Logo punkta

11 listopada 2019

Zwrot składki OC: jak napisać wniosek o zwrot składki?

Wykupienie polisy OC to obowiązek każdego właściciela auta. Bez tego pojazd nie może poruszać się po polskich drogach. Sprzedaż samochodu lub jego wyrejestrowanie, nie musi oznaczać utraty zainwestowanych w ubezpieczenie pieniędzy. Poniesione koszty można odzyskać.

Wykupienie ubezpieczenia OC to konieczność, nie wybór

Polski ustawodawca nie bez przyczyny postanowił, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Jest to gwarancja dla osób, poszkodowanych w wypadkach drogowych, że dostaną odszkodowanie i będą mieli pieniądze na opłacenie powrotu do zdrowia lub pokrycie kosztów leczenia. Dla większości sprawców, kwoty odszkodowań byłyby za wysokie, przez co poszkodowani nie mieliby szansy na zaspokojenie swoich roszczeń. 

W celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC, wprowadzona została zasada automatycznego przedłużenia umowy. Żeby polisa przestała działać trzeba ją wypowiedzieć. Dodatkowo, nawet jeśli ubezpieczający nie opłaci ubezpieczenia w terminie, ochrona a co za tym idzie odpowiedzialność dotychczasowego towarzystwa ubezpieczeniowego, będzie dalej funkcjonowała. 

Zmiana decyzji, co do obowiązywania polisy, nie może być podyktowana „widzi mi się” kupującego. Przyczynę trzeba uzasadnić. Dlatego otrzymanie zwrotu składki OC, które będzie następstwem rozwiązania umowy ubezpieczenia, jest możliwe tylko w wymienionych poniżej przypadkach. 

Kiedy możesz ubiegać się o zwrot składki OC?

Najpowszechniejszą przyczyną rozpoczęcia starań o zwrot OC jest utrata przedmiotu objętego ubezpieczeniem. W przypadku: posiadania jednocześnie dwóch polis OC, sprzedaży auta czy jego wyrejestrowania np. z powodu kradzieży, należy niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela. Ten, po rozpatrzeniu zgłoszenia, powinien przelać na wskazany przez wnioskodawcę numer konta, kwotę pomniejszoną o wykorzystany okres ochrony. Do pisma, koniecznie trzeba dołączyć dokumenty np. zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu.

SPRAWDŹ: Sprzedaż samochodu - formalności 2019

Ostatnią z możliwości jest odstąpienie od umowy ubezpieczenia, zawartej na odległość (telefonicznie lub przez internet). W tym przypadku, ubezpieczyciel powinien zwrócić pełną składkę. Każdy konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od zawartego zobowiązania bez skutków finansowych. 

Jak otrzymać zwrot OC po sprzedaży samochodu?

Decyzja o przyszłości opłaconej przez sprzedającego polisy, należy do kupującego. Jeśli nowy właściciel zdecyduje się na korzystanie z dotychczasowej ochrony, szansa na odzyskanie chociażby części kosztów ubezpieczenia jest równa zeru. Warto omówić tę kwestię przed podpisaniem umowy. Można wtedy na przykład doliczyć do ceny pojazdu, równowartość pozostałego okresu działania polisy. 

Korzystniejsza dla sprzedającego jest sytuacja, w której kupujący wypowie obowiązującą polisę. Wtedy sprzedający otrzyma nadpłatę, w wysokości odpowiadającej okresowi od wypowiedzenia umowy do jej końca. 

SPRAWDŹ: Zwrot składki ubezpieczenia OC i AC - kiedy go otrzymasz?

Jeśli planujesz sprzedaż auta, rozważ rozbicie kosztów składki na raty. Wtedy, jeśli  poinformujesz ubezpieczyciela o zbyciu auta, w ciągu 14 dni, nieopłacone raty przejdą na nabywcę. 

Wniosek o zwrot składki OC

Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony z automatu. Oznacza to, że aby otrzymać zwrot składki trzeba wystąpić z wnioskiem. 

W piśmie powinny znaleźć się następujące informacje:

  • dane ubezpieczyciela
  • numer polisy
  • dane ubezpieczającego
  • dane pojazdu, którego dotyczy polisy
  • wskazanie i opis zdarzenia, z którego wynika możliwość otrzymania zwrotu składki OC
  • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przesłany zwrot.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających opisywane okoliczności. Pismo trzeba koniecznie podpisać. 

Zobacz także


ul. Aleje Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
+48 22 490 9000
kontakt@punkta.pl
rodo@punkta.pl
© 2020 mfind IT sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Marka Punkta należy do mfind IT sp. z o.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram