z CHWILĄ JEGO ŚMIERCI na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.”

W związku z tym już z chwilą śmierci osoby dochodzi do przeniesienia prawa własności.

Inną sprawą jest to kto rzeczywiście obejmie tę własność, a raczej kto faktycznie włada pojazdem (kto jest posiadaczem), bowiem obowiązek zawarcia umowy OC ppm dotyczy posiadacza (nie właściciela) – ale to jest wątek drugorzędny.

Tym samym umowa OC ppm nie będzie podlegała „automatycznemu wznowieniu” i sama informacja o śmierci danej osoby skutkuje konsekwencjami opisanymi w art. 31 ust 1. (ostatnie zdanie).

Nie jest też prawdą też to, że spadkobiercy nie mogę wypowiedzieć umowy ubezpieczenia. Oczywiście, że mogą, są w końcu nowymi posiadaczami pojazdu i w związku z tym w myśl art. 31 ust. 1 mogą złożyć wypowiedzenie „nabywcy” (nabyli pojazd z chwilą śmierci właściciela pojazdu).

Moim zdaniem to wszystko co jest w tym artykule nijak się ma do rzeczywistości i obowiązujących norm prawnych.

Myślę, że skoro Państwo zamieszczacie takie rzeczy w Internecie i czytają to rzesze Internautów to warto weryfikować takie „ciekawostki” zanim się to opublikuje.

Katarzyna Archacka
Katarzyna Archacka
6 lat temu
Reply to  Bartek

Panie Bartku,

jak słusznie Pan zauważył (a jest to dokładnie to, o czym napisałam wcześniej):
„W związku z tym kwestie dziedziczenia w zakresie ubezpieczeń podlegają zatem regulacjom zawartym w księdze czwartej kodeksu cywilnego, tj. art. 922 § 1;
„Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.”.
Zatem wraz z pojazdem przechodzi polisa, której zawarcie było obowiązkiem zmarłego właściciela. Spadkobiercy winni ich dopełnić w chwili przeniesienia na nich rzeczonych praw i obowiązków.
Pragnę przypomnieć, że cytowany przez Pana tekst w pierwszym komentarzu tyczy się postępowania w toku, a więc nie jest jeszcze ustanowione, na kogo własność zostanie przeniesiona- dopiero jest to ustalane na drodze sądowej. W momencie, gdy nie nastąpiło przeniesienie własności auta, nie można zastosować art. 31 ust. 1 Ustawy.

Podrawiam

Bartek
Bartek
6 lat temu

Pani Katarzyno,
zdumiewa mnie Pani – naprawdę.
Skoro ja Pani nie przekonam, to zapewne opinia prawna na stronie Rzecznika Finansowego w tej sprawie też nie jest w stanie?
Cytuję ostatni akapit: „Na marginesie, nawa regulacja nie tylko wprowadziła możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w razie nabycia prawa własności przez spadkobiercę, ale także ZLIKWIDOWAŁA AUTOMATYZM zawarcia kolejnej umowy. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 31 ust. 1 ustawy, w przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, w braku wcześniejszego wypowiedzenia umowy, umowa ta ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Regulacja ta dotyczy zarówno nabycia prawa własności w drodze przeniesienia tego prawa, jaki i jego nabycia w drodze spadkobrania.” (źródło: https://rf.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Ewa_Kiziewicz___Dziedziczenie_w_ubezpieczeniach___Monitor_Ubezpieczeniowy_nr_50___wrzesien_2012__21134)
W związku z powyższym tak jak napisałem wcześniej, sądowe stwierdzenie nabycia spadku nie ma w tej sprawie nic do rzeczy, ponieważ z chwilą śmierci właściciela pojazdu dochodzi do przeniesienia prawa własności (w tym przypadku własności pojazdu) w związku z powyższym żaden zakład ubezpieczeń po zapoznaniu się z aktem zgonu właściciela nie ma prawa stosowania art. 28. Ustawy o ubezp. obow. UFG i PBUK…. no chyba, że pojazd już za życia zmarłego należał do wspólnego majątku małżonków, a jednym ze spadkobierców będzie drugi współmałżonków. W takim przypadku nie dojdzie do „całkowitej” zmiany własności i art. 28 znajdzie zastosowanie.
Jestem także w stanie udowodnić, że nawet w przypadku braku postanowienia sądu o nabyciu spadku, posiadacze pojazdu na których przeszło prawo własności mogę wypowiedzieć umowę OC i finalnie zakład ubezpieczeń będzie zmuszony uznać to wypowiedzenie, ale zanim to zrobię, liczę że ludzie pracujący w mfind są w stanie przyznać się do błędu (to ludzkie) oraz zamieścić sprostowanie/aktualizację tego opracowania… chyba, że nie uznajecie Państwo takich autorytetów jak Rzecznik Finansowy, to proszę zignorować mój komentarz.

Dominika Grabek
Dominika Grabek
6 lat temu
Reply to  Bartek

Dzień dobry,
ma Pan rację. Dziękuję za uwagę, zaktualizowałam tekst.

orzeł 377
orzeł 377
1 rok temu

Witam tata zmarł w 13 grudnia ubiegłego roku zostawił skuter w garażu do dziś tj.wrzesien 2020 ponieważ dzieliło nas 100 km nikt się tym nie interesował .Nie ma ani darowizny ani umowy kupna sprzedaży ani zrzeczenia się spadku czy też jego akceptacji . Nie wiadomo gdzie są dokumenty OC szukamy po prostu czarna magia .Co robić,działać w tym kierunku aby uniknąć kar.

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  orzeł 377

Dzień dobry,

Polecam zweryfikować po numerze rejestracyjnym na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w jakim towarzystwie jest aktywna polisa OC i następnie skontaktować się z tą firmą, aby wyjaśnić kwestie dotyczące ubezpieczenia.

orzeł 377
orzeł 377
1 rok temu
Reply to  Bartek

Mam podobny problem czy można prosić o jakikolwiek kontakt do Pana Bartka

Radek
Radek
5 lat temu

Witam mam problem tato zmarł a ja spowodowałem wypadek po śmierci ojca czy jakieś koswekfencje ponoszę ?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Radek

Szkoda będzie zlikwidowana w ramach OC samochodu, którym Pan spowodował wypadek. Ubezpieczyciel z pewnością przekaże Panu informacje o sposobie załatwienia sprawy, o ile oczywiście szkoda została zgłoszona przez osobę poszkodowaną.

Krystel26
Krystel26
1 rok temu

Jestem współwłaścicielem samochodu,zmarl mój mąż, który był właścicielem. Czy muszę przerejestrowac samochód na mnie?

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  Krystel26

Tak, jeśli to Pani stała się jedynym właścicielem pojazdu, to należy zgłosić sprawę do Urzędu o zmianę w dowodzie rejestracyjnym.

Marcin
Marcin
5 lat temu

Witam! Ja mam pytanie odnośnie śmierci właściciela pojazdu. Sprawa jest trochę skomplikowana i za bardzo nie mam się do kogo zwrócić. Mianowicie mój teść zmarł, był on właścicielem samochodu a współwłaścicielem jest moja teściowa. Na moje nieszczęście pożyczyłem ów samochód i miałem kolizje ( nie z mojej winy) wszystko ładnie pięknie, lecz czar prysł po kontakcie z ubezpieczycielem. Na początku kwota za którą nie można by było sobie butów naprawić, później rzeczoznawca i wszystko ok .( obliczenie kosztów które mnie satysfakcjonowało) Po dwóch dniach kontakt tel. ze strony ubezpieczyciela (krótka rozmowa na temat kosztów, i podniesienie świadczenia o kila zl.) wszystko było już jak trzeba każdy zadowolony i nagle pada żądanie o podpis ugody przez właściciela i współwłaściciela, wyjaśniłem że właściciel nie żyje, nagle zmiana tonu o 180 stopni. (wcześniej konsultant był poinformowany o fakcie śmierci) Usłyszałem że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, dopiero po przeprowadzeniu sprawy spadkowej. Na nic się zdały moje wyjaśnienia że te pieniądze idą na samochód a nie na osoby, wtedy likwidator szkód zaproponował że wypłaci tylko połowę. Moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość uzyskania pełnej kwoty odszkodowania? ( teściowa głowę suszy o braku samochodu, ja nie wiem co zrobić i teraz tylko ubezpieczyciel jest „happy”) Czy jeżeli oddałbym samochód do warsztatu i oni by się rozliczali z ubezpieczycielem to też wypłaciliby 50% ? Bardzo proszę o odpowiedź

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Marcin

Witam

bez nieodbytej sprawy spadkowej proponuję kontakt z biegłym prawnikiem, który rozwieje Pana wątpliwości, ponieważ jest tutaj zbyt duże pole do interpretacji.

Pozdrawiam

Paweł
Paweł
5 lat temu

Witam
Mam problem Tata przed śmiercią przepisał samochód na mnie(umowa darowizny).Przerejestrowałem go na siebie ubezpieczenie było na tate.Tata zmarł, a po dwóch miesiącach przyszła kontynuacja ubezpieczenia którą moja mama nieświadomie opłlaciła na caly rok (z zasady przyszlo OC trzeba zaplacic).Ja w tym czasie mieszkalem za granica i nie wiedzialem o calej sytuacji auto przestalo rok zadnej szkody nie bylo.Teraz przyszedl koniec umowy i poszedlem ubezpieczyc auto na siebie.W agencji Pani zobaczyla ze na dowodzie rej sa inne dane jak na kwitku OC.Poprosila o umowe na jakiej stalem sie wlascicielem auta i wyslala ja do ubezpieczyciela ktory cofna polise o caly rok.Samochod ma teraz roczna przerwe w placeniu skladek OC.
Co mi grozi ze strony UFG i czy jest szansa na unikniecie placenia kar lub jak sie odwolac. Prosze o pomoc

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Paweł

Dzień dobry

w tej sytuacji nie pozostaje Panu nic innego, jak natychmiast ubezpieczyć auto. Stara polisa mogła trwać do ostatniego dnia ochrony, po czym mogła już tylko wygasnąć. Kara z UFG jaka Pana grozi na ten moment to 3 700 zł ( w 2017 r. będzie to 4 000 zł ), nałożona jednorazowo w roku kontroli. Czas przedawnienia ewentualnych roszczeń do tej przerwy w ubezpieczeniu OC to 3 lata.

Pozdrawiam

Piotr
Piotr
5 lat temu

Witam, Mój Ojciec zmarł w 1998r, przed jego śmiercią wszystkie ruchomości/ nieruchomości miały przeniesioną własność, zapomnieliśmy o starej przyczepie która dziś nie ma wartości. Po roku od śmierci przyszła do zapłaty kolejna polisa OC (dziś to 50zł / rok). Przez lata temat nie był ruszony i OC było opłacane. Postępowanie spadkowe nie było przeprowadzane- nie było takiej potrzeby, a kwestia przyczepy została pominięta jako „mało ważna”. Dziś jednak chciałbym tą kwestie wyprostować, i tu pojawia się pytanie. Czy muszę przeprowadzić postępowanie spadkowe, i później mogę zezłomować przyczepę i wymówić ubezpieczenie OC. Czy jest może szansa że po przesłaniu aktu zgonu do ubezpieczalni, ta będzie musiała zakończyć bieg polisy obecnie trwającej z końcem okresu jej obowiązywania, a skoro przyczepa nie jest używana (kwestia kontroli drogowej nie istnieje), to sprawę można by tak pozostawić? Postępowanie spadkowe, przygotowanie dokumentów, czas, itd nie są warte przedmiotu problemu… Dziękuję za pomoc.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Piotr

