Logo punkta

20 listopada 2019

Ustawa o OC: mało znane fakty w pigułce

To właśnie z uwagi na kolosalne koszty szkód wyrządzonych na drodze, państwo zadecydowało o wprowadzeniu przepisów narzucających obowiązkowe OC. Dziś sprawdzamy, co kryje w sobie ustawa o OC, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze fakty, z których być może nie zdawałeś sobie sprawy.

Ubezpieczenie OC: mało znane fakty

Znajomość Ustawy jest ważna z dwóch powodów: po pierwsze narzuca ona posiadaczom aut szereg obowiązków, których niedopełnienie skutkuje ukaraniem właściciela pojazdu, po drugie – narzuca też zakres i sposób działania ubezpieczycielowi. Opisuje m.in. sposób zawarcia umowy, zasady rozwiązywania czy sprzedaży polis. Na przykład, według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel nie może odmówić Ci sprzedaży polisy, którą ma w ofercie. Jeśli jednak jako klient nie pasujesz do grupy docelowej klientów zakładu ubezpieczeniowego, to ten ostatni może podyktować za polisę taką cenę, że nie będzie opłacało Ci się jej kupić, A co w sytuacji, gdy jako kupujący zataisz jakieś fakty, które mogą wpłynąć na wysokość składki? Wówczas ubezpieczyciel zrewaluuje opłatę, a Ty ostatecznie będziesz musiał uregulować zaległości. Dlatego warto porównywać różne oferty, na przykład kalkulując opłatę w multiagencji internetowej.

SPRAWDŹ: Ubezpieczenia komunikacyjne - najważniejsze fakty.

Ustawa o OC: na co zwrócić uwagę? 

Zwana popularnie ustawą o OC regulacja wskazuje też minimalną odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody osobowe oraz majątkowe w jednym wypadku. Wynoszą one odpowiednio 5,21 mln euro za straty osobowe i 1,05 mln euro za straty na majątku. Tak wysokie kwoty minimalne są zabezpieczeniem Twoich interesów, jako ubezpieczonego na wypadek konieczności prowadzenia długotrwałego leczenia specjalistycznego. Pokryją także koszty rehabilitacji oraz ochronią przed zbyt szybkim wyczerpaniem się limitu. To wszystko sprawi, że za wszystkie szkody nie będziesz musiał płacić z własnej kieszeni. Dobrze jest jednak sprawdzić na jakich zasadach ubezpieczyciel przeprowadza regres. Co to oznacza w praktyce? Są to pieniądze, które jako ubezpieczony, będziesz musiał zwrócić ubezpieczycielowi. Kiedy może to zrobić? Na przykład wówczas, gdy spowodowałeś wypadek będąc pod wpływem alkoholu. Trzeba też pamiętać, że OC nie ochroni Twojego majątku (pojazdu) zniszczonego wskutek zdarzenia. To właśnie z uwagi na to, warto zadbać o dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne - AC. 

Ubezpieczenie OC – przepisy: odstępstwa, rozwiązanie umowy

Posiadanie OC jest według ustawy o ubezpieczeniach komunikacyjnych obowiązkowe. Przepisy skonstruowane są tak, by nie można było zbyt łatwo wypowiedzieć umowy. Obowiązek posiadania OC wynika więc przez cały czas zarejestrowania pojazdu, a za brak OC naliczane są kary finansowe. Rejestracją zarówno podpisanych umów, zdarzeń, jak i wypłaconych odszkodowań jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Są jednak przypadki, gdy pojazd niekoniecznie musi mieć ubezpieczenie na cały okres rejestracji. Polisę krótkoterminową możesz wykupić, kiedy jesteś posiadaczem pojazdu zabytkowego. Natomiast jeśli Twój pojazd jest czasowo wycofany z ruchu, możesz mieć obniżoną składkę za OC. Pamiętaj jednak, że póki samochód jest zarejestrowany, musi posiadać ważne ubezpieczenie.

SPRAWDŹ: Wypowiedzenie OC - kiedy i jak wypowiedzieć umowę?

Ustawa o OC: kiedy można rozwiązać umowę?

W myśl ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, Umowę zawiera się na 12 miesięcy i jeśli nie poinformujesz pisemnie ubezpieczyciela o zmianach – przedłuża się ją automatycznie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie opłaciłeś polisy do końca – wówczas zostanie ona przez towarzystwo rozwiązana. Umowę OC możesz wypowiedzieć, jeśli masz drugą aktywną polisę. Warto wiedzieć, że ustawa o ubezpieczeniach OC wyróżnia sytuację pułapki podwójnego ubezpieczenia. Pamiętaj też, że po sprzedaży pojazdu, jego nabywca będzie mógł korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia (nastąpi rewaloryzacja składki), ale to Ty jesteś zobligowany do przekazania ubezpieczycielowi danych personalnych nowego nabywcy. Sam może też wykupić nowe ubezpieczenie i jednocześnie wypowiedzieć stare – odzyska pieniądze za czas podwójnego ubezpieczenia. Umowę w tym wypadku wymówić też może nabywca, musi jedynie kupić nową polisę. Od umowy można też odstąpić, jeśli została zawarta drogą telefoniczną lub elektroniczną – kupujący ma 30 dni na rozwiązanie tak podpisanej umowy. Najważniejsze zostawmy na koniec: jeśli chcesz wypowiedzieć umowę z ubezpieczycielem, musisz dokonać tej czynności pisemnie. Pamiętaj, że sama wiadomość wysłana pocztą internetową nie będzie wystarczająca. Niezbędny jest dokument z własnoręcznym podpisem, na przykład w formie skanu.

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
rodo@punkta.pl
© 2020 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram