Ubezpieczenie dziecka - przegląd polis dostępnych na rynku

Aktualizacja:
ubezpieczenie-dziecka

Możesz chronić swoje dziecko za pomocą różnych rodzajów ubezpieczeń, które będą mu towarzyszyć na kolejnych etapach życia. Ubezpieczenie szkolne, na wakacjach, a może ubezpieczenie przedszkolaka? Rynek jest pełen ofert dla rodziców. Zadbaj o ubezpieczenie dziecka i dowiedz się, jakie polisy możesz wybrać dla swojej pociechy.

Na skróty: Ubezpieczenie posagowe | Ubezpieczenie szkolne | Ubezpieczenie na wakacjach | Ubezpieczenie niemowlaka | Ubezpieczenie na życieOC w życiu prywatnym |

Ubezpieczenie dziecka

Ubezpieczenie posagowe, czyli kapitał na przyszłość

Ubezpieczenie posagowe to rodzaj polisy ochronno-oszczędnościowej, która ma za zadanie zapewnić łatwiejszy start dziecka w dorosłe życie. Od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia do chwili, w której współubezpieczone potomstwo ukończy 18 lub 25 rok życia, rodzic opłaca składki, gromadząc tym samym środki na dalszą edukację swojego dziecka lub zabezpieczenie na wypadek swojej przedwczesnej śmierci. Im wcześniej obudzi się matczyna lub ojcowska troska o finansową przyszłość potomstwa, tym lepiej. Im wcześniej rodzice zaczną opłacać składki, tym większa suma uskłada się na polisie.

Ubezpieczenie posagowe można jednak wykupić w dowolnym momencie, pod warunkiem że dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, na okres od 5 do 25 lat. Kiedy umowa dobiega końca, czyli współubezpieczone dziecko osiągnie określony w wiek, zostaje mu wypłacone świadczenie (jego wysokość jest uzależniona jest od wpłacanych przez rodzica składek), które może wykorzystać na dowolny cel. Jeśli przed zakończeniem umowy ubezpieczenia umrze rodzic, opłacanie składek do końca trwania umowy może przejąć ubezpieczyciel (można także wykupić wariant, w którym towarzystwo ubezpieczeń będzie wypłacało dziecku miesięczną rentę). Jeśli przed zakończeniem umowy ubezpieczenia umrze dziecko, wpłacone dotychczas składki podlegają zwrotowi.

Śmierć rodzica to nie jedyna tragedia, która może się przydarzyć rodzinie, dlatego zastanawiając się nad ubezpieczeniem posagowym, warto poznać rozmaite ubezpieczenia dodatkowe, które możesz dowolnie dobrać. Dziecko może otrzymać z nich świadczenie także w przypadku inwalidztwa rodzica, pobytu w szpitalu czy też poważnej choroby, takiej jak nowotwór. Ubezpieczenie posagowe można także potraktować jako inwestycję i wybrać wariant, w którym część środków zostanie przeznaczona na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

Czytaj także: Ubezpieczenie posagowe – 5 rzeczy, które powinieneś o nim wiedzieć

Ubezpieczenie szkolne

Czy oddajesz swoją pociechę pierwszy raz w obce ręce, kiedy posyłasz je do przedszkola, czy też ronisz łezkę, kiedy maluch przekracza z tornistrem próg szkoły podstawowej, wiesz już, że dodatkowe ubezpieczenie dziecka to jeden z kosztów, jakie trzeba ponieść we wrześniu. Szkoły i przedszkola oferują rodzicom grupowe ubezpieczenie NNW dla dziecka. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, wbrew temu co mogą próbować Ci wmówić dyrektorzy i wychowawcy. Placówki oświatowe otrzymują od ubezpieczyciela atrakcyjne cenowo oferty polisy grupowej, które na początku roku szkolnego przekazują rodzicom.

Chociaż większość uczniów zapewne zachowała w pamięci jedynie moment, w którym pani kazała przekazać mamie i tacie kwotę składki na ubezpieczenie, rodzice oprócz wyciągnięcia portfela mają także prawo do zapoznania się z warunkami umowy, jaką przedszkole lub szkoła zawarły z ubezpieczycielem. Cena takiej polisy grupowej na ubezpieczenie małego dziecka jest najczęściej dosyć niska, dlatego warto sprawdzić, ile wynosi suma ubezpieczenia. Im niższa suma ubezpieczenia, tym mniejsze będzie odszkodowanie za uraz dziecka, ponieważ kwota odszkodowania stanowi określony procent sumy ubezpieczenia (zazwyczaj taki sam jak procent uszczerbku na zdrowiu). Im wyższa zatem suma ubezpieczenia, tym lepiej, ale odpowiednio więcej będziesz musiał zapłacić za ubezpieczenie szkolne dziecka.

Jeśli oferta szkoły wydaje Ci się jedynie stratą pieniędzy, wcale nie musisz zapisywać dziecka do ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków możesz wykupić indywidualnie, bezpośrednio w wybranym towarzystwie. Ochroną mogą zostać objęte dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, a także osoby pełnoletnie, które uczęszczają na studia.

Podstawowy zakres ubezpieczenia NNW dla uczniów obejmuje skutki nieszczęśliwych wypadków, czyli niespodziewanych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, oraz koszty leczenia. Ubezpieczyciel nie odpowiada za choroby ucznia (wyjątek stanowi zawał serca lub zatrucie, które niektórzy ubezpieczyciele uwzględniają w swojej ofercie). Wysokość odszkodowania wyliczana jest na podstawie sumy ubezpieczenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego na podstawie tabeli danego ubezpieczyciela. Jeśli decydujesz się na wykupienie indywidualnej polisy, która będzie odpowiadała wszystkim potrzebom Twojego dziecka, możesz spotkać się z różnymi wariantami zawierającymi dodatki. Takie jak assistance lub zasiłek dzienny w przypadku przerwy w nauce.

Ubezpieczenie dziecka na wakacjach – 4 rozwiązania do wyboru

Pierwsze prawdziwe wakacje z dzieckiem lub pierwsze zorganizowane kolonie to prawdziwe wyzwanie dla rodzica. Planowanie, pakowanie, wyjazd, wzruszenia, emocje… Niestety letnie wakacje lub ferie zimowe mogą zapisać się nie tylko pozytywnymi doświadczeniami w uczniowskim pamiętniczku. Jak chronić dziecko przed nieprzewidzianymi okolicznościami? Jak odpowiedzialnie zaplanować wakacje dla pociechy? Wybór ubezpieczenia powinien zależeć od rodzaju zaplanowanego wypoczynku. Rodzice planujący wakacje lub ferie zimowe powinni przeanalizować cztery podstawowe możliwości na ubezpieczenie dzieci: 

1. Ubezpieczenie szkolne NNW. Niezależnie od tego, czy planujesz rodzinny wyjazd czy posyłasz dziecko na kolonie, szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków działa także podczas wakacji, poza szkołą lub przedszkolem. Jeśli Twoje dziecko objęte jest grupowym ubezpieczeniem, na którego zakres nie miałeś wpływu, może się okazać, że zakres ochrony jest niewystarczający. Może on nie obejmować szkód, do których doszło w następstwie uprawiania niebezpiecznych sportów. Takich jak wspinaczka czy nurkowanie. Może także nie zadziałać za granicą. Dlatego jeszcze przed wyjazdem sprawdź, na jakich warunkach dziecko jest ubezpieczone w szkole. Bo może okazać się, że konieczne będzie dokupienie osobnej polisy turystycznej.

CZYTAJ TAKŻE

Odszkodowanie dla dziecka z ubezpieczenia szkolnego. Jak się o nie ubiegać?

NNW w żłobku – jak wybrać odpowiednią polisę?

Ubezpieczenie przedszkolne – czy warto mieć NNW dla dzieci w przedszkolu?

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne? 5 mitów o ubezpieczeniu dziecka w szkole

2. Ubezpieczenie z biura podróży (np. organizatora kolonii). W przypadku zagranicznych wyjazdów zorganizowanych ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia dostajesz w cenie wycieczki. Podobnie jednak jak w przypadku ubezpieczenia szkolnego, jest to polisa grupowa i warto upewnić się, jaki dokładnie zakres obejmuje oferta organizatora.

3. Karta EKUZ . Jeśli Twoje dziecko wybiera się na wakacje za granicę, warto wyrobić mu kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Uprawnia do skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie krajów należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Należy jednak pamiętać, że bezpłatna pomoc zostanie udzielona tylko w razie niezbędnej potrzeby. Karta EKUZ zapewnia taki sam zakres publicznej opieki zdrowotnej, jaki jest dostępny dla obywateli danego kraju.

4. Ubezpieczenie turystyczne. Przyda się zwłaszcza jeśli zakres szkolnego NNW lub grupowego ubezpieczenia zapewnianego przez organizatora okaże się zbyt wąski dla potrzeb Twoich i Twojej pociechy. A także, jeśli forma wypoczynku zakłada uprawianie sportów ekstremalnych lub jeśli Twoje dziecko spędza wakacje poza Europą. Jeśli decydujesz się na wykupienie polisy turystycznej, możesz wybrać dowolny zakres ochrony, który obejmie nie tylko podstawowe NNW i koszty leczenia, ale także ubezpieczenie bagażu, assistance itd.