Dzień dobry

przed jakimikolwiek działaniami proponuję konsultację prawną zaistniałej sytuacji, ponieważ niepokojące są dwa aspekty :
– czas, przez który przyczepa była nieprawidłowo ubezpieczana i możliwe konsekwencje ze strony TU
– ewentualne przesłanie aktu zgonu spowoduje na pewno rozwiązanie z dniem otrzymania dokumentu, obowiązującej polisy od dnia jej obowiązywania, w związku z czym nastąpi przerwa w ubezpieczeniu, która będzie podlegać weryfikacji UFG i ewentualnej karze

Pozdrawiam

Ewa
Ewa
5 lat temu

Witam.
Sytuacja u mnie wygląda tak:
Tato zmarł kilka miesięcy temu, jedynym spadkobiercą po nim jestem ja, na podstawie testamentu.
W dalszym ciągu jestem w trakcie przepisywania różnego rodzaju umów, polis itp.
W końcu przyszedł czas na zebranie informacji do US, aby zgłosić nabycie spadku. Księgi wieczyste, nieruchomości, ruchomości.. w tym zarejestrowane pojazdy. Nie miałam pewności jakie pojazdy są na tatę zarejestrowane, więc wystosowałam pismo do wydziału komunikacji, o listę wszystkich zarejestrowanych pojazdów. I tu pojawia się problem .. mianowicie, znajdują się tam pojazdy o których nie mam pojęcia, tzn. nie wiem gdzie są, nie posiadam do nich dowodu rejestracyjnego, oraz takie, które nie mają opłacanego (jeszcze przez tatę) OC. Co w takim wypadku ? Czy będę musiała płacić jakieś kary? Czy mogę zasłonić się niewiedzą, o tym że tato nie opłacał obowiązkowego ubezpieczenia na te pojazdy ?

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Ewa

Dzień dobry

Jeżeli pojazdy były ubezpieczone, umowy przedłużyły się automatycznie, co oznacza, że będzie Pani zobowiązana opłacić zaległą składkę. W takiej sytuacji UFG nie będzie miało podstaw by Panią ukarać.

Pozdrawiam

Ewa
Ewa
5 lat temu

Sęk w tym, że pojazdy nie miały ciągłości ubezpieczenia, jeszcze kiedy tato żył.

Maciej Putrzyński
Maciej Putrzyński
5 lat temu
Reply to  Ewa

Dzień dobry

Pani odpowiedzialność za posiadanie ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wejścia w jego posiadanie, więc stając się jego właścicielką zobowiązana jest Pani do zawarcia umowy OC, jeśli nie ma aktywnej polisy ubezpieczenia.

Pozdrawiam

Krystian
Krystian
5 lat temu

Witam. Mam bardzo trudny przypadek. Mój ojciec był właścicielem motoru który sprzedał ponad 20 lat temu znajomemu bez żadnej umowy. Dowód rejestracyjny motoru został zabrany jeszcze przez milicje. W chwili obecnej po motorze nie ma śladu. Z motoru w tej chwili została tylko polisa którą trzeba opłacić bo ojciec najprawdopodobniej opłacał motor dla zniżek. O tym fakcie nikt nie wiedział do momentu gdy ubezpieczalnia wysłała list z kalkulacją na kolejny rok. Jestem w kropce bo tato nie żyje już prawie rok a ja mam teraz poważny problem.

Edyta
Edyta
5 lat temu

Witam.
A co w przypadku, jeżeli zmarł właściciel pojazdu i w sprawie spadkowej pojazd odziedziczyła żona i niespełna 13-letnia córka, która nie posiada jeszcze zdolności do czynności prawnych, a podpisaniem ubezpieczenia OC. Czy ubezpieczyciel ma prawo naliczyć zwyżkę składki za taką osobę? Czy jest jakiś paragraf mówiący, że jeżeli udowodni się, że współwłaściciel auta nie może w tej chwili jak i przez cały okres trwania polisy uzyskać uprawnień do kierowania pojazdu, to taka zwyżka nie powinna być naliczona?? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Edyta

W zaistniałej sytuacji ubezpieczyciel powinien wykazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wiekiem współwłaścicielki, a prawdopodobieństwem wystąpienia szkody, proszę się więc odwołać w sprawie zwyżki składki i wnioskować o udzielenie szczegółowych wyjaśnień.

Edyta
Edyta
5 lat temu

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Darek
Darek
5 lat temu

Właściciel pojazdu zmarł miesiąc po wykupieniu polisy OC (60% zniżek). Po jego śmierci samochodem jeździła jego żona (brak zniżek) nie informując ubezpieczyciela o śmierci właściciela pojazdu. Odbyła się sprawa spadkowa (testament). Po orzeczeniu spadku na żonę był kontakt telefoniczny z agentem ubezpieczeniowym co zrobić w takim przypadku – agent powiedział, że jak zostało 2 miesiące do końca umowy to nie będzie przepisywał ubezpieczenia na żonę. Po miesiącu od wyroku sądu żona uszkodziła komuś zderzak. Jak może „podejść” do takiej sprawy ubezpieczyciel? Czy mogą być jakieś komplikacje w związku z tym, że nie była przepisana polisa OC (i brak dostarczonego aktu zgonu)? Dowód rejestracyjny też jeszcze nie wymieniony.

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Darek

W zaistniałej sytuacji ubezpieczyciel może zrekalkulować składkę za okres od orzeczenia spadku do chwili obecnej i żądać jej dopłaty od nowej właścicielki . Mimo, że polisa nie została przepisana na żonę, nie było przerwy w ubezpieczeniu, tak więc ochrona ubezpieczeniowa w momencie szkody istniała.

