Ubezpieczenie dziecka - przegląd polis dostępnych na rynku

Aktualizacja:
ubezpieczenie-dziecka

Możesz chronić swoje dziecko za pomocą różnych rodzajów ubezpieczeń, które będą mu towarzyszyć na kolejnych etapach życia. Ubezpieczenie szkolne, na wakacjach, a może ubezpieczenie przedszkolaka? Rynek jest pełen ofert dla rodziców. Zadbaj o ubezpieczenie dziecka i dowiedz się, jakie polisy możesz wybrać dla swojej pociechy.

Na skróty: Ubezpieczenie posagowe | Ubezpieczenie szkolne | Ubezpieczenie na wakacjach | Ubezpieczenie niemowlaka | Ubezpieczenie na życieOC w życiu prywatnym |

Ubezpieczenie dziecka

Ubezpieczenie posagowe, czyli kapitał na przyszłość

Ubezpieczenie posagowe to rodzaj polisy ochronno-oszczędnościowej, która ma za zadanie zapewnić łatwiejszy start dziecka w dorosłe życie. Od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia do chwili, w której współubezpieczone potomstwo ukończy 18 lub 25 rok życia, rodzic opłaca składki, gromadząc tym samym środki na dalszą edukację swojego dziecka lub zabezpieczenie na wypadek swojej przedwczesnej śmierci. Im wcześniej obudzi się matczyna lub ojcowska troska o finansową przyszłość potomstwa, tym lepiej. Im wcześniej rodzice zaczną opłacać składki, tym większa suma uskłada się na polisie.

Ubezpieczenie posagowe można jednak wykupić w dowolnym momencie, pod warunkiem że dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, na okres od 5 do 25 lat. Kiedy umowa dobiega końca, czyli współubezpieczone dziecko osiągnie określony w wiek, zostaje mu wypłacone świadczenie (jego wysokość jest uzależniona jest od wpłacanych przez rodzica składek), które może wykorzystać na dowolny cel. Jeśli przed zakończeniem umowy ubezpieczenia umrze rodzic, opłacanie składek do końca trwania umowy może przejąć ubezpieczyciel (można także wykupić wariant, w którym towarzystwo ubezpieczeń będzie wypłacało dziecku miesięczną rentę). Jeśli przed zakończeniem umowy ubezpieczenia umrze dziecko, wpłacone dotychczas składki podlegają zwrotowi.

Śmierć rodzica to nie jedyna tragedia, która może się przydarzyć rodzinie, dlatego zastanawiając się nad ubezpieczeniem posagowym, warto poznać rozmaite ubezpieczenia dodatkowe, które możesz dowolnie dobrać. Dziecko może otrzymać z nich świadczenie także w przypadku inwalidztwa rodzica, pobytu w szpitalu czy też poważnej choroby, takiej jak nowotwór. Ubezpieczenie posagowe można także potraktować jako inwestycję i wybrać wariant, w którym część środków zostanie przeznaczona na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

Czytaj także: Ubezpieczenie posagowe – 5 rzeczy, które powinieneś o nim wiedzieć

Ubezpieczenie szkolne

Czy oddajesz swoją pociechę pierwszy raz w obce ręce, kiedy posyłasz je do przedszkola, czy też ronisz łezkę, kiedy maluch przekracza z tornistrem próg szkoły podstawowej, wiesz już, że dodatkowe ubezpieczenie dziecka to jeden z kosztów, jakie trzeba ponieść we wrześniu. Szkoły i przedszkola oferują rodzicom grupowe ubezpieczenie NNW dla dziecka. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, wbrew temu co mogą próbować Ci wmówić dyrektorzy i wychowawcy. Placówki oświatowe otrzymują od ubezpieczyciela atrakcyjne cenowo oferty polisy grupowej, które na początku roku szkolnego przekazują rodzicom.

Chociaż większość uczniów zapewne zachowała w pamięci jedynie moment, w którym pani kazała przekazać mamie i tacie kwotę składki na ubezpieczenie, rodzice oprócz wyciągnięcia portfela mają także prawo do zapoznania się z warunkami umowy, jaką przedszkole lub szkoła zawarły z ubezpieczycielem. Cena takiej polisy grupowej na ubezpieczenie małego dziecka jest najczęściej dosyć niska, dlatego warto sprawdzić, ile wynosi suma ubezpieczenia. Im niższa suma ubezpieczenia, tym mniejsze będzie odszkodowanie za uraz dziecka, ponieważ kwota odszkodowania stanowi określony procent sumy ubezpieczenia (zazwyczaj taki sam jak procent uszczerbku na zdrowiu). Im wyższa zatem suma ubezpieczenia, tym lepiej, ale odpowiednio więcej będziesz musiał zapłacić za ubezpieczenie szkolne dziecka.

Jeśli oferta szkoły wydaje Ci się jedynie stratą pieniędzy, wcale nie musisz zapisywać dziecka do ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków możesz wykupić indywidualnie, bezpośrednio w wybranym towarzystwie. Ochroną mogą zostać objęte dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, a także osoby pełnoletnie, które uczęszczają na studia.

Podstawowy zakres ubezpieczenia NNW dla uczniów obejmuje skutki nieszczęśliwych wypadków, czyli niespodziewanych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, oraz koszty leczenia. Ubezpieczyciel nie odpowiada za choroby ucznia (wyjątek stanowi zawał serca lub zatrucie, które niektórzy ubezpieczyciele uwzględniają w swojej ofercie). Wysokość odszkodowania wyliczana jest na podstawie sumy ubezpieczenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego na podstawie tabeli danego ubezpieczyciela. Jeśli decydujesz się na wykupienie indywidualnej polisy, która będzie odpowiadała wszystkim potrzebom Twojego dziecka, możesz spotkać się z różnymi wariantami zawierającymi dodatki. Takie jak assistance lub zasiłek dzienny w przypadku przerwy w nauce.

Ubezpieczenie dziecka na wakacjach – 4 rozwiązania do wyboru

Pierwsze prawdziwe wakacje z dzieckiem lub pierwsze zorganizowane kolonie to prawdziwe wyzwanie dla rodzica. Planowanie, pakowanie, wyjazd, wzruszenia, emocje… Niestety letnie wakacje lub ferie zimowe mogą zapisać się nie tylko pozytywnymi doświadczeniami w uczniowskim pamiętniczku. Jak chronić dziecko przed nieprzewidzianymi okolicznościami? Jak odpowiedzialnie zaplanować wakacje dla pociechy? Wybór ubezpieczenia powinien zależeć od rodzaju zaplanowanego wypoczynku. Rodzice planujący wakacje lub ferie zimowe powinni przeanalizować cztery podstawowe możliwości na ubezpieczenie dzieci: 

1. Ubezpieczenie szkolne NNW. Niezależnie od tego, czy planujesz rodzinny wyjazd czy posyłasz dziecko na kolonie, szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków działa także podczas wakacji, poza szkołą lub przedszkolem. Jeśli Twoje dziecko objęte jest grupowym ubezpieczeniem, na którego zakres nie miałeś wpływu, może się okazać, że zakres ochrony jest niewystarczający. Może on nie obejmować szkód, do których doszło w następstwie uprawiania niebezpiecznych sportów. Takich jak wspinaczka czy nurkowanie. Może także nie zadziałać za granicą. Dlatego jeszcze przed wyjazdem sprawdź, na jakich warunkach dziecko jest ubezpieczone w szkole. Bo może okazać się, że konieczne będzie dokupienie osobnej polisy turystycznej.

CZYTAJ TAKŻE

Odszkodowanie dla dziecka z ubezpieczenia szkolnego. Jak się o nie ubiegać?

NNW w żłobku – jak wybrać odpowiednią polisę?

Ubezpieczenie przedszkolne – czy warto mieć NNW dla dzieci w przedszkolu?

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne? 5 mitów o ubezpieczeniu dziecka w szkole

2. Ubezpieczenie z biura podróży (np. organizatora kolonii). W przypadku zagranicznych wyjazdów zorganizowanych ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia dostajesz w cenie wycieczki. Podobnie jednak jak w przypadku ubezpieczenia szkolnego, jest to polisa grupowa i warto upewnić się, jaki dokładnie zakres obejmuje oferta organizatora.

3. Karta EKUZ . Jeśli Twoje dziecko wybiera się na wakacje za granicę, warto wyrobić mu kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Uprawnia do skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie krajów należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Należy jednak pamiętać, że bezpłatna pomoc zostanie udzielona tylko w razie niezbędnej potrzeby. Karta EKUZ zapewnia taki sam zakres publicznej opieki zdrowotnej, jaki jest dostępny dla obywateli danego kraju.

4. Ubezpieczenie turystyczne. Przyda się zwłaszcza jeśli zakres szkolnego NNW lub grupowego ubezpieczenia zapewnianego przez organizatora okaże się zbyt wąski dla potrzeb Twoich i Twojej pociechy. A także, jeśli forma wypoczynku zakłada uprawianie sportów ekstremalnych lub jeśli Twoje dziecko spędza wakacje poza Europą. Jeśli decydujesz się na wykupienie polisy turystycznej, możesz wybrać dowolny zakres ochrony, który obejmie nie tylko podstawowe NNW i koszty leczenia, ale także ubezpieczenie bagażu, assistance itd.

Ubezpieczenie niemowlaka

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, każdy rodzic objęty ubezpieczeniem zdrowotnym ma obowiązek zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Wynika to wprost z art. 67 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm. Co ważne, dziecko może być zgłoszone tylko przez jednego rodzica i należy postarać się o ubezpieczenie noworodka niezwłocznie po uzyskaniu numeru PESEL.

Jeśli rodzic jest zatrudniony w zakładzie pracy, wówczas to pracodawca ma obowiązek, po uzyskaniu wszystkich danych dziecka od pracownika, przekazać te dokumenty do ZUS (formularz ZCNA). Z kolei będąc samozatrudnionym, dziecko zgłasza się samodzielnie (lub za pośrednictwem osób zajmujących się księgowością),  korzystając z odpowiedniego druku ZUS.

Ubezpieczenie na życie dla dziecka

Niestety na naszym rynku oferowane produkty, które są wprost polisą na życie dla dzieci, są oferowane przez wąskie grono ubezpieczycieli. Ale nie wszystko stracone. Jeśli zależy Ci na takiej formie zabezpieczenia pociechy, możesz zdecydować się na zakup ubezpieczenia na życie dla siebie z opcją rozszerzenia ochrony na całą swoją rodzinę. Miej jednak na uwadze, że sumy gwarantowane w takich polisach będą znacznie niższe w przypadku Twoich dzieci, aniżeli gdyby dotyczyło to Ciebie (np. na leczenie szpitalne).

Kolejnym rozwiązaniem jest wykupienie polisy indywidualnej na życie dla dziecka. Jednak przy takim rozwiązaniu to Ty będziesz ubezpieczającym, a Twoje dziecko ubezpieczonym.

OC w życiu prywatnym dla rozsądnego rodzica

Co prawda niektórzy dorośli uważają, że co złego to na pewno nie ich pociechy, ale prawda jest taka, że dzieci potrafią nieźle napsocić, a konsekwencje finansowe poniosą rodzice. Dlatego warto zastanowić się nad wykupieniem OC w życiu prywatnym, które jest częścią polisy mieszkaniowej lub turystycznej. Taka polisa obejmie między innymi szkody, które wyrządziło Twoje dziecko osobom trzecim. W przypadku polisy turystycznej tylko te, do których doszło w trakcie wyjazdu. Na przykład jeśli wybije piłką szybę sąsiadowi lub potrąci przechodnia jadąc rowerem.

Podczas wyboru takiego ubezpieczenia zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia, zakres oraz franszyzę integralną. Upewnij się czy ubezpieczyciel zapłaci za każdą, nawet najmniejszą szkodę wyrządzoną przez Twoje niepełnoletnie dzieci.

Czytaj także: Pomyśl o przyszłości swojej rodziny. Wybierz ubezpieczenie posagowe.

Ubezpieczenie dziecka

Podsumowanie

  • Ubezpieczenie posagowe służy gromadzeniu kapitału na start dziecka w dorosłe życie. Gwarantuje tez wypłatę świadczenia w przypadku śmierci rodzica.
  • Ubezpieczenie szkolne jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wbrew obiegowej opinii nie jest ono obowiązkowe.
  • W czasie wakacji ubezpieczenie szkolne działa, jednak zawsze należy sprawdzić w warunkach, czy jego zakres terytorialny nie ogranicza się do Polski.
  • W przypadku zorganizowanych wyjazdów za granicę biura podróży obejmują dzieci obowiązkowym ubezpieczeniem NNW.
  • Na wyjazd zagraniczny do krajów europejskich warto wyrobić dziecku kartę EKUZ.
  • Dodatkową ochroną będzie polisa turystyczna - np. wykupiona dla całej rodziny, która jedzie na narty do Włoch.
  • Aby nie płacić za szkody wyrządzone przez Twoje dziecko osobom trzecim, możesz wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
3 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w październiku 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z września 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Samochód
Jak oblicza się amortyzację samochodu?

Samochód to dla wielu przedsiębiorców podstawa prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu posiadania auta można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Dowiedz się, na czym polega amortyzacja samochodu osobowego i jak się ją oblicza.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Samochód
Kategorie pojazdów – rodzaje i przepisy 

Samochód na stałe wpisał się w codzienność większości Polaków. Po drogach poruszają się jednak nie tylko auta kategorii B. W kraju wprowadzono również inne rodzaje pojazdów. Dowiedz się, jakie są kategorie homologacyjne pojazdów.

Czytaj więcej
2023.11.20  •  Dom
Ile kosztuje ubezpieczenie lokalu użytkowego i czy trzeba je wykupić?

Lokal użytkowy to w wielu przypadkach podstawa prowadzenia biznesu. Może go stanowić magazyn czy biuro. Jeśli na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczasz co najmniej 50 procent powierzchni nieruchomości, możesz wykupić dedykowane ubezpieczenie lokalu użytkowego. Sprawdź, jak działa taka polisa.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30
Najtańsze OC w październiku 2023 r. Comiesięczny ranking ubezpieczeń

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych. Poznaj nasz ranking ubezpieczeń OC z września 2023 roku i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC w tym okresie.

Czytaj więcej
2023.08.02  •  Podróże
Czy za granicą trzeba mieć przy sobie prawo jazdy?

Na terytorium Polski nie musisz mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Obowiązek taki został zniesiony pod koniec 2020 roku. Czy takie same zasady obowiązują po przekroczeniu granicy? Dowiedz się, jakie konsekwencje wywołuje brak prawa jazdy przy kontroli za granicą.

Czytaj więcej
Polisa OC młodego kierowcy.
2019.01.16
Ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy. Sprawdź, jak oszczędzić i uniknąć zwyżek za wiek

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy może być nawet kilka razy droższe niż polisa bardziej doświadczonego 35-latka. Sprawdź, ile kosztuje ubezpieczenie samochodu dla młodego kierowcy, z jakimi utrudnieniami spotka się 18-latek ubezpieczający samochód i co zrobić, żeby zaoszczędzić na polisie OC.

Czytaj więcej