Zwrot składki OC i AC - odzyskaj pieniądze za ubezpieczenie samochodu!

Aktualizacja:
zwrot-skladki-oc

Sprzedajesz lub wyrejestrowujesz samochód? W niektórych sytuacjach możesz odzyskać składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Sprawdź, kiedy przysługuje Ci zwrot składki OC i z ubezpieczeń dobrowolnych (AC, NNW, assistance). Dowiedz się, jak odzyskać OC po sprzedaży samochodu?

Część I: zwrot składki z ubezpieczenia OC

1. Zwrot ubezpieczenia po sprzedaży samochodu

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, sprzedajesz samochód razem z aktualną polisą OC, czyli na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia. To oznacza, że kupujący może jeździć z Twoim ubezpieczeniem aż do końca okresu, na jaki zostało wykupione. Jeśli zapłaciłeś całą składkę od razu z góry, a po kilku tygodniach sprzedałeś auto, robisz nabywcy prezent – dostaje on opłaconą polisę, z której jeszcze długo może korzystać. Jednak nie musi tak być – ale do tego potrzebna jest dobra wola kupującego.

Kupujący może korzystać z Twojego OC do końca okresu ubezpieczenia, ale może także wypowiedzieć umowę i wykupić polisę na siebie. Jeśli nabywca wypowie Twoje OC, możesz liczyć na zwrot składki OC po sprzedaży samochodu.

Jak w praktyce wygląda zwrot ubezpieczenia OC?

  • Najlepiej, abyś jeszcze przed spisaniem umowy sprzedaży ustalił z kupującym, czy chce on jeździć z Twoim OC (musi liczyć się z tym, że ubezpieczyciel zrekalkuluje składkę na niego), czy woli wypowiedzieć umowę, tak abyś Ty mógł odzyskać składkę;
  • W ciągu 14 dni od przeniesienia własności pojazdu informujesz ubezpieczyciela, że go sprzedałeś (masz taki obowiązek). W tym artykule opisujemy, jak to zrobić: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu;
  • Nabywca wypowiada Twoje OC;
  • W ciągu 14 dni od wypowiedzenia umowy przez nabywcę otrzymujesz zwrot składki od ubezpieczyciela.

WAŻNE: Nie musisz składać specjalnego wniosku o zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony. Ubezpieczyciel nie może trzymać Twoich pieniędzy – musi Ci je odesłać. Jeśli nie będzie miał informacji o numerze Twojego konta bankowego, spróbuje się z Tobą skontaktować w tej sprawie, a jeśli to się nie uda – wyśle pieniądze przekazem pocztowym.

Jeżeli opłacałeś polisę na raty i nowy właściciel wypowie umowę idealnie w momencie gdy należałoby opłacić kolejną ratę – nie możesz liczyć na zwrot nadpłaconej składki OC. Zwróć też uwagę, że zwrot składki jest naliczany od daty wypowiedzenia umowy przez nowego właściciela, a nie od daty sprzedaży.

PAMIĘTAJ: Jako sprzedający nie możesz w żaden sposób zastrzec, aby polisa nie przeszła na nowego właściciela. To, czy dostaniesz zwrot składki, zależy wyłącznie od woli kupującego. Jeżeli zdecyduje się on korzystać z polisy do końca jej trwania, umowa nie zostanie rozwiązana. Ochrona ubezpieczeniowa będzie trwać, a dla towarzystwa ubezpieczeniowego jest bez znaczenia, kto opłacił składkę i nie musi to być nowy właściciel.

Czytaj także: Sprzedaż pojazdu a ubezpieczenie OC – 6 rzeczy, o których warto pamiętać

2. Wyrejestrowanie pojazdu

Złomowanie pojazdu to przykra konieczność, która następuje najczęściej po wypadku albo ze starości. Po ostatnim pożegnaniu z autem przedmiot ubezpieczenia OC przestaje istnieć, więc jego posiadaczowi na otarcie łez należy się zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC. Jeżeli przedstawisz swojemu ubezpieczycielowi zaświadczenie o złomowaniu ze stacji demontażu i zaświadczenie o wyrejestrowaniu z wydziału komunikacji, otrzymasz pieniądze na konto. Zwrot OC jest naliczany proporcjonalnie, z dokładnością co do dnia, od daty wyrejestrowania pojazdu.

Czytaj także: Złomowanie pojazdu czy sprzedaż? Nie daj się nabrać i odzyskaj składkę za OC

3. Wypowiedzenie OC zwrot składki

Zdążyłeś wpłacić składkę polisę która odnowiła się automatycznie, ale jednak wykupiłeś sobie OC w innym towarzystwie gdzie indziej i w związku z tym masz podwójne ubezpieczenie? Nie wszystko stracone! W każdym czasie możesz wypowiedzieć przedłużoną umowę powołując się na art. 28a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Składka zostanie Ci zwrócona, ale będzie pomniejszona o wartość należną ubezpieczycielowi za czas, w którym udzielał ochrony.