Darek
Darek
5 lat temu

Dziękuję, za odpowiedź. Jak sprawa zakończy się to poinformuję o jej wynikach. Pozdrawiam,

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Darek

Czekam z niecierpliwością.
Pozdrawiam

Włodek
Włodek
5 lat temu

Dzień dobry.
Ja mam pytanie takiego typu:
Jeżeli samochód posiadał właściciela i współwłaściciela to po śmierci właściciela i jak dotychczas braku spadkobiercy/ców współwłaściciel jest zobowiązany do opłacania składki OC

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Włodek

Tak, w takiej sytuacji współwłaściciel jest zobowiązany do opłacania składki.

magda
magda
5 lat temu

Właściciel auta, dziadek, zmarł jakiś czas temu i samochód w prawie dziedziczenia jest na babcię.
W dowodzie skończyły się miejsca na przegląd, dlatego chcemy przerejestrować samochód na nas, czyli na wnuki.
Ubezpieczenie jest opłacone przez babcię do kwietnia 2018 roku.
Wnuki mają 25,23 i 16 lat.
Moje pytanie brzmi:na kogo najkorzystniej będzie nam przerejestrować samochód jeśli babcia przekazała go naszej trójce? (wiem, że do końca trwania ubezpieczenia nie ma to różnicy, jednak zastanawiam się, co stanie się w kwietniu 2018 roku, kiedy skończy się polisa, która jest na dziadka.
Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  magda

Najlepszą opcją byłoby pozostawienie babci jako właścicielki albo współwłaścicielki samochodu, wtedy zniżki babci byłyby honorowane. Jeżeli babcia nie posiada zniżek, bo nie jest kierowcą, być może ktoś z rodziny mógłby zostać współwłaścicielem? Jeśli nie, najlepiej zarejestrować samochód na najstarszą osobę, jednak to wciąż będzie młody kierowca, dlatego składka niestety może być wysoka 🙁

ola
ola
5 lat temu

Witam
ubezpieczenie samochodu nie było opłacane przez około 5 lat. Nie wiem czy mąż dostawał jakieś upomnienia czy nie, gdyż od 6 lat nie mieszkamy razem. proszę o informację czy po śmierci męża nadal mam obowiązek uregulowania zaległości. Nadmienię że samochód przez te 5 lat ne był w ogóle użytkowany. Mąż po śmierci nie zostawił żadnego testamentu a spadkobiercami jestem ja i dwójka niepełnoletnich dzieci

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  ola

Wraz ze spadkiem przechodzą na Panią, jako małżonkę, również zobowiązania finansowe męża. Jeżeli zatem mąż dostał karę za nieposiadanie ubezpieczenia, będzie Pani zobowiązana ją zapłacić (proszę jednak mieć na uwadze, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat). W sytuacji, gdy nie była Pani właścicielką samochodu, a przeniesienie prawa własności nastąpiło dopiero w chwili objęcia spadku, zobowiązana jest Pani do zawarcia umowy z chwilą przeniesienia prawa własności i jedynie za ten okres UFG może naliczyć karę. Proszę jak najszybciej zawrzeć umowę OC.

Artur
Artur
5 lat temu

Witam serdecznie.
Mam pytanie. Zmarł właściciel pojazdu mając 60% zniżki. Odbędzie się sprawa spadkowa (nie było testamentu), i samochód przypadnie synowi zmarłej osoby. Syn ma 24 lata i 4 miesiące, prawo jazdy od 6 lat, a umowa OC jest ważna jeszcze 11 miesięcy (była podpisana tydzień przed zgonem). Czy w takiej sytuacji syn również będzie miał zniżki? Będzie musiał po sprawie spadkowej podpisywać nową umowę, czy dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania obecnej?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Artur

Wraz ze zmianą właściciela auta, na nowego właściciela przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC. W zaistniałej sytuacji należy poinformować ubezpieczyciela o przeniesieniu prawa własności samochodu. Ubezpieczyciel może zrekalkulować wysokość składki, bo ze względu na wiek nowego właściciela dojdzie do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w przyszłości.Jeżeli syn nie wypowie umowy, zakończy się ona wraz z upływem okresu na jaki została zawarta i nie przedłuży się sama, zatem należy pilnować, by nie zostać bez ubezpieczenia. Odziedziczoną umowę można też wypowiedzieć w dowolnym terminie (w takiej sytuacji koniecznie należy zawrzeć nową, bo nie może być ani jednego dnia przerwy w ubezpieczeniu).

Irek
Irek
5 lat temu

Dzień dobry, kończy się ubezpieczenie w którym właścicielem była moja mama a ja byłem współwłaścicielem. Niestety mama zmarła. Oststatnio przeprowadziliśmy sprawę spadkową i auto jest przepisane tylko na mnie. Czy teraz po zakończeniu ubezpieczenia będę musiał wypowiedzieć umowę i przepisać tylko na siebie?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Irek

W zaistniałej sytuacji nie trzeba wypowiadać umowy, bo na Pana, jako na spadkobiercę przeszły wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia. Należy poinformować firmę ubezpieczeniową o śmierci mamy. Ze względu na fakt, że samochód jest teraz tylko Pana własnością, firma ubezpieczeniowa może zrekalkulować składkę.

Bartosz
Bartosz
5 lat temu

Moja sytuacja wygląda tak:
ciocia jest jedną z 4 spadkobierczyń z tym, że jest żoną zmarłego, a 3 kolejne są córkami brata zmarłego. Wszystkie te osoby są spółwłaścicielkami 2 aut z OC, a tylko ciocia jest ubezpieczającą.
Pytanie czy wszystkie współwłaścicielki mogłyby być ubezpieczającymi wspólnie płacącymi OC po równo?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Bartosz

Tak jak pisaliśmy w tekście powyżej:
Art. 1034. § 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.
§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli ciocia opłaciła ubezpieczenie, może zwrócić się do pozostałych spadkobierczyń z żądaniem zwrotu kosztów w takich częściach, jakie odpowiadają wielkości ich udziałów w spadku. Może tak być, że wszystkie Panie będą ubezpieczającymi (też odpowiednio do wielkości udziałów w spadku).