Ubezpieczenie niemowlaka

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, każdy rodzic objęty ubezpieczeniem zdrowotnym ma obowiązek zgłosić dziecko do ubezpieczenia. Wynika to wprost z art. 67 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm. Co ważne, dziecko może być zgłoszone tylko przez jednego rodzica i należy postarać się o ubezpieczenie noworodka niezwłocznie po uzyskaniu numeru PESEL.

Jeśli rodzic jest zatrudniony w zakładzie pracy, wówczas to pracodawca ma obowiązek, po uzyskaniu wszystkich danych dziecka od pracownika, przekazać te dokumenty do ZUS (formularz ZCNA). Z kolei będąc samozatrudnionym, dziecko zgłasza się samodzielnie (lub za pośrednictwem osób zajmujących się księgowością),  korzystając z odpowiedniego druku ZUS.

Ubezpieczenie na życie dla dziecka

Niestety na naszym rynku oferowane produkty, które są wprost polisą na życie dla dzieci, są oferowane przez wąskie grono ubezpieczycieli. Ale nie wszystko stracone. Jeśli zależy Ci na takiej formie zabezpieczenia pociechy, możesz zdecydować się na zakup ubezpieczenia na życie dla siebie z opcją rozszerzenia ochrony na całą swoją rodzinę. Miej jednak na uwadze, że sumy gwarantowane w takich polisach będą znacznie niższe w przypadku Twoich dzieci, aniżeli gdyby dotyczyło to Ciebie (np. na leczenie szpitalne).

Kolejnym rozwiązaniem jest wykupienie polisy indywidualnej na życie dla dziecka. Jednak przy takim rozwiązaniu to Ty będziesz ubezpieczającym, a Twoje dziecko ubezpieczonym.

OC w życiu prywatnym dla rozsądnego rodzica

Co prawda niektórzy dorośli uważają, że co złego to na pewno nie ich pociechy, ale prawda jest taka, że dzieci potrafią nieźle napsocić, a konsekwencje finansowe poniosą rodzice. Dlatego warto zastanowić się nad wykupieniem OC w życiu prywatnym, które jest częścią polisy mieszkaniowej lub turystycznej. Taka polisa obejmie między innymi szkody, które wyrządziło Twoje dziecko osobom trzecim. W przypadku polisy turystycznej tylko te, do których doszło w trakcie wyjazdu. Na przykład jeśli wybije piłką szybę sąsiadowi lub potrąci przechodnia jadąc rowerem.

Podczas wyboru takiego ubezpieczenia zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia, zakres oraz franszyzę integralną. Upewnij się czy ubezpieczyciel zapłaci za każdą, nawet najmniejszą szkodę wyrządzoną przez Twoje niepełnoletnie dzieci.

Czytaj także: Pomyśl o przyszłości swojej rodziny. Wybierz ubezpieczenie posagowe.

Ubezpieczenie dziecka

Podsumowanie

  • Ubezpieczenie posagowe służy gromadzeniu kapitału na start dziecka w dorosłe życie. Gwarantuje tez wypłatę świadczenia w przypadku śmierci rodzica.
  • Ubezpieczenie szkolne jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wbrew obiegowej opinii nie jest ono obowiązkowe.
  • W czasie wakacji ubezpieczenie szkolne działa, jednak zawsze należy sprawdzić w warunkach, czy jego zakres terytorialny nie ogranicza się do Polski.
  • W przypadku zorganizowanych wyjazdów za granicę biura podróży obejmują dzieci obowiązkowym ubezpieczeniem NNW.
  • Na wyjazd zagraniczny do krajów europejskich warto wyrobić dziecku kartę EKUZ.
  • Dodatkową ochroną będzie polisa turystyczna - np. wykupiona dla całej rodziny, która jedzie na narty do Włoch.
  • Aby nie płacić za szkody wyrządzone przez Twoje dziecko osobom trzecim, możesz wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.


Redaktor Punkta
 
Ekspert ds. ubezpieczeń 

Artykuł, który czytasz został napisany przez jednego z ekspertów multiagencji Punkta. Staramy się przekazać całą naszą wiedzę na temat polis oraz towarzystw ubezpieczeniowych, aby świat ubezpieczeń stał się dla Ciebie jasny i zrozumiały.  

guest
3 Komentarze
Starsze
Nowsze
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze

Wszystkie treści prezentowane na łamach niniejszej witryny internetowej mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, stanowiąc wyraz osobistych poglądów ich autora/ów oraz nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych, za które to decyzje właściciel strony internetowej ani autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Najnowsze artykuły

2023.11.16  •  Samochód
Jak zarabiać na ubezpieczeniach OC nie będąc agentem ubezpieczeniowym?

Jeśli oferujesz usługi związane z motoryzacją i Twoimi klientami są kierowcy, program SKP jest właśnie dla Ciebie. Zostań partnerem Punkty. Przekazuj swoim klientom Kod Rabatowy na 100 zł przy zakupie OC/AC i zgarniaj prowizję.

Czytaj więcej
Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC czerwiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
2021.12.10  •  Samochód
Kary za brak OC w 2024 roku – najbliższa podwyżka już w lipcu! Ile zapłacisz?

Uwaga kierowcy! Od 1 stycznia 2024 roku drastycznie wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. 1 lipca nastąpi wzrost płacy minimalnej, co wiąże się z kolejną podwyżką kar, które uzależnione są od naszych zarobków. Sprawdź, ile możesz zapłacić, jeśli nie masz ważnej polisy i nie ryzykuj. Ubezpieczenie OC to nie tylko obowiązek, ale też ochrona dla Ciebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Czytaj więcej
2024.06.12  •  Samochód
Jak zmiany przepisów w 2024 roku wpłyną na pracę taksówkarzy?

Od 17 czerwca 2024 roku, wszyscy kierowcy taksówek oraz innych firm realizujących usługi przewozowe oparte na aplikacjach mobilnych będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Ta nowa regulacja, wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, ale jednocześnie wzbudza obawy wśród ekspertów i samych przewoźników.

Czytaj więcej
2024.06.12  •  Podróże
Paszport tymczasowy – Twoje awaryjne wyjście, jeśli nie masz stałego dokumentu

Co zrobić, gdy orientujesz się tuż przed wyjazdem, że Twój paszport stracił ważność? Czy w takiej sytuacji możesz liczyć na szybkie wyrobienie paszportu tymczasowego? Paszport tymczasowy to dokument, który może uratować Twoją podróż w ostatniej chwili. Choć nie zawiera danych biometrycznych i ma krótszy termin ważności, to uprawnia do przekraczania granic.

Czytaj więcej
2024.06.05  •  Samochód
Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w 2024 – rewolucja w Centralnej Ewidencji Pojazdów

W odpowiedzi na narastający problem nieużywanych pojazdów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), polski rząd wprowadza rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących rejestracji aut. Najistotniejszą modyfikacją jest automatyczne wyrejestrowanie setek tysięcy tzw. martwych pojazdów, które od lat nie są eksploatowane, a mimo to figurują w ewidencji.

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Najtańsze OC w 2023
2021.12.30  •  Samochód
Najtańsze ubezpieczenie OC czerwiec 2024 – ranking. Sprawdź prognozy i porównaj oferty ubezpieczycieli

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC zmieniają się dynamicznie. Pamiętaj jednak, że porównując wysokość składki u różnych ubezpieczycieli, możesz oszczędzić nawet kilkaset złotych na polisie. Sprawdź ranking ubezpieczeń OC Punkty i sprawdź, gdzie można było kupić najtańsze ubezpieczenie OC i jakie są prognozy na kolejne miesiące. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizację naszego rankingu.

Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC Anglika
2019.04.11
Ubezpieczenie anglika w Polsce w 2023 roku – ile kosztuje OC dla aut z kierownicą po prawej stronie?

Polacy chętnie kupują auta z zagranicy. Mimo że największą popularnością cieszą się pojazdy pochodzące z Niemiec, to nie brakuje też chętnych na angliki, czyli pojazdy sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Dla tych samochodów charakterystyczna jest kierownica po prawej stronie. Ile kosztuje ubezpieczenie anglika w Polsce? Na jakie inne koszty muszą być przygotowani właściciele anglików? Sprawdzamy!

Czytaj więcej
wichura
2022.02.24
Ubezpieczenie od wichur, huraganów i trąb powietrznych

Przerwy w dostawach prądu, tysiące zerwanych dachów, a nawet całkowicie zniszczonych domów. To skutki orkanów, które coraz częściej przetaczają się przez Polskę, zostawiając za sobą potężne straty. Naprawa szkód będzie mniej dotkliwa, jeśli otrzymasz odszkodowanie z ubezpieczenia nieruchomości na wypadek wichur. Ile kosztuje i jak działa ubezpieczenie na wypadek silnego wiatru, huraganu i trąby powietrznej?

Czytaj więcej