4. Rezygnacja z umowy OC zawartej przez telefon lub internet

Gdy zakupisz OC przez telefon albo przez internet, możesz się rozmyślić – umożliwia Ci to Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 40 ust. 2). Nawet jeżeli zdążyłeś zapłacić za całą polisę, masz 30 dni na wysłanie odstąpienia od umowy. Nie musisz podawać przyczyn. Zwrot składki dostaniesz proporcjonalnie pomniejszony o czas, w którym trwała ochrona ubezpieczeniowa.

Pamiętaj: jeżeli wszystkie szczegóły ustaliłeś z agentem przez telefon, a potem przyjedzie on do Ciebie z wnioskiem do podpisania i z gotową polisą, nie możesz potem skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy OC. To prawo masz jedynie w przypadku gdy cały proces zawarcia umowy odbywa się na odległość.

Miałeś szkodę z OC – czy przysługuje Ci zwrot składki?

Odpowiedź na to pytanie brzmi TAK. W lutym 2012 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, która nakazuje firmom ubezpieczeniowym zwracać pieniądze za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nawet gdy polisa została „użyta”, czyli wypłacono z niej odszkodowanie. Musi jednak zostać złożona wcześniej dyspozycja zwrotu składki.

Część II: zwrot składki AC po sprzedaży samochodu

Autocasco jest umową dobrowolną. Informacje o tym, czy możesz ją zerwać i na jakich warunkach, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Ogólne zasady reguluje kodeks cywilny, jednak często znajduje się w nim zastrzeżenie „chyba że strony postanowią inaczej”, wobec tego powinieneś zobaczyć, co faktycznie strony postanowiły, czyli co znajduje się w OWU.

1. Sprzedaż pojazdu

Najczęściej, gdy sprzedasz samochód, autocasco i inne dobrowolne ubezpieczenia (np. NNW, assistance, ubezpieczenie szyb lub opon) wygasają z datą sprzedaży:

Art. 823 § 3 kc: Jeżeli prawa, o których mowa w § 1, nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Wystarczy powiadomić firmę ubezpieczeniową o tym, że pozbyłeś się pojazdu, a ubezpieczyciel zwróci Ci pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczeń dobrowolnych. Tym różni się postępowanie w przypadku obowiązkowej polisy OC od ubezpieczeń dobrowolnych: umowa OC przechodzi na nabywcę z mocy ustawy, natomiast ubezpieczenia dobrowolne z reguły wygasają przy sprzedaży auta, wówczas możesz liczyć na zwrot ubezpieczenia AC po sprzedaży samochodu. Ich przeniesienie na nowego właściciela wymaga indywidualnej zgody zakładu ubezpieczeń.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Art. 812 § 4 kc pozwala na rezygnację z umowy ubezpieczenia dobrowolnego, jeżeli wykupiłeś je na czas dłuższy niż sześć miesięcy – ale tylko w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Tak jak w innych przypadkach, także tutaj należy spodziewać się zwrotu składki pomniejszonego o należność za czas, w którym ochrona ubezpieczeniowa obowiązywała.

3. Rezygnacja z umowy zawartej przez telefon lub internet

Ten przypadek jest identyczny jak przy OC. Jeżeli umowę zawierałeś na odległość, masz 30 dni na odstąpienie od niej. Ubezpieczyciel pobierze składkę tylko za czas, w którym udzielał ochrony.

Czytaj także: Wypowiedzenie AC – jak możesz rozwiązać umowę autocasco?

Podsumowanie

  • Ubezpieczenie OC przechodzi na nabywcę, więc gdy sprzedałeś samochód, odzyskasz składkę za OC wyłącznie jeśli nowy właściciel wypowie umowę.
  • Składka OC do zwrotu jest obliczana od daty wypowiedzenie umowy przez nabywcę, a nie od dnia sprzedaży auta.
  • Odzyskanie OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia jest możliwy również gdy wypowiesz umowę przedłużoną automatycznie lub odstąpisz od umowy zawartej przez internet/telefon w ciągu 30 dni.
  • Przysługuje Ci zwrot z polisy OC nawet jeśli było wypłacone odszkodowanie.
  • Ubezpieczenia dobrowolne, czyli AC, NNW, assistance i inne, wygasają z chwilą sprzedaży samochodu, więc od razu przysługuje Ci z nich zwrot składki.
  • Informacje o możliwości wcześniejszego rozwiązania umów dobrowolnych znajdziesz w swoich OWU.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Ekspert ds. ubezpieczeń 
Zasubskrybuj
Powiadom o
guest
115 Comments
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
View all comments