Sofijka
Sofijka
5 lat temu

Jestem współwłaścicielem auta. Mąż zmarł. Został zrobiony spis przez komornika sądowego. Postanowieniem sądu spadek w całości otrzymała wnuczka. Ona nie interesuje się spadkiem i nie odbiera korespondencji. Oc pomimo postanowienia sądowego opłaciłam , ale wydział komunikacji nie chce auta ściągnąć z mojego stanu. Przeglądu już nie zrobię ponieważ brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym i trzeba wyrobić nowy. Dopóki wnuczka nie przepisze auta na siebie , a nie przepisze to pewnik( mieszka za granicą) zawisłam w próżni. Jak się go pozbyć?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Sofijka

Czy na mocy postanowienia sądu wnuczka jest jedyną właścicielką samochodu? Czy jesteście Panie współwłaścicielkami?

Sofijka
Sofijka
5 lat temu

Na mocy postanowienia sądowego wnuczka jest jedynym spadkobiorcą. Ja zrzekłam się spadku. W wydz komunikacji dowiedziałam się dopóki wnuczka nie podpisze przyjęcia spadku ja nadal muszę opłacać oc chociaż , z auta nie korzystam.Wnuczka nadal korespondencji nie odbiera. Co mam zrobić , aby nie mieć tego auta na swoim stanie?

Anna
Anna
5 lat temu

Mam pytanie.Byly maz zmarl i pozostawil po sobie samochod,chcial,zeby syn go uzytkowal,ale nie zdazyl napisac darowizny.We wrzesniu konczy sie ubezpieczenie OC.W rodzinie wszyscy odrzuca spadek, syn dla bezpieczenstwa tez odrzuci.Co zrobic z tym samochodem?Nie da sie go przerejestrowac, bo nie ma darowizny.Gdy nawet auto bedzie ubezpieczone i uzytkowane.To co za kilka lat z wyrejestrowaniem?Wala meza bylo aby syn to dostal,a teraz to tylko problem.Zostawic to auto na ulicy jako niczyje?

Urszula Borowiecka
Urszula Borowiecka
5 lat temu
Reply to  Anna

Jeśli syn odrzuci spadek, wówczas przypadnie on w udziale gminie, na terenie której spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania.

Marcin
Marcin
4 lat temu

Kupiłem samochód na ojca,ubezpieczenie też…ojciec zmarł i nie zostawił testamentu,sprawa o podział majątku jest w sądzie. Problem największy to oc gdzie przez 7 lat to ja płaciłem oc..auto za moje pieniądze i ja użytkowałem…polisa się kończy i wyłożyłam składkę 1600 bo ja nie mam zniżek…na ojca było 60% zniżek…co ja mam zrobić?

Adrian Glinka (mfind)
Adrian Glinka (mfind)
4 lat temu
Reply to  Marcin

Do czasu zakończenia postępowania spadkowego nie będzie możliwości zmiany właściciela. Po podziale majątku będzie możliwa zmiana własności, ale do tego czasu trzeba będzie płacić zwiększoną składkę przez posiadacza pojazdu.

Stanisław
Stanisław
4 lat temu

Mam prawo jazdy od 1970 roku.W 1992 kupiliśmy samochód który ze względu na stałe dochody został zarejestrowany na żonę,następne samochody automatycznie były tak samo rejestrowane bo w normalnym związku wydawało się to bez znaczenia gdzie mąż był zawsze kierowcą.W 2014 roku żona zachorowała na nowotwór i już od półtora roku nie żyje ale w 2015 sporządziła testament w którym ustanowiła mnie jedynym spadkobiercą i w ubiegłym roku stałem się właścicielem aktu poświadczenia dziedziczenia.Zniżka za OC wynosi 70% i w dniu wczorajszym samochód został przerejestrowany na mnie.Bardzo proszę o odpowiedż czy zniżki przechodzą na mnie skoro wszystkie prawa i obowiązki przechodzą.

Grzegorz Bujański (mfind)
Grzegorz Bujański (mfind)
4 lat temu
Reply to  Stanisław

Niestety nie. Zniżki za bezszkodową jazdę są przydzielane jedynie właścicielowi pojazdu i nie ma możliwości dziedziczenia, czy też przepisania tych zniżek. Niektóre firmy okresowo dawały taką możliwość, ale większość firm nie stosuje takich praktyk.

Stanisław
Stanisław
4 lat temu

Bardzo dziękuję za jednoznaczną odpowiedż chociaż liczyłem na większą przychylność przepisów.Czuję się jak świeżo upieczony kierowca a nie 69-latek .Pozdrawiam.Stanisław.

Ma34
Ma34
4 lat temu

To wszystko jest idiotyczne. Po Tacie został nie sprawny samochód któremu po kilku dniach skończyły się badania. Po uregulowaniu spraw spadkowych okazało się że nie można wyrobić dowodu na nowego właściciela bo do tego muszą być badania auta, a żeby były badania auto musi być sprawne. żeby tego dokonać trzeba by zamówić lawetę. Zawieść do naprawy. Później na lawecie na badania ..co przewyższałoby znacznie wartość auta. No to doszliśmy do wniosku że trzeba sprzedać ze starym dowodem. Kupujący jak i urzędnicy w starostwie – wszyscy kręcili nosem, bo jak to możliwe że auto sprzedane z dowodem na starego właściciela. Paranoja. Zwłaszcza że między czasie trzeba było wykupić ubezpieczenie za 600zł, a auto zostało i tak sprzedane za 400. Dodam że ubezpieczenie na które poszło 600zł i tak było nie ważne, bo nie mogło być na nowego właściciela, ze względu na brak dowodu na nowego. Więc ubezpieczenie musiało zostać wykupione na osobę której nie ma już między nami. Takie rzeczy to chyba tylko w Polsce. A teraz jeszcze ubezpieczyciel któremu nie wystarczy umowa sprzedaży (bo nie jest na osobę z ubezpieczenia) domaga się aktu notarialnego ze sprawy spadkowej. Ten sam akt kserowali już w kilku miejscach. Między innymi w starostwie. Może powinienem oficjalnie opublikować ten akt na facebooku? czemu wszyscy muszą wiedzieć co odziedziczyłem? Jakim prawem ubezpieczyciel z którym nie mam nic wspólnego może wymagać ode mnie takiego dokumentu. Powinien się zadowolić umową sprzedaży. W umowie jest dokładnie napisane o jakie auto chodzi, a dlaczego nie sprzedawał go poprzedni właściciel? w tym przypadku powinni się ewentualnie zadowolić aktem zgonu.

Grzegorz Bujański (mfind)
Grzegorz Bujański (mfind)
4 lat temu
Reply to  Ma34

Witam. Sytuacja w której się Pan znalazł wiążę się niestety z koniecznością okazania aktu z postępowania spadkowego. Brak dokumentu z postępowania spadkowego uniemożliwia wyjaśnienie, na jakiej podstawie Pan stał się właścicielem auta. A przepisy umożliwiają jedynie właścicielowi dalszą sprzedaż samochodu i poinformowanie zakładu ubezpieczeń o tym fakcie. I w Pana sytuacji pierwszym dokumentem jaki faktycznie powinien Pan okazać jest akt notarialny z postępowania spadkowego. Dopiero po okazaniu tego dokumentu wydział komunikacji i ubezpieczyciel mogą przyjąć od Pana umowę kupna sprzedaży, jako prawomocny dokument.

Lidka
Lidka
4 lat temu

Witam,prosze o porade.Otóz sprawa wygląda nastepująco. 17 lat temu zmarła moja ciocia która była panną.Miała motorower marki komar.Po smierci motorower został w domu w którym mieszkała ,na nikogo niestety go nie zapisała.Jednak ubezpieczenie nadal opłacał moj ojciec chociaz nie był włascicielem .Teraz chciałby zrezygnowac z ubezpieczenia i wyrejstrowac motorower.Co trzeba w takim razie zrobic.Podkreslam ciocia była panna,na nikogo motoroweru nie przepisała,miała rodzenstwo które juz nie zyje.Czy wtedy ojciec bez problemu moze przestac opłacac pojazd?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Lidka

Witam. Tak naprawdę powinna zostać przeprowadzona sprawa, w której można określić spadkobierców.

Fragment z naszego artykułu:
„Brak testamentu czy umowy darowizny komplikuje sytuację, ponieważ nie wiadomo, na kogo i z jaką datą przepisać ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji należy zwrócić się do sądu w celu ustalenia spadkobierców.”

Mając już sądowe postanowienie o nabyciu spadku, można przerejestrować motorower, a następnie go sprzedać lub zezłomować.

Beata
Beata
4 lat temu

Witam,proszę o radę.Mój mąż zmarł23.10.2016 r.Postanowienie spadkowe wydano 23.06.2017r..Dnia 08.08.2017 zakończyła się umowa OC ,którą zawarł mój mąż.Dnia 02.08.2017r agent ubezpieczeniowy wysłał e-mailem postanowienie spadkowe do firmy ubezpieczeniowej ,a samochód ubezpieczył w innej firmie,bo było taniej.Mimo wszystko przychodziły do mnie ponaglenia o zapłatę,oczywiście na męża.Nie robiłam nic,aż przyszło zawiadomienie o windykacji.Skontaktowałam się z agentem,który znów wysłał firmie ubezpieczeniowej postanowienie spadkowe.Teraz firma ubezpieczeniowa chce abym podała dane adresowe oraz numery pesel spadkobierców w celu zarejestrowania zmiany właściciela w systemie ,bo właścicielami jestem ja i 4 moich dzieci(nieletnich). Chciałabym się dowiedzieć czy muszę podawać te numery pesel,boje się ,że wykorzystają je do wznowienia umowy lub co gorsze do przepisania na nas zadłużenia.Ja nie mam czasu na prostowanie potem sprawy i sądzenie się gdyż sama wychowuje 4 dzieci,z których dwoje jest niepełnosprawnych.

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Beata

W takim przypadku należy podać dane osób, które otrzymały samochód drogą postępowania spadkowego. Informacje te niezbędne są do wystawienia aneksu do polisy. Proszę również pamiętać, że jeśli samochód jest zarejestrowany, to musi być ubezpieczony.

iza
iza
4 lat temu

Witam, mój ojciec zmarł, ja i siostra zgodnie z sądowym podziałem spadku jesteśmy właścicielkami samochodu po połowie. Co zrobić z samochodem i OC jeżeli jesteśmy w niezgodzie i nie ma szans na rozejm?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  iza

Ubezpieczenie OC przechodzi zgodnie z postępowaniem sądowym na osoby które odziedziczyły pojazd. Każda z tych osób nabywa również prawo do rezygnacji z umowy OC. Jeśli chodzi o sprzedaż pojazdu, to na umowie muszą widnieć podpisy obu właścicieli pojazdu.

iza
iza
4 lat temu

„Każda z tych osób nabywa również prawo do rezygnacji z umowy OC”- jak ma to rozumieć? Mogę zrezygnować z płacenia połowy kwoty OC?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  iza

Nie. Chodzi o to, że na rezygnacji z ubezpieczenia może podpisać się jeden z właścicieli i takie wypowiedzenie jest również skuteczne.

Marek
Marek
4 lat temu

Proszę o poradę. W listopadzie 2016 roku zmarł dziadek właściciel pojazdu. Polisa oc była ważna do kwietnia 2017roku. W kwietnku przyszedł list z kwitkiem do opłacenia oc. Polisa Oc została opłacona wg. listu. Sprawa spadkowa zakończyła się dopiero w sierpniu 2017 roku. Wnuczka w lutym 2018 ze swojej winy uszkodziła inne auto. Sprawa spadkowa nie została jeszcze zgłoszona do ubezpieczyciela (właścicielem auta została babcia). Czy auto miało ważną polisę i ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu należność?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Marek

Polisa była opłacona, natomiast nie było informacji o nowym właścicielu pojazdu. Ubezpieczenie powinno być ważne, natomiast należy jak najszybciej zgłosić informację do Ubezpieczyciela, że obecnym właścicielem jest inna osoba. Najlepiej będzie przedstawić akt zgonu dziadka i dokument potwierdzający zmianę właściciela. Trzeba będzie się liczyć z tym, że zostanie dokonana rekalkulacja składki i możliwe, że Ubezpieczyciel będzie wymagał dopłaty do ubezpieczenia.

Łukasz
Łukasz
4 lat temu

Witam, moja babcia kilka lat opłaca OC za samochód należący jeszcze do dziadka (śmierć dziadka mogła nie być zgłoszona do ubezpieczyciela, więc umowa się wznawia, w dowodzie rejestracyjnym jest tylko dziadek, pojazd był zakupiony „w trakcie małżeństwa”). Jednak w końcu trzeba zezłomować ten pojazd. Czy bez sprawy spadkowej również sama babcia może zezłomować pojazd? Jeżeli tak, to jakie dokumenty będą do tego potrzebny (poza dowodem rejestracyjnym oraz OC)?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
4 lat temu
Reply to  Łukasz

Dzień dobry, w takiej sytuacji należy założyć w sądzie i przeprowadzić sprawę spadkową, aby nie było też później problemów z wyrejestrowaniem pojazdu.

Hobo
Hobo
3 lat temu

Witam ,sytuacja jest dziwna hmmm, ojciec zmarł w marcu a polisa była do maja , spadkobiercami była matka ,siostra i ja . Zaraz po śmierci poszliśmy się zrzec samochodu na stronę mamy , siostra dała pełnomocnictwo do wszystkiego mamie bo mieszka w Anglii a Ja w sumie nie dawałem pełnomocnictwa bo za 3 miesiące i tak przylatywałem do Polski bo tez mieszkam w Anglii . Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka że matka płaciła z automatu wszystkie rachunki raty itp które przychodziły do domu i między innymi nową polisę tez zapłaciła , po czym ja przyjechałem do polski auto przerejestrowaliśmy tylko na matkę ja się też zrzekłem i mama jak poszła do ubezpieczyciela to mów że ubezpieczenie mimo że było zapłacone było nie ważne?! Wiec matka zrobiła nową umowę na Siebie i teraz była się pytać kiedy zwrócą pieniądze za tą polisę którą płaciła 2-3 miesiące temu ?, po czym pani jej mówi teraz że grozi jej kara za 1wsze 2 tygodnie w cenie 4200 zł i za każde następne dni będzie naliczana dodatkowa kara za to że nikt nie zgłosił tego do ubezpieczalni mam na myśli śmierć Ojca ……. pytanie jest takie jak mogą zaliczać karę osobą które nie mają pojęcia o takim prawie i nie podpisywali żadnych umów z ubezpieczalniami ??? To jawne bandyckie okradanie biednych ludzi którzy i tak w trakcie takiego czasu jak umiera bliska nie myślą o takich pierdołach jak ubezpieczenie itp. Tym bardziej że nikt o takim czymś nigdy nie słyszał?!!!!!! Co robić ???????? Proszę o pomoc bo aż ręce mi opadają :(:(:(

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Hobo

Dzień dobry, w tym przypadku w momencie śmierci właściciela została przeniesiona własność na spadkobierców. W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeśli dojdzie na polisie do zmiany właściciela, to umowa nie wznawia się na kolejny rok. Niestety nieznajomość prawa nie usprawiedliwia/zwalnia z działań. Aktualny właściciel powinien zapewnić ciągłość ubezpieczenia, za przerwę w ubezpieczaniu grożą kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

xyz
xyz
3 lat temu

Dzień Dobry! Moja mama zmarła jakiś czas temu niestety niespodziewanie i jest jedynym właścicielem auta, aczkolwiek moj tato jest dopisany do ubezpieczenia, a współwłaścicielem nie jest. Moje pytanie jest takie czy tata może przerejestrować to auto na siebie ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  xyz

Dzień dobry, pozwolę sobie zacytować fragment powyższego artykułu: „Gdy samochód został nabyty przez małżonka już po zawarciu małżeństwa jest równoznaczne z tym, że drugi z małżonków także jest jego współwłaścicielem (majątek wspólny). Co ważne, w dowodzie rejestracyjnym wcale nie musi być to odnotowane.” Należałoby dopytać w Wydziale Komunikacji, czy do przerejestrowania auta wystarczą takie dokumenty jak akt małżeństwa, umowa kupna-sprzedaży auta i dowód rejestracyjny.

Wiktoria
Wiktoria
3 lat temu

Mam pytanie dotyczące bardzo starego samochodu. Samochód jest niesprawny, jest w stanie… no totalnego złomu. Ale nie został wyrejestrowany. OC za niego nie jest opłacane. Był to samochód mojego taty, który zmarł 20 lat temu. Nie była przeprowadzona rozprawa spadkowa… Jak ten samochód wyrejestrować, żeby uniknąć kary za brak ważnego OC za 20 lat ?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  Wiktoria

Dzień dobry, jeśli przez ponad 2 tygodnie nie było ubezpieczenia na auto, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę w najwyższej wysokości, jest to w tym momencie 4200 zł (dla aut osobowych). Ubezpieczenie jest wymagane, dopóki auto nie zostanie wyrejestrowane. Aby wyrejestrować pojazd, należy go zezłomować. Można też samochód sprzedać. Niestety w tej sytuacji konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego.

pieczkin
pieczkin
3 lat temu

a co w przypadku, gdy wszyscy żyjący spadkobiercy odrzucili spadek, a nie ma postępowania. Kto ma płacić OC?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  pieczkin

Tego typu sprawy są indywidualnie rozpatrywane przez ubezpieczyciela.

vega114
vega114
3 lat temu

Tato zmarł w 2017. Samochód zarejestrowany na niego. Polisa oc także. Wszystko opłacane według listow przychodzących od ubezpieczeń. W styczniu spowodowałam kolizję z mojej winy. Czy ubezpieczenie pokryje koszty naprawy samochodu poszkodowanego?

Rafał Kalinowski
Rafał Kalinowski
3 lat temu
Reply to  vega114

Dzień dobry, w takim przypadku należy skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować jak wygląda sytuacja. Po śmierci właściciela następuje przeniesienie prawa własności pojazdu na osobę dziedziczącą spadek po zmarłym. przeważnie jest to najbliższa rodzina. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, w przypadku zmiany właściciela pojazdu, polisa nie wznawia się na kolejny okres. Jednak jeśli umowa jest cały czas opłacana, to być może ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za zdarzenie.

Karolia
Karolia
2 lat temu

Dopisalam *

Ania
Ania
1 rok temu

Witam, właściciel auta, którego użytkuję zmarł i w związku z tym mam pytanie co dzieje się z autem na które mam bezterminową umowę użyczenia? Dodam, że właściciel nie ma żadnej rodziny, a jeżeli ktoś jeszcze żyje to nie utrzymywali kontaktu. Gdzie zgłosić sprawę i czy mogę nadal jeździć do czasu zamknięcia tej sprawy.

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  Ania

Wygląda, że sprawa o której Pan pisze wymaga dłuższej analizy i niestety nie uda nam się jej rozwiązać w komentarzu. Polecamy bezpośredni kontakt z radcą prawnym.

Orion
Orion
1 rok temu

Dziękuję, to jeszcze z gratem rodzina ma problem po śmierci członka rodziny – Sądy spadkowe. Jeżeli auto jest mało warte to więcej wyniosą sprawy spadkowe i dlatego chyba warto, jeżeli na zdrowiu zapadł wyrok, to natychmiast oddać na złom i wyrejestrować. Aby rodzina nie miała kłopotów po śmierci właściciela.

Zdezorientowany
Zdezorientowany
1 rok temu

Witam.
Sytuacji wyglada tak, po smierci dziadka, babcia oplacala OC po czym sama wpadla na pomysl aby wyslac akt zgonu do ubezpieczalni myslac ze nie bedzie musala placic „za nic”, stan na dzis jest taki ze przyszla kara od UFG ale tam zostala wyslany akt zgonu i sprawa ucichla. Problem w tym ze osoby trzecie dowiedzialy sie o tym po dluzazym czasie. Stan na dzis to brak auta, nie mozna go zlokalizowac i widmo kary co zrobic gdy tego auta fizycznie nie posiadamy?

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu

Dzień dobry, wygląda, że sprawa o której Pan pisze wymaga dłuższej analizy i niestety nie uda nam się jej rozwiązać w komentarzu. Polecamy bezpośredni kontakt z radcą prawnym.

Anna
Anna
1 rok temu

Witam. Czy zechce mi Pan wyjaśnić co dzieje się z samochodem, którego jestem współwłaścicielem po śmierci taty. Sprzedałam go niedawno nie mając pojęcia, że potrzebny jest do zbycia i zarejestrowania akt dziedziczenia.
Co stanie się ze sprzedanym już pojazdem, jeśli sąd nie wyda mi aktu dziedziczenia?

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  Anna

Dzień dobry, polecam zgłosić sprzedaż do Ubezpieczyciela (jest to obowiązek sprzedającego), podczas zgłoszenia może Pani dopytać, czy wszystko będzie w porządku jeśli tak wygląda sprawa, być może Ubezpieczyciel będzie wymagał przedstawienia aktu zgonu.

Agnes2706
Agnes2706
1 rok temu

Witam pomocy rok temu zmarł mój tato nie przepisał na nikogo motoru i teraz pojawił się problem bo skończyło się ubezpieczenie i należy podać właściciela A jest nas ośmiu razem ,motor nie nadaje się do użytku gdyż nawet nie przejdzie przeglądu co robić pomocy

Konsultant Punkta
Konsultant Punkta
1 rok temu
Reply to  Agnes2706

Dzień dobry, polecam skontaktować się z Ubezpieczycielem aby doprecyzować w jaki sposób można kontynuować ubezpieczenie – najprawdopodobniej zostało automatycznie przedłużone, jeśli nie było wcześniej wypowiadane.

Fabian
Fabian
1 miesiąc temu

Auto nie było ubezpieczone od 4 lat i nie było użytkowane a zostało przepisane w darowiznie . Osoba ktora darowala zmarla ,czy obdarowany poniesie karę za brak wiedzy na ten temat .

Konsultant Punkta
Editor
Konsultant Punkta
1 miesiąc temu
Reply to  Fabian

Dzień dobry. Ta, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny może nałożyć karę. Pojazd trzeba ubezpieczyć jak najszybciej.